Διαρκής Ενημέρωση με περισσότερη ανάλυση των μέτρων καθαρισμού – απολύμανσης σε παιδικές κατασκηνώσεις.

Διαρκής Ενημέρωση με  περισσότερη ανάλυση των μέτρων καθαρισμού – απολύμανσης σε παιδικές κατασκηνώσεις.

Μελετώντας τις Οδηγίες για τη λειτουργία παιδιών κατασκηνώσεων με τυπική ανάπτυξη, ΑμεΑ και ηλικιωμένων σχετικά με τον κορωνοϊό, σας αναπτύσσουμε με κάθε λεπτομέρεια τι πρέπει να γνωρίζετε, για τις επισυναπτόμενες εγκυκλίους.

Σελίδα 6: Αναλυτικές οδηγίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ, «Οδηγίες για τον περιβαλλοντικό καθαρισμό και απολύμανση μη υγειονομικών μονάδων που έχουν εκτεθεί στον ιό SARS-CoV-2» 14 Μαΐου 2020  https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/covid19-apolimansi-14-05-20.pdf

Σελίδα 2 : Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή και ασφαλή χρήση των απολυμαντικών μπορείτε να βρείτε στη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας στο https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-koronoioysars-cov-2/7023-metra-katharismoy-kai-apolymanshs-se-xwroys-kai-epifaneies, με προτροπή στα  Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες, και την εγκύκλιο ( αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020) όπου στη σελίδα 4 υπάρχει αναφορά για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης, αναλύοντας συγχρόνως ότι η εφαρμογή και ο σχεδιασμός των απολυμάνσεων πρέπει να γίνεται υπό την ευθύνη ειδικού επιστήμονα, όπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα (π.χ. Επόπτες Δημόσιας Υγείας). Το δε προσωπικό (εφαρμοστές) που εκτελεί τις συγκεκριμένες εφαρμογές πρέπει να είναι εξειδικευμένο (π.χ. απόφοιτοι της σχολής απολυμαντών ή άλλης ειδικότητας κατάλληλα εκπαιδευμένης).

Διαρκής Ενημέρωση :

  • Μετά  το ‘’ξεμπλοκάρισμα’’ των (Κ.Α.Δ.)  των Υπηρεσιών Απολύμανσης  (81.29.11.01, 81.29.11.02, ) σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ και τον (ΦΕΚ Β’ 508204-11-2021), μπορούν με προσαρμογή του (Αριθ. οικ 2190/201/11-02-2004 ( ΦΕΚ 340 τ. Β 11-02- 2004) όπως τροποποιήθηκε με την (Αριθ. οικ.10558/876 ΦΕΚ 984 τ. Β΄ 30-6-2004) μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικές εφαρμογές καθαρισμού-απολύμανσης,  μπορούν να προσφέρουν επιχειρήσεις με οποιαδήποτε νομική μορφή, που προσφέρουν υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια ή υγεία των πολιτών ή την προστασία του περιβάλλοντος, όπως επιχειρήσεις που διενεργούν απολυμάνσεις ή καθαρισμούς και απολυμάνσεις, .όπου θα χρησιμοποιούν άτομα αξιολογημένα για την καταλληλότητά τους. Έτσι προσαρμόζεται με την εγκύκλιο ( αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020)στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης, ο υπεύθυνος εφαρμοστής θα πρέπει να είναι εξειδικευμένος (π.χ. απόφοιτος της σχολής απολυμαντών ή από άλλη ειδικότητα κατάλληλα εκπαιδευμένη).
  • Η τήρηση της εγκύκλιου (Δ1γ/Γ.Π./οικ19954 /20.03.2020) θωρακίζει και τους ενασχολούμενους εφαρμοστές με το Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης /Επιμόρφωσης –μετά από εξετάσεις- στον καθαρισμό – απολύμανση, μιας και για τον σχεδιασμό των εφαρμογών σε απολυμάνσεις πρέπει να γίνεται υπό την ευθύνη Ειδικού Επιστήμονα (Υγειονομικά Υπεύθυνου) αλλά και ως μια θετική παρέμβαση έλεγχου απέναντι στα ‘’περί αστικής ευθύνης’’, (αξιώσεων), εφόσον θα τηρούνται αυστηρά οι όροι των εγκυκλίων όπου αποτελούν αναπόσπαστα μέρη διασφάλισης ,στην προστασία της Δημόσιας Υγείας.
  • Επιπλέον δε το Υπουργείο Υγείας με το Υπ’ αριθ. Δ1γ/Γ.Π/78956 έγγραφο του  παρέχει διευκρινίσεις , με τα σχετικά επισυναπτόμενα ΦΕΚ των εγκύκλιων ,  με τις αρμοδιότητες και τα μέτρα που αφορούν σε θέματα διενέργειας απολυμάνσεων ώστε να εξαλείφονται  οι  ”διαστρεβλώσεις” και να διασφαλίζονται οι πολίτες από σοβαρές υγειονομικές απειλές, μιας και θα πρέπει να τηρούνται πλήρως τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι ομαδικά προγράμματα με το μικρότερο κόστος γίνονται και για την  Πιστοποιημένη επιμόρφωση στον καθαρισμό- απολύμανση ,από μολυσματικές μικροβιακές Λοιμώξεις, συμπεριλαμβανομένου του SARS-CoV-2 .

