Φροντίζω να Ζω Ανθρώπινα

Προάγοντας την καθαριότητα… …βελτιώνουμε τον τρόπο ζωής!

Το 2024, ως έτος επένδυσης για εξασφάλιση της υγειονομικής ασφάλειας για όλους.

Σεβασμός στην υγειονομική ασφάλεια των φιλοξενουμένων -ταξιδευτών.

‘’Η κινητοποίηση για την συλλογική ευαισθησία στην προαγωγή της υγείας, είναι η κινητήριος δύναμη για το σχεδιασμό δράσεων πρόληψης , προς όφελος της ποιότητα ζωής όλων μας.’’

Το καθαρό βιοτικό περιβάλλον δεν είναι επιλογή είναι ανάγκη ! Η εκμετάλλευση  της άγνοιας και του εφησυχασμού , δεν αποκλείουν τις επιβεβαιωμένες σχέσεις έκθεσης σε ρύπους εσωτερικών χώρων και ‘’αναπνευστικών νόσων’’.

«Η ανάδειξη της επικινδυνότητας, δημιουργεί την ανάγκη μιας επιμελημένης εφαρμογής μέτρων με στοιχειώδεις κανόνες, προλαμβάνοντας έτσι τις τυχόν αρνητικές συνέπειες απέναντι στους συνανθρώπους μας, αλλά και στο περιβάλλον»

Λόγοι που χρειάζεται μεγάλη προσοχή όταν εμπλέκονται οι   ”ΔΩΡΕΑΝ επιδείξεις” στο χώρο σας και περιλαμβάνουν ”ΔΩΡΕΑΝ” υποτιθέμενους καθαρισμούς ενός  στρώματος,  χαλιού, καναπέ, με τα φίλτρα , γιατί  ‘’ίσως’’ με την “ελεύθερη παραμονή στο σπίτι” και να σας επιβαρύνουν με ρύπους βιολογικών παραγόντων (βιορύπους).!

Ζητήστε τους να το καθαρίσουν -κανονικά με το σάκο-  και να σας αποκαταστήσουν τον χώρο  από τους  ρύπους βιολογικών παραγόντων  που σας δημιούργησαν.

Η ομάδα   Συμβούλων –Επιθεωρητών –  Προληπτικής  Υγιεινής ως Υγειονομικά υπεύθυνοι  είναι υποστηρικτές των Προγραμμάτων  για την  Ολοκληρωμένη περιβαλλοντική υγιεινή  με την ανάδειξη των  Αναδυόμενων  αλογονωμένων  οργανικών ρύπων στη σκόνη των εσωτερικών χώρων.

Το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο όταν δεν μπορούν να παρέχουν  στους επαγγελματίες τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική & Υγειονομική Διαχείριση των εσωτερικών χώρων, με την ‘’Βεβαίωση πρακτικών εφαρμογών .

 Η αδιαφορία ή αδυναμία για την ολοκληρωμένη διαχείριση αναδεικνύει την επικινδυνότητα των  ’’ παραπλανητικών Ημίμετρων ‘’ με βεβαιώσεις προδιαγραφών ,  επαφιόμενοι στο ‘‘πατριωτικό ‘’ και ποιος θα με ελέγξει.!!

Με την αδιαφορία ή/και αδυναμία τους μετατρέπουν τους επαγγελματίες ,από  ‘’Bio-κτόνους ‘’ του 2013 σε ημιμαθείς  ’’Υγειο-κτόνους εκτελεστές ’’  του σήμερα , με μια ‘’ηθελημένη’’ αμέλεια απελευθέρωσης  ρύπων βιολογικών παραγόντων, ως  διαχειριστική  ενέργεια μιας αξιόποινης πράξης απέναντι στην Δημόσια Υγεία.

Μια Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής Διαχείρισης των εσωτερικών χώρων βοηθά στην λύση των προβλημάτων ζωτικής σημασίας που προκύπτουν.

