Το χαμηλό κόστος δεν σημαίνει και χαμηλές τιμές στις εφαρμογές καθαρισμού-απολύμανσης.

Το χαμηλό κόστος δεν σημαίνει και χαμηλές τιμές στις εφαρμογές καθαρισμού-απολύμανσης.

Μετά την Πρόταση και την Πρόσκληση από την Περιφέρεια Κρήτης, για να διατηρηθεί η φήμης της Ελλάδας ως Ασφαλής Προορισμός, έρχεται και Πρόκληση για την συμμετοχή , ακόμα και των Επιθεωρητών για τα υγειονομικά πρωτόκολλα :

Αν και η συνεχής ενημέρωση των επαγγελματιών για τις υποχρεώσεις έναντι της Νομικής συμμόρφωσης, ως προς την υγειονομική ασφάλεια με ανθρώπινη παρουσία και δραστηριότητα σε κάθε περιβάλλοντα χώρο παραμένει στην δική τους ευθύνη, μια ευκαιρία λοιπόν για  να συμμετάσχετε με τις δικές σας ερωτήσεις.

Οι συμμετέχοντες  θα ενημερωθούν στην (Ενότητα (2)

 • Τουριστικά καταλύματα , Πρωτόκολλο Υπηρεσιών Ορόφου, Δωματίων και Κοινόχρηστων χώρων 12:10 – 12:40 Δρ. Παπαδάκης Αντώνιος ).
  • το πώς μετά το ‘’ξεμπλοκάρισμα’’ των (Κ.Α.Δ.)  81.29.11.01, 81.29.11.02, ) μπορούν με προσαρμογή του(Αριθ. οικ 2190/201/11-02-2004 ( ΦΕΚ 340 τ. Β 11-02- 2004) όπως τροποποιήθηκε με την (Αριθ. οικ.10558/876 ΦΕΚ 984 τ. Β΄ 30-6-2004) οπού επαγγελματικές εφαρμογές καθαρισμού-απολύμανσης, μπορούν να προσφέρουν επιχειρήσεις με οποιαδήποτε νομική μορφή, που προσφέρουν υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια ή υγεία των πολιτών ή την προστασία του περιβάλλοντος, όπως επιχειρήσεις που διενεργούν απολυμάνσεις ή καθαρισμούς και απολυμάνσεις, όπου θα χρησιμοποιούν άτομα αξιολογημένα για την καταλληλότητά τους.
 • Το προσωπικό (εφαρμοστές) που εκτελεί τις συγκεκριμένες εφαρμογές πρέπει να είναι εξειδικευμένο (π.χ. απόφοιτοι της σχολής απολυμαντών ή να έχει Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης ,Επιμόρφωσης -μετά από εξετάσεις- στον καθαρισμό – απολύμανση)
 • Γιατί ο ορισμός υπεύθυνου ανά τμήμα ή συντονιστή , δεν αντικαθιστά τον ειδικό επιστήμονα, εκτός και αν προβλέπεται από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα (π.χ. Επόπτες Δημόσιας Υγείας, γιατρό, ) για τον σχεδιασμό των εφαρμογών σε απολυμάνσεις και δεν μπορεί να παρέχει στο προσωπικό (εφαρμοστές π.χ,Housekeeping )Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης /Επιμόρφωσης –μετά από εξετάσεις -στον καθαρισμό- απολύμανση.
 • Επιπλέον δε η εκπαίδευση του προσωπικού με Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης /Επιμόρφωσης-μετά από εξετάσεις- στον καθαρισμό – απολύμανση, – εφαρμογή της απαιτητέας εγκυκλίου τον ΕΟΔΥ-συμβάλει στην οργάνωση προληπτικών μέτρων και την σωστή εφαρμογή τους , σε προγράμματα πιστοποίησης για την Πρόληψη Εξάπλωσης Μολυσματικών Παραγόντων ,σημείο  Α.4 στην προαιρετική Πιστοποίηση του τουριστικού καταλύματος ως προς τη λήψη μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης.
 • Το γιατί σε έναν έλεγχο ( Αρ. Πρωτ. Δ1γ/ΓΠ οικ 22455 19/4/2022) για τήρηση και πιστή εφαρμογή των μέτρων απολύμανσης και εξυγίανσης όπως αυτές είναι στην απαιτητέα εγκύκλιο (Δ1γ/Γ.Π./οικ19954 /20.03.2020,) εκτός των άλλων θα πρέπει :

Στο σχέδιο δράσης εκτός του υπεύθυνου ανά τμήμα ή συντονιστή πρέπει να υπάρχει και ο φάκελος με τα στοιχεία :

