Καντάς Κωνσταντίνος

Καντάς Κωνσταντίνος

Απεντομώσεις –Μυοκτονίες

Καλλιαγκάκη 13,

32131 Λιβαδειά Βοιωτίας

2261088581, 6937083696

ecology_oe@hotmail.com

http://ecologicallife.gr/

Bio-Απεντομώσεις, Bio-Απορρυπάνσεις, 

Bio-Εξυγιάνσεις, Bio-Απολυμάνσεις

 Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος
Καταπολέμησης Εντόμων και Τρωκτικών
σύμφωνα με το Νόμο 3919/2011

Σύντομο Βιογραφικό ΚΑΝΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

Γεωπονικό Κατάστημα – Καντάς Κώστας

Γεωργικά φάρμακα,Βιολογικά Λιπάσματα, Σπορόφυτα,

Σπόροι κηπευτικών, Κατασκευές – Συντηρήσεις Κήπων,

Happy Wedding (Ανθοπωλείο-στολισμοί εκδηλώσεων).

Υπεύθυνη ανθοπωλείου και στολισμών εκδηλώσεων Vana Kanta.