Με τα καινοτόμα προγράμματα της  Ενεργητικής Υγειονομικής Εξασφάλισης  δημιουργούνται επαναστατικές μεταβολές σε όλα τα επίπεδα της αναγκαιότητας , ώστε να καλύπτουν την  αυστηρή τήρηση των νόμων Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ ΦΕΚ2161/Β/23.06.2017), (κατοικίες χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.),  μαζί με τον Ν. 3850/2010, (Βιολογικοί παράγοντες ) καθώς και το  (π.δ. 102/2020 (ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) για τον κάθε αερομεταφερόμενο ρύπο βιολογικών παραγόντων , με σκοπό να προλάβει ή να αποτρέψει  από κίνδυνους μόλυνσης και επιμόλυνσης και την  ‘’πρόκληση ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων  ’’ στην Δημοσιά Υγεία.

Think decontamination ….το άλλο πρόσωπο της υγιεινής ενημερώσου εδώ !!.

YouTube player

Kirby : Σχεδιασμένο για τον απόλυτο βαθύ καθαρισμό. Δύναμη, Απόδοση,  Ποιότητα

Ξεκινώντας το Σεπτέμβρη του 1989, με μικρά βήματα, έχουμε καταφέρει  να προσφέρουμε “πολλά για σας , χάριν σε σας”.

Σκοπός μας η συμβολή, μέσα από την επέκταση της Ενεργειακής και Περιβαλλοντολογικής συνείδησης ,  στην  Αναβάθμιση της Ποιότητας του Τρόπου Ζωής, για μια εσωτερική αρμονία και ηρεμία.

Στόχος μας η χρήση Εναλλακτικών Μεθόδων Απορρύπανσης, ώστε να συμβάλλουμε στην Οικονομία από Ενεργειακές Σπατάλες αλλά και  στην Προστασία του Περιβάλλοντος .

Ο βασικότερος κανόνας για την διασφάλισης των συνθηκών υγιεινής για ποιοτική διαβίωση είναι η ορθή χρήση του απαραίτητου εξοπλισμού και των εφαρμογών του.

YouTube player

’Δεν χρειάζεται να σπαταλάτε χρόνο σε ραντεβού. Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε  με ‘’τρία Κλικ’’ από το κινητό σας,  πως σας δύνεται η ευκαιρία να μελετήσετε με άνεση στο σπίτι σας, για να  μπορείτε να έχετε την ‘’διασφαλισμένη ποιότητα’’ ενός υγιεινού χώρου.’’

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

 Αξίζει να μάθεις για αυτά που δεν ξέρεις και δεν φαίνονται πατώντας εδώ !!!

Εφαρμογές προληπτικής υγιεινής και σε μακέτες-χαλιά, υφασμάτινες ταπετσαρίες εδώ !!!

Η  αναγκαιότητα εφαρμογής μεθόδων με αντιρρυπαντικές τεχνολογίες στην σημερινή εποχή κρίνεται απαραίτητη. Η αναβάθμιση μιας διασφαλισμένης ποιότητας επιβεβαιώνεται από ένα απόλυτα σχεδιασμένο και πλήρες σύστημα φροντίδας,  (Deep-Depollution)  για πολλαπλές Bio –εφαρμογές απορρύπανσης των εσωτερικών χώρων.

YouTube player

Με Maximum απόδοση για ‘’εξόρυξη βρωμιάς’’ , με δόνηση και ‘’αναρρόφηση στροβιλισμού’’, ώστε να την αφαιρεί  από το βάθος των στρωμάτων, χαλιών, σκληρών- λείων επιφανειών , παγιδεύοντας δε σκόνες, αλλεργιογόνα και ‘’ρυπογόνα μικροβιακά φορτία’’ , χωρίς να τα ανακυκλώνει και να τα επιστρέφει, επιμολύνοντας τον χώρο σας, με Έγκριση “Green Label” του CRI για Αφαίρεση Ρύπων, αλλά και με Μειωμένη κατανάλωση ενέργειας, (675 watt) ( σύμφωνα με τις προδιαγραφές  για την Ενεργειακή ετικέτα της Νέας νομοθεσίας)

