Εκ των ων ουκ άνευ η επίτευξη της υγειονομικής εξασφάλισης.

Εκ των ων ουκ άνευ η επίτευξη της υγειονομικής εξασφάλισης.

Η φράση «εκ των ων ουκ άνευ» δηλώνει την ύπαρξη μιας απολύτου απαραίτητης ή/και επιβεβλημένης θεμελιώδους αρχής για την  αναγκαία  επίτευξη της υγειονομικής εξασφάλισης.

Όπως είχε ανακοινωθεί στην ημερίδα του ΣΕΑΜΕ. 02/12/2023, από τον Δρ Αντώνιος Μιχαηλάκη,  (Ερευνητής Α’, Μπενάκειο  Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Προϊστάμενος Εργαστηρίου Εντόμων και Παρασίτων Υγειονομικής Σημασίας, αναπληρωματικό μέλος ΔΣ ΕΟΔΥ) η έκδοση  από το ΕΟΔΥ  Προτεινόμενων μέτρων πρόληψης και διαχείρισης της παρουσίας κοριών σε χώρους καταλυμάτων,  Επιπλέον αναφερόμενος στο περιεχόμενο του οδηγού δήλωσε ότι η δομή του επιδέχεται διευκρινίσεις- διορθώσεις.

Θα αναφερθώ κατά πρώτον σε δυο επισημάνσεις

 • Το(Ε.Ο.Δ.Υ  για την ψώρα), επισημαίνει:…… (στην περίπτωση αυτή, το εντομοκτόνο θα πρέπει να απομακρύνεται κατά το μέγιστο δυνατό, πριν από την εκ νέου χρήση των αντικειμένων 
 • Το Υπουργείο Υγείας με το Υπ’ αριθ. Δ1γ/Γ.Π/78956 έγγραφο του  παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις αρμοδιότητες και τα μέτρα του υπ. αρ. ( Α.Π. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.20, ολοκληρώνοντας ………χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης καθώς και φθορών και καταστροφής άλλων υλικών και αντικειμένων.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι, όταν έχουμε:

 • Τις πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs), που εκπέμπονται από κοριούς.
 • Εφαρμογές καταπολέμηση κοριών με μη χημικά μέσα ,  (Πτητικές οργανικές ενώσεις από υπέρθερμο ξηρό ατμό έως 180°C και, Θερμική απεντόμωση ,μαζί με  κοριούς, αυγά , περιττώματα ,(VOCs )κλπ)
 • Καταπολέμηση κοριών με χημικά μέσα ( τα βιοκτόνα, όταν δεν χρησιμοποιηθούν σωστά, ενδέχεται να εγκυμονούν κινδύνους για τον άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον, λόγω των εγγενών ιδιοτήτων τους και του τρόπου χρήσης του)
 • Μετά την ν εφαρμογή και πριν τη χρήση του χώρου, πρέπει να διασφαλιστεί από το συνεργείο απεντόμωσης ότι είναι μηδενική η συγκέντρωση της δραστικής ουσίας στον χώρο όπου έχει πραγματοποιηθεί η εφαρμογή.
 • Επειδή η καταπολέμηση των κοριών πραγματοποιείται συνήθως σε χώρους που διαμένουν άνθρωποι θα χρειαστεί να εφαρμοστούν μέτρα διαχείρισης και επί των επιφανειών με τις οποίες θα έρθει σε επαφή το ανθρώπινο δέρμα.

Η ανάδειξη του αυτονοήτου ,μειώνει την αδιαφορία ή αδυναμία για ολοκληρωμένη διαχείριση .

Μολονότι είναι αυτονόητο , καλύτερα να διευκρινιστεί ότι πρόκειται για κανονισμό- προτεινόμενα μέτρα,  σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας, ώστε να αποφευχθεί κάθε πιθανό πρόβλημα παρερμηνείας.

