Μαρία Δαουτάκου

Υγιεινολόγος

Επόπτρια Δημόσιας Υγείας (Υγιεινολόγος Τ.Ε.) με μεταπτυχιακή ειδίκευση (MEd) στην «Εκπαίδευση Ενηλίκων»

  • Μελέτη και παρακολούθηση Συστημάτων Ποιότητας: HACCP, ISO 22000, ISO 9000
  • Διαχείριση περιπτώσεων ελέγχων (πριν ή/και μετά τον έλεγχο) από δημόσιους φορείς π.χ. Δ/νσεις Υγείας, ΕΦΕΤ, Δ/νσεις Εμπορίου
  • Υποστήριξη καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε υγειονομικά, αγορανομικά και λοιπά θέματα λειτουργίας
  • Ανάπτυξη Συστημάτων Ελέγχου «Mystery Health Inspector» και «Mystery Shopper» κατά περίπτωση   επιχείρησης
  • Εκπαιδεύσεις με θεματικές: υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων, υγεία και ασφάλεια εργασίας, εσωτερικές επιθεωρήσεις επιχειρήσεων τροφίμων, υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις για χώρους τροφίμων, υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις για μεταποιητικές δραστηριότητες τροφίμων κ.α. μέσω προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 1-25 και ΛΑΕΚ 0,45% (Αρ. Μητρ. Εκπαιδευτών ΟΑΕΔ: 32033) και προγραμμάτων εκπαίδευσης χειριστών τροφίμων του ΕΦΕΤ (Αρ. Μητρ. Εκπαιδευτών ΕΦΕΤ: 360201345)
  • Αρθρογραφία σε περιοδικά εστίασης: «Τα Νέα της Π.Ο.Ε.Σ.Ε.», «Δημόσια Υγεία, Εστίαση & Αναψυχή», «Ο αρτοποιός και η δουλειά του» κ.α.

Διεύθυνση:  Βουτσά 12, Νέα Ιωνία, Ν. Αττικής T.K.14231

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:  2114061630 & 6979452255

info@shopsupport.gr

http://www.shopsupport.gr/

http://wwww.minagric.gr/e-icide/e-icide_detail.aspx?kodcomp=694

Posted in
Χωρίς κατηγορία