Τι είναι η Deep-Depollution;

H απορρύπανση σε βάθος (Deep-Depollution)  περιλαμβάνει μια ελεγχόμενη και δομημένη καθαριότητα, ο οποία είναι πιο ενδελεχής – διεξάγεται με επιμέλεια – και με περισσότερη λεπτομέρεια από έναν καθαρισμό ή/και ‘’βιολογικό καθαρισμό ’’. Δεν θα ήταν υπερβολή να τονίσουμε την διαφορετικότητα μας ως ειδικοί στη διασφάλιση,  ότι μέσω της διαδικασίας  του προγράμματος Healthy Interior Environment για την υλοποίηση παροχής σύγχρονων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Ένα πρόγραμμα με καινοτόμους μεθόδους και Πρωτόκολλα ολοκληρωμένων επαγγελματικών περιβαλλοντικών και υγειονομικών εφαρμογών,  με απώτερο στόχο την διασφαλισμένη βελτίωση της ‘’μικροβιολογικής ασφάλειας’’ και  υγιεινής των εσωτερικών χώρων με άμεση χρήση.

Οι Παρεχόμενες υπηρεσίες επαγγελματικών Bio-Εφαρμογών,  απαιτούν την χρησιμοποίηση αυτών των συστημάτων μαζί με την Βεβαιωμένη επαγγελματική κατάρτιση των εφαρμοστών, ώστε οι εφαρμογές αντιμετώπισης να γίνονται με αποτελεσματικότητα αποφέροντας την δημιουργία  ενός καθαρού περιβάλλοντος.

YouTube player

Παρέχεται Βεβαιωμένη εκπαίδευση, για την Ορθή εφαρμογή των εξειδικευμένων Bio- εφαρμογών , απορρύπανσης  , εξυγίανσης και «Ανέγγιχτου πλυσίματος των στρωμάτων», καλύπτοντας  έτσι , για την  «κατάταξη των ξενοδοχείων σε κατηγορίες αστέρων», το Κριτήριο 4.27 -Καθαρισμός στρωμάτων σε ετήσια βάση -Υ (Υποχρεωτική προδιαγραφή) αλλά και το  Κριτήριο 4.1  – για την περίπτωση πλυσίματος για την αφαίρεση λεκέδων – Υ (Υποχρεωτική προδιαγραφή)

Healthful Pets: Υπηρεσίες Υγιεινής Χώρων Φιλοξενίας Ζώων.

YouTube player

Για σας που έχετε το σύστημα Kirby, Ζητείστε να μάθετε,  πως μέσα από τα προγράμματα του Απορρυπαίνω – Εξυγιαίνω –  Εξοικονομώ, έχετε την δυνατότητα ακόμα και απόσυρσης προηγούμενων μοντέλων και την αντικατάσταση τους  με ένα Καινούργιο και  Γνήσιο Σύστημα Kirby Avalir 2 με όλα τα άλλα Ανταποδοτικά Οφέλη.

Αν και η  καθαριότητα δεν κατατάσσεται συνήθως στις μεθόδους απολύμανσης , αποτελεί χωρίς αμφιβολία μια ‘’μορφή απολύμανσης’’ , καθόσον µε την καθαριότητα μειώνεται ‘’το μικροβιακό φορτίο’’ μιας επιφάνειας.

Θα πρέπει να  γίνει πλέον κατανοητό από όλους μας, ότι μέθοδοι πλυσίματος , εξυγίανσης και απολύμανσης  με οποιονδήποτε τρόπο , δεν μπορούν να εφαρμοστούν χωρίς την καθαριότητα.

Μετά τις Bio* –εφαρμογές απορρύπανσης –καθαρισμού με το πλήρες σύστημα φροντίδας 𝐊𝐢𝐫𝐛𝐲 𝐀𝐯𝐚𝐥𝐢𝐫 𝟐 μπορείς να διενεργήσεις  απολύμανση το εγκεκριμένο απολυμαντικό από τον ΕΟΦ  (Sera Απολυμαντικό) άλλα και να συντήρησης την πρόληψη μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας, όπως την ‘’αόρατη προστατευτική ασπίδα’’  με το τείχος «Νανοπαγίδων» και την άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ., συμπεριλαμβανομένης και της ιοκτόνου δράσης του BIOPROTECT™ RTU έναντι του SARS-CoV-2.