Ενδεικτικά ερωτήματα

 • Πτητικές οργανικές ενώσεις( VOCs) : Πως αντιμετωπίζονται ,γιατί το άνοιγμα των παράθυρων δημιουργεί μεγαλύτερο πρόβλημα
 • όταν δεν χρησιμοποιηθούν σωστά:  ποια είναι η αντιμετώπιση
 • μηδενική η συγκέντρωση της δραστικής ουσίας : δεν αναφέρονται μετρήσεις και  το πώς γίνονται
 • σε επαφή το ανθρώπινο δέρμα : πολύ αόριστο ,το αναπνευστικό δεν λαμβάνεται υπόψη

Όλα αυτά τα αναφέρω διότι πρέπει να διασφαλίζεται η υγειονομική ασφάλεια των εργαζομένων , φιλοξενουμένων, επισκεπτών -ταξιδευτών, με την αυστηρή τήρηση των νόμων, όπως  τον  Ν. 3850/2010, (Βιολογικοί παράγοντες ) καθώς και το  (π.δ. 102/2020(ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) για τον κάθε αερομεταφερόμενο ρύπο βιολογικών παραγόντων , ώστε να διασφαλίζουν την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Αναγκαία η συνεργασία με έναν Υγειονομικό σύμβουλο σε κάθε χώρο φιλοξενίας

Έχοντας την πείρα τω 35 χρόνων με ‘’βαθιά γνώση της πράξης’’ σε Καινοτόμες Υπηρεσίες περιβαλλοντικού & υγειονομικού ενδιαφέροντος  για την βελτιωμένη αποτελεσματικότητα των εφαρμογών , ξεκινώντας από την 19.09.1993 Γ.Α.Π.  ‘’Συνεργασία σε ερευνά ‘’ με τον Κύριο Νικόλαο Γ. Εμμανουήλ  Καθηγητή Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δ/ντης Εργαστηρίου Γεωργικής Ζωολογίας και Εντομολογίας και συνεχίζοντας στα  σεμινάρια ,για τις συμπληρωματικές εφαρμογές του πριν ή/και μετά  των Ολοκληρωμένων  Διαχειριστικών  Εφαρμογών  Αντιμετώπισης Επιβλαβών Οργανισμών σε Εσωτερικούς  Χώρους, ως μορφές παρέμβασης σε αποδεκτά οικονομικά και οικολογικά επίπεδα, ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον,

Όταν οι ‘’παρενέργειες ‘’ μεταμορφώνουν την καθημερινότητα μας, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι, σύμφωνα με τις αρχές για το ανθρώπινο δικαίωμα στην υγεία, όλοι έχουμε το δικαίωμα  να αναπνέουμε καθαρό αέρα στους εσωτερικούς χώρους χωρίς διακρίσεις.!!

Λόγο της κλιματικής αλλαγής, πρέπει οι ‘’ομάδες κρούσεις ‘’ να μπορούν να ανταπεξέρχονται και σε περιπτώσεις αντιμετώπισης περίπλοκων  εφαρμογών, π.χ με ( Παραδείγματα με πραγματικά περιστατικά) :

 • Εργασία σε Δωμάτιο με κοριούς και ψώρα, διπλό κρεβάτι με κεφαλάρι και αποθηκευτικό χώρο, μούχλα στο στρώμα και τον τοίχο (αερομεταδιδόμενους παθογόνους μύκητες ), που έχει προσελκύσει σαπροφάγα ‘‘αρπακτικά ακάρεα (διάφανα ακάρεα της βιολογικής γεωργίας) κλπ
 • Εργασία σε κατοικία με ψύλλους και ψώρα, διπλό κρεβάτι με κεφαλάρι και αποθηκευτικό χώρο, μούχλα στο στρώμα και τον τοίχο, σαπροφάγα ‘‘αρπακτικά ακάρεα , άλλα και ακάρεα των περιστεριών (Red Mites or Poultry Mites).
 • Εργασία σε κατοικία με κοριούς , μούχλα στο στρώμα και τον τοίχο, άλλα και  παθογόνα βακτήρια (Streptococcus pyogenes ή το Streptococci της ομάδας Α (GAS)   με την ‘’ μολυσμένη σκόνη’’.

