Όταν η βασική προτεραιότητα είναι ασφάλεια της υγιεινής για όλους μας!

Όταν η βασική προτεραιότητα είναι ασφάλεια της υγιεινής για όλους μας!

Είναι καιρός να συνειδητοποιήσουμε όλοι, πως για όλους τους  Χώρους Τουριστών Μονάδων, Μέσων Μαζικής Μεταφοράς –Μαθητών, Τουρισμού –  Σχολικές Μονάδες , Δήμους, κλπ, ένας   Σύμβουλος Υγιεινής (Υγιεινολόγος) είναι ο πλέον Απαραίτητος. Το δε κόστος της αμοιβής ενός Υγειονομικού Συμβούλου, είναι πολύ μικρότερο από το κόστος της μη ορθής αντιμετώπιση των προβλημάτων στην καθημερινότητας μας.

Στηρίζοντας όλοι τις δράσεις  Μένουμε Σπίτι, Η Περιφέρεια Κρήτης / Region of Crete φροντίζει να μας ‘’κρατεί στο σπίτι’’ ευχάριστα.

Οι Υγιεινολόγοι, μας παρέχουν τις επιστημονικές τους γνώσεις και μας αναλύουν τις οδηγίες :

1) Πρόληψης από τον Υγιεινολόγο  Αντώνη Παπαδάκη

2) Συμβουλές για την απολύμανση από τον Υγιεινολόγο Κ. Ντελέζο .Συνέντευξη στο κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων στο Star Kεντρικής Ελλάδας στη δημοσιογράφο Λένα Παρασκευά

α) Απλοποιημένες οδηγίες καθαρισμού-απολύμανσης για όλες τις ηλικιακές ομάδες
β) Κανόνες  στοχευμένης  χρήσης απολυμαντικών για αποφυγή πρόωρης καταπόνησης του Αναπνευστικού συστήματος  λόγω των χημικών αερολυμάτων
γ) Εφαρμογή Απολύμανσης μόνο από τους ειδικούς εκπαιδευμένους επιστήμονες

Εφαρμογή Επαγγελματικής Απολύμανσης μόνο από τους ειδικευμένους εφαρμοστές.

Μετά την αναλυτική ενημέρωση από τον Καθηγητή Μικροβιολογία του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της ΣΔΥ του ΠΑΔΑ, Αλκιβιάδη Βατόπουλο, για τα μέτρα  Πρόληψης από τα Αναπνευστικά Νοσήματα σε Χώρους Εργασίας  , αλλά και την  επισταμένη επισήμανση   του Ειδικού Ιατρού Εργασίας  Θανασιά Ευθύμιου για τις απολυμαντικές εφαρμογές (Bio- Sanitizers),  προς τους επαγγελματίες εφαρμοστές αλλά τις οδηγίες με μέτρα πρόληψης που ανάρτησε το ΕΛΙΝΥΑΕ σε εργασιακούς χώρους, πολλοί άρχισαν να προβληματίζονται.

Έτσι οι επαγγελματίες εφαρμοστές Απολυμάνσεων ,οφείλουν να αναγραφούν στην Βεβαίωση-‘’Πιστοποίηση’’- Εργασιών , έκτος από τα στοιχειά του σκευάσματος (εγκρίσεις, Ε.Ο.Φ., κλπ), και τι εργασίες πρέπει να γίνουν, καθαριότητας μονάδων κλιματισμού, ενδελεχής απορρύπανση, επιμελημένη  εξυγίανση και εφαρμογή αποκατάστασης χωρίς υπολειμματικότητα.

Στην συνεχεία οι επαγγελματίες εφαρμοστές αποκατάστασης,  θα πρέπει να ζητούν Bεβαίωση από τον γιατρό εργασίας ή τον υπεύθυνο Τεχνικό Ασφαλείας,  με το αιτιολογικό   τι και ποια υλικά απολυμαντικά έχουν εφαρμοστεί , αλλά και το ότι έχει γίνει η καθαριότητα των μονάδων κλιματισμού , ώστε να λαμβάνονται υπόψη και να αποδίδουν την αντίστοιχη Βεβαίωση-‘’Πιστοποίηση’’- Εργασιών  μαζί με τον φάκελο πρωτοκόλλων εφαρμογών όπου ηλεκτρονικά θα μπορούν να αποστέλλονται όταν ζητηθούν από τις υγειονομικές αρχές, τις κάθε περιφέρειας.

