Ίσως και να χρειάζεται περισσότερη κατανόηση του κανονισμού για τα βιοκτόνα.!

Ίσως και να χρειάζεται περισσότερη κατανόηση του κανονισμού για τα βιοκτόνα.!

Ο κανονισμός για τα βιοκτόνα (BPR, Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012 ) αφορά την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων προϊόντων, τα οποία χρησιμοποιούνται για την προστασία ανθρώπων, ζώων, υλικών ή αντικειμένων από επιβλαβείς οργανισμούς, όπως παράσιτα ή βακτήρια, μέσω της δράσης των δραστικών ουσιών που περιέχουν. Ο κανονισμός αυτός αποσκοπεί στη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς βιοκτόνων προϊόντων στην ΕΕ, διασφαλίζοντας παράλληλα ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος.

Χρειάζεται λεπτομερέστατη μελέτη από τους επιστήμονες που φέρουν την ειδική αναγγελία έναρξης από το ΥΠ.Α.Α.Τ  και οι υπεύθυνοι για τις εφαρμογές.

Παράδειγμα: Την ανάλυση στο γιατί πρέπει να γίνονται πριν ή /και μετά από οποιαδήποτε χρήση βιοκτόνων , (Απορρύπανση –Περιβαλλοντική Εξυγίανση –Εξουδετέρωση ή απολύμανση χωρίς υπολειμματικότητα ) βρίσκεται στο  Άρθρο 18 Μέτρα για τη βιώσιμη χρήση των βιοκτόνων, του Κανονισμου (ΕΕ) αριθ. 528/2012  σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων

Άρθρο 18 Μέτρα για τη βιώσιμη χρήση των βιοκτόνων

 Έως τις 18 Ιουλίου 2015, η Επιτροπή, με βάση την πείρα που αποκτήθηκε όσον αφορά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο παρών κανονισμός συμβάλλει στη βιώσιμη χρήση των βιοκτόνων, καθώς και σχετικά με την ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων, ιδίως για τους επαγγελματίες χρήστες, με σκοπό τον περιορισμό των κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων καθώς και για το περιβάλλον από τα βιοκτόνα.

Στην έκθεση αυτή εξετάζονται, μεταξύ άλλων:

α) η προώθηση των βέλτιστων πρακτικών ως μέσο για τον περιορισμό στο ελάχιστο της χρήσης των βιοκτόνων·

β) οι πλέον αποτελεσματικές μέθοδοι για την παρακολούθηση της χρήσης των βιοκτόνων·

γ) η ανάπτυξη και εφαρμογή αρχών ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών όσον αφορά τη χρήση βιοκτόνων·

δ) οι κίνδυνοι που προκαλεί η χρήση βιοκτόνων σε συγκεκριμένους χώρους όπως σχολεία, χώροι εργασίας, νηπιακοί σταθμοί, δημόσιοι χώροι, γηροκομεία, ή χώροι που ευρίσκονται πλησίον υδάτων επιφανείας ή υπογείων υδάτων και κατά πόσο απαιτούνται πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών·

ε) ο ρόλος τον οποίο η βελτιωμένη απόδοση του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού για την εφαρμογή βιοκτόνων θα μπορούσε να διαδραματίσει στην αειφόρο χρήση. Βάσει της έκθεσης αυτής, η Επιτροπή υποβάλλει, κατά περίπτωση, πρόταση προς έγκριση σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012, σχετικά με τη διάθεση και τη χρήση βιοκτόνων :PDF

Νομοθετικά Θέματα για Βιοκτόνα – PestPractice Training

Περισσότερες λεπτομερές  στο ΥΠ.Α.Α.Τ , ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  email: dgkilpathi@minagric.gr

Διαρκής Ενημέρωση -Σεμινάρια

Βιοκτόνα και Δημόσια Υγεία

Επαγγελματικά Νέα

Πληροφορίες  με email στο info@klintec.gr ,ή καλέστε στα 2104829839, 6932245887

Υ.Γ.: Θα είμαι στην  διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Ιωάννης  Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή : https://klintec.gr/ίσως-και-να-χρει…ι-περισσότερη-κα/ 

