Το ”πρόστιμο” για μη χρήση μάσκας, θα είναι για την προφύλαξη από τον κορωνοϊο ή από τα ‘’ Ρυπογόνα χημικά κοκτέιλ ’’.!!

Το ”πρόστιμο”για μη χρήση μάσκας, θα είναι για την προφύλαξη από τον κορωνοϊο ή από τα ‘’ Ρυπογόνα χημικά κοκτέιλ ’’.!!

Όταν εφαρμογές ψεκασμού με ή/και χωρίς την χρήση σταθερού ψυχρού εκνεφωτή (cold fogger) ανά  όγκο (m³) σε εσωτερικούς  χώρους, αλλά και χωρίς την εφαρμογή πλήρους αποκατάστασης τους ,δεν είναι σύμφωνα με τα μέτρα και τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ., για την ορθή εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης απολύμανσης , ποιο πρόστιμο πρέπει να επιβάλλετε; 

‘’Ο Ρυπαίνων  Πληρώνει’’  χωρίς την άμεση αποκατάσταση των χώρων από τα  ‘’ αναδυόμενα χημικά κοκτέιλ ’’

Είναι πλέον επιτακτική ανάγκη η άμεση εφαρμογή αποκατάστασης  των ‘’ αναδυόμενων χημικών κοκτέιλ ’’ , μιας και ο τρόπος αλληλεπίδρασης του αναδεικνύει την σοβαρότητα της επιμόλυνσης , αφού δεν μπορεί να αποκλειστεί το αποτέλεσμα πρόκλησης ‘’ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων’’, τα οποία μπορούν να συνδεθούν άμεσα ή/και έμμεσα σε μια σύγχρονη κοινωνία,  µε τις Λοιμώξεις στην Δημόσια Υγεία.

Μπορεί να παρέχεται ένα υψηλό επίπεδο υγειονομικής ασφάλειας στα σχολεία και στα Μ.Μ.Μ. των μαθητών ;

Η μακροχρόνια έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση των εσωτερικών χώρων και οι αναδυόμενες λοιμώξεις .!

Οι εν μέρη οι λόγοι που διαπιστώνονται τα προβλήματα στις επιθεωρήσεις από τις Υγειονομικές υπηρεσίες , όπως :

 • Απουσία καθαρισμού πριν τις εφαρμογές.
 • Απουσία διαδικασιών πριν την επαναχρησιμοποίηση των χώρων ιδιαίτερα σε ευαίσθητούς χώρους. πχ σχολεία.

‘’Ο Ρυπαίνων Πληρώνει’’

Ο ‘’ρυπαίνων πληρώνει’’ για τους επικινδύνους Ημιμαθείς εφαρμοστές  –μελλοντικοί  Βιο-κτόνοι που αποδεδειγμένα θέτουν σε κίνδυνο την ίδια τη ζωή των πολιτών, στον βωμό της ακόρεστης ανθρώπινης πλεονεξίας και του αλόγιστου οικονομικού κέρδους, θυσιάζοντας Υγεία -Περιουσία – Περιβάλλον, περιφρονώντας συγχρόνως, και τις ηθικές αξίες.

 ‘’ Με την υγειονομική ασφάλεια των πολιτών , που αποτελεί μια από τις βασικότερες πτυχές της δημόσιας υγείας , κανείς δεν έχει το δικαίωμα να παίζει.

Είναι υποχρέωση των επαγγελματιών εφαρμοστών να τους παρέχεται  λεπτομερέστατη ενημέρωση µε διαφανή τρόπο και σύνταξη τεκμηριωμένης τεχνικής μελέτης με πρωτόκολλα εφαρμογών και αποκατάστασης μαζί με την πρόσφορα, πολύ δε περισσότερο- όταν σε όλους τους χώρους– διακινούνται κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. ’’

Προσοχή στις Ατοξικές Μεθόδους γιατί στις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ., δεν υπάρχει σαν όρος.

Μέθοδος: Ο διεθνής όρος (method, méthode, methodo) προέρχεται από το ελληνικό ρήμα «μετέρχομαι» που σημαίνει την κίνηση προς κάποιο σκοπό. Ως μέθοδος ορίζεται ή σειρά συντονισμένων διαδικασιών

Διαφορετική λοιπόν η έννοια στο ΄΄ Μη τοξικό Υλικό’’  με την έννοια της ‘’ Μη τοξικής μεθόδου’’ κατά πολλούς – ίσως εκ παραδρομής –Ατοξική Μέθοδος , ίσως εν συντομία είναι πιο ‘’ πιασάρικη ‘’ για αποδοχή εμπορικής επιτυχίας.!!!

Ναι στη χρήση ατμού, – πάντα με τις επιτρεπτές οδηγίες του κατασκευαστή των αντικειμένωναλλά και όταν εφαρμοζόμενος συνδυάζει, τον δυναμισμό της περιστροφικής ανάδευσης (στροβιλισμού) με την δυναμική της ταυτόχρονης αναρρόφησης, για την απολύμανση όλων των επιφανειών και με ινώδη υλικά, (ταπετσαρία, μοκέτα). Ένας ποιο ισχυρός παράγοντας απενεργοποίησης, εκμηδενίζοντας την ύπαρξη από τρεξίματα, κιτρινίλες, και την ασφαλή και άμεση παράδοση των χώρων, χωρίς να επιμολύνει το  περιβάλλον , άλλα και χωρίς να φθείρει, ή να καταστρέφει τα επεξεργασμένα αντικείμενα . κλπ. (Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.)

