Ενεργητική Υγειονομική Εξασφάλιση για διασφαλισμένη προστασία του εσωτερικού αέρα.

Ενεργητική Υγειονομική Εξασφάλιση για διασφαλισμένη προστασία του εσωτερικού αέρα.

Η κακή ποιότητα του εσωτερικού αέρα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής μας. Προκαλεί πολλά . προβλήματα υγείας, όπως άσθμα και καρδιαγγειακά επεισόδια, υψηλού  υγειονομικού κόστους.

Με την εφαρμογή της καινοτομίας για την  Ενεργητική Υγειονομική Εξασφάλιση με διασφαλισμένη την προστασία για την  Δημόσια Υγεία από την κακή ποιότητα του εσωτερικού αέρα, αναβαθμίζονται οι χώροι παρέχοντας  εσωτερική αρμονία και ηρεμία, για  χαλάρωση και άνεση με πλήρη φυσική, ψυχική και κοινωνική ευεξία .

Κρατάμε την καθαρότητα του εσωτερικό αέρα.

Επειδή ο καθαρός αέρας είναι ένα προτέρημα που όλοι πρέπει να απολαμβάνουμε, όχι μόνο στους προσωπικούς μας χώρους του σπιτιού ή των διακοπών αλλά και του εργασιακού περιβάλλοντος μας ,για να ζούμε σε μια καθαρή ατμόσφαιρα. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους ότι , η έννοια της ποιότητας του αέρα στους εσωτερικούς χώρους δεν πρέπει να είναι συνυφασμένη με την ιδέα της πολυτέλειας, μιας και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι, «σύμφωνα με τις αρχές για το ανθρώπινο δικαίωμα στην υγεία, όλοι έχουν το δικαίωμα να αναπνέουν καθαρό αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων (ΠΟΥ)»

Μπορούμε να ελέγξουμε τις κύριες μετρήσιμες παραμέτρους  όπως το CO2, τα ΡΜ (particulate matter)  σωματίδια με 10 (μm) (PM10) αλλά και 2,5 μm (PM2,5) υπεύθυνα για αναπνευστικές, καρδιαγγειακές παθήσεις και καρκίνο του πνεύμονα, τις πτητικές οργανικές ενώσεις VOC (Voltaile Organic Compounds) αλλά και τις  πολύπλοκες χημικές αντιδράσεις NOx κλπ

Επενδύσεις σε σύστημα καθαρισμού αέρα.

Σε μια σύγχρονη κοινωνία , όπου ζει στον απόηχο της πανδημίας, της ρύπανσης του ατμοσφαιρικού αέρα αλλά και των δασικών πυρκαγιών, πριν σκεφτούμε για επενδύσεις  μηχανημάτων για ολική περιβαλλοντική απορρύπανση-εξυγίανση ανά όγκο³  (Indoor Air Quality), θα πρέπει να γνωρίζουμε:

Με γνώμονα το ότι,  για να υπάρξει πλήρης υγειονομική εξασφάλιση, μετά το πέρας των ολοκληρωμένων εφαρμογών περιβαλλοντικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος  στους εσωτερικούς χώρους , πρέπει :

Αυτό γιατί η ανάδειξη του αυτονοήτου , μειώνει την αδιαφορία ή αδυναμία για ολοκληρωμένη διαχείριση, είναι  καλύτερα να διευκρινιστεί όταν πρόκειται για κανονισμό- προτεινόμενα μέτρα, σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας.  Έτσι μπορεί και να αποφευχθεί κάθε ‘’ηθελημένη’’ αμέλεια με ‘’ηθελημένη’’ απελευθέρωση ρύπων βιολογικών παραγόντων, (υπερ-χρήση βιοκτόνων) ή  υπογράφοντας ‘’χαρτάκια απολύμανσης ” σε (σοβατεπί, ρωγμές τοίχων) αλλά και ‘’ατμίζοντας τα στρώματα’’, ως διαχειριστική  ενέργεια υπερ-χρήσης βιοκτόνων, μιας αξιόποινης πράξης απέναντι στην Δημόσια Υγεία.

Επιπλέον λόγοι , για ενημέρωση των ενασχολούμενων με την  Ολοκληρωμένη διαχείριση παρασίτων και ως προς το υπ’ (Αριθ. οικ. 10558/876 ΦΕΚ 984 τ. Β΄ 30-6- 2004) για τις επαγγελματικές εφαρμογές καθαρισμού-απολύμανσης που μπορούν να προσφέρουν και άτομα αξιολογημένα για την καταλληλότητά τους , η δε συνεργασία με  έναν συνεργαζόμενο υγειονομικά υπεύθυνο επιστήμονα, είναι υποχρεωτική στον σχεδιασμό και εφαρμογή των έργων σε καθαρισμό- απολύμανση .

Για επιπλέον γνώσεις η συμμετοχή στην εξ’ αποστάσεως Πιστοποιημένη εκπαίδευση ολοκληρωμένων προγραμμάτων καθαρισμού-απολύμανσης χώρων,  είναι απαραίτητη διότι μπορούν να δοθούν και οδηγίες  και αναλύσεις της νομοθεσίας  με απαντήσεις και για θέματα αντιμετώπισης εχθρών υγειονομικής σημασίας, μιας και  αρμόδιο είναι το Υπουργείο Υγείας.

Με την ολοκληρωμένη υποστήριξη μας, για την Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική και Υγειονομική Διαχείριση των Εσωτερικών Χώρων, είμαστε δίπλα  και σε αυτές τις πρωτοβουλίες καλύπτοντας  συμπληρωματικά και την Εγκύκλιο Υπ. Υγείας  Αριθμ. Πρωτ. Δ1γ/Γ.Π/οικ.67071/ 18/12/ 2023) για την  ‘’Λήψη μέτρων προστασίας και αντιμετώπισης των αρθροπόδων Υγειονομικής σημασίας (κοριών)  σε χώρους καταλυμάτων,  με πλήρη εξοικονόμηση χρόνου, κόστους εφαρμογών .

Ζητείστε να ενημερωθείτε τώρα για το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα της Διασφαλισμένης Προληπτικής Υγιεινής , για την Υγειονομική Εξασφάλιση όπου διασφαλίζεται η προστασία της δημόσιας υγείας στους εσωτερικούς χώρους , σύμφωνα με τα υπάρχοντα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887, η στο e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή:  https://klintec.gr/ενεργητική-υγειο…ική-εξασφάλιση-γ/ ‎