  • Επιπλέον στα επιμορφωτικά σεμινάρια υπάρχει πλήρης ενημέρωση ,γιατί οι μεμονωμένες μέθοδοι εφαρμογών  (πχ ψεκασμός εκνέφωσης, ή/και όποιας επί τόπου χημικής οξείδωσης (ISCO), και με εφαρμογές υπεριωδών ακτινοβολιών  UV-C), ή /και (διπλής ζώνης) UVC / UV V, Όζοντος (O3) , ως κύρια στρατηγική απολύμανσης είναι αναποτελεσματικός στην απομάκρυνση των προσμείξεων (απαιτείται καθαρισμός για απομάκρυνση των ανόργανων ρύπων) δεν μπορεί να αποκλειστεί ο κινδύνους με τις επακόλουθες επιπτώσεις στην υγεία. Η περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης δεν μπορεί να αποκλείσει την επιβλαβή απειλή από τα ‘’ αόρατα χημικά κοκτέιλ’’(σωματιδίων, τοξικών αναθυμιάσεων) , ως σύγχρονες περιβαλλοντικές απειλές βιολογικών παραγόντων από αερομεταφερόμενους ρύπους (π.δ. 102/2020(ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) που θα συνεχίζουν να απειλούν την υγεία μας .
  • Εξαίρεση υπάρχει για επιχειρήσεις –εταιρίες που διαθέτουν προγράμματα αντιμετώπισης από ειδικές “ομάδες κρούσης”με διαδικασίες που τεκμηριώνονται και εκτελούνται από προσωπικό με πιστοποιημένη εκπαίδευση, για την ’’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας & Υγιεινής των Εσωτερικών Χώρων‘’ ως συμπληρωματικό υλικό υπέρ κάλυψης  της εγκύκλιου ( με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020),

Για δε τον σχολαστικό καθαρισμό -απολύμανση (πχ με ατμοκαθαριστή) για τις επίμαχες επιφάνειες δωματίου –με προβολή βίντεο –για σύσταση προς αποφυγήν . Είναι ‘‘μη αποτελεσματική μέθοδος ‘’ που μας μεταφέρει στην ψευδή αίσθηση της απολύμανσης , ενώ συγχρόνως  προάγει διασπορά και επιμόλυνση στους χώρους, χαρακτηρίζοντας την εφαρμογή ως επικίνδυνη με τις επακόλουθες επιπτώσεις στην υγεία (Δρ. Παπαδάκης Αντώνιος)

Η συμπληρωματική θωράκιση των εσωτερικών χώρων αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα της Προληπτικής Υγιεινής, με τις τεχνολογίες μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας και υψηλής διαχυτικότητας, όπου δρα ως πρωτοπόρος παθητική μέθοδος  με ’μηχανική πρόληψη κατά των  λοιμώξεων’. Συμβάλει στην ολοκληρωμένη προσέγγιση της καινοτομία  για την ‘’Υγειονομική Εξασφάλιση’’, οικοδομώντας συγχρόνως εμπιστοσύνη  για τα  περιβαλλοντικά μέτρα ελέγχου της διασποράς των λοιμώξεων σε ανώτερο επίπεδο αξιοπιστίας, ως προς την προάσπιση της υγειονομικής ασφάλειας.

Υ.Γ.: Χρειάζεται μεγάλη προσοχή στην χρήση φορητών -χημικών τουαλετών- εξωτερικών χώρων  διότι σε πολλές τεχνικές προδιαγραφές προς τους ανάδοχους δε υπάρχει αναφορά για ‘’στοιχειώδη’’ καθαρισμό-απολύμανση. Αντιθέτως δε υπάρχουν Πιστοποιημένοι εφαρμοστές για  επαγγελματικές εφαρμογές ειδικής απολύμανσης και τεχνολογίες μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας στην προληπτική υγιεινή ,μέσα από την ‘’Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας ’’ κατά των Λοιμώξεων ,όπου καλύπτει πλήρως τις ανησυχίες των επισκεπτών  από 60 έως και 90 ημέρες .

 Διεύρυνση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με το μικρότερο κόστος σε ομαδικά προγράμματα.

Για πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ :  Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή :  https://klintec.gr/διαρκής-ενημέρωσ…-περισσότερη-ανά/