Αναδεικνύονται τα κοινά σημεία καθαριότητας – απολύμανσης, περιβαλλοντικής εξυγίανσης και αποκατάστασης.

Αναδεικνύονται τα κοινά σημεία καθαριότητας – απολύμανσης, περιβαλλοντικής εξυγίανσης και  αποκατάστασης.

Με ’’ θετικό τρόπο’’ αρχίζει η ανακάλυψη στα κοινά σημεία καθαριότητας –απολύμανσης, περιβαλλοντικής εξυγίανσης και  αποκατάστασης των εσωτερικών χώρων ,ως προς την αντιμετώπιση των  ‘‘μολυσματικών παραγόντων ’’.  Στην KlinTec η έννοια του καθαρού Bio – περιβάλλοντος χώρου, ιδιωτικού ή δημοσίου είναι ζωτικής σημασίας και σκοπό έχει, ως ηθική υπόμνηση και υπέρτατο χρέος  στην λήψη προληπτικών μέτρων  από όλους μας- Πολίτες και Πολιτεία!

“Κάλλιο αργά παρά ποτέ” όπως έχει καθιερωθεί να λέμε στις’χρονοκαθυστερήσεις’’.

Θα συνεχίσω να επισημαίνω ότι,  μέσα από την Ανθρώπινη Ευαισθησία της Εταιρικής Ευθύνης και τον σεβασμό στο ‘’κοινωνικό λειτούργημα’’ που πρέπει να παρέχεται από  κάθε επιχείρηση –εταιρία που κάνει για  επαγγελματική χρήση εφαρμογές καθαριότητας- απολύμανσης .Ο καθένας  από το ‘’δικό του μετερίζι ’’  και όλοι μαζί ‘’έχουμε χρέος να βρισκόμαστε δίπλα στους φορείς’’. Απαιτείται η συμπόρευση όλων των δυνάμεων για την πρόληψη με ευαισθητοποίηση στην προαγωγή της υγείας ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής όλων μας. Η πρόληψη δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα. Η δε κινητοποίηση της συλλογικής ευαισθησίας, πρέπει να είναι η κινητήριος δύναμη για το σχεδιασμό δράσεων, προς όφελος της κοινωνίας όλων των πολιτών.

Ξαναχτίζουμε μαζί την Υγειονομική Εξασφάλιση στο ανώτερο επίπεδο αξιοπιστίας .

Λόγο της πολυπλοκότητα και το εύρος των εσωτερικών χώρων, από την αρχή της πανδημίας COVID-19, στην KlinTec  με όλη την ομάδα είχαμε επισημάνει ότι για τις  Ολοκληρωμένες Εφαρμογές των Απολυμάνσεων  θα πρέπει να γίνονται με προϋποθέσεις ,για την ασφαλή διαβίωσή μας. Ο ‘’υγειονομικός συναγερμός’’  με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα ανακάλυψε ‘’ επιταχυντές διασποράς’’  στην  συνεχιζόμενη  μη ορθή χρήση των εφαρμογών που  σε ένα μεγάλο ποσοστό επηρεάζουν τους εσωτερικούς άλλα και εξωτερικούς  χώρους.( για τις  ‘’ προληπτικές απολυμάνσεις ‘’ ,  τις μεμονωμένες εφαρμογές απολυμαντικών με (ψεκασμων, εκνέφωση  κ.λ.π.) ή ομίχλης (υποκαπνισμό) μιας και  δεν συνίστανται σε εσωτερικούς χώρους (Ε.Ο.Δ.Υ.)  λόγο διασποράς με  (ρυπογόνα χημικά κοκτέιλ), σε εξωτερικούς, αλλά και με ‘’συσκευές συνεχούς απολύμανσης’’

Ας αναδείξουμε τα πλεονεκτήματα της Ελλάδας μέσα από την Τουριστική ‘’Υγειονομική Εξασφάλιση’’.

