Healthful Pets

Healthful Pets:

Healthful Pets: Ένα τμήμα με τις ανταγωνιστικότερες και τεχνολογικά προηγμένες Μεθόδους Εφαρμογών Ποιοτικής Καθαριότητας, συνεχίζει να κερδίζει συνεχώς έδαφος σε ένα ευρύ φάσμα καθαρότητας και υγιεινής, προσαρμοσμένο στα Ελληνικά δεδομένα ώστε να ανταποκρίνεται ακόμα και στις ποιο σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες του κάθε χώρου ξεχωριστά, εξασφαλίζοντας βελτιωμένους και υγιεινούς χώρους.

Αναβαθμίστε τους Χώρους Φιλοξενίας Ζώων -χωρίς συμβιβασμούς- σε “Καθαρά Δωμάτια με φιλικό περιβάλλον”  

Με την επιλογή των κατάλληλων συνεργατών εξασφαλίζετε ένα καθαρότερο και υγιέστερο περιβάλλον και στα Ιατρεία Φροντίδας Μικρών Ζώων όταν:

YouTube player
 • Διαθέτουν Υψηλής ποιότητας  παρεχόμενες υπηρεσίες επαγγελματικών Bio-Εφαρμογών, για τους εσωτερικούς  χώρους που φιλοξενούνται ζώα και απαιτούν, την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων με πρότυπα αντιρρυπαντικών τεχνολογιών. Η αναβάθμιση μιας διασφαλισμένης ποιότητας ξεκινά από την υποχρεωτική εφαρμογή ενός πλήρους συστήματος φροντίδας, (Deep-Depollution), απόλυτα σχεδιασμένο για πολλαπλές εφαρμογές Bio –απορρύπανσης των εσωτερικών χώρων, με Έγκριση “Green Label” του CRI για αφαίρεση ρύπων συγκράτηση σκόνης μαζί  τα ερεθιστικά αλλεργιογόνα περιττώματα των ακάρεων, για πολλαπλές εφαρμογές Bio –απορρύπανσης χωρίς να καταστρέφει το επεξεργάσιμο αντικείμενο, με βάση τη Νέα νομοθεσία για τις ηλεκτρικές σκούπες.
YouTube player
 • Bio –απορρύπανση σε βάθος (Deep-Depollution)  περιλαμβάνει μια ελεγχόμενη και δομημένη καθαριότητα, η οποία είναι πιο ενδελεχής  διεξάγεται με επιμέλεια – και με περισσότερη λεπτομέρεια από έναν καθαρισμό ή/και ‘’βιολογικό καθαρισμό ’’. Δεν θα ήταν υπερβολή να τονίσουμε την διαφορετικότητα μας –ως ειδικοί στη διασφάλιση της Υγιεινής μέσω της διαδικασίας  του προγράμματος  Healthy Interior  Environment ,  οπού υλοποιούμε παροχές σύγχρονων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, με απώτερο στόχο την διασφαλισμένη βελτίωση , ως προς την ‘’μικροβιολογική ασφάλεια’’ και  υγιεινή των εσωτερικών χώρων με άμεση χρήση.
 • Η Προαγωγή Καθαριότητας και Υγιεινής των παρεχόμενων υπηρεσιών στους εσωτερικούς χώρους  και για  τις Εξειδικευμένες επαγγελματικές Bio-Εφαρμογές καθαρισμών με εξυγίανση , απαιτούν και την χρησιμοποίηση του κατοχυρωμένου συστήματος – ‘‘περιβαλλοντολογικής  Bio – εξυγίανσης ανά όγκο m³» ,  (Green Decontamination) για την  μείωση  ως και εξάλειψη του προβλήματος  της αέριας ρύπανσης των εσωτερικών χώρων. Επιπλέον