Με αυστηρή τήρηση των βασικών κανόνων και χωρίς πανικό η αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων.!!

Με αυστηρή τήρηση των βασικών κανόνων και χωρίς πανικό η αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων.!!

Η διαρκής ετοιμότητα και επαγρύπνηση με βαρύτητα στην ενημέρωση,  είναι η θεσμική βάση απέναντι στην προβλεπόμενη ‘’υγειονομική απειλή’’ και τις συνακόλουθες απρόβλεπτες επιπτώσεις.  Όπως σε όλες τις μεταδοτικές νόσους, το κύριο στήριγμα της αντιμετώπισης για αποκατάσταση εσωτερικών χώρων από ιδιαίτερα ‘’επικίνδυνες λοιμώξεις’’ είναι η ενημέρωση για πρόληψη και η ψυχραιμία.

Όλοι πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τις σχετικές Οδηγίες προστασίας από αναπνευστική λοίμωξη από το νέο κοροναϊό.

Η απολύμανση είναι μέτρο προφύλαξης,  με καθοριστική συμμετοχή στη μύωση – σημαντική ελάττωση –  και διασπορά μολυσματικού φορτίου και όχι στην πρόληψη , ώστε με την ιδιότητα της να δημιουργεί αντίσταση (μεταγενέστερη προστασία) για μη προσβολή από μελλοντικές λοιμώξεις, σε έναν χώρο.

Η τήρηση βασικών κανόνων με ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά μέτρα διαχείρισης για την προαγωγή υγείας , μπορεί να μας παρέχει μια ισορροπημένη καθαριότητα για ένα καθαρό και υγιές περιβάλλον.  Όχι όμως Αποστερημένο !!!

Όπως σε πολλά ενημερωτικά δημοσιεύματα αναφέρονται,  για μυστηριώδη μικρόβια που εξαπλώνονται «αθόρυβα» σε όλο τον κόσμο και για ανθεκτικού τύπου βακτήρια «φωλιάζουν» σε ξενοδοχεία, αλλά και με τη νέα έρευνα να αναφέρει  προστίθεται και η παραμονή σε ξενοδοχεία  ως παράγων κινδύνου.

Διαχειριστικές Εφαρμογές Εσωτερικών Χώρων Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Το όλο εγχείρημα ανάπτυξης αυτών των εφαρμογών αναπτύχτηκε στο Πρώτο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο, για τις Διαχειριστικές Εφαρμογές Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος σε Εσωτερικούς Χώρους, με την υποστήριξη των τμημάτων Green and Clean & Green Mite Clean και των δικτύων της Klintec.Net.

Ο βασικός σκοπός αυτού του επιμορφωτικού σεμιναρίου ήταν, η κατανόηση των απαιτήσεων προσφερομένων υπηρεσιών , όπου με την συμβολή της ορθής αποτύπωσης των υφισταμένων διαδικασιών, να οργανωθούν συστηματικές και ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα , με την βελτίωση των υφισταμένων διαδικασιών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντολογική & Υγειονομική Διαχείριση, για την αποκατάσταση των προβλημάτων με μέγιστη υγιεινή σε κάθε εσωτερικό περιβάλλοντα χώρο, από τον Ειδικό Ιατρό Εργασίας  Ph Ειδικό Ιατρό Εργασίας M.D., M.Sc. MPH, Θανασιά Ευθύμιο (Επιπτώσεις βλαπτικών παραγόντων των εργασιακών χώρων και του περιβάλλοντος στην ανθρώπινη υγεία). Leadauditor ISO 9001, 54000. Αναφέρθηκε επισταμένα στα ζητήματα των Βιολογικών παραγόντων, όπου στο σύνολο των οργανισμών που κάποια στιγμή αναπτύσσονται σε ένα ανθρωπογενές περιβάλλον και οι οποίοι κάτω από ορισμένες συνθήκες, μπορεί να αποτελέσουν επικίνδυνες καταστάσεις για την υγεία τόσο των ανθρώπων,  όσο και των ζώων καθώς και των φυτών, αποτελώντας  τους καλούμενους βιολογικούς ρύπους.

« Η ανάγκη για τη διατήρηση ενός καθαρότερου και Υγιέστερου περιβάλλοντος στους εσωτερικούς χώρους, δεν είναι μια δαπάνη ή μια πολυτέλεια, αλλά μια Υποχρέωση απέναντι στους συνανθρώπους μας αλλά και στο περιβάλλον»

Σχέδιο εφαρμογών αποκατάστασης εσωτερικών χώρων

από ‘‘μολυσματικούς παράγοντες’’ για ιδιαίτερα ‘’επικίνδυνες λοιμώξεις’’.

