Η Αναδομημένη υγιεινή στους εσωτερικούς χώρους είναι απαίτηση όλων μας !!!

Η Αναδομημένη υγιεινή στους εσωτερικούς χώρους είναι απαίτηση όλων μας !!! 

Αντί του “Καταργήστε τα όλα’’ υπάρχει και το ‘’Αναδομήστε τα όλα’’

Λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα για τη λοίμωξη από τον SARS-CoV-2 και την  σημαντικότητα  “ των απαιτήσεων’’, όπου καθιστά υποχρεωτική πλέον την ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων ,  με αναβαθμισμένη την διαχείριση των βιοκινδύνων  για την πρόληψη της υπερμετάδοσης , άλλα και την θωράκιση των χώρων για την υγεία όλων μας.

Γνωρίζοντας ότι, η κακή ποιότητα εσωτερικού αέρα μειώνει κατά 15%  την αποδοτικότητα των εργαζομένων (ΕΛΙΝΥΑΕ) , τις  επισημάνσεις  για την καθαρότητα του αέρα εσωτερικών χώρων, από τον Ειδικό Ιατρό Εργασίας  Θανασιά Ευθύμιο   στους αερομεταφερόμενους ρύπους βιολογικών παραγόντων συμπεριλαμβανόμενου και  του SARS-CoV-2 , μαζί με  τις έκτακτες ανάγκες των  επιδημιολογικών δεδομένων  ,   αλλά και λόγο μη επαρκών επιστημονικών στοιχείων για συγκέντρωση πολλών εμβολιασμένων προσώπων, τα ’Αναδομούμε όλα’’ ώστε να μην μας κοστίζουν ακριβά  οι ‘’χρονοκαθυστερήσεις’’ .

Με την εφαρμογή του σχέδιο ‘’τεσσάρων σημείων’’ ως συμπληρωματικό υλικό τήρησης εφαρμογών ενός ολοκληρωμένου προγράμματος καθαρισμού – απολύμανσης , εξασφαλίζουμε την ’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας – Απολύμανσης από την απαιτητέα εγκύκλιο, σύμφωνα με τη αρ. ( Α.Π. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.20)  «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2» (ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ).

Το κλειδί για την επιτυχία του πολύπλοκου εγχειρήματος περιορισμού της υπερμετάδοσης του ιού στους σύνθετους εσωτερικούς χώρους , είναι η επιτακτική ανάγκη της  συμπληρωματικής θωράκισης , σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων  από την «ηλεκτρονική υπηρεσία εμπιστοσύνης»  ως κίνητρα εξασφάλισης .

Άρα με το ‘’Αναδομήστε τα όλα’’  απαιτείτε τα συμπληρωματικά υγειονομικά και περιβαλλοντικά μέτρα ελέγχου και θωράκισης όλων των εσωτερικών χώρων, για την  προστασία της αναπνευστικής υγιεινής.

Η ενημερωτική μας αναφορά με τα τεκμηριωμένα κριτήρια επιλογής συσκευών για την επαρκή καθαρότητα του αέρα  των εσωτερικών χώρων, ως συμπληρωματικά περιβαλλοντικά μέτρα ελέγχου της διασποράς του ιού , περιέχει και μετρά για την υγειονομική ασφάλεια των εργαζομένων από στους αερομεταφερόμενους ρύπους βιολογικών παραγόντων συμπεριλαμβανόμενου και του δυνητικά ’’ άγνωστου SARS-CoV-2’’ με τις ‘’υπερμεταδοτικές  μεταλλάξεις του’’.

Οι προδιαγραφές θα πρέπει να ανακοινωθούν με εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και να συμπεριληφθούν , εκτός  των Μ.Μ.Μ., –μετά από γνωμάτευση των εμπειρογνώμων -όπως έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείο Μεταφορών, όπου θα πρέπει να συμπεριληφθούν  και οι σχολικές αίθουσες μαθητών μαζί με τα Μ.Μ.Μ. τους, οι  δημόσιες αίθουσες εκδηλώσεων , εκκλησιών, χορωδιών, μουσείων, οι χώροι εργασίας, αλλά και χώροι διαμονής- φιλοξενίας, κλπ

Θα συνεχίζω να αναφέρω ότι, για την μακροχρόνια έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση των εσωτερικών χώρων   αλλά και για την ποιότητα του αέρα στους εσωτερικούς χώρους  υπάρχουν αναφορές και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος. Ήμαστε υποστηρικτές στις, (Προτεινόμενες στρατηγικές του Εθνικού Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου Υγείας, για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων που απειλούν την Υγεία – με βελτίωση των PM2,5 και PM10, Τομ 2Ζ σελ 43-44 ), για την Προώθηση της περιβαλλοντικής προστασίας) καθώς η ποιότητα του αέρα και στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ είναι η κύρια αιτία των αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία. Χρειάζεται όμως μεγάλη προσοχή στην απόκτηση συσκευών για την επαρκή καθαρότητα του αέρα.

Για πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή :  https://klintec.gr/η-αναδομημένη-υγ…ή-στους-εσωτερικ/