Κίνητρα εξασφάλισης από την «ηλεκτρονική υπηρεσία εμπιστοσύνης» σε ελέγχους υγειονομικών απαιτήσεων.

Κίνητρα εξασφάλισης από την «ηλεκτρονική υπηρεσία εμπιστοσύνης» σε ελέγχους υγειονομικών απαιτήσεων.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα για τη λοίμωξη από τον του SARS-CoV-2, η συστηματική εφαρμογή όλων των μέτρων για την πρόληψη της μετάδοσης και της διασποράς του κρίνεται ιδιαίτερα αναγκαία. Μπροστά στην απειλητική έξαρση των μολύνσεων από τα μεταδοτικά παραλλαγμένα στελέχη του κορωνοϊού , οι υγειονομικές αρχές με στοχευμένη ενημέρωση προς τους πολίτες, αναλύουν οργανωμένα τον τρόπο της επιδημιολογικής επιτήρησης των συνεχιζόμενων μεταλλάξεων .

Η εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων μαζί με την Πιστοποιημένη εκπαίδευση των εφαρμοστών καθαρισμού-απολύμανσης και αποκατάστασης είναι πλέον επιτακτική ανάγκη για τις επιχειρήσεις – εταιρείες, οι οποίες θέλουν να παρέχουν την επαρκή εμπιστοσύνη στους πελάτες τους. Η σημαντικότητα των “απαιτήσεων’’ καθιστά υποχρεωτική πλέον την ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων , με αναβαθμισμένη την διαχείριση των βιοκινδύνων, όχι μονό για την αποφυγή της διασποράς του SARS-CoV-2, αλλά και  για ένα υψηλότερο επίπεδο ‘’ασφαλούς  προστασίας’’ της υγείας όλων μας.

Η αναβάθμιση και επέκταση των αυτόνομων έλεγχων με υγειονομικές απαιτήσεις, προκειμένου να προλαμβάνεται η διάδοση μεταδοτικών ασθενειών , αποτελεί όχι μόνο εξαιρετικής σημασίας αυτόνομο παράγοντα βελτίωσης της ποιότητας ζωής, αλλά και βασική προϋπόθεση επιβεβαίωσης της υγειονομικής αναβάθμισης του προγράμματος για την εξάλειψη νόσων και στους χώρους φιλοξενίας.

Η υγεία αποτελεί μείζονα προτεραιότητα για την διασφάλιση των πολιτών από σοβαρές υγειονομικές απειλές.

Αναφερόμενοι στους χώρους φιλοξενίας ,το Υπουργείο Τουρισμού με την υποβολή δήλωσης συμμόρφωσης , για  την Εφαρμογή των Πρωτοκόλλων Υγειονομικού Περιεχομένου, στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι της διάδοσης του κορωνοϊού  της COVID-19 (ΚΥΑ 6632/16-4-2021,ΦΕΚ Β’ 1632), τους παρέχει το σήμα πιστοποίησης «Health First». Το σήμα αυτό , βεβαιώνει  ότι η επιχείρηση με την χορήγηση του διασφαλίζει την ορθή τήρηση των διαδικασιών , όπως το Σχέδιο δράσης, η Εκπαίδευση προσωπικού, το Σχέδιο διαχείρισης ύποπτου κρούσματος, οι προδιαγραφές για υπηρεσίες,  υποδοχής, υπηρεσία ορόφου- δωματίων, κοινόχρηστων χώρων, υπηρεσίες εστίασης και παρασκευαστηρίου, με μοναδικό γνώμονα την υγειονομική ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων μερών, δίνοντας σας ανταγωνιστική υπεροχή και υψηλό αίσθημα ευθύνης.

Λαμβάνοντας όλα τα μέτρα διασφαλίζετε:

  1. Την απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης –εταιρείας.
  2. Την υγειονομική ασφάλεια των εργαζομένων και των φιλοξενούμενων-ταξιδευτών
  3. Την παροχή υγειονομική εξασφάλισης από τους εργαζομένους και φιλοξενούμενους-ταξιδευτές.

Το να είμαστε σωστοί δεν αρκεί ,πρέπει και να μπορούμε να το αποδείξουμε στην πράξη και όχι μόνο στα χαρτιά!

Όλοι γνωρίζουν ότι οι έλεγχοι των επιχειρήσεων Υγειονομικού ενδιαφέροντος  γίνονται εντατικά από τα τμήματα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων των περιφερειών, ανεξαρτήτως των υγειονομικών πρωτοκόλλων. Στην καθημερινότητα μας έχει εισέρθει ως  “πανδημία”  ‘’το άγνωστο” του SARS-CoV-2’’, μαζί με τις παραλλαγμένες μεταλλάξεις του , όπου, από 09/12/ 2020 με το π.δ. 102/2020 (ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) συμπεριλαμβάνεται στους αερομεταφερόμενους ρύπους βιολογικών παραγόντων και διασταυρούμενων μολύνσεων, όπως και τα ανθεκτικά  βακτήρια, των τελευταίων δεκαετιών που αποτελούν , μία ιδιαίτερα σημαντική και καθημερινή συνήθεια. Συχνά δημοσιεύματα αναφέρονται για τα μυστηριώδη μικρόβια που εξαπλώνεται ‘’αθόρυβα’’, αλλά και για τα “υπερβακτήρια” (Staphylococcus  Aureus – MRSA).

