Αναγκαία εξασφάλιση της διασφαλισμένης ποιότητας ενός υγιούς εσωτερικού περιβάλλοντος.

Αναγκαία εξασφάλιση της διασφαλισμένης ποιότητας ενός υγιούς εσωτερικού περιβάλλοντος.

Στην KlinTec με το πρόγραμμα Clean Volume at living environment θέτουμε στόχο για την μηδενική ρύπανση του εσωτερικού περιβάλλοντος ,ως επιτακτική ανάγκη εξάλειψης του διαχρονικού προβλήματος. Ως αρχή της προληπτικής μας δράσης είναι η εξασφάλιση της διασφαλισμένης ποιότητας , σε υψηλό επίπεδο προστασίας του εσωτερικού περιβάλλοντος.

 «Ο καθαρός αέρας θεωρείται βασική απαίτηση της ανθρώπινης υγείας και ευεξίας παγκοσμίως.» (ΠΟΥ ).

Τα τελευταία χρόνια ο όρος «υγιεινό περιβάλλον διαβίωσης» έχει γίνει μια ευρέως χρησιμοποιούμενη έννοια . Οι υπεύθυνοι  στην ομάδα   Συμβούλων –Επιθεωρητών –  Προληπτικής  Υγιεινής ως Υγειονομικά υπεύθυνοι  ειδικότερα, τον χρησιμοποιούν για να υποδηλώσουν μια κοινωνική πρόκληση που σκοπεύουν να αντιμετωπίσουν.  Διαμορφώνοντας ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον διαβίωσης,  συμβάλλει στην προαγωγή της Προληπτικής Υγιεινής, ως ασπίδα προστασίας  από  ‘’απρόσμενους ‘’ κινδύνους στην υγεία μας.

Ωστόσο, η  προστασία της υγείας μας παραμένει ανεπαρκής , απέναντι στο επιβαρυμένο –  επιμολυσμένο εσωτερικό περιβάλλον με αποτέλεσμα να αποτελεί ένα διαχρονικό πρόβλημα που εξακολουθεί και σήμερα –  στις σύγχρονες κοινωνίες -να αποτελεί σημαντική απειλή για την υγεία όλων μας.

Η ανάγκη για ολική απορρύπανση ή εξυγίανση και αποκατάσταση  του εσωτερικού περιβάλλοντος (Volume), αποσκοπεί στην ανάληψη ενεργειών και δράσεων με πιστοποίηση των εφαρμογών της καθαρότητάς  του, για την επόμενη χρήση. Οι δε πολιτικές και δράσεις που συνάδουν στη φιλοδοξία της βελτιωμένης ποιότητας του εσωτερικού περιβάλλοντος (Volume) αποτελεί επένδυση μηδενικής ρύπανσης με εξασφάλιση της διασφαλισμένης ποιότητας του.

Χρειάζονται επομένως συνεχείς επενδύσεις για να εξασφαλιστεί η διάθεση αξιόπιστων και συγκρίσιμων προγραμμάτων με ολοκληρωμένες διαχειριστικές εφαρμογές , για την εξασφάλιση της διασφαλισμένης ποιότητας ενός ασφαλούς και υγιούς εσωτερικού περιβάλλοντος.

Υγιείς και βιώσιμες λύσεις για το περιβάλλον διαβίωσης.

Όταν ένας άρρωστος εσωτερικός χώρος μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα υγείας σε όλους μας, αλλά και ως ‘’οδηγό για ένα υγιεινό τρόπο να ζεις’’ αναφερόμαστε στο “υποτίθεται καθαρό”  θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι πιο επικίνδυνο από το βρόμικο,  μιας και δεν εξαλείφει το ‘’ανθρώπινο λάθος’’,  έναντι των μολυσματικών παραγόντων.

Το υγιεινό περιβάλλον διαβίωσης στο οποίο ζούμε, εργαζόμαστε, πρέπει να είναι ασφαλές και ελκυστικό , να  προωθεί υγιεινές συμπεριφορές με επιρροή στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, ώστε να είναι ευχάριστο να ζεις. Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που πρέπει να επιλύσει ο άνθρωπος είναι η διαχείριση των αναδυόμενων ρύπων βιολογικών παραγόντων στους εσωτερικούς χώρους που παραμένουν σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων.

Η Πρόκληση – Πρόσκληση της KlinTec με το πρόγραμμα Clean Volume at living environment , είναι ένα κάλεσμα για Δράση προς τους ενασχολούμενους με παροχές υπηρεσιών υγειονομικών ή/ και περιβαλλοντικών εφαρμογών και όχι μόνο.

Το όλο εγχείρημα στόχο έχει, την αυστηρή τήρηση των νόμων Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ ΦΕΚ2161/Β/23.06.2017),για την επισήμανση των συνθηκών υγιεινής,  αλλά και για την αποτροπή δημιουργίας κίνδυνου από αερομεταφερόμενη επιμόλυνση σε εσωτερικούς χώρους (κατοικίες χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.) Επιπλέον με τον (Ν. 3850/2010) για την μηδενική ανοχή ρύπανσης από βιολογικους παράγοντες ,  αλλά και για τον κάθε αερομεταφερόμενο ρύπο βιολογικών παραγόντων (π.δ. 102/2020(ΦΕΚ Α΄244/07.12.2020),μετά το πέρας των εργασιών, απέναντι στο επιβαρυμένο – επιμολυσμένο εσωτερικό περιβάλλον (Volume),  για μείωση των κινδύνων από τις απρόβλεπτες πλέον συνέπειες στην αυξημένη έκθεση τους, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Οι κυριότερες καινοτόμες τεχνολογίες (Ενεργητικής Υγειονομικής Εξασφάλισης) που εφαρμόζονται για την αποτελεσματική απομάκρυνση και αποκατάσταση των χωρών, βασίζονται σε μηχανικούς τρόπους υψηλής προστιθέμενης αξίας, ως φυσικές  διεργασίες  εγγενούς ποιότητας  στο Βιοτικό περιβάλλον ,

Η καθαρότητα του  βιοτικού περιβάλλοντος  δεν είναι επιλογή είναι ανάγκη !

Για τα ωφελεί και την αποτελεσματικότητα του Clean Volume at living environment ,απαιτείται η συμπόρευση όλων των δυνάμεων για την πρόληψη με ευαισθητοποίηση στην προαγωγή της υγείας, ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής όλων μας. Η πρόληψη δεν πρέπει να παρεμποδίζεται  από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα. Η δε κινητοποίηση της συλλογικής ευαισθησίας, πρέπει να είναι η κινητήριος δύναμη για το σχεδιασμό δράσεων, προς όφελος της κοινωνίας όλων των πολιτών.

Κοινοποίησε τοΕνεργή συμβολή μπορεί να έχουμε όλοι, αρχίζει δε να γίνεται μεγαλύτερη, όταν μεταφέρεται από τη συμμετοχή της των τοπικών και πληθυσμιακών ομάδων, τις κυβερνητικές η μη-κυβερνητικές οργανώσεις και οργανισμούς, συλλόγους, σωματεία, ιδρύματα και φορείς, με μια αναδημοσίευση ή ένα e-mail κ.λ.π .

Και να θυμάστε, η διατήρηση ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος διαβίωσης ,απαιτεί δουλειά και επιμέλεια.

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή :  https://klintec.gr/αναγκαία-εξασφάλ…-της-διασφαλισμέ/