Επαναπροσδιορισμός Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική και Υγειονομική Διαχείριση .

Επαναπροσδιορισμός Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική και Υγειονομική Διαχείριση .

Η προσπάθεια αυτή αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση καθώς οι ήδη υπάρχουσες  πρακτικές για μια Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική και Υγειονομική Διαχείριση των Εσωτερικών Χώρων ,συναντούν σημαντικές δυσκολίες λόγω των πολύπλοκων παρεμβάσεων, (δυσλειτουργικών), αλλά και  την ‘’ηθελημένη’’ αμέλεια αδιαφορία ή αδυναμία για ολοκληρωμένη διαχείριση, ώστε να μην προκαλούνται  διαχειριστικές  ενέργειες  μιας αξιόποινης πράξης  (πχ σύνδρομο της υπερ-χρήσης βιοκτόνων ) απέναντι στην Δημόσια Υγεία.

Στα σχέδια δράσεων της Προληπτικής Υγιεινής εντάσσονται οι  τεχνολογίες  των ολοκληρωμένων εφαρμοστηκών μεθόδων πρόληψης και ελέγχου διασποράς των λοιμώξεων , μέσα από την  ‘’Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας ’’ από τις  Λοιμώξεις – με διαφανή τρόπο – όπου καλύπτουν πλήρως  με Παροχές Σύγχρονων Υπηρεσιών Υψηλής Ποιότητας *  και τις ανησυχίες για τον έλεγχο των περιβαλλοντικών παραγόντων, απέναντι  στην διατήρηση της καλής υγειονομικής κατάστασης.

Η Προληπτική Υγιεινή δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα. Η δε συμπόρευση όλων των δυνάμεων με ευαισθητοποίηση στην προαγωγή της υγείας, κινητοποιεί την συλλογική ευαισθησία ως κινητήριο δύναμη για το σχεδιασμό δράσεων, ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής όλων μας.

Επιπλέον μεγάλη προσοχή, διότι οι μεμονωμένες εφαρμογές μπορεί να μην ανταποκρίνονται απέναντι στην υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων, ως προς την μείωση του μικροβιακού και ιικού φορτίου αλλά  και την θωράκιση των εσωτερικών χώρων από τον κάθε αερομεταφερόμενο ρύπο βιολογικών παραγόντων , όπου συμπεριλαμβάνεται και το ‘’άγνωστο” του SARS-CoV-2’’, άλλα και στο σήμερα με την επανεμφάνιση της Δαπανηρής γιατί λερώνει … Επικίνδυνης γιατί ‘’σκοτώνει’’  αφρικάνικης σκόνης και σε εσωτερικούς χώρους.

  • Προσοχή στην Υπέρ-δαπανηρή η αφρικάνικη σκόνη ,όταν λερώνει σε εσωτερικούς χώρους, διότι η «μολυσμένη» πλέον σκόνη που είναι επικίνδυνη, μεταφέρει ως ‘’αιολική ορυκτή σκόνη’και μια σειρά από στοιχεία όπως μόλυβδο, αρσενικό, μαγγάνιο, χρώμιο, ψευδάργυρο, οξείδια του πυριτίου και  του σιδήρου και άλλες ανόργανες ενώσεις. Καλό θα είναι να την απομακρύνουμε απορρυπαίνοντας τους χώρους στη στερεή της μορφή ,με ειδικευμένα συστήματα απορρύπανσης και μετά υγρή –ακόμα και τύπου ‘’Μπόνετ’’, ώστε να μειωθούν οι δαπανηρές καταστροφές . ( έκτος τις καταστροφές στο σκούπισμα σε μη υφάνσιμα υφάσματα –στομάτων, σαλονιών, κουρτινών- αρχίζουμε να έχουμε και οξειδωτικά ‘’τσιμπλιάσματα’’  στις ίνες μετά από μεμονωμένες εφαρμογές ‘’ατμού’’!!)