 • Υπηρεσίες ορόφου (καθαριότητα- απολύμανση, housekeeping), δωματίων.
 • Πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης (βλ. σχετικές Οδηγίες ΕΟΔΥ)
 • Υπενθυμίζω την απαιτητέα εγκύκλιο Υπουργείου Υγείας – Τήρηση προγράμματος καθαρισμού και απολύμανσης, σύμφωνα με τη αρ. ( Α.Π. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.20) «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2» (ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ). Προσοχή: Είναι μια θετική παρέμβαση έλεγχου που εξασφαλίζει την ασφαλή αποτελεσματικότητα για την μείωση εξάπλωσης του κινδύνου με περισσότερη Υγειονομική ασφάλεια στους εργαζομένους «χώρος υψηλού κινδύνου» – αφετέρου δε να  θωρακίζει τους ενασχολούμενους , απέναντι  στα περί αστικής ευθύνης Ν 46882020 Άρθρο 60 Παρ. 5, ώστε να τηρούνται αυστηρά οι όροι των ειδικών πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχομένου στα πλαίσια περιορισμού της εξάπλωσης του  δυνητικά ’’ άγνωστου SARS-CoV-2’’ ,κλπ . Υ.Γ:  Εκτεταμένη ενημέρωση στον Οδηγό Εφαρμογής των Υγειονομικών στα Τουριστικά Καταλύματα με  αναφορά ότι (Σε περίπτωση αναχώρησης, το δωμάτιο θα απολυμανθεί) στην σελίδα 42- 44 κατ όγκο . 
 • Για τις αναχωρήσεις:σχολαστικός καθαρισμόςαπολύμανση (π.χ με ατμοκαθαριστή) στις επίμαχες επιφάνειες δωματίου και μπάνιου. και αναμονής τουλάχιστον 1 ώρας πριν το δωμάτιο διατεθεί σε πελάτη, με απαραίτητα αερισμό του δωματίου με ανοιχτά παράθυρα και πόρτες.
 • Τα μηχανήματα παράγωγης ατμού τους  για  μεμονωμένη εφαρμογή (Ατμιστές) δημιουργούν επιμόλυνση (Διασπορά) εξαιτίας της μεγάλης πίεσης, εναντιθεση των επαγγελμάτων  συστημάτων παράγωγης ατμού  (θερμοκρασία>70°) με δυνατότητα ταυτόχρονης αναρρόφησης (Ατμοκαθαριστές) για την αποφυγή δημιουργίας επιμόλυνσης (Διασποράς).  Για τις μεθόδους με την χρήση ατμού, πληροφορίες στην Σελίδα 53 από 106 Επιμελητήριο Ηρακλείου –ISBN – Διαδικασίες καθαρισμού, απολύμανσης και αποστείρωσης.
 • Οι υφασμάτινες επιφάνειες (πχ ταπετσαρίες επίπλων) πρέπει να καθαρίζονται με συσκευή ατμού (θερμοκρασία> 70°)
 • Το ύφασμα πρέπει να έχει ψεκαστεί και τριφτεί πριν την εφαρμογή ατμού, λόγο του ότι ο ιός SARS-COV-2 φέρει λιπόφιλη εξωτερική στοιβάδα, (Οδηγός Υγιεινής & Ασφάλειας- Επαγ. Επιμ. Αθηνών  Kων/νος Ντελέζος .) 

Ξαναχτίζουμε μαζί την Υγειονομική Εξασφάλιση στο ανώτερο επίπεδο αξιοπιστίας .

Προγράμματα διαχειριστικής και εφαρμοστικής μελέτης καθαρισμού – απολύμανσης.