Όλα αυτά τα αναφέρω, διότι πρέπει να διασφαλίζεται η υγειονομική ασφάλεια των εργαζομένων , φιλοξενουμένων, επισκεπτών -ταξιδευτών, με την αυστηρή τήρηση των νόμων, όπως  τον  Ν. 3850/2010, (Βιολογικοί παράγοντες ) καθώς και το  (π.δ. 102/2020(ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) για τον κάθε αερομεταφερόμενο ρύπο βιολογικών παραγόντων , ώστε να διασφαλίζουν την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Συμπληρωματικές εφαρμογές για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παρασίτων & Υγιεινής, με μεθόδους αντιμετώπισης  ακόμα και σε περίπλοκες  συνθήκες.

ΑπορρύπανσηΚαθαριότηταΟι πιστοποιημένοι εφαρμοστές (Ταπήτων-Ταπετσαριών )  χρησιμοποιούν ενδελεχή απορρύπανση σε βάθος (Deep-Depollution) (με επιμέλεια και με περισσότερη λεπτομέρεια) με την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων στα πρότυπα των αντιρρυπαντικών τεχνολογιών για αφαίρεση ρύπων  Βιολογικών παραγόντων, σκόνης με τα ‘‘ερεθιστικά αλλεργιογόνα’’, με δόνηση και ‘’αναρρόφηση στροβιλισμού’’, ώστε να την αφαιρεί  από το βάθος των  μοκετών-χαλιών, αλλά και (στρωμάτων με τις πλαϊνές τους πλευρές,  υφασμάτινων ταπετσαριών επίπλων (σαλονιών), κουρτινών, δαπέδων, τοίχων ακόμη και από τα πιο δυσπρόσιτα σημεία, κλπ  Εγγυάται πανίσχυρη και αποδοτική ροή αέρα σε συνδυασμό με το σύστημα φίλτρων HEPA 13 με συγκράτηση 99,97 % των εν λόγω ρυπογόνων σωματιδίων που απορροφά, για Αφαίρεση Ρύπων, Συγκράτηση Σκόνης με παγίδευση των αλλεργιογόνων και Διατήρηση Εμφάνισης.

Επιμελημένη Εξυγίανση : Επιμελημένη εφαρμογή στοιχειωδών κανόνων, για ολοκληρωμένα μέτρα με ένα Καινοτόμο και Πιστοποιημένο σύστημα τεχνολογία ”Τριπλού Φραγμού” για καθαρότητα Yψηλών Απαιτήσεων  ’Περιβαλλοντικής ΑπορρύπανσηςΕξυγίανση’’ (Green Decontamination) , για  την  δέσμευση αιωρούμενων ρύπων  Βιολογικών παραγόντων και την δυνατότητα καταστροφής σωματιδίων έως και 0,1 μικρών ,  περιττώματα ακάρεων, μικροοργανισμών, βακτηριδίων, ιών, μυκήτων, κλπ.

Εφαρμογή πλήρους Αποκατάστασης : Το Purerefreshing είναι ένα πρόγραμμα με ‘’πράσινες στρατηγικές’’, που αποτελείται από ολοκληρωμένες μεθόδους προηγμένης τεχνολογίας Διεργασιών Οξείδωσης.  Η βασική ανάπτυξη των ειδικευμένων μεθόδων με επί τόπου (In situ ) χημική οξείδωση (ISCO), ως τεχνική περιβαλλοντικής  αποκατάστασης που χρησιμοποιείται για την καλύτερη δυνατή απόδοση των εσωτερικών χώρων. Έχει υιοθετηθεί  ως  ‘’ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων’’  για την κάλυψη των αναγκών  αποκατάστασης  κατ΄ όγκο , για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων  από τα ‘’Ρυπογόνα χημικά κοκτέιλ’’ από ρύπους  Βιολογικών παραγόντων .

