BiOzone

BiOzone – Εναλλακτικές Τεχνολογίες Ελέγχου 

Μια τεχνολογικά εναλλακτική μέθοδος ελέγχου, φιλική προς τις ανάγκες των ανθρώπων και για του περιβάλλοντος.

‘‘Τα ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά μέτρα, είναι η απαραίτητη προϋπόθεση πριν ή/και μετά από οποιανδήποτε ορθή επιστημονική εφαρμογή. Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου, εξαρτάται από τον βαθμό δυσκολίας του απαιτούμενου επιπέδου για μια ασφαλή εφαρμογή υλοποίησης, το είδος του χώρου, αλλά και την εναρμόνιση των δαπανών στο μέγιστο βαθμό στο κόστος της προτεινόμενης μεθόδου.’’

Η χρήση του όζοντος (O 3) στον αέρα κατά όγκο, βάση του προγράμματος  Purerefreshing, μιας μεθοδολογίας ενός Concept  που αναπτύχθηκε για τις ανάγκες εφαρμογής  οξειδωτικών παραγόντων με διεργασίες προηγμένης τεχνολογίας.

Η εφαρμογή της μεθόδου BiOzone  κατά όγκο ,  χρησιμοποιείται ως εργαλείο οξείδωσης,  για παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών  υψηλής ποιότητας , στοχεύοντας με συλλογικότητα η/και σε συνδυασμό, να επιτύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Χρησιμοποιείται ως εναλλακτική τεχνολογία ελέγχου μικροοργανισμών, μυκοτοξίνων φυτοτοξινών, παθογόνων ιών, σπόρια μυκήτων, επιβλαβή βακτήρια, σε κατοικημένους χώρους, αφού θεωρείται φιλική προς τις ανάγκες των ανθρώπων αλλά και στο Bio – περιβάλλον .

Τα προγράμματα του  Healthy Interior Environment , για την υλοποίηση παροχής σύγχρονων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας,  είναι πιο ενδελεχή με καινοτόμους μεθόδους και Πρωτόκολλα ολοκληρωμένων επαγγελματικών περιβαλλοντικών και υγειονομικών εφαρμογών,  με απώτερο στόχο την διασφαλισμένη βελτίωση της ‘’μικροβιολογικής ασφάλειας’’ και  υγιεινής των εσωτερικών χώρων με άμεση χρήση.

Οι προκλήσεις για την «μικροβιολογική ασφάλεια» από τους κίνδυνους από την επανεμφανίσει προβλημάτων  που είχαν εξαφανιστεί από την καθημερινότητα, μας οδηγούν σε νέα πρότυπα περιβαλλοντικής αποκατάστασης , προκειμένου να μειωθούν ως προς το πλείστον, οι συγκεντρώσεις στοχευόμενων περιβαλλοντικών ρύπων (απομάκρυνση ανεπιθύμητων συστατικών- ακαθαρσιών -ρυπογόνου μικροβιακού φορτίου, μολυσματικού υλικού κλπ), σε αποδεκτά επίπεδα, για την διασφάλιση μιας καλύτερης ποιότητας των εσωτερικών χώρων.

Think decontamination….το άλλο πρόσωπο της υγιεινής !!

Η μέθοδος BiOzone μπορεί να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά, ως ένας αποτελεσματικός τρόπος μιας εναλλακτικής τεχνολογίας  ελέγχου σε κατοικημένους χώρους, για τα  “Καθαρά Δωμάτια με φιλικό περιβάλλον”, χωρίς τη χρήση χημικών (Green Decontamination),μπορεί να προσαρμοστεί και να εφαρμοστεί με θεαματικά αποτελέσματα, εξ’ ολοκλήρου ή/και συμπληρωματικά σε Σπίτια , Ιατρεία Βρεφονηπιακούς &  Παιδικούς  σταθμούς, Ξενοδοχεία, Γυμναστήρια,, Χώρους φιλοξενίας- φροντίδας ηλικιωμένων, Κέντρα αποθεραπείας & αποκατάστασης κλπ, για μια υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών.

