Τα προληπτικά μέτρα για την υγειονομική εξασφάλιση είναι υπόθεση όλων μας.

Τα προληπτικά μέτρα για την υγειονομική εξασφάλιση είναι υπόθεση όλων μας.

Πλεονεκτήματα της Προληπτικής Υγιεινής  Hotel 2022 ΕΔΩ !!!

Το σχέδιο δράσεων της προληπτικής υγιεινής, εντάσσεται στην αντιμετώπιση των κινδύνων στην πηγή τους . Η συνεχής ενημέρωση των επαγγελματιών για τις υποχρεώσεις έναντι της Νομικής συμμόρφωσης παραμένει στην δική τους ευθύνη. Θα αναφερθώ από το ‘’δικό μου μετερίζι ’’ μιας και όταν οι κίνδυνοι αναδεικνύονται, όλοι μαζί ‘’έχουμε χρέος να βρισκόμαστε δίπλα στους φορείς’’.

Η ανάδειξη του ξεχωριστού (Κ.Α.Δ.)  81.29.11.03 για τις  Υπηρεσίες απεντόμωσης – μυοκτονίας, σταματά την εμπλοκή με τους (Κ.Α.Δ) των Υπηρεσιών Απολύμανσης ( 81291101 και 81291102), σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ και το (ΦΕΚ Β’ 508204-11-2021),.Ενημέρωση γενικά για τους χώρους φιλοξενίας υπάρχει στην στρατηγική ανταπόκριση στις προκλήσεις .

Στις ολοκληρωμένες επαγγελματικές εφαρμογέςΑπολύμανσης/Απορρύπανσης-Καθαριότητας/Αποκατάστασης/Πρόληψης-  μιας επιστημονικά τεκμηριωμένης τεχνικής μελέτης , μπορούν να λαμβάνονται υπόψη όλες τις παράμετροι του κάθε χώρου ξεχωριστά, τηρούμενων των απαιτήσεων της ισχύουσας νομοθεσίας, αλλά και μέτρα για την επιμελημένη περιβαλλοντική διαχείριση.

Όπως έχω αναφερθεί για τους  χώρους φιλοξενίας στην κατάταξη ξενοδοχείων με αστέρια για το –Κριτήριο 4.27- Καθαρισμός στρωμάτων σε ετήσια βάση Υ (Υποχρεωτική προδιαγραφή) όταν υπάρχουν τεκμηριωμένες ” ανακριβείς παραφράσεις ”, μιας και οι υφασμάτινες επιφάνειες δεν ‘’καθαρίζονται – απολυμαίνονται ’’ μόνο  με την συσκευή ατμού, (ατμογεννήτρια), αυτές οι επισημάνσεις αναδεικνύουν  τους κινδύνους για την υγειονομική ασφάλεια  απέναντι στα ‘’περί αστικής ευθύνης’’, άλλα και τον σοβαρό κίνδυνο  ‘’παραπλανητικής’’  πληροφόρησης των υποψηφίων φιλοξενούμενων τους (‘’Μια εικόνα χίλιες λέξεις” ).

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους ότι , η έννοια της ποιότητας του αέρα στους  εσωτερικούς χώρους δεν πρέπει να είναι συνυφασμένη με την ιδέα της πολυτέλειας, μιας και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι, «σύμφωνα με τις αρχές για το ανθρώπινο δικαίωμα στην υγεία,  όλοι έχουν το δικαίωμα να αναπνέουν καθαρό αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων (ΠΟΥ)»

Αναδεικνύοντας την ‘’θετική αντίδραση ’’ με ενισχυμένη την κοινή δράση στην πράξη , πρέπει να λαμβάνονται υπόψη :

  • Το Υπουργείου Υγείας με το έγγραφο του  Υπ’ αριθ. Δ1γ/Γ.Π/78956   παρείχε διευκρινίσεις, σχετικά με τα μέτρα που αφορούν σε θέματα διενέργειας καθαρισμού-απολύμανσης, εσωκλείοντας και την απαιτητέα εγκύκλιος με τη (  αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/ 20.03.2020)

