Τελικά τι υπάρχει πίσω από τον ΚΑΔ : 81291100 ;

Τελικά τι υπάρχει πίσω από τον ΚΑΔ : 81291100 ;

Με αφορμή τις  αλλαγές σε ΚΑΔ με απόφαση της ΑΑΔΕ, άλλα και τις απαντήσεις τoυ Υπουργείου Υγείας με διευκρινίσεις  σχετικά με τις αρμοδιότητες που αφορούν σε θέματα διενέργειας απολυμάνσεων, εύλογα αναρωτιούνται πολλοί  γιατί δεν έγινε αλλαγή -τροποποίηση του ΚΑΔ : 81291100 όταν, το ΥΠ.ΑΑΤ απαντά στο ( ΣΕΑΜΕ : Σχετικά με άδεια Απολύμανσης,  σας γνωστοποιούμε ότι δεν ανήκει στις ρυθμίσεις της προαναφερόμενης νομοθεσίας ) ,άλλα και για το ότι έχει ενημερωθεί από τον Δεκέμβριο του 2014για το πρόβλημα ,ακόμα και με προτάσεις μεταφοράς.

Υπάρχει μια διαχρονική εξέλιξη από τον Δεκέμβριο του 2015 με την  ‘‘ανεξέλεγκτη προαγωγή ’’ βιοκτόνων,  τον Μάρτιο του 2017 για ελλιπή ενημέρωση σε θέματα των Απεντομώσεων – Μυοκτονιών ,τον Δεκέμβριο του 2018 με τις  Ανεξέλεγκτες ’ προβολές και εφαρμογές,  τον Μάρτιο του 2019 με την  ‘‘ανεξέλεγκτη χρήση’’ βιοκτόνων  αλλά και τον Σεπτέμβριο του 2019 με αναφορά  ότι το ΥΠ.Α.Α.Τ –ως κατεπείγον –  πρέπει ίσως να μεριμνήσει για τα προβλήματα που απορρέουν από τον Υπάρχον  ΚΑΔ   ,  – κλίνοντας συγχρόνως τα παραθυράκια– για ‘’ξεκάθαρες εφαρμογές’’.

Προσοχή : Ο ΚΑΔ 81291100 αναφέρεται σε Υπηρεσίες Απολύμανσης και Εξολόθρευσης (Μυοκτονίας κλπ).

Γιατί δεν υπάρχει ΚΑΔ για Υπηρεσίες Απεντόμωσης.!!!

Αυτά γίνονται και αν θα συνεχίσουν να γίνονται, αν δεν αντικατασταθεί η λέξη Απολύμανσης από την  λέξη Απεντόμωσης  στον ΚΑΔ 81291100. Έτσι όσοι έχουν προβεί σε «Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών»  θα παρέχουν ’’ Υπηρεσίες Απολύμανσης ’’  για οτιδήποτε έντομο δεν ‘’Απολυμαίνεται’’ . Κατ΄ επέκταση θα δούμε εφαρμοστές  απολύμανσης να συνεχίζουν να ‘’Απολυμαίνουν’’ κατσαρίδες ακάρεα, κοριούς, ψύλλους, σκόρους, σαράκι και οτιδήποτε έντομο δεν ‘’Απολυμαίνεται’’ , τα δε ερωτήματα να παραμένουν αναπάντητα..

  • Γιατί -ένα μεγάλο ποσοστό εταιριών-επιχειρήσεων που έχουν προβεί σε «Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών» , έχουν μόνο τον ΚΑΔ : 81291100 για να διενεργούν και τις απολυμάνσεις;
  • Γιατί δεν έχουν και τον 81291101 για τις Υπηρεσίες Απολύμανσης  Αποθηκών και άλλων χώρων μαζί με τον 81291102 Υπηρεσίες Απολύμανσης Οικιών;
  • Γιατί πολλοί αρμόδιοι κρατικοί και μη φορείςαναφέρουν στους διαγωνισμούς ότι  για τις απολυμάνσεις να έχουν άδεια από το ΥΠ.Α.Α.Τ;
  • Γιατί συνεχίζεται η παραπλάνηση των καταναλωτών  με τις εφαρμογές  τύπου ‘‘χημικού-πολέμου’’  να συνεχίζουν να γίνονται χωρίς αποκατάσταση πριν την επαναχρησιμοποίηση των χώρων;
  • Γιατί συνεχίζουν να γίνονται μεμονωμένες εφαρμογές απολυμαντικών με (ψεκασμό, εκνέφωση  κ.λ.π.) ή ομίχλη (υποκαπνισμό)  αφού δεν συνιστάται σε εσωτερικούς χώρους (Ε.Ο.Δ.Υ.), διότι μπορεί να προκαλέσουν μεγαλύτερες βλάβες -παρά οφέλη και δεν είναι σύμφωνα με τα μέτρα και τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ., –όπου και όταν οι συνθήκες το απαιτούν -για την ορθή εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης απολύμανσης με πλήρη αποκατάσταση, πρέπει να επιβάλλεται πρόστιμο ή να απαιτούνται και αξιώσεις;   