Στη BiOzone, προσπαθούμε να συνεργαζόμαστε με τους καταναλωτές, ώστε να τους προσφέρουμε τις πιο ανταποκρινόμενες επαγγελματικές υπηρεσίες που χρειάζονται περισσότερο, οπού θα τους εξασφαλίζουν ένα υγιεινό περιβάλλον στο ανώτερο επιτρεπτό επίπεδο,  καλύπτοντας κατά πολύ το ‘’όσο θα έπρεπε’’.

Εφαρμογή Αποκατάστασης (Trioxygen)

Ως  ‘’ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων’’ έχει υιοθετηθεί  για την κάλυψη των αναγκών  αποκατάστασης  κατ΄ όγκο για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων  από ‘’το άγνωστο του κορωνοϊού COVID-19 ”,   άλλα και από τα ‘’Ρυπογόνα χημικά κοκτέιλ’’ , η πρωτοποριακή μέθοδος της ‘Καταλυτικής Οζονοποίησης’’ , μια επί τόπου χημική οξείδωση (ISCO ), χωρίς την χρήση χημικών άλλα και χωρίς υπολειμματικότητα .

Η ‘‘Καταλυτική Οζονοποίηση’ έχει εφαρμογές  και στον έλεγχο παρασίτων, για την μεταφορά και αποθήκευση προϊόντων, κλπ.  Οι  επιχειρήσεις-εταιρίες με επαγγελματίες επιστήμονες, ( οι φέροντες την ειδική αναγγελία έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματος του Υ.Π.Α.ΑΤ), μπορούν και ενεργούν συμπληρωματικά με τα νέα πρότυπα, ως μια ‘‘Φυσική εναλλακτική λύση’’ για την κάλυψη των αναγκών, στους τομείς μιας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παρασίτων & Υγιεινής , με στόχο την προώθηση της διασφάλισης των συνθηκών υγιεινής, εξασφαλίζοντας σας,  μια απόλυτα υγιή διαβίωση.

Μπορεί επιπλέον να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά και ως ένας αποτελεσματικός τρόπος μιας εναλλακτικής τεχνολογίας  ελέγχου σε  ‘’εσωτερικό περιβάλλον θαλάμου’’ δημιουργώντας ένα ‘’αφιλόξενο περιβάλλον’’ δρώντας δε ανασταλτικά και στους «Bug bugs».

Καταλυτική Οζονοποίηση ’’: Μετά την απολυμαντική του δράση, το όζον καταλύεται σε οξυγόνο αφήνοντας μια αίσθηση φρεσκάδας και καθαριότητας στο χώρο. Χωρίς τη χρήση χημικών (Bio- Decontamination)

Όλα τα συστήματα απολύμανσης Walleco έχουν μελετηθεί, σχεδιαστεί, κατοχυρωθεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που εγγυάται και την μετατροπή του πλεονάζοντος όζοντος σε οξυγόνο (με καταλυτική διεργασία υψηλής απόδοσης), (PATENTED) από την EVERGREEN TECNO PLANTS, κατασκευάζονται στην Ιταλία σε πλήρη συμμόρφωση με τους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και οδηγίες σχετικά με το όζον (Οδηγία 2001/81 / ΕΚ, Οδηγία 2002/3 / ΕΚ , Οδηγία 2008/1 / ΕΚ, Οδηγία 2008/50 / ΕΚ,) και το σήμα CE.

Για την εγγυημένη μοναδικότητα υψηλής ποιότητας των προϊόντων με CE MARK, έχουν υποβάλει σε δοκιμές ηλεκτρικής ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας του εξοπλισμού και συστημάτων, έχοντας έτσι δύο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ από ένα από τα σημαντικότερα WORLD CERTIFICATION ENTITIES ” IMQ “!

