Εφαρμογές Bio-καθαρισμού Λεωφορείων

Προσφέρετε ευεξία και άνεση στα ταξίδια των φιλοξενούμενων ταξιδευτών σας!

Όταν η εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική υγιεινή βασίζεται  στην ‘’μηχανική πρόληψη λοιμώξεων’’ με διεργασίες για μακροχρόνιο αντιμικροβιακό αποτέλεσμα από συσκευές ‘’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’ , δεν συντρέχει λόγος- δικαιολογία για τη μη λήψη ή /και συνέχεια των απαραίτητων μέτρων απολύμανσης, σε περιπτώσεις εμφανούς – ορατής ή /και πιθανώς- αμφισβητήσιμης μόλυνσης.

Μετά τα σχετικά άρθρα Τηρούνται οι Κανόνες Υγιεινής στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς; !! και Εξασφαλίζω ένα υγιεινό περιβάλλον σήμερα !! για  να μην σας επαναλαμβάνω τα ιδία, θα σας αναλύσω την Διαφορετικότητα μεταξύ των παρεχομένων υπηρεσιών και στους εσωτερικούς χώρους των Μ.Μ.Μ., η οποία μας δίνει τη δυνατότητα ανάδειξης της Ολοκληρωμένης Πρότασης  για τις εξειδικευμένες Bio – εφαρμογές Υψηλής Ποιότητας .

Οι προκλήσεις για την «μικροβιολογική ασφάλεια» από  άμεσους ή/και έμμεσους επανεμφανιζόμενους κίνδυνους στην καθημερινότητα, μας οδηγούν  σε νέα πρότυπα φυσικών εναλλακτικών λύσεων, για την διασφάλιση μιας καλύτερης ποιότητας στους εσωτερικούς χώρους.

Οι  Παρεχόμενες υπηρεσίες επαγγελματικών Bio-Εφαρμογών ,  απαιτούν την χρησιμοποίηση Επαγγελμάτων Συστημάτων αποφέροντας την  επιμόλυνση.

Τα προγράμματα  BiOzone-Bus Care ανταποκρίνονται  πλήρως στην βελτίωση των συνθηκών υγιεινής στους εσωτερικούς χώρους , τηρώντας πρωτίστως και με κάθε λεπτομέρεια τα Πρωτόκολλα επαγγελματικών εφαρμογών , οπού είναι εναρμονισμένα με τις   Υπουργικές Αποφάσεις (νέα υγειονομική διάταξη)  για (κατοικίες , χώρους ενδιαίτησης ( διαμονής ) – φιλοξενίας και διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.) προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία.

Ο ορισμός της λέξης Bio, προέρχεται από το Bιο (βίος=το ζείν),  όπου με το   Bio -Περιβάλλον  μας προσδιορίζει τους εσωτερικούς χώρους. Με σεβασμό στην ιδέα των δικαιωμάτων του βίου, για τις αποτελεσματικά επαγγελματικές Bio- εφαρμογές πρέπει να εφαρμόζονται, ως  εναλλακτικές διαχειριστικές εφαρμογές στην αναβάθμιση ενός εξελισσόμενου εσωτερικού περιβάλλοντος, με Πρωτόκολλα επαγγελματικών Bio- εφαρμογών για την εξασφάλιση μιας ποιοτικής διαβίωσης. 

Η έννοια της καθαριότητας του  Βιο – περιβάλλοντος χώρου,  ιδιωτικού ή δημοσίου, είναι ζωτικής σημασίας από την αρχαιότητα ως και σήμερα. Πολλές φράσεις μας ή/και έννοιες μπορεί να συγκλίνουν  προς τον ‘‘οικολογικό χώρο’’, αλλά δεν αναφέρονται  ευσυνείδητα και επ’ ουδενί , στις λέξεις ‘’οικολογικός’’, ‘’βιολογικός’’, μιας και η ενσωμάτωση των Bio-εφαρμογών στην επιχειρηματική πρακτική μας, προσδιορίζει την αποτελεσματικότητα απέναντι στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, διότι για μας η ιδανική δράση για την προστασία του, ξεκάνει από τους χώρους που ζούμε και εργαζόμαστε.

Ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων ‘‘πολλαπλού αποκλεισμού’’

BIOPROTECT™  ‘’Αόρατη Προστατευτική Ασπίδα’’

 Παγκόσμια Ηγεσία στην Αντιμικροβιακή Προστασία Επιφανειών

YouTube player

’’ Προστασία επιφανειών -μη αποδεκτή – από ιούς, μικροοργανισμούς, κλπ’’

Στα συμπληρωματικά μέτρα Πολλαπλής Θωράκισης, συμπεριλαμβάνονται και οι εξειδικευμένες τεχνολογίες πρόληψης μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας, όπως η  ‘’αόρατη προστατευτική ασπίδα’’ με το τείχος «Νανοπαγίδων» και την άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ., συμπεριλαμβανομένης και της ιοκτόνου δράσης του BIOPROTECT™ RTU έναντι του SARS-CoV-2.

‘’Περιβαλλοντική Εξυγίανση’’ με Τεχνολογία ‘’Τριπλού Φραγμού’’   για την’μηχανική πρόληψη λοιμώξεων’’

Καλύπτει εξ ολοκλήρου ή/και συμπληρωματικά:

Βιολογικοί Καθαρισμοί : Όλοι πλέον γνωρίζουμε ότι η Οδηγία για τους βιολογικούς καθαρισμούς λυμάτων ορίζει την ελάχιστη αναγκαία τεχνική υποδομή σε δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων που πρέπει να διαθέτουν οι πόλεις και οι οικισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Σύμφωνα με το Υ.Π.Ε.Κ.Α. στη χώρα λειτουργούν περισσότεροι από 300 βιολογικοί καθαρισμοί .. εναρμονισμένοι με αυτή Ελληνική νομοθεσία.

Υπάρχουν πολλοί που αναφέρονται σε ‘’βιολογικούς καθορισμούς’’ και για τα ΜΜΜ. Προσπαθούν να πείσουν έκτος από τους καταναλωτές και τις εταιρείες ΜΜΜ που πρέπει να έχουν στα αυτοκίνητα, βεβαίωση εφαρμογών με απολύμανση .Η Βεβαίωση  παρέχεται από Βεβαιωμένους επαγγελματίες εφαρμοστές που θα έχουν Επαγγελματική κατάρτιση και τον απαιτούμενο επαγγελματικό εξοπλισμό.

Προσοχή στους ‘’οζονιστές ’’  διότι  τα επαγγελματικά συστήματα παράγωγης όζοντος ( Ozone – O3), πρέπει να επιτρέπουν τον προγραμματισμό ενός κύκλου λειτουργίας διοχέτευσης -με την απουσία ανθρώπων -μέσα στον  περιβάλλοντα χώρο : α) Παραγωγή όζοντος από σύστημα εκκένωσης κορώνας. β) κατάλυση υπερβολικού όζοντος (καταλυτική διεργασία  -μετατροπή σε οξυγόνο), όπως τα καινοτόμα πατενταρισμένα συστήματα Hygene Air 200 με  ‘‘Καταλυτική Οζονοποίηση ’’ για απολύμανση χωρίς υπολειμματικότητα.

Καινοτομίες για την παροχή βέλτιστης υγειονομικής ασφάλειας στο επιβατικό κοινό.

Έχοντας ως γνώμονα πάντα την ανάδειξη της  επαγγελματική διαχείρισης του Bio – περιβάλλοντος και στόχο την προώθηση της διασφάλισης των συνθηκών υγιεινής, θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε σωστή ενημέρωση , για μια επιμελημένη  εφαρμογή μέτρων με στοιχειώδεις κανόνες  για την τήρηση μιας αποτελεσματικά ισορροπημένης καθαριότητας , έτσι ώστε να συμβάλουμε στην πρόληψη ή/και στον  περιορισμό  κατά πολύ, σε συμπτώματα ασθενειών προερχόμενες από αιωρούμενους εσωτερικούς  ‘‘μολυσματικούς παράγοντες ’’.

Η αναγκαιότητα εφαρμογής καινοτόμων μεθόδων με πρότυπα αντιρρυπαντικών τεχνολογιών στην σημερινή εποχή κρίνεται απαραίτητη. Η αναβάθμιση μιας διασφαλισμένης ποιότητας ξεκινά από την υποχρεωτική εφαρμογή ενός πλήρους συστήματος φροντίδας (Deep-Depollution), απόλυτα σχεδιασμένο για πολλαπλές εφαρμογές Bio –απορρύπανσης όλων των εσωτερικών χώρων. σε Maximum απόδοση, αλλά με Minimum κατανάλωση ενέργειας, (675watt), Έγκριση “Green Label” του CRI για αφαίρεση ρύπων, σκόνης με τα ερεθιστικά αλλεργιογόνα’’, ακόμη και από τα πιο δυσπρόσιτα σημεία, χωρίς να καταστρέφει το επεξεργάσιμο αντικείμενο.

