Μετά την ‘‘Προληπτική Απολύμανση’’ τι;

Μετά την ‘‘Προληπτική Απολύμανση’’ τι;

Ως γνωστόν, τo Υπουργείο Υγείας στην υπενθύμιση για τα « Μέσα Μαζικής Μεταφοράς – Τήρηση Κανόνων Υγιεινής»,  μαζί με τους εν ισχύ νόμους και Εγκύκλιους για όλα τα Μ.Μ.Μ  – όπως στην εγκύκλιο για  «Υγειονομικούς ελέγχους στα σχολεία», ζητά πάντα από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες να προβούν σε ενέργειές στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, με σκοπό την προστασία της Ατομικής Υγείας τόσο των επιβατών όσο και των εργαζομένων σε αυτά και κατ’ επέκταση τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.

Έκτος των άλλων έχω αναφερθεί και σε ορισμένες σοβαρές επισημάνσεις που είχαν πέσει στην αντίληψη μου. Οφείλω να πω ότι ακόμη και το έργο του ελέγχου για τις απολυμάνσεις , δεν διενεργείται στο βαθμό που θα έπρεπε. Συχνά αναφέρομαι στην σωστή ενημέρωση για την πρόληψη και προετοιμασία με ορθή οργάνωση στις εξοπλισμένες δομές, όπου αναδεικνύουν την αποτελεσματικότητα για τον κάθε έλεγχο.

Όλοι πλέον γνωρίζουμε ότι για τους ελέγχους σε απολυμάνσεις, απεντομώσεις-μυοκτονίες, χρειάζονται προσωπικό και ειδικευμένος εξοπλισμός κ.π.αλ.

Σκέψεις – Προτάσεις:

  • Όταν γίνεται πραγματικά ορθός έλεγχος ιχνηλασιμότητας , έκτος του επείγοντος για θέματα υγείας, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλα τα μέτρα ασφάλειας για την υγιεινή. Εφόσον λοιπόν υπάρχει δυνατότητα να αντιμετωπιστεί στην ’’γένεση του’’,  εντάσσεται συνολικά στα επείγοντα,  διότι όλα  τα ‘’κοστολόγια’’ θα είναι επιβαρυμένα , η δε ανθρώπινη υγεία δεν θα μπορεί να θεωρηθεί στο μέλλον ως ‘’παράπλευρη απώλεια’’ του κάθε ‘’ κορονοϊού ’’.
  • Θα πρέπει λοιπόν το Υπουργείο Υγείας να προβεί ίσως, στην έκδοση εγκυκλίου που να ζητά – όλα ηλεκτρονικά– από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες να προβούν  – πάντα ηλεκτρονικά -στην παραλαβή των Βεβαιώσεων –Πιστοποιητικών– από τον κάθε υπεύθυνο του κάθε Μ.Μ.Μ., αλλά και από τους υπευθύνους των  σχολικών μονάδων ,κλπ.
  • Η κάθε Βεβαίωση –Πιστοποιητικό, πρέπει να συνοδεύεται με Τεκμηριωμένη τεχνική μελέτη, οπού θα περιέχει  ( όγκο- μέτρηση του κάθε  χώρου , η μέθοδος που ακολουθήθηκε, εξοπλισμός, υλικά, μέτρα αποκατάστασης, κ.α,), λαμβάνοντας ως παράδειγμα την σύσταση του (Ε.Ο.Δ.Υ – για την ψώρα), που επισημαίνει ότι , θα πρέπει να απομακρύνεται κατά το μέγιστο δυνατό , πριν από την εκ νέου χρήση των αντικειμένων  , για την διασφάλιση σε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της  υγείας των ανθρώπων.

Με βάση την ενημέρωσή για όλα τα προτεινόμενα Μέτρα Πρόληψης, ίσως και να χρειάζονται Διορθωτικές Ενέργειες , διότι η Απολύμανση είναι μέτρο προφύλαξης,  με καθοριστική συμμετοχή στη μύωση – σημαντική ελάττωση –  και διασπορά μολυσματικού φορτίου και όχι στην πρόληψη , ώστε με την ιδιότητα της να δημιουργεί αντίσταση για μη προσβολή από μελλοντικές λοιμώξεις, σε έναν χώρο.

Υπενθυμίζω ότι στις 22/09/2014 στο Αμφιθέατρο της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας , πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα Διαχείριση Περιβάλλοντος Εσωτερικών Χωρών. ( Σχήμα δειγματοληψίας αέρα, Μικροβιολογικός έλεγχος αέρα, κλπ). Μικρόβια – Ιοί – Βακτήρια – Μύκητες στους Εσωτερικούς Χώρους και Αντιμετώπιση, Αιωρούμενα σωματίδια στους Εσωτερικούς Χώρους και Αντιμετώπιση.

Στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση,  άλλα και στα ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά μέτρα  που απαιτούνται, –όπως αναλυτικά έχω αναπτύξει -με την Συμμετοχή μου στην Σχολή Απολυμαντών -Κλιβανιστών,  όπως έχω  αναφερθεί και στα προηγούμενα άρθρα , μαζί με την Εισαγωγική Ενημέρωση για τις Ολοκληρωμένες Εφαρμογές Απολύμανσης.

Προσοχή:  Αναφερόμαστε σε χώρους με παιδιά , ηλικιωμένα άτομα, αλλά και για άτομα οποιασδήποτε ηλικίας με χρόνια υποκείμενα νοσήματα (π.χ. χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, κακοήθειες κτλ), ή ομάδες υψηλού κινδύνου, άλλα και φιλοξενούμενους επισκέπτες -ταξιδευτές  με ή/και χωρίς ‘’ευαισθησίες’’, τότε κρίνεται ιδιαίτερα αναγκαία η συστηματική εφαρμογή όλων των μέτρων προστασίας, για την ασφάλεια της υγιεινής των χώρων.

Ποιος θα αναλάβει τις ευθύνες- αν υπάρξουν –στα ακόλουθα ερωτήματα  ;

  • Με τον αναφερόμενο ορθό έλεγχος ιχνηλασιμότητας, μπορούν να ανιχνευτούν, υλικά με ‘’ ρυπογόνα κοκτέιλ’’, ‘’έξτρα μικροβιακό φορτίο’’ μαζί με κάθε ‘’απολυμαντικό νεράκι’’, όπου εδώ τα πράγματα είναι ποιο επικίνδυνα.
  • Με ποιες προϋποθέσεις έγιναν οι Ολοκληρωμένες Εφαρμογές Απολύμανσης; (π.χ. Μετά  την χρήση ψυχρού εκνεφωτή (cold fogger) , σε εσωτερικούς χώρους)
  • Τελικά έγινε Εφαρμογή Απολύμανσης για  Έκτακτης Ανάγκης  στα Σχολεία;
  • Έγινε η πραγματική Αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων ;
  • Πως έγινε η ‘’αναλογική μελέτη κόστους’’ ανά αίθουσα – απ’ ότι ‘’ακούγεται’’  – στα 15€-30€ το σχολείο;
  • Τηρήθηκαν τα μέτρα προστασίας για την ασφάλεια της υγιεινής των χώρων;

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

e-mail: vgenis@otenet.gr

Πηγή:  https://klintec.gr/μετά-την-προληπτική-απολύμανση/ ‎

Σχετικά Άρθρα