Η πρωτοποριακή μέθοδος της ‘‘Καταλυτικής Οζονοποίησης , ( διεργασία  υψηλής απόδοσης για επαναφορά όζοντος σε οξυγόνο ) μια επί τόπου χημική οξείδωση (ISCO ), όπου ως απολύμανση (Bio–Disinfection)  χωρίς την χρήση χημικών , σε ένα ευρύ φάσμα βιολογικών απειλών και παθογόνων παραγόντων ,μπορεί να προσαρμοστεί και να εφαρμοστεί με θεαματικά αποτελέσματα, εξ’ ολοκλήρου ή/και συμπληρωματικά ως μια ‘‘Φυσική εναλλακτική λύση ’’  χωρίς υπολειμματικότητα .

Έχει εφαρμογές και  στον έλεγχο παρασίτων , όπου οι επιχειρήσεις-εταιρίες με επαγγελματίες επιστήμονες, ( οι φέροντες την ειδική αναγγελία έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματος του Υ.Π.Α.ΑΤ),  ενεργώντας συμπληρωματικά για την κάλυψη των αναγκών, στους τομείς των Υπηρεσιών Ελέγχου, μιας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παρασίτων & Υγιεινής .  Επιπλέον δημιουργεί  ένα ‘’αφιλόξενο περιβάλλον’’ χωρίς την χρήση χημικών, συμβάλλοντας στον περιορισμό των κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων & των ζώων, αλλά και του περιβάλλοντος , με στόχο την προώθηση της διασφάλισης των συνθηκών υγιεινής, εξασφαλίζοντας ,μια απόλυτα υγιή διαβίωση.

Όπως  συχνά αναφέρω , ο καθένας μας   από το ‘’δικό του μετερίζι ’’  και όλοι μαζί ‘’έχουμε χρέος να βρισκόμαστε δίπλα στους φορείς’’  όταν οι κίνδυνοι αυξάνονται. Απαιτείται η συμπόρευση όλων των δυνάμεων για την πρόληψη με ευαισθητοποίηση στην προαγωγή της υγείας , ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής όλων μας. Η πρόληψη δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα. Η δε κινητοποίηση της συλλογικής ευαισθησίας, πρέπει να είναι η κινητήριος δύναμη για το σχεδιασμό δράσεων, προς όφελος της κοινωνίας όλων των πολιτών.

Η εφαρμοστηκή μέθοδος της Ολοκληρωμένης Προσέγγισης στην Προληπτική Υγιεινή του Σήμερα καλύπτει  πλήρως και τους χώρους φιλοξενίας , για την προεργασία του πριν ή/και μετά , μιας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παρασίτων & Υγιεινής ,αλλά και της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης για την καθαριότητα-απολύμανση και αποκατάσταση των χώρων .

Είμαστε δίπλα σε όσους θέλουν να δημιουργήσουν ή /και να συνεργαστούν  με τις  ειδικές  “ομάδες κρούσης” που να διέπονται  από Υγειονομικούς κανόνες και σε  χώρους , ξενοδοχείων, φιλοξενίας και ενδιαίτησης ( διαμονής ) – διαβίωσης πολλών ατόμων, σπιτιών, Μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, Ιατρείων φροντίδας υγείας, Κέντρων αποθεραπείας & αποκατάστασης, Κέντρων υγείας, τουριστικών λεωφορείων ,  κλπ

Δίνουμε τις ολοκληρωμένες λύσεις  και σε πολύπλοκες  (δυσλειτουργικές) παρεμβάσεις σε αποδεκτά οικονομικά  επίπεδα, ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους  και διασφαλίζοντας παράλληλα ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος.

Εγκύκλιος Υπ. Υγείας  Αριθμ. Πρωτ. Δ1γ/Γ.Π/οικ.67071/ 18/12/ 2023) ‘’Λήψη μέτρων προστασίας και αντιμετώπισης των αρθροπόδων Υγειονομικής σημασίας (κοριών)  

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887, η στο e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή: https://klintec.gr/εκ-των-ων-ουκ-άν…τευξη-της-υγειον/ ‎