Bio –απορρύπανση σε βάθος (Deep-Depollution)  περιλαμβάνει μια ελεγχόμενη και δομημένη καθαριότητα, η οποία είναι  πιο ενδελεχής  διεξάγεται με επιμέλεια – και με περισσότερη λεπτομέρεια από έναν καθαρισμό ή/και ‘’βιολογικό καθαρισμό ’’. Δεν θα ήταν υπερβολή να τονίσουμε την διαφορετικότητα μας –ως ειδικοί στη διασφάλιση της Υγιεινής- μέσω της διαδικασίας  του προγράμματος  BiOzone-Auto Care,  οπού υλοποιούμε παροχές σύγχρονων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, με απώτερο στόχο την διασφαλισμένη βελτίωση , ως προς την ‘’μικροβιολογική ασφάλεια’’ και  υγιεινή των εσωτερικών χώρων σε ΜΜΜ με άμεση χρήση.

Οι αιωρούμενοι μικροοργανισμοί και τα παράγωγά τους υπάρχουν ως ένα βαθμό σε κάθε χώρο, π.χ  (βακτηρίδια, μύκητες, ιοί, σπόρια, αιωρούμενη σκόνη , περιττώματα ακάρεων, μικροσκοπικά ‘’τεμαχίδια’’ εντόμων, τριχίδια ποντικών, αντιγόνα ζώων και πτηνών) . Η είσπνευση τους μπορεί να προκαλέσει διάφορες αλλεργικές αντιδράσεις, αναπνευστικές διαταραχές, υπερευαισθησία σε ασθένειες και λοιμώξεις.

Για μια Υψηλής Ποιότητας Εξυγίανση όλων των εσωτερικών χώρων, απαιτείται η επιμελημένη εφαρμογή στοιχειωδών κανόνων με ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά μέτρα,  για την τήρηση μιας αποτελεσματικής  ‘‘περιβαλλοντολογικής Bio –εξυγίανσης’’ (Green Decontamination) κρίνετε αναγκαία με την  δέσμευση και δυνατότητα καταστροφής σωματιδίων έως και 0,1 μικρών , αιωρούμενων μικροοργανισμών, σπόριων, βακτηριδίων, ιών, μυκήτων, κλπ για έναν Καθαρό και υγιή αέρα σε όλους τους εσωτερικούς χώρους αλλά και για την  μείωση  ως και εξάλειψη του προβλήματος  της αέριας ρύπανσης των εσωτερικών χώρων,

Επιπλέον δε είναι απαραίτητη στην αντιμετώπιση των  προβλημάτων από την “ εσωτερική επιμόλυνση”  και  τους “ρυπογόνους ενδο-οικιακούς μολυσματικούς παράγοντες”,  οι όποιοι μπορούν να αναπτυχθούν και μετά από εφαρμογές σε ‘’ υποτίθεται καθαρούς’’ χώρους, άλλα και απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της απολύμανσης στους εσωτερικούς  χώρους, χωρίς υπολειμματικότητα. 

Active Disinfection : Μετά τις Bio-Εφαρμογές επαγγελματικού καθαρισμού εφαρμόζουμε την ενδεικνυόμενη και ασφαλή μέθοδο πλυσίματος. Η ολοκλήρωση των εφαρμογών γίνεται με το Επαγγελματικό σύστημα με την εξειδικευμένη μέθοδο ενεργής απολύμανσης (Active Disinfection), ως ένας ποιο ισχυρός παράγοντας απενεργοποίησης, για να μπορεί να επιτύχει πιο έντονα αποτελέσματα ακόμη και από ένα μηχάνημα ‘’υπέρθερμου ατμού’’.

Συνδυάζει, το δυναμισμό της περιστροφικής ανάδευσης (στροβιλισμού) και την δυναμική της ταυτόχρονης αναρρόφησης , με την απολύμανση όλων των επιφανειών και  επιφανειών με ινώδη υλικά, (ταπετσαρία, μοκέτα), εκμηδενίζοντας την ύπαρξη από τρεξίματα, κιτρινίλες, υγρασίες και μούχλα που προκαλούν κακοσμία, ανάπτυξη μυκήτων και καταστροφές, ελαχιστοποιώντας το χρόνο στεγνώματος για άμεση παράδοση.