Σε πολλά υγειονομικά πρωτόκολλα συμπεριλαμβάνεται και η ιδία εγκύκλιος του (Ε.Ο.ΔΥ.)  με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020 στα πλαίσια περιορισμού της εξάπλωσης του  δυνητικά ’’ άγνωστου SARS-CoV-2’’ , όπως επίσης βρίσκεται και σε εγκυκλίους για Υγειονομικούς έλεγχους όπως πχ., σε εσωτερικούς χώρους, στα δωμάτια φιλοξενίας –ξενοδοχεία στο  υποχρεωτικό στοιχείο  Η.1.του (Ε.Ο.ΔΥ.) ,αλλά και στα «σχολεία όλων των βαθμίδων δημόσιου και ιδιωτικού , μαζί με τα Μ. Μ. Μ. (επιβατών) στεριάς, θάλασσας και αέρα»., »

Η αυστηρή εφαρμογή  τήρησης της εγκύκλιου του (Ε.Ο.ΔΥ.)  με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020, που ξεκινά από την ορθή ανάγνωση-μελέτη και την ευθύνη του ειδικού επιστήμονα, όπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα και η εκτέλεση των συγκεκριμένων εφαρμογών από τους Πιστοποιημένους εφαρμοστές , καλύπτει πλήρως όλες τις ανάγκες αντιμετώπισης προβλημάτων που προκύπτουν στα πλαίσια περιορισμού της εξάπλωσης του  δυνητικά ’’ άγνωστου SARS-CoV-2’’ .

Όταν γίνονται οι εφαρμογές και υλοποιηθεί το ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. το έργο παραδίδεται με αυταπόδεικτη διαφάνεια ιχνηλασιμότητας  και “τεκμηριωμένη απόδειξη” στην πράξη και όχι στα ‘’χαρτιά’’:

α) Χωρίς ιικό φορτίο των μολυσμένων χώρων, επιφανειών και σημείων, με το σύστημα παρακολούθησης υγιεινής για την μέτρηση της αποτελεσματικότητας σε απολύμανση .

β) Χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης με μέτρηση της ποιότητας του αέρα (PM2,5 -PM10,  CO2 και πτητικών οργανικών ενώσεων TVOC)

γ) ) Χωρίς φθορές και καταστροφή άλλων υλικών και αντικειμένων και ως “τεκμηριωμένη απόδειξη”   η σύνταξη διαχειριστικής και εφαρμοστικής μελέτης καθαρισμού-απολύμανσης του έργου, μαζί με τον εξειδικευμένο επαγγελματικό εξοπλισμό και τα υλικά με άδεια του Ε.Ο.Φ., άλλα και το Πιστοποιητικό του εφαρμοστή.

Όπως έχω αναφέρει για τις εφαρμογές η εγκύκλιος  ( α.Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.20) είναι απαιτητέα και  σε Τεχνικές Προδιαγραφές Διαγωνισμών,  σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα για SARS-CoV-2 ’’. Υπάρχουν Δήμοι που ματαιώνουν διαγωνισμούς Απολυμάνσεων  , για να αντικατασταθεί  η μελέτη σε τεχνική έκθεση και περιγραφή ,σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα για SARS-CoV-2 ’’,  σε αντίθεση με άλλους που δεν ζητούν από τους υποψήφιους να καταθέσουν απαρέγκλιτα τα αναφερόμενα στις εγκύκλιους και να γίνονται εφαρμογές  τύπου ‘‘χημικού-πολέμου’’ .

  • Η ανάδειξη των επιβλαβών προβλημάτων  με τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται από τα βιοκτόνα απολυμαντικά, πρέπει να αρχίζουν να μπαίνουν σε μια σειρά , αρχής  γενομένης ,π.χ, από τα τμήματα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων των Περιφερειών, όπου  όταν προκύπτουν τέτοια θέματα –  τύπου ‘‘χημικού- πολέμου’’ -ή/και  προσχήματα με «μάχες» ενάντια στον κορωνοϊό . Οι επεμβάσεις πρέπει να γίνονται αυτεπάγγελτα, αφού δεν μπορεί να αποκλειστεί το αποτέλεσμα πρόκλησης ‘’ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων’’, τα οποία μπορούν να συνδεθούν άμεσα ή/και έμμεσα σε μια σύγχρονη κοινωνία, µε τις Λοιμώξεις στην Δημόσια Υγεία.

Με την μη αλλαγή του ονόματος στον ΚΑΔ : 81291100, ίσως και να βρίσκεται σε κίνδυνο τώρα η Υγειονομική μας Ασφάλεια , άλλα και μελλοντικά από τα (ρυπογόνα χημικά κοκτέιλ), μιας και ο τρόπος αλληλεπίδρασης τους αναδεικνύει την σοβαρότητα  της επιμόλυνσης  του αέρα στους εσωτερικούς χώρους  .