 • του συμβαλλόμενου ειδικού επιστήμονα που να  προβλέπεται από τα επαγγελματικά δικαιώματα
 • του εφαρμοστή με Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης /Επιμόρφωσης -μετά από εξετάσεις- στον καθαρισμό – απολύμανση.
 • τις μεθόδους εφαρμογής καθαρισμού -απολύμανσης και εξυγίανσης με τιμολόγια υλικών με τις εγκρίσεις και μηχανολογικού εξοπλισμού με βεβαίωση πρακτικής εφαρμογής .
 • το γιατί το πιστοποιητικό εφαρμογής χρειάζεται και την υπογραφή του πιστοποιημένου εφαρμοστή και ειδικού επιστήμονα.
 • το πώς ’’με το μαγικό χαρτάκι ‘’μιας μεμονωμένης εφαρμογής δεν είσθε καλυμμένοι,  διότι  η  απαιτητέα εγκύκλιος  αναφέρεται σε  ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού – απολύμανσης , ώστε να καλύπτονται όλοι οι ενασχολούμενοι απέναντι στα ‘’περί αστικής ευθύνης’’ (αξιώσεων), εφόσον τηρούνται αυστηρά οι όροι των εγκυκλίων – αναπόσπαστα μέρη – σε ΦΕΚ ή/και σε υγειονομικά πρωτόκολλα.

Μετά την απάντηση του ΥΠ.ΑΑΤ για τα ‘’πιστοποιητικά απολύμανσης’’ με άδεια από το ΥΠ.ΑΑΤ , όπου απαντά ότι  οι εργασίες Απολύμανσης  δεν ανήκουν στις ρυθμίσεις της προαναφερόμενης νομοθεσίας.

 • το γιατί χρίζεται Προσοχή στα ’’ online πιστοποιητικα’’ με εφαρμογή βιοκτόνου απολυμαντικούπ.χ, με χρήση κάψουλας –χωρίς ετικέτα του ΕΟΦ  -Μόνο για επαγγελματική χρήση -από μη πιστοποιημένο εφαρμοστή. (Παροχή υπηρεσιών. Αρμοδιότητα του  Υπουργείου Υγείας   (τμήμα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων σε όλες Περιφερικές ενότητες της χώρας )
 • Γιατί πρέπει να αποφεύγετε όσους σας προσφέρουν ‘’υπηρεσίες απολύμανσης για ποντίκια και κατσαρίδες’’ ή /και ‘’πιστοποιητικά απολύμανσης ‘’ για δίκτυο νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, άλλα και απολύμανση με ψεκασμό στο εξωτερικό των ‘’Παγομηχανών’’ .

Το “υποτίθεται απολυμασμένο” είναι η πιο επικίνδυνη ‘’έκπτωση’’ στην υγειονομική ασφάλεια όλων μας .

Καθαρισμός απολύμανση Αποτελεσματικότητα & Ασφάλεια Εφαρμογών 2:40 – 13:10 Δρ. Κουφάκης Ελευθέριος.

 • Βιοκτόνα απολυμαντικά. Ανάλυση στο γιατί πρέπει να γίνονται πριν ή /και μετά από οποιαδήποτε χρήση βιοκτόνων , (απορρύπανση –περιβαλλοντική εξυγίανση – εξουδετέρωση – απολύμανση και αποκατάσταση πριν την εκ νέου χρήση του χώρου) βρίσκεται και στο Άρθρο 18 Μέτρα για τη βιώσιμη χρήση των βιοκτόνων, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012  σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων.

Προσοχή στην αγορά βιοκτόνου απολυμαντικού π.χ, για χρήση κάψουλας χωρίς ετικέτα του ΕΟΦ  Μόνο για επαγγελματική χρήση ( Αρμόδια Διεύθυνση ΕΟΦ. Ελέγχου Παραγωγής και  Κυκλοφορίας Προϊόντων) Το απολυμαντικό σκεύασμα   έχει έγκριση στις συσκευασίες που ορίζει η Άδεια από τον ΕΟΦ.

Η πρόληψη δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα.

 • το πώς ένα προϊόν μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας με αντιμικροβιακή και ιοκτόνο δράση και έναντι του SARS-CoV-2, μπορεί να χρησιμοποιηθεί  επικουρικά  (συμπληρωματικά) , δρώντας  με Μηχανικό τρόπο ‘’φυσικής απομάκρυνσης ’’ για την απενεργοποιητική εξουδετέρωση ιών,  άλλα και για μικρόβια προκειμένου να αναστείλει την ανάπτυξη τους , μαζί με την μείωση των οσμών σε διάφορες επιφάνειες.  Ένα ασφαλές  προϊόν για χρήση σε ευαίσθητες ταπετσαρίες (στρώματα, σαλόνια,)  άλλα και χειροποίητα χαλιά για 60 έως 90 ημέρες .
 • γιατί οι ανάδοχοι που εκτελούν έργα με φορητές -χημικές τουαλέτες- εξωτερικών χώρων, θα πρέπει ακόμα και αν δεν απορρέουν από την κάθε  σύμβαση, με επιμέλεια και συνέπεια άλλα και με ιδιαίτερη μέριμνα να παρέχουν  μέτρα Προληπτικής Υγιεινής  κατά των Λοιμώξεων , ώστε στο τελικό αποτέλεσμα να εξασφαλίζουν την υγειονομική ασφάλεια , συμβάλλοντας στη μέγιστη ικανοποίηση των επισκεπτών, αναβαθμίζοντας και το περιβάλλον, για τα Προγράμματα  στις Γαλάζιες Σημαίες  

Για πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ :  Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή :   https://klintec.gr/το-χαμηλό-κόστος…ημαίνει-και-χαμη/