Η ολοκλήρωση των εφαρμογών υλοποίησης του ολοκληρωμένου προγράμματος καθαρισμού-απολύμανσης  στις υφασμένες επιφάνειες (ταπετσαρίες, στρώματα ) , γίνεται με Επαγγελματικό σύστημα και  την εξειδικευμένη μέθοδο της ενεργής απολύμανσης (Active Disinfection),

Αυτή η εξειδικευμένη μέθοδος μπορεί να υποστήριξη την ταυτόχρονη απομάκρυνση ζωικών εχθρών και των αυγών τους, ( κοριοί) χωρίς την χρήση χημικών. Δεν μεταφέρει ατμό στο χώρο – αποφεύγοντας την δημιουργία επιμόλυνσης – με ‘’ τα συνακόλουθα αποτελέσματα του αναδυόμενου ” χημικού κοκτέιλ ’’  λόγο υψηλών θερμοκρασιών , όπου ο τρόπος αλληλεπίδρασης των με την εισπνοή, δεν μπορεί να αποκλείσει την πρόκληση ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων , που μπορούν να συνδεθούν µε Λοιμώξεις .Τα μέσα ατομικής υγιεινής είναι υποχρεωτικά.

Προσοχή: Αν και ο καθαρισμός δεν κατατάσσεται συνήθως στις μεθόδους απολύμανσης , αποτελεί χωρίς αμφιβολία μια ‘’μορφή απολύμανσης’’ , καθόσον µε τον καθαρισμό μειώνεται ‘’το μικροβιακό φορτίο’’ μιας επιφάνειας. Θα πρέπει όμως να γίνει κατανοητό από όλους μας , ότι η σχολαστική καθαριότητα- ενδελεχής απορρύπανση, το πλύσιμο και η εξυγίανση αντικειμένων, επιφανειών αλλά και εναλλακτικός αερισμός ή/και η αφύγρανση με καθαρισμό του όγκου (m³) ενός χώρου, δεν αντικαθιστούν τις μεθόδους απολύμανσης, όπως και οι μέθοδοι απολύμανσης , εξυγίανσης , εναλλακτικού αερισμού ή/και αφύγρανσης με καθαρισμό δεν αντικαθιστούν, σχολαστική καθαριότητα- ενδελεχής απορρύπανση, πλύσιμο και αντικειμένων- επιφανειών αλλά και του όγκου (m³) ενός χώρου.

Κάποιοι μεταφράζουν κατά το δοκούν –το τι εννοείται σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. , ως τα αυστηρότερα μέτρα υλοποίησης του ολοκληρωμένου προγράμματος για τον καθαρισμό-απολύμανση, με τις μεμονωμένες εφαρμογές σε εσωτερικού χώρου:

 • ενός ψεκαστήρα για απολύμανση
 • ενός βενζινοκίνητου ραντιστικού πλάτης  για απολύμανση
 • ενός  ψυχρού εκνεφωτή (cold fogger) για απολύμανση
 • μιας συσκευής – ξηρής εκνέφωσης – ως ’’ καινοτόμα τεχνική’’ ,
 • μιας συσκευής ‘’υπέρθερμου ατμού’’ για  ‘’ατοξική απολύμανση‘’, 
 • μιας συσκευής με όζον ή/και η Ιονισμό
 • μιας συσκευής καθαρισμού Αέρα ή/και  Ιονιστή
 • μιας συσκευής καθαρμού επιφανειών και αέρα
 • μιας συσκευής με εναλλακτικό αερισμό ή/και η αφύγρανση
 • μιας συσκευής με απολύμανση – καθαρισμό &  προστασία από ‘’λοιμώξεις’’
 • μόνιμη απολύμανση ( ένα μήνα) με υλικά εξάλειψης οσμών που μπορεί να προκαλέσουν αλλεργική αντίδραση!!

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις-και όχι μόνο– αφήνεται να εννοηθεί ότι αυτή είναι η χρήση του απαιτούμενου εξοπλισμού που πρέπει πάντα να στοχεύει στην αποτελεσματική και με ασφαλή τρόπο καταπολέμηση του ιικού φορτίου των μολυσμένων χώρων, επιφανειών και σημείων, χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης καθώς και φθορών και καταστροφής άλλων υλικών και αντικειμένων , τότε ίσως  και να χρειάζονται κατεπειγόντως Διορθωτικές Ενέργειες.

Κοινοποίησε το: Ενεργή συμβολή μπορεί να έχουν όλοι , αρχίζει δε να γίνεται μεγαλύτερη όταν μεταφέρεται από τη συμμετοχή της οικογένειας , της πολυκατοικίας, των τοπικών και πληθυσμιακών ομάδων, τις κυβερνητικές η μη-κυβερνητικές οργανώσεις και οργανισμούς, συλλόγους, σωματεία, ομοσπονδίες ,  ιδρύματα και φορείς, με μια αναδημοσίευση ή ένα e-mail,  κ.λ.π

 Ένα βίντεο αναδεικνύει τις ‘’Δύσκολες εξισώσεις ‘’για την παροχή βέλτιστης υγειονομικής ασφάλειας στα Μ.Μ.Μ.

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:  https://klintec.gr/το-πρόστιμο-για-…η-μάσκας-θα-είνα/ ‎