Μυοκτονίες

Μυοκτονίες – Ενημέρωση

Λεπτοσπείρωση: Η Λεπτοσπείρωση (επίσης γνωστή ως πυρετός των αγρώννόσος των ποντικών, και πυρετός των βάλτων μεταξύ άλλων ονομασιών) είναι μία λοίμωξη που προκαλείται από το βακτήριο σπειροειδούς μορφής  Spirochaetae το οποίο ονομάζεται λεπτόσπειρα. Τα συμπτώματα μπορεί να είναι μη ορατά ή ήπιας μορφής, όπως πονοκέφαλοι, μυικοί πόνοι και πυρετός, ή βαριάς μορφής με πνευμονική αιμορραγία μία από τους πνεύμονες ή μηνιγγίτιδα. Αν λόγω της λοίμωξης προκαλούνται ίκτερος, νεφρική ανεπάρκεια και αιμορραγία, πρόκειται για τη νόσο του Weil. Αν προκαλείται ακατάσχετη αιμορραγία στους πνεύμονες, πρόκειται για το σύνδρομο πνευμονικής αιμορραγίας βαρέας μορφής.

Στην KlinTec υποστηρίζουμε  επιπλέον συνεργασίες , με τους προτεινόμενους επιστήμονες στην  Αναζήτηση του  P.C.S. Εφαρμοστή της Περιοχή σας, δίνοντας την δυνατότητα  μέσα από το πρόγραμμα Reciprocity  , ώστε να έχουν μια πλήρη λύση στα προβλήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος που μπορεί να έχουν από προσβολές ζωικών παρασίτων (Τρωκτικά) με τις συνακόλουθες  επιπτώσεις από αυτές.

Μυοκτονίες -Τρωκτικά: Τα προβλήματα που δημιουργούν τα  τρωκτικά αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια των προϊόντων που εκτίθενται σε αυτά, και κατ’ επέκταση για την υγεία των ανθρώπων.

Τα ποντίκια αποτελούν αιτία σημαντικών μολύνσεων και καταστροφών σε προϊόντα και εγκαταστάσεις. Για την καταπολέμηση των ποντικιών χρησιμοποιούμε δολώματα τα οποία περιέχουν ειδικές δραστικές ουσίες,  τοποθετημένες σε δολωματικούς σταθμούς. Για την οριστική απαλλαγή ενός χώρου από τρωκτικά, θα πρέπει να εφαρμοστεί ένα οργανωμένο πρόγραμμα μυοκτονίας. Οι σταθμοί τοποθετούνται στους χώρους βάση μελέτης που έχει προηγηθεί από τον επιστημονικά υπεύθυνο.

Η μυοκτονία όπως και η απεντόμωση, είναι από τις σημαντικότερες διαδικασίες για την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων στις επιχειρήσεις, είτε πρόκειται για το στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας, είτε για το στάδιο της αποθήκευσης – διανομής και εστίασης. Η ευαισθησία και η σημασία για την καθαριότητα και την υγιεινή αποτελεί ίσως τον σημαντικότερο παράγοντα για την αποφυγή δυσάρεστων εκπλήξεων από προσβολές ζωικών παρασίτων (Τρωκτικά) με τις συνακόλουθες  επιπτώσεις από αυτές.

Οι προτεινόμενοι επιστήμονες στην Αναζήτηση του  P.C.S. Εφαρμοστή της Περιοχή σας, μπορούν να σας δώσουν μια ολοκληρωμένη λύση στα προβλήματα από προσβολές ζωικών παρασίτων (Τρωκτικά) με τις συνακόλουθες  επιπτώσεις από αυτές.

Οι επιλεγμένες σύγχρονες μέθοδοι με τα επιλεγμένα ακίνδυνα αιμολυτικά δολώματα 2ης και 3ης γενιάς αποφέρουν τα άριστα αποτελέσματα. Τοποθετούνται αγκυρωμένα δολώματα σε ειδικούς δολωματικούς σταθμούς χωρίς να μολύνουμε τρόφιμα, σκεύη, εξοπλισμό και χωρίς να προκαλούμε θανάτους σε οικόσιτα ζώα και πουλιά.

Η πρόληψη δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα.

 Οι  P.C.S. Εφαρμοστές εκτός από τις   Αναγγελίες/Γνωστοποιήσεις  του ΥΠ.Α.Α.Τ. (βάσει του Ν.3919/2011) και τις ολοκληρωμένες λύσεις, πρέπει να είναι καταχωρημένοι στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) και να έχουν  Σύμβαση για  απόβλητα  Τρωκτικοκτόνα-Παρασιτοκτόνα (Βιοκτόνα)  μαζί και οι θήκες (παγίδες ),κλπ

Κατόπιν αναλαμβάνει το τμήμα Bio-Exterminating Services με τις Εξειδικευμένες Υπηρεσίες και τους Πιστοποιημένους Εφαρμοστές για την πλήρη αποκατάσταση των  χώρων.

