Στέφου Βασιλική

Γεωπόνος – Εντομολόγος

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
• 2006: Απόφοιτος από το Τμήμα Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ειδικότητα Φυτοπροστασίας) με βαθμό πτυχίου Λίαν Καλώς (7.38)
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:
Θέμα: «Μελέτη της αποτελεσματικότητας μιας γης διατόμων (DEBBM-P/WP) σε χαμηλές δόσεις κατά τριών ειδών Κολεοπτέρων αποθηκευμένων σιτηρών».
Επιβλέπων: κ. Χρ. Αθανασίου (Επίκουρος Καθηγητής Εντομολογίας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Θεσσαλίας).

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:
Θέμα: «Μελέτη της αλληλεπίδρασης του εντομοπαθογόνου μύκητα Beauveria bassiana (Ascomycota: Hypocreales) με τα Tribolium confusum (Coleoptera: Tenebrionidae) και Sitophilus oryzae (Coleoptera: Curculionidae) με την χρήση του βιοδείκτη GFP».
Επιβλέπων: κ. Επ. Παπλωματάς (Αναπληρωτής Καθηγητής Φυτοπαθολογίας).
Μεσολογγίου του έτους 2011

E-mail – stefouvas@yahoo.gr

Πλήρες Βιογραφικό -Stefou_Basiliki

Posted in
Χωρίς κατηγορία