δε είναι απαραίτητη στην αντιμετώπιση των  προβλημάτων από την “ εσωτερική επιμόλυνση”  και  τους “ρυπογόνους ενδο-οικιακούς μολυσματικούς παράγοντες”,  οι όποιοι μπορούν να αναπτυχθούν και μετά από εφαρμογές σε ‘’ υποτίθεται καθαρούς’’ χώρους, άλλα και απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της απολύμανσης στους εσωτερικούς  χώρους, χωρίς υπολειμματικότητα. Είναι πιστοποιημένο για τη δέσμευση αιωρουμένων σωματιδίων διαμέτρου έως και 0,1 μικρών, με την επαναστατική ζώνη εξουδετέρωσης μικροοργανισμών  θέτοντας νέα πρότυπα στην έννοια του ‘’καθαρού αέρα” στον εσωτερικό χώρο,
 • Οι εφαρμογές ‘‘περιβαλλοντολογικής  Bio – εξυγίανσης ανά όγκο m³» του αέρα σε εσωτερικούς χώρους κρίνεται απαραίτητες,  για την δέσμευση με δυνατότητα καταστροφής σωματιδίων έως και 0,1 μικρών, αιωρουμένων μικροοργανισμών, βακτηριδίων, ιών, μυκήτων, τρίχες κατοικίδιων κλπ ,( ιατρεία καλλωπισμού μικρών ζώων, κατοικίες, ιατρεία, νοσοκομεία ,)
 • Η εφαρμογή απολύμανσης (Bio–Disinfection)  ανά όγκο, γίνεται με  την μέθοδο  BiOzone με‘‘Καταλυτική Οζονοποίηση’:  (με καταλυτική διεργασία  υψηλής απόδοσης),  χωρίς την χρήση χημικών. Μπορεί να προσαρμοστεί και να εφαρμοστεί με θεαματικά αποτελέσματα, εξ’ ολοκλήρου ή/και συμπληρωματικά με τα νέα πρότυπα , ως μια ‘‘Φυσική εναλλακτική λύση’’ για την κάλυψη των αναγκών, μιας ολοκληρωμένης εναλλακτικής διαχείρισης ,για την βελτίωση ως προς την ‘’μικροβιολογική ασφάλεια’’  κατ΄ όγκο και γενικά των επιφανειών σε ‘’εσωτερικό περιβάλλον ’’ χωρίς υπολειμματικότητα, δημιουργώντας συγχρόνως σε πολλά ειδή παρασιτικών οργανισμών (ζωικούς εχθρούς ) ένα ‘’αφιλόξενο περιβάλλον’ δρώντας δε ν παράλληλα για την  ‘’ανασταλτική ανάπτυξη τους’’ χωρίς την χρήση χημικών. Μπορεί  επιπλέον να προσαρμοστεί και να εφαρμοστεί με θεαματικά αποτελέσματα, σε Σπίτια , Ιατρεία Βρεφονηπιακούς &  Παιδικούς  σταθμούς, Ξενοδοχεία, Γυμναστήρια,, Χώρους φιλοξενίας- φροντίδας ηλικιωμένων, Κέντρα αποθεραπείας & αποκατάστασης κλπ, για μια υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών.
 • Η εφαρμογή μικροβιολογικής & βακτηριακής απολύμανσης , αναβαθμίζει τις Bio-Εφαρμογές καθαρισμού, με το εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ Απολυμαντικό, με αρ. αδείας 51834/2009, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα των τύπων,2,3,4,(98/8EC). Sera Απολυμαντικό pdf «Απολυμαντικό ευρέως φάσματος  χρησιμοποιείστε το  με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση»

Φέρτε τη δύναμη της προληπτικής υγιεινής  στο Bio – περιβάλλον σας.