Παρέχοντας έτσι την μέγιστη ασφάλεια απέναντι στον Άνθρωπο, την Περιουσία αλλά και το Περιβάλλον, μεγαλύτερη μικροβιολογική ασφάλεια και καλύτερη υγιεινή, για τους εργαζομένους και απλούστευση των κανόνων HACCP, μείωση της χρήσης επιβλαβών ουσιών (ISO 14000-EMAS),άλλα και συνολική εξάλειψη χημικών υπολειμμάτων , εξασφαλίζοντας εξαιρετική υπολειμματική δυνατότητα (redox) χωρίς διασπορά του όζοντος στον αέρα του περιβάλλοντος (προστασία του χειριστή).

Επιπλέον τα συστήματα έχουν πιστοποιηθεί από ITALIAN UNIVERSITIES (7 πιστοποιητικά) αποδεικνύοντας έτσι την ικανότητα των εταιρικών τεχνολογιών για τη διασπαστική εξουδετέρωση σε βακτηρία, μύκητες, ζυμομύκητες, αλλεργιογόνα σε ορισμένη συγκέντρωση όζοντος (ppm), σε ορισμένες χρονικές στιγμές και σε πλήρη συμμόρφωση με τις ισχύουσες οδηγίες, διατάγματα, κανονισμούς για το όζον (ασφάλεια για τους χρήστες και για περιβάλλον).

Πληροφορίες με email στο info@klintec.gr ,ή καλέστε στα 2104829839, 6932245887

Σχετικά Άρθρα

 1. Καινοτομούμε Μειώνοντας Εφαρμογές Βιοκτόνων και Αποκαθιστώντας τους Εσωτερικούς Χώρους με την Πλήρη Απομάκρυνση τους.
 2. Αποκατάσταση εσωτερικών χώρων από ιδιαίτερους ‘‘μολυσματικούς παράγοντες’’
 3. Παροχή βέλτιστης υγειονομικής ασφάλειας και στους χώρους φιλοξενίας.!!!
 4. Καινοτομίες για την παροχή βέλτιστης υγειονομικής ασφάλειας στο επιβατικό κοινό.
 5. Περί ακάρεων της ψώρας …..συνέχεια !!!
 6. Με Προϋποθέσεις οι Ολοκληρωμένες Εφαρμογές Απολύμανσης.
 7. Το πρόστιμο για μη χρήση μάσκας, θα είναι για την προφύλαξη από τον κορωνοϊο ή από τα ‘’ Ρυπογόνα χημικά κοκτέιλ ’’.!!
 8. Επιτακτική ανάγκη οι κανόνες αυταπόδεικτης διαφάνειας με ιχνηλασιμότητα για την ασφαλή παράδοση των χώρων.
 9. Εναλλακτικές διαχειριστικές εφαρμογές απολύμανσης εναρμονισμένες στο σήμερα!!
 10. Τα ακάρεα Dermatophagoides και οι αλλεργίες
 11. Η μακροχρόνια έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση των εσωτερικών χώρων και οι αναδυόμενες λοιμώξεις .!
 12. Εφαρμόζονται τα ολοκληρωμένα προγράμματα καθαρισμού-απολύμανσης σύμφωνα το Ε.Ο.Δ.Υ;
 13. Αποφορτιζόμαστε τους «βρώμικους θύλακες »και συμμετέχουμε στη μείωση του ‘’μολυσματικού φορτίου’’.
 14. Όταν η βασική προτεραιότητα είναι ασφάλεια της υγιεινής για όλους μας!
 15. Επιπτώσεις και από τις ‘’ προληπτικές απολυμάνσεις ‘’ αν δεν γίνει πλήρης αποκατάσταση των χώρων;
 16. Με αυστηρή τήρηση των βασικών κανόνων και χωρίς πανικό η αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων.!!
 17. Μετά την ‘‘Προληπτική Απολύμανση’’ τι;
 18. Προσεγγίζοντας την απαρέγκλιτη εφαρμογή μέτρων και στα Μ.Μ.Μ.!!
 19. ‘‘Καταλυτική Οζονοποίηση’’: Μια πολλά υποσχόμενη προηγμένη τεχνολογία οξείδωσης.
 20. Εξελιγμένη εναλλακτική διαχείριση επαναχρησιμοποίησης ανακτημένου νερού.