Προσοχή στις διαστρεβλώσεις.!!!  Το Υπουργείο Υγείας με το  Υπ’ αριθ. Δ1γ/Γ.Π/78956 έγγραφο του  παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις αρμοδιότητες που αφορούν σε θέματα διενέργειας απολυμάνσεων .

Το Υπουργείου Υγείας (τμήμα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων) αποστέλλει εγκυκλίους έλεγχων για την προστασία των πολιτών , με ενσωματωμένη την ίδια την απαιτητέα εγκύκλιο (Δ1γ/Γ.Π./οικ19954/20.03.2020 ) και παραλαμβάνει στατιστικά αυτών των Ελέγχων. Όπως υπάρχει η θεματική ενότητα που αφορά την πιλοτική εφαρμογή των προτυποποιημένων εντύπων για υγειονομικούς ελέγχους, έτσι υπάρχει και το δελτίο ελέγχου του Γιώργο Σαρμουσάκη  από την (Περιφέρεια Νότιου  Αιγαίου/ Τμήμα Περ/κής Υγιεινής & Υγειον/κού Ελέγχου) όπου θα μπορούσε να λειτουργήσει και ως (Δελτίο Αυτόνομου Ελέγχου- Check list ) στο Πρωτόκολλο τουριστικών καταλυμάτων από κάθε χώρο Φιλοξενίας με το σήμα πιστοποίησης «Health First».

Το (Δελτίο Αυτόνομου Ελέγχου- Check list ) μπορεί να έχει άμεση σχέση με το πλήρες γραπτό Σχέδιο Δράσης (επεξεργάσιμο) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Α. Π. : Αριθμ. 6632 Τεύχος B’ 1632/21.04.2021. Αυτο γιατί θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες εφαρμογής των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων και τα απαιτούμενα έντυπα τα οποία δημιουργούν τα αρχεία, τα οποία κάθε επιχείρηση οφείλει να τηρεί προκειμένου να αποδεικνύει την πιστή και ολοκληρωμένη εφαρμογή τους. Σημειώνουμε ότι η διαθεσιμότητα το σχεδίου αυτού είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.

Η άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση στους Φακέλους των Πρωτοκόλλων από τα τμήματα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων των περιφερειών , σε συνδυασμό με το (Δελτίο Αυτόνομου Ελέγχου- Check list ) βοηθούν και στον έλεγχο του υποχρεωτικού 20%. Επιπλέον οι ηλεκτρονικοί αυτόνομοι έλεγχοι των υγειονομικών απαιτήσεων για την ορθή τήρηση των διαδικασιών, δίνουν ένα κίνητρο ως «ηλεκτρονική υπηρεσία εμπιστοσύνης» στην επιδημιολογική επιτήρηση των συνεχιζόμενων μεταλλάξεων, απέναντι στους εργαζομένους και φιλοξενούμενους-ταξιδευτές , ώστε να αισθάνονται την υγειονομική εξασφάλιση.

Έως ότου αποφασιστεί πως θα πρέπει να γίνονται οι έλεγχοι, οι υπεύθυνοι των εφαρμογών θα πρέπει να έχουν στον αντίστοιχο φάκελο  (καθαριότητας – απολύμανσης) το σχέδιο εφαρμογών με τις Βεβαιώσεις-Πιστοποιητικά, ώστε να αποσταλούν οπού κριθεί απαραίτητο για κάθε αρμόδιο φορέα– πάντα ηλεκτρονικά – για διενέργεια ορθού ελέγχου ιχνηλασιμότητας, κλπ.

Η ενημέρωση βοηθά στον ‘’απεγκλωβισμό΄΄ τεκμηριωμένων προτάσεων.

Η συμπληρωματική ανάπτυξη του σχεδίου εφαρμογών ‘’τεσσάρων σημείων’’ είναι σχεδιασμένη με γνώμονα την απόλυτη έννοια ως ‘’Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας ’’ κατά των Λοιμώξεων στην καθημερινότητα μας , όπου οι χώροι μετατρέπονται σε χώρους με εσωτερική αρμονία , ηρεμία, χαλάρωση, ψυχική άνεση , μιας πλήρους φυσικής και κοινωνικής ευεξίας.

Και ποτέ δεν ξεχνάμε την υγειονομική εξασφάλιση.

Τα ίδια ισχύουν όπου υπάρχουν υγειονομικά πρωτόκολλα, όπως στους Χώρους  φιλοξενίας και ενδιαίτησης ( διαμονής ) – διαβίωσης πολλών ατόμων , (Ξενοδοχεία -Housekeeping), Ιατρικό Τουρισμό, Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, Κέντρα Υγείας, Ιατρεία φροντίδας υγείας, Κέντρα Aποθεραπείας & Aποκατάστασης (Hospitality), Νοσοκομεία, Κλινικές, Αίθουσες Προβολών (σινεμάδες), Σχολεία , Βρεφονηπιακούς -Παιδικούς Σταθμούς και (Μ.Μ.Μ), Κατασκηνώσεις , Fitness & Αθλητικές εγκαταστάσεις , Γυμναστήρια, Εστιατόρια & Υπηρεσίες Τροφίμων, Επαγγελματικούς χώρους, Μέσα μεταφοράς , Πλοία-καμπίνες,  Αεροδρόμια, Στρατιωτικές Μονάδες, Εργοστάσια,  Δήμους, Περιφέρειες,

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:   https://klintec.gr/κίνητρα-εξασφάλι…-από-την-ηλεκτρο/