 • Στα συμπληρωματικά μέτρα Πολλαπλής Θωράκισης, συμπεριλαμβάνονται και οι εξειδικευμένες τεχνολογίες πρόληψης μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας, όπως η ‘’αόρατη προστατευτική ασπίδα’’  με το τείχος «Νανοπαγίδων» και την άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ., συμπεριλαμβανομένης και της ιοκτόνου δράσης του BIOPROTECT™ RTU έναντι του SARS-CoV-2. Διατηρεί τις επιφάνειες απαλλαγμένες από επιβλαβείς ιούς, βακτήρια και μύκητες  μεταξύ των καθαρισμών ως προϊόν που δρα με Μηχανικό τρόπο εξουδετέρωσης ( BIOPROTECT RTU)  παρέχοντας αποτελεσματικότητα στη θανάτωση μικροβίων και στη μείωση των οσμών, για 60 έως και 90 ημέρες.
YouTube player

Όλοι οι φορείς που εμπλέκονται στις στρατηγικές Πρόληψης & Ελέγχου, για την  Διαχείριση κρουσμάτων για την Ψώρα – (Ε.Ο.Δ.Υ),  θα πρέπει  να συνιστούν μεθόδους  που θα τηρούν πρωτίστως  με κάθε λεπτομέρεια τα Πρωτόκολλα επαγγελματικών εφαρμογών , οπού θα είναι εναρμονισμένα  με τις  Υπουργικές Αποφάσεις (νέα υγειονομική διάταξη)  για (κατοικίες χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.) προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία.

Προσοχή: Υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ της ‘‘Αποφόρτισης μικροβιακού φορτίου’’ των χώρων με  UVC ακτινοβολία,  του ‘‘Βαθύ Αντιμικροβιακού καθαρισμού’’ και των Εξειδικευμένων Επαγγελματικών Bio-Εφαρμογών καθαρισμού, εξυγίανσης , και της απολύμανσης κατά όγκο Bio–Disinfection, χωρίς τη χρήση χημικών (Green Decontamination), ως ένας αποτελεσματικός τρόπος μιας εναλλακτικής τεχνολογίας  ελέγχου.

*Και ποτέ δεν ξεχνάμε : 

Μετά από κάθε εφαρμογή Μυοκτονίας – Απεντόμωσης σε εσωτερικούς χώρους,  πρέπει να γίνει πλήρη καθαριότητα με εξειδικευμένες Bio-εφαρμογές επαγγελματικής απορρύπανσης , εξυγίανσης και απολύμανσης. Μετά τα ακάρεα οι  κατσαρίδες είναι η δεύτερη αιτία αλλεργιών και αναπνευστικών προβλημάτων,  όπως το άσθμα και η δύσπνοια, καθώς και δερματίτιδες, κνησμός,  ακόμα και μετά από την αποσύνθεση τους (μικροτεμαχίδια). κ.ά. Επισημαίνουμε δε ότι η δραστηριότητα τρωκτικών  σε εσωτερικούς χώρους , αποτελεί ίσως τον σημαντικότερο φορέα παθογόνων οργανισμών και μεταδοτικών ασθενειών   (Λεπτοσπείρωση – ΚΕΕΛΠΝΟ),  άλλα και αναπνευστικών προβλημάτων, όπως άσθμα και δύσπνοια, από τα μικροτρίχιδια τους ακόμα και μετά την εξουδετέρωση τους.

Η Υγειονομική και Περιβαλλοντική Ευαισθησία μας, μέσα από την διαφορετικότητα των καινοτόμων επιχειρηματικών πρακτικών για κάθε εσωτερικό χώρο , μας ωθεί σε επενδύσεις εναλλακτικών διαχειριστικών εφαρμογών, με αποτελεσματικά καθαρές τεχνολογίες ενεργειακών και περιβαλλοντολογικών βιώσιμων μεθόδων.

Sterial Premium Air Purifier II

Περισσότερη ενημέρωση

 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (για SARS-CoV-2)
 2. Ξαναχτίζουμε μαζί την Υγειονομική Εξασφάλιση στο ανώτερο επίπεδο αξιοπιστίας.
 3. ‘’Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας ’’
 4. Επιτακτική ανάγκη η θωράκιση των χώρων υπερμετάδοσης !!
 5. Ολοκληρωμένη Προσέγγιση στην Προληπτική Υγιεινή του Σήμερα
 6. New-2022 -2023 Επαγγελματικός Εξοπλισμός Bio-Εφαρμογών Απολύμανσης-Απορρύπανσης-Εξυγίανσης & Αποκατάστασης

Υ.Γ : Αιτήσεις για την  Πιστοποιημένη επιμόρφωση στον καθαρισμό-απολύμανση από μολυσματικές μικροβιακές Λοιμώξεις .