Αυτή η εξειδικευμένη μέθοδος μπορεί να υποστήριξη την ταυτόχρονη απομάκρυνση ζωικών εχθρών και αυγών τους, χωρίς την χρήση χημικών ακόμα και από τις ποιο δύσκολες επιφανές. Δεν μεταφέρει ατμό στο χώρο – αποφεύγοντας την δημιουργία επιμόλυνσης – με ‘’ τα συνακόλουθα αποτελέσματα του αναδυόμενου χημικού κοκτέιλ ’’  λόγο υψηλών θερμοκρασιών ( π.χ 184,13⁰C), όπου ο τρόπος αλληλεπίδρασης των με την εισπνοή, δεν μπορεί να αποκλειστεί από την πρόκληση ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων , που μπορούν να συνδεθούν µε Λοιμώξεις .

Sera Απολυμαντικό pdf :Εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ απολυμαντικό ευρέως φάσματος, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα των τύπων ,2,3,4,(98/8EC), χωρίς αρώματα και χρωστικές ουσίες.

 Sera Απολυμαντικό: Διάχυση υψηλής καθαρότητας

Η ολοκλήρωση της εφαρμογής απολύμανσης (Bio–Disinfection)  ανά όγκο, γίνεται με την Πρωτοποριακή μέθοδο  ‘‘Καταλυτικής  Οζονοποίησης ’’ (με καταλυτική διεργασία  υψηλής απόδοσης),  χωρίς την χρήση χημικών, παρέχοντας την μέγιστη ασφάλεια απέναντι στον άνθρωπο, την περιουσία αλλά και το περιβάλλον. Μπορεί να προσαρμοστεί και να εφαρμοστεί με θεαματικά αποτελέσματα, εξ’ ολοκλήρου ή/και συμπληρωματικά με τα νέα πρότυπα , ως μια ‘‘Φυσική εναλλακτική λύση’’ για την κάλυψη των αναγκών, μιας ολοκληρωμένης εναλλακτικής διαχείρισης ,για την βελτίωση ως προς την ‘’μικροβιολογική ασφάλεια’’  κατ΄ όγκο και γενικά των επιφανειών σε εσωτερικό περιβάλλον  χωρίς υπολειμματικότητα,  δημιουργώντας σε πολλά ειδή παρασιτικών οργανισμών (ζωικούς εχθρούς), ένα ‘’αφιλόξενο περιβάλλον’’ δρώντας δε μαζί με την παράλληλη ‘’ανασταλτική ανάπτυξη τους’’ χωρίς την χρήση χημικών.

Προσοχή:  Η καθαριότητα και το πλύσιμο αντικειμένων και επιφανειών αλλά και του όγκου (m³) ενός χώρου, δεν αντικαθιστούν τις μεθόδους απολύμανσης, όπως και οι μέθοδοι απολύμανσης δεν αντικαθιστούν καθαριότητα και πλύσιμο, αντικειμένων και επιφανειών αλλά και του όγκου (m³) ενός χώρου.

‘‘Τα ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά μέτρα, είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της σωστής απολύμανσης. Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου,  εξαρτάται από τον βαθμό του απαιτούμενου επιπέδου απολύμανσης, το είδος του χώρου, την ασφάλεια και το κόστος της προτεινόμενης  μεθόδου.’’

Διαρκής Ενημέρωση

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (για SARS-CoV-2)

New-2021 -2022 Επαγγελματικός  Εξοπλισμός Bio-Εφαρμογών Απολύμανσης-Απορρύπανσης-Εξυγίανσης & Αποκατάστασης

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 4829839-6932245887 ή στο  e-mail: vgenis@otenet.gr , για να μάθετε πως μπορείτε να έχετε ή /και να παρέχεται ‘’διασφαλισμένη την ποιότητα’’ ενός υγιεινού χώρου.

Πηγή:  https://klintec.gr/ozone-o3/biozone-εναλλακτικές-τεχνολογίες/εφαρμογές-bio-κα…ισμού-λεωφορείων/ ‎

Σχετικά Άρθρα

Υγειονομική εξασφάλιση για ομαλή λειτουργία των εσωτερικών χώρων και πρόληψη της υγείας.

Εξατομικευμένη διαχειριστική αναβάθμιση καθαρότητας με ‘’μηχανική πρόληψη λοιμώξεων’’

Αναζητούνται νέα αποτελεσματικά μέτρα απολύμανσης με μηδενική υπολειμματικότητα.

Συσκευές ‘‘απολύμανσης’’ εσωτερικών χώρων ή επιταχυντές διασποράς.!!!

Τηρούνται οι Κανόνες Υγιεινής στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς; !!

Καθαριότητα και Υγιεινή στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Διαταραχές με Αυξημένη Επικινδυνότητα στις Λοιμώξεις.

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Με Εφαρμογή Κανόνων Υγιεινής ή Χωρίς;!!