Εφαρμογές στην γεωργία.

Νέα πρότυπα ‘’περιβαλλοντικής αποκατάστασης » στην γεωργία.

Στα πλαίσια συνεργασίας με την Walleco και μέσα από το πρόγραμμα Reciprocity = (.Αμοιβαιότητα + . Ανταποδοτικότητα) …. χτίζοντας γέφυρες με πελάτες και συνεργάτες, ενημερωθείτε για τις  ’πράσινες στρατηγικές’’  ειδικευμένων μεθόδων προηγμένης τεχνολογίας της BiOzone με χρησιμοποίηση συστημάτων ‘‘Καταλυτικής Οζονοποίησης’’ και στην γεωργία. (ελαιόδεντρα ,κλπ)

Η Δύναμη της Φύσης σε φιλικές λύσεις, όπου τα φυτά θα μπορούν να αναπτύσσουν άμυνες, ώστε να γίνονται πιο ανθεκτικά στις παθογόνους καταστάσεις αλλά και στα παράσιτα.

Έρευνες  αναδεικνύουν ότι, η φροντίδα με ‘‘Καταλυτική Οζονοποίηση’’  στο νερό ως εναλλακτική τεχνολογία ελέγχου της Walleco, σε εφαρμογές  για ένα ευρύ φάσμα βιολογικών απειλών και παθογόνων παραγόντων, ίσως και να μπορούσε να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά με συλλογικότητα η/και σε συνδυασμό (γη διατόμων κ.α ),( πάντα όταν και όπου  η τεκμηριωμένη έγκριση και  οι συνθήκες το επιτρέπουν)  ως  ένας αποτελεσματικός τρόπος εξάλειψης των απολυμαντικών ή/και  περιορισμού των βιοκτόνων (ζιζανιοκτόνων,κλπ), για μια ”ολική εξάλειψη” των χημικών καταλοίπων.

Με τα νέα πρότυπα ‘’περιβαλλοντικής αποκατάστασης ‘’ στην γεωργία, οι εφαρμογές ‘‘Καταλυτικής Οζονοποίησης’’ (με διεργασία υψηλής απόδοσης) στο νερό ως εναλλακτική τεχνολογία ελέγχου, απέναντι σε παθογόνους μολυσματικούς παράγοντες  φυτών και δέντρων , (Phoma oleae , colletotrichum acutatum, Camarosporium (Macrophoma) dalmatica, Gloeosporium olivarum, Verticillium albo- atrum και Verticillium dahliae , αλλά και το βακτήριο Pseudomonas syringae).

Επιπλέον υπάρχουν αναφορές ότι ελέγχει σε ψεκασμούς κάλυψης το δακοπληθυσμό που κυκλοφορεί στην κόμη του ελαιόδεντρου. Οι δε συνδυασμένη επίδραση των εφαρμογών του οζονισμένου νερού και από τα δύο μέρη (μέσω των ριζών και κόμης) να ελαχιστοποιήσει κατά πολύ τα συμβατικά φυτοφάρμακα.

Η γεωργία εναποθέτει πολλές ελπίδες και στο Οζονοποιημένο νερό γιατί απενεργοποιεί αποτελεσματικά τα σπόρια πληθώρας μυκητολογικών αιτίων. Μια τεχνολογία φιλική προς το περιβάλλον οπού αποτελεί ένα  πολύτιμο μέσο για την απολύμανση του νερού άρδευσης, των εγκαταστάσεων, των θρεπτικών διαλυμάτων στην υδροπονία και των νερών στην υδατοκαλλιέργεια άλλα και στους θεραπευτικούς ή κατασταλτικούς ή κάλυψης ψεκασμούς.

Φυσικά δε ξεχνάμε ότι η‘‘Καταλυτική Οζονοποίηση’’ (με διεργασία υψηλής απόδοσης) στο νερό, σας παρέχεται αποτελεσματική εξουδετέρωση σε σίδηρο, μαγγάνιο και υδρόθειο, αυτό το τρομερό τρίο  που προκαλεί προβλήματα σε ένα ευρύ φάσμα βιολογικών απειλών και παθογόνων παραγόντων.

 Το σύστημα επιτρέπει την τέλεια σταθεροποίηση του όζοντος στο νερό, εξασφαλίζοντας παράλληλα μια εξαιρετική υπολειμματική δυνατότητα (redox), χωρίς διασπορά του όζοντος στον αέρα του περιβάλλοντος (προστασία του χειριστή), ώστε να σας παρέχεται έκτος από μια φυσική απολύμανση και μια πολλαπλή εξασφάλιση (Multiple Collateral). 

Με τις εφαρμογές της ‘‘Καταλυτικής Οζονοποίησης’’  στο νερό ως εναλλακτική τεχνολογία ελέγχου της  Walleco, με τον ψεκασμό των φρούτων και των λαχανικών σε θερμοκήπια, αποφεύγουμε κατά το πλείστον τη χρήση απολυμαντικών ή/και  φυτοφαρμάκων.

Το έδαφος ως ένας ζωντανός οργανισμός χρειάζεται την φροντίδα του, έτσι ώστε με την ταυτόχρονη απολύμανση του με οζονισμένο νερό, επιτυγχάνουμε την παράλληλη προστασία στις ρίζες των φυτών από μικροοργανισμούς κλπ. (αποκαθιστά την  χρήση χημικών που καταστρέφουν το ατμοσφαιρικό όζον π.χ. Βρωμιούχο μεθύλιο – έχει καταργηθεί σταδιακά στις περισσότερες χώρες  ανά τον κόσμο από αρχές της δεκαετίας του 2000)

Οι προκλήσεις για περισσότερο  «φυσική ασφάλεια» από τους κίνδυνους αλλά και  για πιο υγιή φυτά με ποιο πλούσια απόδοση, μας οδηγούν σε νέα πρότυπα περιβαλλοντικής αποκατάστασης , προκειμένου να μειωθούν ως προς το πλείστον σε αποδεκτά επίπεδα, βιολογικές απειλές και παθογόνοι παράγοντες, παράσιτα κλπ.

Ozone Exquisite Services : ‘‘ Οζονοποίηση με Καταλυτική διεργασία υψηλής απόδοσης’’  

Μετά από τα ικανοποιητικά αποτελέσματα των φιλικών λύσεων της Walleco, με εφαρμογές στα Γεωργικά Προϊόντα, ως εναλλακτική τεχνολογία ελέγχου, με την φροντίδα της ‘‘Καταλυτικής Οζονοποίησης’’ για αύξηση διάρκειας ζωής του προϊόντος, περνάμε και στον πρωτογενή τομέα παραγωγής  .

Πληροφορίες με email στο info@klintec.gr ,ή καλέστε στα 2104829839, 6932245887

Σχετικά Άρθρα

  1. Καθαρά οφέλη με εξελιγμένες εναλλακτικές διαχειριστικές λύσεις στους τομείς παραγωγής.
  2. Εφαρμογές Όζοντος για Οικονομικά, Μικροβιολογικά και Περιβαλλοντικά Οφέλη.
  3. ‘‘Καταλυτική Οζονοποίηση’’: Μια πολλά υποσχόμενη προηγμένη τεχνολογία οξείδωσης.
  4. Εξελιγμένη εναλλακτική διαχείριση επαναχρησιμοποίησης ανακτημένου νερού.
  5. Εναλλακτικές μέθοδοι ανασταλτικής ‘‘αντιπαρασιτικής ασφάλειας’’ ταπήτων.!!
  6. Εφαρμογές Πλυντηρίων