Υ.Γ: Αν έχετε συστήματα Kirby ένας επιπλέον λόγος να μάθετε για  το εγκεκριμένο απολυμαντικό από τον ΕΟΦ  (Sera Απολυμαντικό), την πρόληψη μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας, του Bio-Protect™   αλλά και για την  ‘’Περιβαλλοντική Εξυγίανση’’της  Sterial

YouTube player

Και ποτέ δεν ξεχνάμε!!!!

‘‘Το να κάνεις ότι καλύτερο μπορείς δεν είναι αρκετό γιατί το «υποτίθεται καθαρό είναι πιο επικίνδυνο από το βρώμικο».

Πρέπει πρώτα να επιλέξετε, τι πρέπει να κάνετε η να διορθώσετε, ώστε να φτάσετε πιο κοντά στο ανώτερο επίπεδο έως και το 95% και μετά να κάνετε …ότι καλύτερο μπορείτε.’’

Δεν  απορρυπαίνουμε – τινάζουμε χαλιά  αλλά και στρώματα  σε έναν εσωτερικό χώρο, χωρίς να έχουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό ώστε να μην δημιουργείτε επιμόλυνση.

Χρειάζεται περισσότερη προσοχή, διότι τα τελευταία χρόνια η ρύπανση των εσωτερικών χώρων, όπως αναφέρθηκε από τον Ειδικό  Ιατρό Εργασίας Θανασιά Ευθύμιο στα σεμινάρια, με θέμα  την  Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντολογική & Υγειονομική Διαχείριση για την αποκατάσταση των προβλημάτων  τους, έχουν επιβαρυνθεί κατά πολύ περισσότερο, όχι  μονό από την χρήση, την αιθαλομίχλη , την αφρικανική σκόνη  ,την επικίνδυνη και πολυδάπανη μούχλα ή τους καλούμενους βιολογικούς ρύπους, αλλά και λόγω των οικονομικών συνθηκών.

Στα ανταποδοτικά οφέλη ένας Σύμβουλος καθαριότητας θα είναι πάντα δίπλα σας.

 Ο βασικότερος κανόνας για την διασφάλισης των συνθηκών υγιεινής για ποιοτική διαβίωση είναι η ορθή χρήση του απαραίτητου εξοπλισμού και των εφαρμογών του.

YouTube player

, Διαρκής Ενημέρωση :

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (για SARS-CoV-2)

Ζωντανή Ενημέρωση – Σημαίνει – Σωστή Επικοινωνία

YouTube player

Σωστή Ενημέρωση – Σημαίνει – Σωστή Επιλογή

Βασικές αρχές διασφάλισης συνθηκών υγιεινής για μια ποιοτική διαβίωση.

YouTube player
YouTube player

Η σχέση μου  με την Kirby.

Η σχέση μου  με την Kirby.

Όπως αναφέρεται και στην   Ταυτότητα της Jav Hellas, μέσα από μια εντελώς προσωπική έρευνα, για την λύση στα προβλήματα των αλλεργιών που προέρχονται από την οικιακή σκόνη, ξεκίνησε μια μεγάλη διαδρομή με εφαρμογές στην πράξη για να αποδειχθούν τα αποτελέσματα της έρευνας, ως προς την λύση στα προβλήματα της οικιακής σκόνης

H Jav Hellas από το Μάρτιο του 1990 έχει υπογράψει σύμβαση επιχειρηματικής συνεργασίας  με την KIRBY ΠΩΛΗΣΕΙΣ ως Ανεξάρτητος Διανομέας, για την προώθηση και διανομή των προϊόντων της.

Ημέρα σταθμός η 13/09/1989

Ήταν η ημέρα που ο Αείμνηστος Δάσκαλος μου, ο Ελευθέριος Βέρμπης……….