Η Κοινωνική Εξέλιξη της Προληπτικής Υγιεινής ,βελτιώνει την αποδοτικότητακαι την αποτελεσματικότητα  αναδομώντας  τις υπηρεσίες υγειονομικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος για την διασφάλιση της καλής ποιότητας των εσωτερικών χώρων.

Και ποτέ δεν ξεχνάμε : 

Μετά από κάθε εφαρμογή Μυοκτονίας – Απεντόμωσης σε εσωτερικούς χώρους,  πρέπει να γίνει πλήρη καθαριότητα με εξειδικευμένες Bio-εφαρμογές επαγγελματικής απορρύπανσης , εξυγίανσης και απολύμανσης χωρίς υπολειμματικότητα ανά όγκο (m³)

Επισημαίνουμε δε ότι η δραστηριότητα τρωκτικών  σε εσωτερικούς χώρους , αποτελεί ίσως τον σημαντικότερο φορέα παθογόνων οργανισμών και

 μεταδοτικών ασθενειών   (Λεπτοσπείρωση – ΕΟΔΥ ), άλλα και αναπνευστικών προβλημάτων, όπως άσθμα και δύσπνοια, από τα μικροτρίχιδια τους ακόμα και μετά την εξουδετέρωση τους.

Χρειάζεται μεγάλη προσοχή στην επιλογή της μεθόδου , γιατί μια εφαρμογή χωρίς την επαγγελματική κατάρτιση, τον απαιτούμενο επαγγελματικό εξοπλισμό, θα μπορούσε να αποφέρει αρνητικά αποτελέσματα, με επιμολύνσεις , κλπ στους εσωτερικούς χώρους.

Στις εξειδικευμένες επιτόπιες εφαρμογές στα Πρωτόκολλα επαγγελματικών εφαρμογών  για τις  Bio- εφαρμογές Διαχείρισης Εσωτερικών Χώρων ,  δίνουμε μεγάλη σημασία στην ανάλυση κινδύνων και επικινδυνότητας τους, ακόμα και για μελλοντικά προβλήματα. Με δεδομένο ότι  οι ασφαλείς και υγιεινοί εσωτερικοί χώροι είναι υποχρέωση όλων μας, έχοντας την εμπειρία τω 35 χρόνων με ‘’βαθιά γνώση της πράξης’’ σε Καινοτόμες Υπηρεσίες περιβαλλοντικού & υγειονομικού ενδιαφέροντος  για την βελτιωμένη αποτελεσματικότητα των εφαρμογών ,  ανταποκρινόμαστε πάντα όπου μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι , ώστε να αντιμετωπίζονται με την μεγαλύτερη ασφάλεια  οι προκλήσεις  ων ‘’μικροβιολογικών  κίνδυνων’’  με την καλύτερη δυνατή απόδοση  των εφαρμογών, βάση της οποίας νομοθεσίας του Υπουργείου Υγείας αλλά και της  εκάστοτε Υπουργικής Απόφασης (νέες υγειονομικές διατάξεις)

Η εφαρμογή μικροβιολογικής & βακτηριακής απολύμανσης , αναβαθμίζει τις Bio-Εφαρμογές καθαρισμού, με το εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ Απολυμαντικό, με αρ. αδείας 51834/2009, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα των τύπων,2,3,4,(98/8EC). Sera Απολυμαντικό pdf «Απολυμαντικό ευρέως φάσματος  χρησιμοποιείστε το  με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση»

Πληροφορίες με email στο info@klintec.gr, ή καλέστε στα 2104829839, 6932245887

Όλα τα χρησιμοποιούμενα μυοκτόνα σκευάσματα είναι εγκεκριμένα από την αρμόδια Διεύθυνση Φυτοπροστασίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους προτεινόμενους επιστήμονες , στην Αναζήτηση του  P.C.S. Εφαρμοστή της Περιοχή σας, για να συζητήσετε μαζί του, για το πώς μπορεί να σας δώσει μια ολοκληρωμένη λύση.

Ενημερωτικό Υλικό Επιμορφωτικά Σεμινάρια Ι.Γ.Ε. Δεκέμβρης 2018

Πηγή : https://klintec.gr/greenest-μια-εναλλακτική/μυοκτονίες/

Σχετικά Άρθρα

Καινοτομούμε Μειώνοντας Εφαρμογές Βιοκτόνων και Αποκαθιστώντας τους Εσωτερικούς Χώρους με την Πλήρη Απομάκρυνση τους.

Κατσαρίδες και μικροτριχίδια τρωκτικών αιτίες αλλεργιών.!!

Τρωκτικά οι συνήθεις ύποπτοι σε καταστροφές καλωδίων!!!