Εξασφαλίζω: Η Προστιθέμενη Αξία στην Προάσπιση των Συνθηκών Υγιεινής .

Εξασφαλίζω: Η Προστιθέμενη Αξία στην Προάσπιση των Συνθηκών Υγιεινής .

Η αυστηρή τήρηση των εγκύκλιων του Υπουργείου Υγείας που βρίσκονται ως προαπαιτούμενοι σε όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα , για τις απαρέγκλιτες εφαρμογές τους. π.χ , αναφορικά με τα« Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2».Αφενος με την σύνθετη παρέμβαση έλεγχου εξασφαλίζει την ασφαλή αποτελεσματικότητα για την μείωση εξάπλωσης του κινδύνου, αφετέρου θωρακίζει τους  ενασχολούμενους απέναντι  στα περί ‘’Αστικής ευθύνης’’ και αποζημιώσεων , εφόσον πάντα τηρούνται αυστηρά οι όροι των εγκυκλίων στα πλαίσια περιορισμού της εξάπλωσης του COVID-19,κλπ π.χ. ξενοδοχεία υποχρεωτικό  στοιχείο  Η.1.στο Υ.Π. (Ε.Ο.ΔΥ.) .,-

Καμιά εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων απολύμανσης χώρων για κατ όγκο εφαρμογές, δεν μπορεί να γίνει, αν πρώτα δεν έχει γίνει εξ ολοκλήρου απορρύπανση- καθαριότητα και περιβαλλοντική εξυγίανση  συμπεριλαμβανομένων και των αντικειμένων με υφασμάτινες επιφάνειες. (με συσκευές ψεκασμού, εκνέφωσης, ULV Fogger, υπεριώδους ακτινοβολίας UV-C), ή /και (διπλής ζώνης) UVC / UV V, αλλά και οζόνωσης).

Υπάρχουν δυο εναλλακτικές λύσης με γνώμονα πάντα την  υγειονομικής ασφάλειας των εργαζομένων στην καθαριότητα.

  • Απέναντι στο δυνητικά’’ άγνωστο του SARS-CoV-2’’ , συστήνεται να γίνεται ο καθαρισμός μετά από 72 ώρες, είτε υπάρχει  είτε δεν υπάρχει  πιθανό ή/και  επιβεβαιωμένο κρούσμα στο χώρο, γιατί το ιϊκό φορτίο αναμένεται ότι θα έχει μειωθεί σημαντικά μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα.
  • Η επιλογή μεθόδου της εφαρμογής ψεκασμόυ, εκνέφωσης κ.λ.π.) με την  χρήση απολυμαντικού ,στοχεύει πάντα στην σημαντική μείωση  του ιικου φορτίου των μολυσμένων χώρων, επιφανειών και σημείων, για περισσότερη εξασφάλιση της υγειονομικής ασφάλειας των εργαζομένων στην καθαριότητααπέναντι στο δυνητικά ’’ άγνωστο του SARS-CoV-2’’.
  1. Ενδελεχής απορρύπανση σε βάθος  (Deep-Depollution)περιλαμβάνει μια ελεγχόμενη και δομημένη καθαριότητα, η οποία διεξάγεται με επιμέλεια  και με περισσότερη λεπτομέρεια αλλά και με το σύστημα φίλτρων HEPA 13 όπου μπορεί να συγκράτηση 99,97% των εν λόγω ρυπογόνων σωματιδίων βρωμιάς που απορροφά.
  2. Η επιμελημένη εφαρμογή στοιχειωδών κανόνων με ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά μέτρα, για την τήρηση μιας αποτελεσματικής ενδοδαπέδιας απολύμανσης χωρίς κουβάδες, νερά, σφουγγαρίστρες ,λιγότερο χρόνος,κπλ
  3. Η Εφαρμογή  ολοκληρωμένων ‘‘περιβαλλοντικων μέτρων Bio –εξυγίανσης’’ κατ΄ όγκο ως προαπαιτούμενη διαδικασίαπριν την απολύμανση  για  την δέσμευση και δυνατότητα καταστροφής σωματιδίων έως και 0,1μικρών ως παρέμβαση πρόληψης και ελέγχου  μείωσης του κίνδυνου εξάπλωσης της επιμόλυνσης .(ρυπογόνα μικροβιακά και χημικά φορτία )κλπ.
  4. Η επιλογή μεθόδου της (Trioxygen) ως εφαρμογή πλήρους αποκατάστασης κατ΄ όγκο και γενικά των επιφανειών σε εσωτερικό περιβάλλον , με την πρωτοποριακή μέθοδος της ‘‘Καταλυτικής Οζονοποίησης , μια επί τόπου χημική οξείδωση (ISCO ),  χωρίς υπολειμματικότητα , αλλά και  ( διεργασία  υψηλής απόδοσης για επαναφορά όζοντος σε οξυγόνο ) για εξουδετέρωση  ‘’Ρυπογόνων χημικών κοκτειλ’’ αλλά και σε ένα ευρύ φάσμα βιολογικών απειλών και παθογόνων παραγόντων, πριν την επαναχρησιμοποίηση των χωρών.

Η ολοκλήρωση γίνεται με την ακριβή μέτρηση της ποιότητας του αέρα  και την  επαρκή  τεκμηριωμένη “απόδειξη” απολύμανσης από τον υγειονομικά υπεύθυνο ( Ιατρό Εργασίας και τεχνικό ασφάλειας, Υγιεινολόγο ,κλπ) συμπληρώνοντας και υπογράφοντας στο Check list .

Η πολυπλοκότητα και το εύρος ενός υγιεινού εσωτερικού χώρου (Βιο – περιβάλλοντος), ιδιωτικού ή δημοσίου είναι ζωτικής σημασίας, έτσι ώστε να την υποκαθιστούν στις διοικήσεις των επιχειρήσεων – εταιρειών που πρέπει να διαχειριστούν τις Ολοκληρωμένες Επαγγελματικές Εφαρμογές Καθαριότητας Απολύμανσης και Αποκατάστασης των χωρών , ως μια σημαντική πρόκληση.

Υ.Γ : Αν δεν τεθεί σε εφαρμογή η ‘’ηλεκτρονική ιχνηλασιμότητα ’’ στο κάθε Check list , π.χ. όπως στα ξενοδοχεία, όπου  θα υπάρχει πλήρης πρόσβαση µε διαφανή τρόπο στην Βεβαιωμένη απόδειξη μαζί με τις τεχνικές προδιαγραφές  σε τυχόν έλεγχο ιχνηλασιμότητας -λόγο της πανδημίας COVID-19, δεν θα  μειωθούν τα ‘’φαινόμενα’’.

Η συνεχής παρακολούθηση σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης ,βοηθά στην αναβάθμιση των υπηρεσιών Υγειονομικού και Περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, απέναντι στους Συνανθρώπους μας αλλά και στο Περιβάλλον.

Μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες για τον απαιτούμενο επαγγελματικό εξοπλισμό Bio-εφαρμογών  και για τα μέτρα καθαρισμού – απολύμανσης σε μοκέτες – χαλιά, κοκοφοίνικα, σιζάλ με την απαραίτητη Βεβαιωμένη εκπαίδευση για τις εφαρμογές και τις πληροφορίες με τις δράσεις επίτευξης μιας αναβαθμισμένης Υγειονομικής Εξασφάλισης, αλλά και για τα ανταποδοτικά οφέλη των Πιστοποιημένων.

Προγράμματα διαχειριστικής και εφαρμοστικής μελέτης καθαρισμού – απολύμανσης

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή:  https://klintec.gr/εξασφαλίζω-η-προ…μενη-αξία-στην-π/