Απαιτητέες Εφαρμογές Εγκυκλίων σε Υγειονομικά Πρωτόκολλα και Τεχνικές Προδιαγραφές

 • Σύνταξη διαχειριστικής και εφαρμοστικής μελέτης εφαρμογών απολύμανσης του έργου.
 • Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης
 • Υγιεινή και Ασφάλεια εργαζομένων.
 • Υγειονομική ασφάλεια και για μετά τις εφαρμογές ( υγειονομική εξασφάλιση) των χωρών  πριν την επαναχρησιμοποίηση τους. (χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης (Ε.Ο.Δ.Υ.).

Ολοκληρωμένες Επαγγελματικές Εφαρμογές Καθαριότητας Απολύμανσης και Αποκατάστασης των χωρών 

 1. Μείωση επιβαρημένου φορτίου (υγειονομική ασφάλεια εργαζομένων)
 1. Απορρύπανση: Ενδελεχή καθαριότητα σε βάθος με συγκράτηση 99,97% των ρύπων
 2. ’’Περιβαλλοντική Εξυγίανση’’: Εφαρμογή συμπληρωματικής μεθόδου ( επικουρικά )κατ΄ όγκο, για δευτερογενή ρύπανση –επιμόλυνση και βιολογικών παραγόντων .
 3. Αποκατάσταση : Εφαρμογή επί τόπου χημικής οξείδωσης(ISCO ),  χωρίς υπολειμματικότητα κατ΄ όγκο, για ολοκληρωμένη παροχή Υγειονομικής Εξασφάλισης πριν την επαναχρησιμοποίηση των χωρών ( Ε.Ο.ΔΥ).
 • Ακριβής μέτρηση της ποιότητας του αέρα (PM2,5 -PM10 και CO2)
 • Μέτρηση “τεκμηριωμένης απόδειξης” για την απολύμανση, με ένα σύστημα παρακολούθησης υγιεινής

Μειώνουμε έως και τα 5/6 στις Εφαρμογές Βιοκτόνων σε εσωτερικούς χώρους.

Αυτές οι εξειδικευμένες τεχνικές Πολλαπλής εξασφάλισης ( Multiple Collateral ) αναδεικνύονται πλέον , ως η ποιο ισχυρή και αποδεδειγμένη λύση απενεργοποίησης- χωρίς υπολειμματικότητα-στις αναδυόμενες προκλήσεις , που προκαλούνται από τους ‘’ ρυπογόνους  μολυσματικοί παράγοντες’’  άλλα και από τις έκτακτες και δύσκολες εφαρμογές  όπου πρέπει να επιτυγχάνεται το επιθυμητό  αποτέλεσμα,  αποφεύγοντας συγχρόνως  την δημιουργία επιμολύνσεων, κ.α.

Η τήρηση των βασικών κανόνων είναι απαραίτητες, τηρώντας πρωτίστως και με κάθε λεπτομέρεια τις Απαιτητέες Εφαρμογές Εγκυκλίων σε Υγειονομικά Πρωτόκολλα και Τεχνικές Προδιαγραφές  , άλλα και  εναρμονισμένα με τις  Υπουργικές Αποφάσεις (νέα υγειονομική διάταξη)  για (κατοικίες , χώρους ενδιαίτησης ( διαμονής ) – φιλοξενίας και διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.) προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία.

Η ενθάρρυνση της ώθησης σε καινοτόμους τεχνολογικές μεθόδους ,προσανατολισμένες στις μελλοντικές τάσεις με τις αναδυόμενες ανάγκες των καταναλωτών, ενισχύει την ικανότητα αξιοποίησης τους  προκειμένου να ανταποκριθούν μέσω της ανάπτυξης, για την προαγωγή μιας ολοκληρωμένης υγειονομικής εξασφάλισης σε κάθε ταξιδιωτική εμπειρία.

