Συστήματα καθαρισμού αέρα NCCO Air Purifiers

Συστήματα καθαρισμού αέρα  για εργαστηριακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους NCCO Air Purifiers, του οίκου RHT Limited, Χονγκ Κονγκ

 • Καθαρίζουν τον αέρα κατά 99,9% από τις πτητικές οργανικές ουσίες (TVOCs)και τους μικροοργανισμούς (Βακτήρια, Ιούς, Μύκητες).
 • Βασίζονται στην τεχνολογία της Νάνο-Περιοριστικής Καταλυτικής Οξείδωσης (Nano-Confined Catalytic Oxidation, NCCO)(παγκόσμια πατέντα).

Medical Grade NCCO Air Treatment System

YouTube player
 • Επιτυγχάνουν συνεχή μετατροπή των επιβλαβών μορίων σε μη επιβλαβήμόρια νερού και διοξειδίου του άνθρακα συμπεριλαμβανομένης και της καρκινογόνου Φορμαλδεΰδης. 
 • Παγιδεύουν και καταστρέφουν βακτηρία, ιους και μύκητεςκαθώς και αλλεργιογόνα, λόγω του φίλτρου ΗΕΡΑ Η13 και του αντιδραστήρα ενεργού οξυγόνου που διαθέτουν.
 • Διαθέτουν πολύ μεγάλης διάρκειας ζωής νανο-φίλτρο, καθώς κάθε φορά οι πόροι του αναγεννώνται μετά από κάθε οξείδωση προς νέα παγίδευση μορίων, χωρίς να αποβάλλει δευτερεύοντα προϊόντασε σύγκριση με τα φίλτρα προσρόφησης.
 • Μπορούν να λειτουργούν σε όλη τη διάρκεια του 24ώρου ανεξαρτήτως της ανθρώπινης παρουσίας στο χώρο.

Συσκευή φορητή-τροχήλατη (RM 480)

 • Διαστάσεις: 103x38x91cm (LxWxH)
 • Βάρος: 64 kg
 • Τετραγωνικά δωματίου: 80-200m2
 • Όγκος ροής αέρα: 275-475 m/h
 • Φέρει σήμανση CE

 

 

 

Προσοχή:  Αν και ο  καθαρισμός δεν κατατάσσεται συνήθως στις μεθόδους απολύμανσης , αποτελεί χωρίς αμφιβολία μια ‘’μορφή απολύμανσης’’ , καθόσον µε τον καθαρισμό μειώνεται ‘’το μικροβιακό φορτίο’’ μιας επιφάνειας. Θα πρέπει όμως να  γίνει κατανοητό από όλους μας , ότι η καθαριότητα-απορρύπανση , το πλύσιμο και η εξυγίανση αντικειμένων, επιφανειών αλλά και εναλλακτικός αερισμός ή/και η αφύγρανση με καθαρισμό του όγκου (m³) ενός χώρου, δεν αντικαθιστούν όλες τις μεθόδους απολύμανσης, όπως και όλοι οι μέθοδοι απολύμανσης , εξυγίανσης , εναλλακτικού αερισμού ή/και αφύγρανσης με καθαρισμό δεν αντικαθιστούν, καθαριότητα -απορρύπανση, πλύσιμο και αντικειμένων- επιφανειών αλλά και του όγκου (m³) ενός χώρου.

Αυτόνομη μονάδα (1702)

Αυτόνομο Φορητό Σύστημα καθαρισμού αέρα, NCCO Air Treatment System, μοντέλο NCCO 1702 του οίκου RHT Limited, Χονγκ Κονγκ

Το φορητό σύστημα καθαρισμού του αέρα και από τις πτητικές οργανικές ουσίες (VOCs), μοντέλο NCCO1702 του οίκου RHT Limited, βασίζει τη λειτουργία του στην τεχνολογία της Νάνο-Περιοριστικής Καταλυτικής Οξείδωσης (NanoConfined Catalytic Oxidation, NCCO) (παγκόσμια πατέντα).

Η τεχνολογία αυτή βασίζεται στην συνεχή απορρόφηση των επιβλαβών μορίων και στη χρήση ενεργού οξυγόνου για την μετατροπή τους σε μόρια νερού και διοξειδίου του άνθρακα. Με αυτόν τον τρόπο απομακρύνονται συνεχώς και οι επιβλαβείς πτητικές ουσίες, (όπως φορμόλη, ξυλόλη, αλκοόλη, ακετόνη, οξεικό οξύ κ.λ.π.). Επίσης, λόγω του ΗΕΡΑ φίλτρου Η13 που διαθέτει, μπορεί να παγιδεύσει  μικροοργανισμούς, όπως βακτήρια, ιούς και μύκητες διαμέτρου έως και 0.3μm, οι οποίοι στη συνέχεια καταστρέφονται πλήρως με την παραγωγή του ενεργού οξυγόνου.

 • Διαστάσεις: 300 x 210 x 480 cm (LxWxH)
 • Βάρος: 7 kg
 • Τετραγωνικά δωματίου: 40 – 60m²
 • Όγκος ροής αέρα: 80-280 m/h
 • Φέρει σήμανση CE
 • Λειτουργίες, ECO και TURBO

Ενημερωτικό έντυπο

YouTube player

RH-220

Φορητό Σύστημα καθαρισμού αέρα, NCCO Air Treatment System, μοντέλο RΗ 220 του οίκου RHT Limited, Χονγκ Κονγκ

Το φορητό σύστημα καθαρισμού του αέρα από τις πτητικές οργανικές ουσίες (VOCs), μοντέλο RΗ 220 του οίκου RHT Limited, βασίζει τη λειτουργία του στην τεχνολογία της Νάνο-Περιοριστικής Καταλυτικής Οξείδωσης (NanoConfined Catalytic Oxidation, NCCO) (παγκόσμια πατέντα).

