Περί ‘’συσκευών συνεχούς απολύμανσης’’ το ανάγνωσμα.!!

Περί ‘’συσκευών συνεχούς απολύμανσης’’ το ανάγνωσμα.!!

Σύμφωνα με το  Εθνικό Σχέδιο Δράσης του Υπουργείου Υγείας, για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων που Απειλούν την Υγεία 2019-2022, Τομέας 2Ζ σελ 43-44 : Προώθηση της περιβαλλοντικής προστασίας– προσδιορισμός συγκεντρώσεων βαρέων μετάλλων (EPHO 3), αναφέρεται ότι, σύμφωνα με στοιχεία του ΠΟΥ, κάθε χρόνο, ένα μεγάλο ποσοστό των πρόωρων θανάτων προκαλούνται από την ατμοσφαιρική ρύπανση και τη ρύπανση εσωτερικού χώρου.

Προτεινόμενες στρατηγικές: Βελτίωση της παρακολούθησης των PM2,5 και PM10, καθώς η ποιότητα του αέρα θεωρείται ως ένας από τους τομείς δράσης προτεραιότητας, και σύμφωνα με την Έκθεση Περιβαλλοντικών Επιδόσεων του ΟΟΣΑ για την Ελλάδα, υπάρχουν στοιχεία που καταδεικνύουν ότι είναι η κύρια αιτία των αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία.

Επιτακτική ανάγκη οι συσκευές ‘’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’  μιας και θα έπρεπε να λειτουργούν για την ‘’μηχανική πρόληψη λοιμώξεων ’’, εδώ και πολλά χρόνια . Η πανδημία Covid-19  του ‘’δυνητικά ‘’  άγνωστου SARS-CoV-2  μαζί με τις μεταλλάξεις του,  μας ‘‘προκαλεί για διορθώσεις’’  με την  αερομεταφερόμενη εξάπλωση του.

Διαπιστώνω ότι η συνεχιζόμενη έλλειψη ”ορθής εφαρμογής” μεθόδων, σε τομείς όπως η διαχείριση της ποιότητα του εσωτερικού αέρα,  λόγο της μη ”ορθής μεταφοράς” των εννοιών για την υγιεινή του. Η αναφορά σε ‘’συσκευές διασφάλισης συνεχούς απολύμανσης’’ προτρέπει σε έκθεση που ίσως και να εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία ΦΕΚ 145/Α/1-9-2010-(τεχνητή οπτική ακτινοβολία), σε συμμόρφωση με την οδηγία 2006/25/ΕΚ.

  • Είναι άλλο η συσκευή καθαρισμού και δραστικής μείωσης μικροβιακού και ιικού φορτίου του εσωτερικού ατμοσφαιρικού αέρα, για την ενεργή αποδόμηση βακτηρίων και ιών (εντός  πιστοποιημένης  συσκευής) ,  συγκρατώντας  παράλληλα και τους ρύπους πάνω από 99,97 % ( οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ : χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης ) και άλλο ‘’ συσκευές διασφάλισης συνεχούς απολύμανσης’’ που προτρέπουν σε έκθεση με συνεχή απολύμανση.( χωρίς την παρουσία ζωντανών οργανισμών. )

Μεμονωμένες εφαρμογές δεν επαρκούν : Οι συσκευές ‘’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’ χρησιμοποιούνται επικουρικά (συμπληρωματικά) ως λύση απομάκρυνσης των παθογόνων μικροοργανισμών από τον εσωτερικό αέρα μαζί με τους  αερομεταφερόμενους ρύπους βιολογικών παραγόντων, άλλα και την δευτερογενή ρύπανση –επιμόλυνση.