 Με την υπογραφή των αρμόδιων θα πρέπει  ‘’Ανοίξουν ‘’ οι χώροι εργασίας, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά και τα Μ.Μ.Μ. που κυκλοφορούν,  ώστε όλοι να αισθάνονται ασφαλείς με όλα τα μέτρα για την υγιεινή των χώρων που λαμβάνονται.

Αυτό γιατί όλο και νέα δεδομένα έρχονται στην επικαιρότητα, για τον  Κορωνοϊό που μπορει να Επιβιώνει στον αέρα για ώρες και μεταδίδεται εύκολα, έτσι όλα τα προτεινόμενα Μέτρα Πρόληψης, ίσως και να χρειάζονται Διορθωτικές Ενέργειες , διότι η ενδελεχής απορρύπανση μαζί με την  επιμελημένη ‘’περιβαλλοντική εξυγίανση’’ και η εφαρμογή της όποιας Απολύμανσης ,είναι ένα Ολοκληρωμένο  Μέτρο Προφύλαξης,  με καθοριστική συμμετοχή στη μύωση – σημαντική ελάττωση –  και διασπορά μολυσματικού φορτίου .

Προσοχή: Για να έχουν αποτελεσματικότητα  Ολοκληρωμένα  Μέτρα Αποκατάστασης των εσωτερικών  χώρων, όπου οι ‘’εισβολείς ’’  δημιούργησαν τα ’’ ρυπογόνα χημικά κοκτέιλ’’  χρειάζεται εξοπλισμός με εξειδικευμένες τεχνικές  Multiple Collateral (Πολλαπλής εξασφάλισης ) ως μια αποδεδειγμένα ισχυρή λύση απενεργοποίησης– χωρίς υπολειμματικότητα- στις αναδυόμενες προκλήσεις , αλλά και Βεβαιωμένη  Επαγγελματική Κατάρτιση , με ή/και χωρίς επιστημονικές γνώσεις.

Με την Ασφαλή Υγιεινή των χώρων κανείς δεν έχει το δικαίωμα να παίζει.

Ο κάθε ‘’ημιμαθής εισβολέας’’ παρουσιαζόμενος ως ‘’επαγγελματίας εφαρμοστής’’  και αποδεδειγμένα θέτει σε κίνδυνο την ίδια τη ζωή των καταναλωτών, στον βωμό της ακόρεστης ανθρώπινης πλεονεξίας και του αλόγιστου οικονομικού κέρδους, θυσιάζοντας Υγεία -Περιουσία – Περιβάλλον, περιφρονώντας συγχρόνως, και τις ηθικές αξίες , θα είναι πάντα ένας Bio – κτόνος*. ( διότι και τα Απολυμαντικά ανήκουν στα Βιοκτόνα)

Ο ορισμός της λέξης βιο-κτόνος *προέρχεται από το  Bιο (βίος=το ζείν) και το επίθεμα –κτόνος = ο φονεύων * κατά τον Κύριο Κωνσταντίνο Θ. Μπουχέλο  Ομότιμο Καθηγητή Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μετά το άρθρο μου για τον Σχεδιασμός ελέγχων στις απεντομώσεις – μυοκτονίες,η απάντηση που έλαβα από το ΥΠΑΑΤ, για την  Διοικητική δράση στα υπαρκτά προβλήματα για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση εχθρών υγειονομικής σημασίας, (απεντομώσεις-μυοκτονίες) , αρμόδιο είναι το Υπουργείο Υγείας. Ίδιες απαντήσεις υπάρχουν και για τις απολυμάνσεις.

Όπως έχω ξανά αναφερθεί για περισσότερη κατανόηση του κανονισμού για τα βιοκτόνα, έτσι είχα αναφερθεί και στους καταναλωτές να κάνουν έναν ποιο εξονυχιστικός έλεγχος σε παραμέτρους που αφορούν την υγεία μας. Με όλα αυτά  που συμβαίνουν από τους  ‘’  εισβολείς Bio – κτόνους’’*,  και ως ότου το Υπουργείο Υγείας  υιοθέτηση ένα  νομοθετικό πλαίσιο ελέγχου ή έστω μια εγκύκλιο Ηλεκτρονικής παραλαβής Βεβαιώσεων Απολύμανσης, μαζί με τους φάκελους και τα πρωτόκολλα εφαρμογών, ως καταναλωτές οφείλουμε να τα ζητάμε από μόνοι μας.

