Υγειονομικά Υπεύθυνος Επιστήμονας ή «Υπεύθυνος Επιστήμονας ».!!

Υγειονομικά Υπεύθυνος Επιστήμονας  ή «Υπεύθυνος  Επιστήμονας ».!!

Τελικά, σε μια εποχή που οι επιστημονικές εξελίξεις τρέχουν στον τομέα της Υγειονομικής Ασφάλειας , για τις παρεχόμενες υπηρεσίας διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών Υγειονομικής σημασίας στους εσωτερικούς  χώρους, ποιους πρέπει να εμπιστεύονται πολίτες, φορείς δημόσιου ή/ιδιωτικού τομέα, επιχειρήσεις, κλπ.;

Το τμήμα Υγειονομικών Κανονισμών και Δημόσιας Υγείας, θεωρεί επιτακτική ανάγκη την υπενθύμιση τήρησης βασικών κανόνων υγιεινής και στα μέτρα προστασίας από παράσιτα για τη δημόσια υγεία , όπως τα αρθρόποδα Υγειονομικής σημασίας (κοριούς, ψύλλους, ψείρες, ακεραία της ψώρας, κρότωνες)», που προκαλούν ποικίλες αρνητικές συνέπειες  με τις δευτερογενείς λοιμώξεις του δέρματος, αλλεργικές αντιδράσεις, όπως κηρίο , έκθυμα, η οξεία στρεπτοκοκκική λοίμωξη του δέρματος και  λεμφαγγίτιδα .κλπ

Η ολοκληρωμένη  περιβαλλοντική & υγειονομική διαχείριση των εσωτερικών χώρων, πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στην εξωστρέφεια του σήμερα, με εκτενέστερες αναφορές επαγγελματικής βαρύτητας για προστασία της Δημόσιας Υγείας -Περιουσίας –Περιβάλλοντος .

Η εφαρμογή και ο σχεδιασμός των Προγραμμάτων της διαχειριστικής και εφαρμοστικής τεχνικής μελέτης ,για την ολοκληρωμένη περιβαλλοντική & υγειονομική διαχείριση των εσωτερικών χώρων, πρέπει να γίνεται υπό την ευθύνη υγειονομικά υπεύθυνου επιστήμονα ή από επιστήμονα σχετικής ειδικότητας, όπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά του δικαιώματα (π.χ. Επόπτες Δημόσιας Υγείας). Όπως και η εκτίμηση επαγγελματικής & περιβαλλοντικής έκθεσης (εκτίμηση κινδύνου, περιβαλλοντικοί και βιολογικοί δείκτες έκθεσης, συσχέτιση δόσης-αποτελέσματος, όρια έκθεσης) πρέπει υπογράφονται από τον υγειονομικά υπεύθυνο επιστήμονα ή από επιστήμονα σχετικής ειδικότητας (με πιστοποιημένες γνώσεις στη υγιεινή και  ασφάλεια  (υγειονομική ασφάλεια ) των εσωτερικών χώρων).

Όπως είχα αναφερθεί και στα περί θεσπίσεως ειδικών κριτηρίων για την  καθαρότητα του εσωτερικού αέρα, θα πρέπει  οι υπεύθυνοι στο ΕΟΔΥ , ως προς το περιεχόμενο του οδηγού των Προτεινόμενων μέτρων πρόληψης και διαχείρισης θα πρέπει να υπάρξουν  διευκρινίσεις στα αυτονόητα ,αλλά και διορθώσεις βελτίωσης μιας και η δομή του το επιδέχεται.

Είναι ζήτημα δημόσιας υγείας;

Μετά και από τα προβλήματα που δημιουργούνται απέναντι στην υγειονομική ασφάλεια και το ανθρώπινο δικαίωμα να αναπνέουν καθαρό αέρα (ΠΟΥ) οι φιλοξενούμενοι στους εσωτερικούς χώρους ,  θα πρέπει  οι ‘’Υπεύθυνοι Επιστήμονες ’’,σε  επιχειρήσεις- εταιρίες , να αναβαθμίσουν το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών τους,  για την ολοκληρωμένη περιβαλλοντική & υγειονομική διαχείριση των εσωτερικών χώρων, ακόμα και με συνεργασίες.

Η συνεργασία με έναν Υγειονομικά Υπεύθυνο Επιστήμονα, ο όποιος στον σχεδιασμό διεργασιών της εφαρμοστικής τεχνικής μελέτης , για την ολοκληρωμένη περιβαλλοντική & υγειονομική διαχείριση των εσωτερικών χώρων, θα συμπεριλαμβάνει και μια ’’ ομάδα κρούσης’’ μαζί με τον απαιτούμενο εξοπλισμό, όπου με την Κοινή Δράση ,την Προορατικότητα και ανταλλαγή Καλών Πρακτικών, θα ενισχύουν την έγκαιρη ανταπόκριση ,ακόμα και σε περιπτώσεις αντιμετώπισης περίπλοκων παρεμβάσεων (δυσλειτουργικών), έτσι ώστε να προλαμβάνουν δυναμικά ένα μεγάλο φάσμα απειλών για την ανθρώπινη υγεία .

  • Οι δε πιστοποιημένοι εφαρμοστές μαζί με τον απαιτούμενο εξοπλισμό για καθαρισμό-απολύμανση θα δημιουργήσουν μύωση-εξάλειψη ή/και αποφυγή της μεταδοτικότητας με εξάπλωση οποιασδήποτε λοίμωξης στο περιβάλλον  και κατ’ επέκταση στον ευρύτερο πληθυσμό.

Θεωρώ ως επιτακτική ανάγκη τις επιπλέον γνώσεις  με την συμμετοχή σε Πιστοποιημένη εκπαίδευση ολοκληρωμένων προγραμμάτων καθαρισμού-απολύμανσης χώρων,  όπου δίνονται επιπλέον οδηγίες  και αναλύσεις της νομοθεσίας για παροχές σύγχρονων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας , ώστε να μειωθεί κατά πολύ το (σύνδρομο της υπερ-χρήσης βιοκτόνων ), η/και η ‘’ηθελημένη’’ αμέλεια ή/και αδυναμία απελευθέρωσης ρύπων βιολογικών παραγόντων, ως  διαχειριστική  ενέργεια μιας αξιόποινης πράξης απέναντι στην Δημόσια Υγεία.

Με γνώμονα το ότι,  για να υπάρξει πλήρης υγειονομική εξασφάλιση, μετά το πέρας των ολοκληρωμένων εφαρμογών περιβαλλοντικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος  στους εσωτερικούς χώρους , θα πρέπει και :

Υ.Γ : Με την πείρα των 20 χρόνων και την εμπειρία των ολοκληρωμένων εφαρμογών στην πράξη θα είμαι στην διάθεση, για όποιον θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887, η στο e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή: https://klintec.gr/υγειονομικά-υπεύ…ος-επιστήμονας-ή/