Οι φορητές -χημικές τουαλέτες- εξωτερικών χώρων στην ζωή μας.!!

Οι φορητές -χημικές τουαλέτες- εξωτερικών χώρων στην ζωή μας.!!

Η χημική ή φορητή τουαλέτα εξωτερικών χώρων είναι από τα πιο βολικά και εύχρηστα είδη που καθίσταται πλέον αναγκαία σε χώρους όπου δεν υπάρχουν μόνιμες εγκαταστάσεις. Χρησιμοποιούνται και αυτές για την κάλυψη των φυσικών αναγκών από τον άνθρωπο . Μπορούν να μετακινηθούν εύκολα από το ένα μέρος στο άλλο. Η χρησιμότητα τους είναι πολύ σπουδαία, καθώς μπορούν να δώσουν λύση σε μέρη όπου δεν μπορεί να εγκατασταθεί μια κανονική τουαλέτα.

ΧΗΜΙΚΑ- ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΑ:  Η τοποθέτηση των χημικών-βιολογικών αποχωρητήριων πρέπει να διασφαλίζει την προστασία της Δημόσιας Υγείας….. (Υ.Α Υ1γ/Γ.Π/οικ. 47829/21-06-2017(ΦΕΚ 2161/τ.Β’/23-06-2017)

  • Επαγγελματικές εφαρμογές ειδικής απολύμανσης , είναι υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια ή υγεία των πολιτών ή την προστασία του περιβάλλοντος.

Το  Υπουργείου Υγείας  παρείχε διευκρινίσεις  με το έγγραφο του  Υπ’ αριθ. Δ1γ/Γ.Π/78956   σχετικά με τις αρμοδιότητες και τα μέτρα που αφορούν σε θέματα διενέργειας καθαρισμού-απολύμανσης. Παράλληλα  η ανάδειξη του ξεχωριστού (Κ.Α.Δ.)  81.29.11.03 για τις  Υπηρεσίες απεντόμωσης – μυοκτονίας ώστε να σταματήσουν να εμπλέκονται με τους (Κ.Α.Δ.) των Υπηρεσιών Απολύμανσης ( 81291101 και 81291102), σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ και τον (ΦΕΚ Β’ 508204-11-2021) ,

Ανάλυση μέτρου  :Για το ιδιαιτέρως απαραίτητη ανάπτυξη του καθημερινού προγράμματος απολύμανσης πρέπει να γίνεται διαχειριστική μελέτη καθαρισμού -απολύμανσης .

  • Τεκμηριωμένη συνεργασία με την ευθύνη ειδικού επιστήμονα, όπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα (π.χ. Επόπτες Δημόσιας Υγείας, ).
  • Σύμφωνα με την εγκύκλιο ( αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020)στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης, ο υπεύθυνος εφαρμοστής θα πρέπει να είναι εξειδικευμένος (π.χ. απόφοιτος της σχολής απολυμαντών ή από άλλη ειδικότητα κατάλληλα εκπαιδευμένη).
  • Επιπλέον με (Αριθ. οικ. 10558/876 ΦΕΚ  984 τ. Β΄ 30-6- 2004)επαγγελματικές εφαρμογές καθαρισμού-απολύμανσης, μπορούν να προσφέρουν επιχειρήσεις με οποιαδήποτε νομική μορφή, που προσφέρουν υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια ή υγεία των πολιτών ή την προστασία του περιβάλλοντος, όπως επιχειρήσεις που διενεργούν απολυμάνσεις ή καθαρισμούς και απολυμάνσεις, όπου θα χρησιμοποιούν άτομα αξιολογημένα για την καταλληλότητά τους.

Στην ίδια περίπτωση είναι και ο εφαρμοστής που παρέχει υπηρεσίες υγρών χημικών, για την συνεχόμενη απολύμανση από το καζανάκι ,η/και οποιανδήποτε μέθοδο απολύμανσης (π.χ. ψεκασμού υγρού απολυμαντικού, λάμπες UV-C), ή /και UVC / UV V, όζοντος, κλπ)

Η τεχνολογία προχώρα με γρήγορους ρυθμούς. Αύριο θα υπάρχουν τουαλέτες κατασκευασμένες με καινοτόμα ‘’ Προστατευτικά επιστρώματα μη αποδεκτά από μικροοργανισμούς’’– για μακρά διάρκεια αντιμικροβιακής προστασίας στις επιφάνειες τους.

Η αξιοποίηση της εξελιγμένης πρόληψης για την αποτελεσματικότητα στην υγειονομική ασφάλεια.

Απολύμανση είναι η διαδικασία εφαρμογής, μετά από σχολαστική καθαριότητα, μίας μεθόδου με την οποία επιτυγχάνεται η στοχευμένη μείωση- καταστροφή του υπάρχοντος μικροβιακού φορτίου κατά 99,999% (για τους ιούς κατά 99,99%),με χημικές ουσίες ή φυσικές μεθόδους (π.χ. υψηλή θερμοκρασία) σε επιφάνειες, αντικείμενα, κλπ

Μετά την επίσκεψη των πρώτων επισκεπτών τι;

Για σήμερα και για τον είδη υπάρχοντα εξοπλισμό, υπάρχει και στην Ελλάδα η τεχνολογία για προληπτική υγιεινή ,μέσα από την ‘’Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας ’’ κατά των Λοιμώξεων ,όπου καλύπτει πλήρως τις ανησυχίες των επισκεπτών. 

Η πρόληψη δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα.

Ως συμπληρωματικό μέτρο για τις επιφανές εφαρμόζεται η‘’αόρατη προστατευτική ασπίδα’’– (Self–disinfecting) ‘’Αυτοαπολύμανση’’ μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας και αντιμικροβιακής δράσης με το τείχος «Νανοπαγίδων» αλλά και τις ανάλογες  Εγκρίσεις του ΕΟΦ (ΑΠ-1247-02)  συμπεριλαμβανομένης και της ιοκτόνου δράσης του BIOPROTECT™ RTU έναντι του SARS-CoV-2, όπου μπορεί και επιτυγχάνει την πρόληψη σε επιφάνειες.

Το δε Sera Απολυμαντικό -καθαριστικό είναι ένα υλικό ευρέως φάσματος με διάχυση υψηλής καθαρότητας. Έχει βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο & ιοκτόνο δράση, και δεν προκαλεί περαιτέρω φθορές ή/και καταστροφές άλλων υλικών και αντικειμένων, όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις πληροφορίες της ετικέτας.

Ζητείστε να μάθετε για την υπεροχή και τα ανταποδοτικά οφέλη .!!!

Σε όλους τους εμπλεκόμενους με εφαρμογές ολοκληρωμένων προγραμμάτων καθαρισμού-απολύμανσης, παρέχουμε τον απαιτούμενο εξοπλισμό  -εξ’ ολοκλήρου ή/και συμπληρωματικά-μαζί με την Βεβαίωση ολοκληρωμένης πρακτικής εφαρμογής .

Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887,ή στο vgenis@otenet.gr.

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή:   https://klintec.gr/οι-φορητές-χημικ…ουαλέτες-εξωτερι/ ‎

Διεύρυνση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με το μικρότερο κόστος σε ομαδικά προγράμματα.

Διαρκής Ενημέρωση :