Η τεχνολογία αυτή βασίζεται στην συνεχή απορρόφηση των επιβλαβών μορίων και στη χρήση ενεργού οξυγόνου για την μετατροπή τους σε μόρια νερού και διοξειδίου του άνθρακα. Με αυτόν τον τρόπο απομακρύνονται συνεχώς οι επιβλαβείς πτητικές ουσίες, (όπως φορμόλη, ξυλόλη, αλκοόλη, ακετόνη, οξεικό οξύ κ.λ.π.) καθαρίζοντας τον εργασιακό χώρο του Παθολογοανατομικού εργαστηρίου, στον οποίο και βρίσκονται σε υψηλές συγκεντρώσεις.

Επίσης, λόγω του ΗΕΡΑ φίλτρου Η13 που διαθέτει, μπορεί να παγιδεύσει  μικροοργανισμούς, όπως βακτήρια, ιούς και μύκητες διαμέτρου έως και 0.3μm, οι οποίοι στη συνέχεια καταστρέφονται πλήρως με την παραγωγή του ενεργού οξυγόνου.

Ενημερωτικό έντυπο

 

Συσκευή οροφής (RH-490)

 • Διαστάσεις: 58x58x21.5cm (LxWxH)
 • Βάρος: 25 kg
 • Τετραγωνικά δωματίου: 40-100m2
 • Όγκος ροής αέρα: 310-490 m/h
 • Φέρει σήμανση CE

 

 

 Ενημερωτικό έντυπο RH 490

 

 

Συσκευή οροφής και τοίχου (EC 920)

 • Διαστάσεις: 75.5×68.6x20cm (LxWxH)
 • Βάρος: 21 kg
 • Τετραγωνικά δωματίου: 20-90m2
 • Όγκος ροής αέρα: 120-450 m/h
 • Φέρει σήμανση CE

 

 

 

 Ενημερωτικό έντυπο (EC 920)

Η Υγειονομική και Περιβαλλοντική Ευαισθησία μας, μέσα από την διαφορετικότητα των καινοτόμων επιχειρηματικών πρακτικών για κάθε χώρο φιλοξενίας, μας ωθεί σε επενδύσεις εναλλακτικών διαχειριστικών εφαρμογών, με αποτελεσματικά καθαρές τεχνολογίες ενεργειακών και περιβαλλοντολογικών βιώσιμων μεθόδων.

 

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Πηγή:  https://klintec.gr/συστήματα-καθαρισμού-αέρα/

Προγράμματα διαχειριστικής και εφαρμοστικής μελέτης καθαρισμού – απολύμανσης

2020 -2021 Επαγγελματικός Εξοπλισμός Bio-Εφαρμογών Απολύμανσης-Απορρύπανσης-Εξυγίανσης & Αποκατάστασης

 

Σχετικά Άρθρα

 1. Προληπτική ή Έκτακτης Ανάγκης η Εφαρμογή Απολύμανσης στα Σχολεία;
 2. Αποκατάσταση εσωτερικών χώρων από ιδιαίτερους ‘‘μολυσματικούς παράγοντες’’.
 3. Με Προϋποθέσεις οι Ολοκληρωμένες Εφαρμογές Απολύμανσης.
 4. Επιπτώσεις και από τις ‘’ προληπτικές απολυμάνσεις ‘’ αν δεν γίνει πλήρης αποκατάσταση των χώρων;
 5. Παροχή βέλτιστης υγειονομικής ασφάλειας και στους χώρους φιλοξενίας.!!!
 6. Όταν η βασική προτεραιότητα είναι ασφάλεια της υγιεινής για όλους μας!
 7. Με αυστηρή τήρηση των βασικών κανόνων και χωρίς πανικό η αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων.!!
 8. Μετά την ‘‘Προληπτική Απολύμανση’’ τι;
 9. Προσεγγίζοντας την απαρέγκλιτη εφαρμογή μέτρων και στα Μ.Μ.Μ.!!
 10. Εναλλακτικές διαχειριστικές εφαρμογές απολύμανσης εναρμονισμένες στο σήμερα!!
 11. Καινοτομίες για την παροχή βέλτιστης υγειονομικής ασφάλειας στο επιβατικό κοινό.
 12. Το πρόστιμο για μη χρήση μάσκας, θα είναι για την προφύλαξη από τον κορωνοϊο ή από τα ‘’ Ρυπογόνα χημικά κοκτέιλ ’’.!!
 13. Επιτακτική ανάγκη οι κανόνες αυταπόδεικτης διαφάνειας με ιχνηλασιμότητα για την ασφαλή παράδοση των χώρων.
 14. Η μακροχρόνια έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση των εσωτερικών χώρων και οι αναδυόμενες λοιμώξεις .!
 15. Εφαρμόζονται τα ολοκληρωμένα προγράμματα καθαρισμού-απολύμανσης σύμφωνα το Ε.Ο.Δ.Υ;