‘’Η υγειονομική ασφάλεια των καταναλωτών, αποτελεί µια από τις βασικότερες πτυχές της δημόσιας υγείας τους, οπότε θα πρέπει µε διαφανή τρόπο να είναι απόλυτα ενήμεροι για  τους κίνδυνους που μπορεί να προκύψουν –εντός του χώρου εφαρμογών – αν δεν γίνει πλήρη αποκατάσταση του πριν από την εκ νέου χρήση του , πολύ δε περισσότερο όταν υπάρχουν ‘’κοινωνικά ευάλωτα’’ άτομα .

Χρειάζεται μεγάλη προσοχή στις μεθόδους εφαρμογών απολύμανσης κατά την ώρα του καθαρισμού-απολύμανσης των εκτός λειτουργίας ΜΜΜ. Τα ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά μέτρα, είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της σωστής απολύμανσης. Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου,  εξαρτάται από τον βαθμό του απαιτούμενου επιπέδου απολύμανσης, το είδος του χώρου για την ασφαλή εφαρμογή της προτεινόμενης  μεθόδου.

 Υπενθυμίζω ότι:

  • Για ένα καθαρό, υγιεινό και ασφαλή εσωτερικό περιβάλλον και των  ΜΜΜ, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι καμιά ορθή εφαρμογή παρεχόμενων υπηρεσιών με ολοκληρωμένα προγράμματα καθαρισμού-  απολύμανσης εσωτερικών χώρων  ,δεν πρέπει να γίνεται αν -πριν ή/και μετά –δεν γίνει εξ ολοκλήρου απορρύπανση- καθαριότητα και περιβαλλοντική εξυγίανση , συμπεριλαμβανομένων και των αντικειμένων, υφασμάτινων επιφανειών.  (π. χ :με συσκευές ψεκασμού, εκνέφωσης  ULV Fogger , υπεριώδους ακτινοβολίας UV-C), ή /και (διπλής ζώνης) UVC / UV V, αλλά και οζόνωσης, κλπ).
  • Λόγο του ‘’δυνητικά ’’ άγνωστου SARS-CoV-2, σύμφωνα με την εγκύκλιο ( αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020 ) ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης, ) , ο υπεύθυνος εφαρμοστής που εκτελεί τις συγκεκριμένες εφαρμογές, θα πρέπει να είναι εξειδικευμένος (π.χ. απόφοιτος της σχολής απολυμαντών ή Πιστοποιημένος από άλλη ειδικότητα κατάλληλα εκπαιδευμένη)

Όταν η εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική υγιεινή βασίζεται  στην ‘’μηχανική πρόληψη λοιμώξεων’’ με διεργασίες για μακροχρόνιο αντιμικροβιακό αποτέλεσμα από συσκευές ‘’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’ , δεν συντρέχει λόγος- δικαιολογία , για τη μη λήψη ή /και συνέχεια των απαραίτητων μέτρων απολύμανσης, σε περιπτώσεις εμφανούς – ορατής ή /και πιθανώς- αμφισβητήσιμης μόλυνσης.

Οι συσκευές ‘’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’ μπορούν να συμβάλουν για την υγειονομική εξασφάλιση στους εσωτερικούς  χώρους και των Μ.Μ.Μ , των  Τουριστικών Λεωφορείων  –ΚΤΕΛ,  σε κλειστούς  χώρους ενδιαίτησης ( διαμονής ) – φιλοξενίας ή/και  κάθε Εναλλακτική μορφή τουρισμού, (Ιατρικός Τουρισμός– Κέντρα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης),  Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων,  Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς μαζί με τα Μέσα Μεταφοράς των  , σε επαγγελματικούς  χώρους υγείας, αισθητικής ιατρικής και ομορφιάς,  γυμναστήριων,  των σπιτιών και γενικά σε  όλους τους εσωτερικούς  χώρους εργασίας δημόσιου ή/και ιδιωτικού  τομέα. κλπ.

Κριτήρια επιλογής συσκευών καθαρισμού αέρα (’’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’ pdf).

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:  https://klintec.gr/περί-συσκευών-συνεχούς-απολύμανσ/