Προσοχή : Τα νέα Συστήματα Καθαρισμού Kirby πωλούνται μόνο από εξουσιοδοτημένους  διανομείς (Αντιπροσώπους) Kirby και μέσα από επιτόπιες ενημερώσεις. Κάθε άλλη πώληση των καινούργιων συστημάτων  Kirby απαγορεύεται αυστηρώς και ο αγοραστής δεν προστατεύεται από την Εργοστασιακή Εγγύηση της Kirby. Τα συστήματα Kirby που αγοράζονται μέσω του Διαδικτύου ή/και από καταστήματα λιανικής, δεν είναι νέες μηχανές και δεν καλύπτονται από την Εγγύηση εργοστασίων Kirby ή το σχέδιο ανακατασκευής των.

Consumer Alert 
New Kirby home cleaning systems are only sold through in home demonstrations by independent Distributors authorized by The Kirby Company. Kirby systems purchased at retail stores or over the internet are not new machines and are not covered by Kirby’s factory warranty or rebuild plan.

www.kirby.com (Επιλέξτε Greece)  KIRBY ® The Scott Fetzer Company

Πληροφορίες :Τηλεφωνήστε στο  2104829839,  69332245887 ή στο email στο vgenis@otenet.gr, με πλήρη στοιχεία και θα έχετε την ενημέρωση σας.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

 Πηγή: https://klintec.gr/φροντίζω-να-ζω-ανθρώπινα/ ‎

Σχετικά Άρθρα

 1. Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Αποκατάστασης Χώρων
 2. Το υποτίθεται καθαρό δεν εξαλείφει το ‘’ανθρώπινο λάθος’’ έναντι μολυσματικών παραγόντων.
 3. Η ανατομία ενός χαλιού!!
 4. Γνωρίζετε που καθαρίζονται και φυλάσσονται τα χαλιά σας ;
 5. Μούχλα στα Χαλιά !!!!
 6. Οι εξελίξεις της επικίνδυνης και πολυδάπανης μούχλας !!!
 7. Αυτό που φαίνεται Καθαρό, Υγιές είναι;
 8. Μήπως πρέπει να αναβαθμίσουμε το πολύπλοκο εσωτερικό περιβάλλον;
 9. Εναλλακτικές μέθοδοι ανασταλτικής ‘‘αντιπαρασιτικής ασφάλειας’’ ταπήτων.!!
 10. Τι γνωρίζετε για τους ‘’άγνωστους κίνδυνους’’ μετά τον καθαρισμό των στρωμάτων;
 11. Τι Πρέπει να Προσέξετε πριν Καθαρίσετε τα Στρώματα. 
 12. Καθαρισμός Στρωμάτων: ‘‘ Ατμισμός’’ ή Απορρύπανση;
 13. Εξασφαλισμένη αντιμετώπιση επιβλαβών οργανισμών σε εσωτερικούς χώρους.
 14. Πολυδάπανες οι »κρυφές χρεώσεις» μετά τον καθαρισμό στρωμάτων …
 15. Όσα θα θέλατε να ξέρετε για φροντίδα σωστής συντήρησης στρωμάτων.
 16. Για Ποια Καθαριότητα Στρωμάτων Μιλάμε;
 17. Η Επικινδυνότητα της επιμόλυνσης στους εσωτερικούς χώρους .
 18. Τι κάνετε για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στους εσωτερικούς χώρους;
 19. Ποιοτική αναβάθμιση των συνθηκών υγιεινής ενός εξελισσόμενου εσωτερικού περιβάλλοντος.
 20. Η τήρηση βασικών κανόνων με ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά μέτρα διαχείρισης για την προαγωγή υγείας.
 21. Η Ρύπανση των εσωτερικών χώρων και οι επιπτώσεις στην υγεία μας !!
 22. Προετοιμασίες για την αντιμετώπιση  των ‘’απρόσκλητων εισβολέων’’.
 23. Απορρύπανση σε βάθος (Deep-Depollution)