Πληροφορίες με email στο info@klintec.gr, ή καλέστε στα 2104829839, 6932245887

Πηγή :   https://klintec.gr/facility-zone-klintec-gr/healthful-pets-υπηρεσίες/

Σχετικά Άρθρα

 1. Εξασφαλίζω ένα υγιεινό περιβάλλον σήμερα !!
 2. Προβληματισμοί στην Ομαλή Αντιμετώπιση της Έξαρσης σε ‘’Παρασιτικούς Εισβολείς’’ και Ψώρα.!!
 3. Η επαρκής κατάρτιση εξασφαλίζει την επίτευξη ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος.
 4. Διαταραχές με Αυξημένη Επικινδυνότητα στις Λοιμώξεις.
 5. Το υποτίθεται καθαρό δεν εξαλείφει το ‘’ανθρώπινο λάθος’’ έναντι μολυσματικών παραγόντων.
 6. Προάγοντας την καθαριότητα… αναβαθμίζουμε την ποιότητα του χώρου που ζεις.
 7. Τι γνωρίζετε για τους ‘’άγνωστους κίνδυνους’’ μετά τον καθαρισμό των στρωμάτων;
 8. Καθαρισμός Στρωμάτων: ‘‘ Ατμισμός’’ ή Απορρύπανση;
 9. Θέματα προληπτικής υγιεινής για την προαγωγή υγείας.
 10. Κατσαρίδες και μικροτριχίδια τρωκτικών αιτίες αλλεργιών.!!
 11. Απαρέγκλιτη η τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας σε χώρους ενδιαίτησης – φιλοξενίας.
 12. Βελτιωμένη Αποτελεσματικότητα Εφαρμογών Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
 13. Διασφαλισμένη υγιεινή χώρων διαχείρισης φροντίδας κατ’ οίκον.
 14. Περί κατσαρίδων ..….συνέχεια!!
 15. Bio-Απορρύπανση, Bio-Εξυγίανση, Bio-Απολύμανση.!!
 16. Τα περί Bio-λογικών καθαρισμών στα υπνοδωμάτια.!!
 17. Τα περί συνεχιζόμενης μικροβιακής και βακτηριακής δραστηριότητας.!!
 18. Οι εξελίξεις της επικίνδυνης και πολυδάπανης μούχλας !!!
 19. Μούχλα στο στρώμα!!!!– Μούχλα στα Χαλιά !!!!
 20. Η Μούχλα προσελκύει τα ‘‘αρπακτικά ακάρεα’’ στα σπίτια μας.
 21. Οι Προκλήσεις Ανθεκτικότητας από της Πληγές «Υγειονομικής Σημασίας».
 22. Η τήρηση βασικών κανόνων με ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά μέτρα διαχείρισης για την προαγωγή υγείας.
 23. Διαχειριστικές  Εφαρμογές  Αντιμετώπισης Επιβλαβών Οργανισμών σε Κατοικημένους Χώρους.
 24. Μήπως οι ‘‘Οικολογικοί Bio – κτόνοι’’ κυκλοφορούν ανάμεσα μας;!!!
 25. Πολυδάπανες οι ‘‘κρυφές χρεώσεις’’ μετά τον καθαρισμό στρωμάτων.
 26. Βελτιωμένη Αποτελεσματικότητα Εφαρμογών Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος .
 27. ‘‘Καταλυτική Οζονοποίηση’’: Μια πολλά υποσχόμενη προηγμένη τεχνολογία οξείδωσης.
 28. Εξασφαλισμένη αντιμετώπιση επιβλαβών οργανισμών σε εσωτερικούς χώρους.
 29. Τα θεμελιώδη κριτήρια ποιοτικής Bio – απορρύπανσης στα πρότυπα του ”Απόλυτα Καθαρού ”