Γεωργοπούλου Ελένη

Ειδικότητα  Χημικός

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της »,

Τομέας Βιομηχανικής Χημείας, τμήμα Πολυμερών του Πανεπιστημίου Αθηνών

Εθνάρχου Μακαρίου 13, Περισσός

  e-mail: helengeorg@icloud.com

CV ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

http://wwww.minagric.gr/e-icide/e-icide_detail.aspx?kodcomp=787

 

Posted in
Χωρίς κατηγορία