Συμπέρασμα:

  1. Πρωτόκολλα :Εντοπισμός προβλημάτων στον χώρο και εφαρμόζουμε επαγγελματικά Πρωτόκολλα περιβαλλοντικών και υγειονομικών εφαρμογών
  2. BioSanitizers: Αντιμετώπιση με απολυμαντικές εφαρμογές Bio- Sanitizers , πάντα με τις κατευθυντήριες γραμμές που προβλέπονται από τον (ΕΟΔΥ).
  3. Purful Air Quality: Καθαριότητα και Υγιεινή Μονάδων Κλιματισμού.
  4. Ενδελεχή απορρύπανση: Καθαριότητα σε βάθος (Deep-Depollution) (με επιμέλεια και με περισσότερη λεπτομέρεια)
  5. Επιμελημένη Εξυγίανση : Εφαρμογή  ολοκληρωμένων ‘‘ περιβαλλοντικων μέτρων Bio –εξυγίανσης’’ (Green Decontamination) ,για  την  δέσμευση και δυνατότητα καταστροφής σωματιδίων έως και 0,1 μικρών ,
  6. Εφαρμογή Αποκατάστασης :Ολοκληρωμένη εναλλακτική διαχείριση κατ΄ όγκο και γενικά των επιφανειών σε εσωτερικό περιβάλλον , για εξουδετέρωση  ‘’Ρυπογόνων χημικών κοκτειλ’’, με επί τόπου χημική οξείδωση (ISCO) όπως με την  Καταλυτική  Οζονοποίηση -(Bio–Disinfection)  χωρίς υπολειμματικότητα, άλλα και χωρίς την χρήση χημικών.

Προσοχή  Υ.Γ.: Ο Ειδικός Ιατρός Εργασίας  Θανασιάς Ευθύμιος,  επισημαίνει ότι, μετά τις απολυμαντικές εφαρμογές (Bio- Sanitizers) , οι επαγγελματίες εφαρμοστές  οφείλουν να αναγραφούν στην Βεβαίωση-Πιστοποίηση, έκτος από τα στοιχειά του σκευάσματος (εγκρίσεις, Ε.Ο.Φ., κλπ), να γίνουν εργασίες, καθαριότητας μονάδων κλιματισμού, ενδελεχούς απορρύπανσης, επιμελημένης  εξυγίανσης και εφαρμογή Αποκατάστασης  χωρίς υπολειμματικότητα. Οι δε εφαρμοστές αποκατάστασης,  θα πρέπει να ζητούν βεβαίωση από τον γιατρό εργασίας ή τον υπεύθυνο Τεχ. Ασφαλείας,  με το αιτιολογικό  ότι έχει γίνει η καθαριότητα των μονάδων κλιματισμού , ώστε να λαμβάνονται υπόψη όλα τα μέτρα ασφάλειας για την υγιεινή των χώρων.

Έτσι οι Υγειονομικές Υπηρεσίες θα μπορούν να προβούν  – πάντα ηλεκτρονικά –στην παραλαβή των Βεβαιώσεων –Πιστοποιητικών– με τον αντίστοιχο φάκελο  από τον κάθε υπεύθυνο του κάθε Μ.Μ.Μ., αλλά και από τους υπευθύνους των  σχολικών μονάδων , αλλά και οπού αλλού το αναζητησουν, για να μπορούν να διενεργούν οπού κρίνουν ότι χρειάζεται τους ορθούς ελέγχους ιχνηλασιμότητας, κλπ.

 Η διασφαλισμένη ποιότητα του υγιεινού

‘’ Μια πολυδιάστατη έννοια , άμεσα συνδεδεμένη με την προστιθέμενη  αξία των παρεχομένων υπηρεσιών , που συμβάλει στην ικανοποίηση  του πελάτη.’’

Συμπληρωματική ενημέρωση με επισημάνσεις.

Χρειάζεται ενημέρωση για την σωστή αντιμετώπιση, ώστε με ψυχραιμία να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα, χωρίς πανικό και  υπερκατανάλωση Απολυμαντικών- Βιοκτόνων, για να εξασφαλιστεί σήμερα το καθαρό περιβάλλον του αύριο, χωρίς πλεονάζοντα ημίμετρα.

Είναι καιρός να συνειδητοποιήσουμε όλοι πως για , Χώρους Τουριστών Μονάδων, Μέσων Μαζικής Μεταφοράς –Μαθητών, Τουρισμού –  Σχολικές Μονάδες , Δήμους, κλπ, ένας Υγειονομικός Σύμβουλος είναι πλέον Απαραίτητος.

Το δε κόστος της αμοιβής ενός Υγειονομικού Συμβούλου, ή/και ενός Συμβούλου καθαριότητας  Περιβαλλοντικού Ενδιαφέροντος, είναι πολύ μικρότερο από το κόστος της μη ορθής αντιμετώπιση των προβλημάτων στην καθημερινότητας μας.

Κοινοποίησε το: Ενεργή συμβολή μπορεί να έχουν όλοι , αρχίζει δε να γίνεται μεγαλύτερη όταν μεταφέρεται από τη συμμετοχή της οικογένειας , της πολυκατοικίας, των τοπικών και πληθυσμιακών ομάδων, τις κυβερνητικές η μη-κυβερνητικές οργανώσεις και οργανισμούς, συλλόγους, σωματεία, ιδρύματα και φορείς, με μια αναδημοσίευση ή ένα e-mail κ.λ.π

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839, 6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή https://klintec.gr/με-αυστηρή-τήρησ…-βασικών-κανόνων/