Σχετικά Άρθρα

 1. Δράσεις Επίτευξης μιας Αναβαθμισμένης Υγειονομικής Εξασφάλισης.
 2. Εξασφαλίζω ένα υγιεινό περιβάλλον σήμερα !!
 3. Προβληματισμοί στην Ομαλή Αντιμετώπιση της Έξαρσης σε ‘’Παρασιτικούς Εισβολείς’’ και Ψώρα.!!
 4. Η επαρκής κατάρτιση εξασφαλίζει την επίτευξη ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος.
 5. Διαταραχές με Αυξημένη Επικινδυνότητα στις Λοιμώξεις.
 6. Το υποτίθεται καθαρό δεν εξαλείφει το ‘’ανθρώπινο λάθος’’ έναντι μολυσματικών παραγόντων.
 7. Προάγοντας την καθαριότητα… αναβαθμίζουμε την ποιότητα του χώρου που ζεις.
 8. Τι γνωρίζετε για τους ‘’άγνωστους κίνδυνους’’ μετά τον καθαρισμό των στρωμάτων;
 9. Καθαρισμός Στρωμάτων: ‘‘ Ατμισμός’’ ή Απορρύπανση;
 10. Θέματα προληπτικής υγιεινής για την προαγωγή υγείας.
 11. Κατσαρίδες και μικροτριχίδια τρωκτικών αιτίες αλλεργιών.!!
 12. Απαρέγκλιτη η τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας σε χώρους ενδιαίτησης – φιλοξενίας.
 13. Βελτιωμένη Αποτελεσματικότητα Εφαρμογών Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
 14. Διασφαλισμένη υγιεινή χώρων διαχείρισης φροντίδας κατ’ οίκον.
 15. Bio-Απορρύπανση, Bio-Εξυγίανση, Bio-Απολύμανση.!!
 16. Τα περί Bio-λογικών καθαρισμών στα υπνοδωμάτια.!!
 17. Τα περί συνεχιζόμενης μικροβιακής και βακτηριακής δραστηριότητας.!!
 18. Οι εξελίξεις της επικίνδυνης και πολυδάπανης μούχλας !!!
 19. Μούχλα στο στρώμα!!!!– Μούχλα στα Χαλιά !!!!
 20. Η Μούχλα προσελκύει τα ‘‘αρπακτικά ακάρεα’’ στα σπίτια μας.
 21. Οι Προκλήσεις Ανθεκτικότητας από της Πληγές «Υγειονομικής Σημασίας».
 22. Η τήρηση βασικών κανόνων με ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά μέτρα διαχείρισης για την προαγωγή υγείας.
 23. Έρευνες αγοράς για υπηρεσίες απεντόμωσης – μυοκτονίας και απολύμανσης.
 24. Διαχειριστικές  Εφαρμογές  Αντιμετώπισης Επιβλαβών Οργανισμών σε Κατοικημένους Χώρους.
 25. Μήπως οι ‘‘Οικολογικοί Bio – κτόνοι’’ κυκλοφορούν ανάμεσα μας;!!!
 26. Πολυδάπανες οι ‘‘κρυφές χρεώσεις’’ μετά τον καθαρισμό στρωμάτων.
 27. Βελτιωμένη Αποτελεσματικότητα Εφαρμογών Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος .
 28. ‘‘Καταλυτική Οζονοποίηση’’: Μια πολλά υποσχόμενη προηγμένη τεχνολογία οξείδωσης.
 29. Εξασφαλισμένη αντιμετώπιση επιβλαβών οργανισμών σε εσωτερικούς χώρους.
 30. Τα θεμελιώδη κριτήρια ποιοτικής Bio – απορρύπανσης στα πρότυπα του ”Απόλυτα Καθαρού ”