Έκτος από τον  στρατηγικό ρόλο της ‘’Φιλοξενίας ‘’   με στόχο την ανάδειξη του στρατηγικού ρόλου της Φιλοξενίας για την ανασυγκρότηση της χώρας στη μετά COVID εποχή- μια πρωτοβουλία από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΞΕΕ)-  μιας και το κάθε ταξίδι των φιλοξενούμενων – ταξιδευτών, πρέπει να εξετάζεται πλέον από την προέλευση έως τον προορισμό και την επιστροφή του , θα πρέπει :

 • Σε όλους τους εμπλεκόμενους τομείς με την Φιλοξενία για εφαρμογές καθαριότητας- απολύμανσης, περιβαλλοντικής εξυγίανσης και αποκατάστασης των εσωτερικών χώρων.
 • Άμεση στήριξη με προγράμματα ΕΣΠΑ αυστηρών προδιαγραφών για εξοπλισμό επαγγελματικών συστημάτων.
 • Εκπαίδευση για Πιστοποιητικό Επιμόρφωση Εφαρμοστών άλλα και Βεβαίωση πρακτικής εφαρμογής.
 • Εξοπλισμό συστημάτων ηλεκτρονικής ιχνιλασιμότητας, παρακολούθησης υγιεινής για την “τεκμηριωμένη απόδειξη” της απολύμανσης, αλλά και συστήματα για την ακριβή μέτρηση της ποιότητας του αέρα (PM2,5 -PM10 και CO2) στα Τμήματα Υγιεινής & Υγειονομικών Ελέγχων.

Προσοχή στις μεμονωμένες εφαρμογές (Κριτήρια επιλογής συσκευών καθαρισμού αέρα (’’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’)

Οι ‘’χρονοκαθυστερήσεις’’ κοστίζουν ακριβά !!!.

Καθαρισμός-Απολύμανση: Από την θεωρεία στην πράξη.!!!!

Housekeeping-Hotels 2021 –Ενημ. ΥλικόΔιαχ. Εφαρ. Εσωτ. Χώρου

Η Υγειονομική ασφάλεια στο ανώτερο επίπεδο αξιοπιστίας είναι υποχρέωση όλων μας

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:  https://klintec.gr/αναδεικνύονται-τ…ινά-σημεία-καθαρ/

Αναφορές υπάρχουν και σε άρθρα: 

 1. Τι γνωρίζετε για τους ‘’άγνωστους κίνδυνους’’ μετά τον καθαρισμό των στρωμάτων;
 2. Η έξαρση της ψώρας , οι παρασιτικές λοιμώξεις και οι ‘’δευτερογενείς επιμολύνσεις ’’.
 3. Επιπτώσεις και από τις ‘’ προληπτικές απολυμάνσεις ‘’ αν δεν γίνει πλήρης αποκατάσταση των χώρων;
 4. Η μακροχρόνια έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση των εσωτερικών χώρων και οι αναδυόμενες λοιμώξεις .!
 5. Με αυστηρή τήρηση των βασικών κανόνων και χωρίς πανικό η αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων.!!
 6. Αποκατάσταση εσωτερικών χώρων από ιδιαίτερους ‘‘μολυσματικούς παράγοντες’’.
 7. Με Προϋποθέσεις οι Ολοκληρωμένες Εφαρμογές Απολύμανσης.
 8. Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Αποκατάστασης Χώρων
 9. Διαταραχές με Αυξημένη Επικινδυνότητα στις Λοιμώξεις.
 10. Τα περί συνεχιζόμενης μικροβιακής και βακτηριακής δραστηριότητας.!!
 11. ‘Επικεντρωμένη Πρόληψη & «Μικροβιολογική Ασφάλεια» στην Δημόσια Υγιεινή,
 12. Το υποτίθεται καθαρό που δεν εξαλείφει το  ‘’ανθρώπινο λάθος’’ έναντι μολυσματικών παραγόντων
 13. Καθαρισμός Στρωμάτων: ‘‘ Ατμισμός’’ ή Απορρύπανση;
 14. Bio-Απορρύπανση, Bio-Εξυγίανση, Bio-Απολύμανση.!!