Η υπενθύμιση των οδηγιών υγιεινής έρχονται να μας αναδείξουν ‘’τις αδυναμίες’’ που πολλοί ίσως και να ‘’ξεχνούν’’ ότι οι νόμοι, οι οδηγίες και τα πρωτόκολλα ασφαλείας είναι για να τους τηρούμε όλοι, αλλά και την αναγκαιότητα  πλέον ενός  Συμβούλου – Επιθεωρητή – Προληπτικής Υγιεινής ,για να  υπενθυμίζει – εποπτεύει προληπτικά – με εσωτερικές επιθεωρήσεις.

Η Προληπτική Υγιεινή με την  Καινοτόμο Ενεργητική Υγειονομική Εξασφάλιση διασφαλίζουν την προστασία για την Δημόσια Υγεία  και παρέχει:

  • Καλύτερο εργασιακό περιβάλλον (υγειονομική ασφάλεια εργαζομένων), Παραγωγικότητα, Μειωμένους χαμένους χρόνους, Μειωμένες ζημιές σε περιουσία, Ποιότητα υπηρεσιών , Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα .Οι δε ειδικές  “ομάδες κρούσης”   για τις εφαρμογές  χρησιμοποιούν εξειδικευμένο προσωπικό με Πιστοποιημένη εκπαίδευση στον καθαρισμό – απολύμανση  και αποκατάσταση ,πριν την εκ νέου χρήση του χώρου. Διαδικασίες που τεκμηριώνονται και εκτελούνται για την ’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας -Απολύμανσης των Εσωτερικών Χώρων‘’ , ως συμπληρωματικό υλικό ‘’υπέρ κάλυψης’’  νόμων , εγκυκλίων, σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας, με σκοπό τον περιορισμό των κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων καθώς και του περιβάλλοντος.

Έτσι οι χώροι φιλοξενίας- καταλυμάτων, με τις ενδεδειγμένες και επικεντρωμένες συμπληρωματικές παρεμβάσεις, εφόσον παρέχουν και την δυνατότητα έγκαιρης αντιμετώπισης προβλημάτων με ολοκληρωμένες λύσεις ακόμα  και σε πολύπλοκες παρεμβάσεις, (δυσλειτουργικές) ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους  και διασφαλίζοντας παράλληλα ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος.

Είναι ζήτημα δημόσιας υγείας και αφορά όλους τους εσωτερικούς  χώρους.

  • Η Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική και Υγειονομική Διαχείρισητων εσωτερικών χώρων , ως πεδίο εφαρμογής δεν αφορά αποκλειστικά  επιχειρήσεις που εμφανίζουν υψηλό ρίσκο μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών. Δηλαδή επιχειρήσεις – εταιρείες  με βασικό ή δευτερεύον αντικείμενο την φιλοξενία, την μεταφορά, την ψυχαγωγία και την παροχή υπηρεσιών ευεξίας και περιποίησης. Άφορα και τα ξενοδοχεία και τα κάθε είδους καταλύματα, τα κρουαζιερόπλοια, τα πλοία της ακτοπλοΐας, τα εστιατόρια, οι αεροπορικές εταιρείες, τα ενοικιαζόμενα θαλάσσια σκάφη αναψυχής, τα κομμωτήρια, τα κέντρα ευεξίας, αισθητικής και spa, τα γυμναστήρια, οι παιδότοποι και οι παιδικές κατασκηνώσεις είναι μερικές από τις επιχειρήσεις –εταιρείες.

Επιτακτική ανάγκη λοιπόν, για την δημιουργία ή//και συνεργασία με ειδικές  “ομάδες κρούσης” που να διέπονται από Υγειονομικούς κανόνες σε  χώρους , Ξενοδοχείων, Φιλοξενίας και ενδιαίτησης ( διαμονής ) – διαβίωσης πολλών ατόμων, σπιτιών, Μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, Ιατρείων φροντίδας υγείας, Κέντρων αποθεραπείας & αποκατάστασης, Κέντρων υγείας, τουριστικών λεωφορείων και Σκαφών αναψυχής, Πλοίων,  κλπ

Ζητείστε να ενημερωθείτε για το Ολοκληρωμένο πρόγραμμα της διασφαλισμένης υγιεινής και φροντίδας, σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887, η στο e-mail: vgenis@otenet.gr

 

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή:  https://klintec.gr/επαναπροσδιορισμός-στρατηγικής-για/