Βασική προτεραιότητα είναι η υγεία και ασφάλεια όλων μας!

Δεν εξαρτώνται τα πάντα από τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, ακόμα και με τις ασάφειες ή/και στρεβλώσεις που μπορεί να έχουν , αλλά και από τι θέλουμε και εμείς ως υπεύθυνοι πολίτες αυτής της χώρας, διότι δεν μπορεί να εξαλειφθεί το πρόβλημα της ενασχόλησης των “μη επαγγελματιών ” που προσφέρουν υπηρεσίες, χωρίς επαγγελματική συνείδηση και επιχειρηματική ηθική, εκμεταλλευόμενοι τους σχεδόν ‘’ μη υπαρκτούς ελέγχους ’’,κλπ.

Η έννοια της ποιότητας δεν πρέπει να είναι συνυφασμένη με την ιδέα της πολυτέλειας .

Έτσι όταν μπαίνουμε σε Χώρους Εκπαίδευσης , Λεωφορείων- Μ.Μ.Μ., και γενικά σε χώρους εργασίας , δημόσιους χώρους, τράπεζες, ακόμα και σε ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα ή/και  ταξί, κλπ, ζητάμε αν δεν είναι εμφανώς αναρτημένες– , τις Βεβαιώσεις απολύμανσης  αλλά και τις Βεβαιώσεις αποκατάστασης,  Υπογεγραμμένες και από τον γιατρό εργασία ή τον υπεύθυνο τεχνικό ασφάλειας,  όπως και για τον Καθαρισμό και την υγιεινή αεραγωγών των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων, αλλά και των  κατ’ όγκο εξυγίανσης και αποτελεσματική απομάκρυνσης –αντιμετώπισης των προβλημάτων  της ατμοσφαιρική ρύπανσης των εσωτερικού χώρου, που προκλήθηκαν από τα  ’’ ρυπογόνα χημικά κοκτέιλ’’ , χωρίς ημίμετρα.

Χρειάζεται ενημέρωση για την σωστή αντιμετώπιση, ώστε με ψυχραιμία να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα, χωρίς πανικό και  υπερκατανάλωση Απολυμαντικών- Βιοκτόνων, για να εξασφαλιστεί σήμερα το καθαρό περιβάλλον του αύριο, χωρίς πλεονάζοντα ημίμετρα.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι,  το υποτίθεται καθαρό δεν εξαλείφει το ‘’ανθρώπινο λάθος’’  έναντι μολυσματικών παραγόντων. Έτσι η τήρηση βασικών κανόνων με ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά μέτρα διαχείρισης για την προαγωγή υγείας , μπορεί να μας παρέχει μια ισορροπημένη καθαριότητα και υγιεινή για ένα καθαρό και υγιές περιβάλλον.  Όχι όμως Αποστερημένο !!!

Όπως συχνά αναφέρω, ο καθένας από το ‘’δικό του μετερίζι ’’  και όλοι μαζί ‘’έχουμε χρέος να βρισκόμαστε δίπλα στους φορείς’’. Απαιτείται η συμπόρευση όλων μας για την πρόληψη,  με ευαισθητοποίηση στην προαγωγή της υγείας ,με κινητήριο δύναμη την συλλογική ευαισθησία για τον σχεδιασμό δράσεων, προς όφελος της κοινωνίας όλων των πολιτών

Κοινοποίησε το: Ενεργή συμβολή μπορεί να έχουν όλοι , αρχίζει δε να γίνεται μεγαλύτερη όταν μεταφέρεται από τη συμμετοχή της οικογένειας , της πολυκατοικίας, των τοπικών και πληθυσμιακών ομάδων, τις κυβερνητικές η μη-κυβερνητικές οργανώσεις και οργανισμούς, συλλόγους, σωματεία, ομοσπονδίες ,  ιδρύματα και φορείς, με μια αναδημοσίευση ή ένα e-mail,  κ.λ.π

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:  https://klintec.gr/όταν-η-βασική-πρ…ιότητα-είναι-ασφ/