Είναι μια θετική παρέμβαση έλεγχου που εξασφαλίζει:

Οι εφαρμοστές με Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης /Επιμόρφωσης είναι εναρμονισμένοι με την εγκύκλιο  ( με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020) αλλά και με την (Αριθ. οικ. 10558/876 ΦΕΚ  984 τ. Β΄ 30-6- 2004)  επαγγελματικές εφαρμογές καθαριότητας-απολύμανσης , που μπορούν να προσφέρουν επιχειρήσεις με οποιαδήποτε νομική μορφή, που προσφέρουν υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια ή υγεία των πολιτών ή την προστασία του περιβάλλοντος, όπως επιχειρήσεις που διενεργούν απολυμάνσεις ή καθαρισμούς και απολυμάνσεις, όπου θα χρησιμοποιούν άτομα αξιολογημένα για την καταλληλότητά τους και με πιστοποιημένη εκπαίδευση σε διαδικασίες καθαρισμού-απολύμανσης.

  • Η συνεργασία με επιστήμονα είναι υποχρεωτική  ως εποπτεύοντα στον σχεδιασμό και εφαρμογή των έργων σε καθαρισμό- απολύμανση, όπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα. (πχ Επόπτης Δημόσιας Υγείας, κλπ).
  • Ο εξοπλισμός των ενδεικνυόμενων μεθόδων Καθαρισμού-Απολύμανσης για την ορθή εφαρμογή τους πρέπει να συνοδεύεται και με βεβαιωμένη εκπαίδευση.

Αξιολογώντας τον βαθμό κινδύνου διάδοσης με καινοτόμο πρόγραμμα Green and Clean Rooms with AntiInfection Prevention, ως αναγκαιότητα άμεσης εφαρμογής  μεθόδων πολλαπλής θωράκισης καλύπτουμε τα  προληπτικά μέτρα για την υγειονομική εξασφάλιση.

Το μυστικό κλειδί ‘’βρίσκεται’’ στην βεβαιωμένη εκπαίδευση για τις ορθές εφαρμογές πρόληψης, στα πλαίσια των απαιτήσεων της νομοθεσίας , μαζί με την ορθή χρησιμοποίηση του ως ‘’εργαλείο επικοινωνίας’’ και το μειωμένο κόστος .

Στην KlinTec παρέχοντας  πλήρη εκπαίδευση υποστηρίζουμε επιπλέον συνεργασίες που αναπτύσσονται με επιχειρήσεις-εταιρίες που ασχολούνται με: Επιτόπιων Καθαρισμών -Απολυμάνσεων, Υπηρεσίες Σεγνοκαθαριστηρίου, Facility Cleaning Services,  Απεντομώσεων – Μυοκτονιών, Διαχείρισης Πολυκατοικιών, Γενικών Καθαρισμών , Housekeeping, , έτσι ώστε εκμεταλλευόμενοι τις ανταγωνιστικές ευκαιρίες, να δίνουν την Μεγαλύτερη Προστιθέμενη Αξία στις υπηρεσίες τους επιτυγχάνοντας το πιο επιδιωκόμενο πλεονέκτημα στην αγορά.

Κοινοποίησε το: Ενεργή συμβολή μπορεί να έχουν όλοι , αρχίζει δε να γίνεται μεγαλύτερη όταν μεταφέρεται από τη συμμετοχή της οικογένειας , της πολυκατοικίας, των τοπικών και πληθυσμιακών ομάδων, τις κυβερνητικές η μη-κυβερνητικές οργανώσεις και οργανισμούς, συλλόγους, σωματεία, ομοσπονδίες ,  ιδρύματα και φορείς, με μια αναδημοσίευση ή ένα e-mail,  κ.λ.π

Για περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή:   https://klintec.gr/τα-προληπτικά-μέ…ια-την-υγειονομι/ ‎

Πλεονεκτήματα της Προληπτικής Υγιεινής  Hotel 2022 ΕΔΩ !!!

Διαρκής Ενημέρωση :