Στην ορθή ανάγνωση με εμπεριστατωμένη μελέτη της κάθε εγκυκλίου,  θα πρέπει να συμπεριλαμβάνοντα και όλα τα σχετικά.( ΦΕΚ., Οδηγίες , Συστάσεις). Π.χ Ενδεικτικά αναφέρω ότι , αν συμβεί κάποιο ‘’υγειονομικό ατύχημα’’ σε ένα Λεωφορείο, ελέγχετε ο οδηγός που το παρέλαβε με τις ανάλογες Βεβαιώσεις, ο ιδιοκτήτης ,ο Πιστοποιημένος εφαρμοστής μαζί με τον ειδικό επιστήμονα, αλλά και ο/η Υγειονομικός υπεύθυνος του έλεγχου –αν έχει γίνει έλεγχος-από την κάθε Περιφερική Ενότητα. Σε ένα σχολειό ο έλεγχος ξεκινά από την καθαρίστρια , στο δωμάτιο ξενοδοχείου από την καμαριέρα ( Housekeeping) στο  υποχρεωτικό στοιχείο  Η.1.του (Ε.Ο.ΔΥ.)  , κλπ.

Τα ερωτήματα μπορούν να απαντηθούν και μπορούν να αποκατασταθούν τώρα , όταν μαζί με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς  συνεισφέρουμε όλοι, Επιμελητήρια, Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π.,  τα Σωματεία Γεωπόνων, Χημικών , Εποπτών Δημόσιας Υγείας , Τεχ. Γεωπόνων, Σύνδεσμοι (Σ.Ε.Α.Μ.Ε.), για λυθεί το πρόβλημα του αθέμιτου ανταγωνισμού μαζί με την παραπλάνηση των καταναλωτών, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να γίνονται καταγγελίες με χρονοβόρες διεκπεραιώσεις, πολύ δε περισσότερο για την Υγειονομική Ασφάλεια μας. Είναι εμφανές ότι απαιτείται πλέον να ελέγχουμε και εμείς ως ευσυνείδητοι πολίτες ποιο εξονυχιστικά, παραμέτρους που αφορούν την υγεία μας.

Έως ότου λοιπόν τα τμήματα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων των Περιφερειών αποφασίσουν πως θα πρέπει να γίνονται οι έλεγχοι, οι υπεύθυνοι των εφαρμογών θα πρέπει να έχουν στον αντίστοιχο φάκελο  (καθαριότητας – απολύμανσης) το σχέδιο εφαρμογών με τις αντίστοιχες Βεβαιώσεις -Πιστοποιητικά, ώστε να μπορούν αποσταλούν οπού κριθεί ότι  τα χρειάζεται ο αρμόδιος φορέας– πάντα ηλεκτρονικά – για διενέργεια ορθού ελέγχου ιχνηλασιμότητας, κλπ.

Η υγεία αποτελεί μείζονα προτεραιότητα για την διασφάλιση των πολιτών από σοβαρές υγειονομικές απειλές.

Θα πρέπει, λοιπόν, να γίνει αντιληπτό ότι, για να αναδείξουμε τα πλεονεκτήματα της Ελλάδας, μέσα από την ‘’Υγειονομική Εξασφάλιση’’ στο ανώτερο επίπεδο αξιοπιστίας, πρακτικές του ‘’δήθεν το κάνω ‘’,  το ‘’χαρτάκι θέλω ’’,  του ‘’ ποιος θα με ελέγξει’’, να είναι εκτός των διαφανών τρόπων, διότι είναι οι  ‘’Εκπτώσεις’’ που ελλοχεύουν σοβαρούς κινδύνους απέναντι στην υγειονομική ασφάλεια των φιλοξενούμενων – ταξιδευτών , των εργαζομένων αλλά και όλων μας. 

Όπως  συχνά αναφέρω, ο καθένας μας   από το ‘’δικό του μετερίζι ’’ και όλοι μαζί ‘’έχουμε χρέος να βρισκόμαστε δίπλα στους φορείς’’. Απαιτείται η συμπόρευση όλων των δυνάμεων για την πρόληψη με ευαισθητοποίηση στην προαγωγή της υγείας ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής όλων μας. Η πρόληψη δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα. Η δε κινητοποίηση της συλλογικής ευαισθησίας, πρέπει να είναι η κινητήριος δύναμη για το σχεδιασμό δράσεων, προς όφελος της κοινωνίας όλων των πολιτών.

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:  https://klintec.gr/τελικά-τι-υπάρχε…τον-καδ-81291100/

   Απαντητικό στο ερώτημα για τον ΚΑΔ 81291100 στο Άρθρο

Απάντηση από την Α.Α.Δ.Ε για τον Κ.Α.Δ. ‘’Υπηρεσίες απεντόμωσης-μυοκτονίας’’

Υπηρεσίες απεντόμωσης – μυοκτονίας (ΦΕΚ Β’ 508204-11-2021)