Επείγουσες διεργασίες αποτροπής ρύπων βιολογικών παραγόντων ’’ ηθελημένης’’  απελευθέρωσης.

Επείγουσες διεργασίες αποτροπής ρύπων βιολογικών παραγόντων ’’ ηθελημένης’’  απελευθέρωσης.

Στην εποχή μας, με την εμφάνιση στον σχεδιασμό διεργασιών για την αποτροπή ρύπων βιολογικών παραγόντων ’’ ηθελημένης’’  απελευθέρωσης, προλαμβάνονται κρούσματα νοσημάτων που  μπορεί ίσως και να μεταβληθούν τάχιστα σε κατάσταση επείγουσας ανάγκης για τη Δημόσια Υγεία.

Τα συμβάντα αυτά σχετίζονται με την διασπορά επιβλαβών ρύπων βιολογικών παραγόντων από ένα ευρύ φάσμα ποικίλλων παραγόντων με  ‘’ρυπογόνα χημικά κοκτέιλ ‘’. Η μη αποτροπή τους  (’’ χημικοί εισβολείς ’’) στο εσωτερικό περιβάλλον ίσως και να σχετίζεται με επίβουλη ηθελημένη ενέργεια, εις βάρος του κοινωνικού συνόλου. Κάτι που σε μια σύγχρονη κοινωνία, αρκετοί μελετητές διαχείρισης κρίσεων στον Τομέα της Δημόσιας Υγείας ,θα πρέπει να θεωρούν ότι η έλλειψη ενδιαφέροντος για ορθές εφαρμογές ,μπορεί να  μετατρέπει σε ηθελημένη αμέλεια ρύπων βιολογικών παραγόντων,  η όποια θα πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως ο κίνδυνος ‘’ηθελημένης’’ απελευθέρωσης , ως μια αξιόποινη πράξη.

Όπως έχω αναφερθεί επανελεγμένα, η ανάδειξη του αυτονοήτου μειώνει την αδιαφορία ή αδυναμία για την ολοκληρωμένη περιβαλλοντική και υγειονομική διαχείριση των εσωτερικών χώρων, ώστε να αποφευχθεί κάθε πιθανό πρόβλημα παρερμηνείας  που γίνεται αιτία μιας αξιόποινης πράξης με ‘’ηθελημένη’’ απελευθέρωση .

Με αφορμή τις «Οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διενέργεια μαθητικών οδικών μετακινήσεων » με υπόδειγμα  για τις μετακινήσεις στα Μ.Μ.Μ. από το Υπουργείο Παιδιάς , θα το θέσω ως παράδειγμα . Καλή η ενέργεια ,έτσι στις  επόμενες οδηγίες θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται  και ο υγειονομικός φάκελος  των Μ.Μ.Μ. αλλά και των καταλυμάτων που θα διανυκτερεύσουν , για αποστολή στις υγειονομικές υπηρεσίες της κάθε περιφέρειας για την υγειονομική εξασφάλιση των μαθητών και αύριο των ταξιδευτών κλπ,

Ναι, είναι ζήτημα Δημόσιας Υγείας: 

 • Ο ρόλος των υπηρεσιών και των επιθεωρητών υγειονομιών ελέγχων για την δημόσια υγεία είναι αναμφισβήτητα σημαντικός και κρίσιμος. Αν λοιπόν σταλούν π.χ. οδηγίες στις 1540 επιχειρήσεις- εταιρείες με (Αναγγελίες / Γνωστοποιήσεις έναρξης άσκησης επαγγέλματος ΥΠ.Α.Α.Τ), όπου θα τους ζητείται η τεκμηριωμένη απόδειξη εξοπλισμού Απεντόμωσης Μυοκτονίας , αλλά και ο εξοπλισμός με τις  μεθόδους των  απολυμάνσεων,  που υπόσχονται ότι κάνουν  και υπογράφοντας ‘’χαρτάκια απολύμανσης σε (σοβατεπί, ρωγμές τοίχων), ή ως ’’ χημικοί εισβολείς ’’   ακολουθώντας  το σύνδρομο  της υπερ-χρήσης βιοκτόνων  .
 • Το αν σε αυτές τις περιπτώσεις, θα πρέπει να επεμβαίνει ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας που είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματική διαχείριση ‘’χημικών βιοκτόνων’’, μιας και προκύπτει ‘’ηθελημένη’’  διαχειριστική ενέργεια μιας αξιόποινης πράξης απέναντι στην Δημόσια Υγεία.
 • Επιπλέον θα διαπιστώσουν αν με τον υπάρχοντα εξοπλισμό ,μπορούν να γίνεται εφαρμογές με βάση την ‘’Λήψη μέτρων προστασίας και αντιμετώπισης των αρθροπόδων Υγειονομικής σημασίας (κοριών)  σε χώρους καταλυμάτων , για την ολοκληρωμένη περιβαλλοντική και υγειονομική διαχείριση των εσωτερικών χώρων, με την ‘’ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων’’ γιατί  όλοι έχουμε το δικαίωμα  να αναπνέουμε καθαρό αέρα στους εσωτερικούς χώρους (ΠΟΥ) .κλπ
 • Το Υπουργείο Τουρισμού στην υπ’ αρ. 216/08.01.2015,απόφαση στο Κριτηρίου 4.27 ( παρατηρήσεις ) καθαρισμός των στρωμάτων σε ετήσια βάση, αν και έχει πάρει τις σχετικές απαντήσεις από τα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας δεν έχει αντικαταστήσει την ‘’φωτογραφική παρένθεση ’’ του ατμοκαθαριστή με αποτέλεσμα να ‘’αυτοκαταργεί ‘’ το ίδιο το  κριτήριο 4.27, διότι ως μεμονωμένη εφαρμογή (πχ με ατμοκαθαριστή) για τον καθαρισμό ακόμα και  τύπου ‘’Bonnet ‘’ δεν τεκμηριώνει καθαρισμό-απορρύπανση σε βάθος  του στρώματος . Επιπλέον η απάντηση από το Υπουργεία Υγείας αναφέρει ότι για τα μετρά υγειονομικού ελέγχου σε κάθε είδους επιχείρηση, ελέγχονται όλοι οι χώροι .
 • Αυτές οι επισημάνσεις ελλοχεύουν σοβαρούς κινδύνους ‘’παραπλάνησης’’με την παραπληροφόρηση των υποψηφίων φιλοξενούμενων μιας και τα στρωματά δεν ‘’καθαρίζονται’’ μόνο  με συσκευή ατμού, (‘’Μια εικόνα χίλιες λέξεις” ) Η δε παρερμηνεία με την  ‘’φωτογραφική παρένθεση ’’ του ατμοκαθαριστή συνεχίζεται να γίνεται και από ‘’επαγγελματίες ΄΄ ‘’ατμίζοντας τα στρώματα’’ χωρίς καν κάποια στοιχειώδη βεβαιωμένη εκπαίδευση στην απορρύπανση-καθαρισμό και απολύμανση  στρωμάτων .
 • Η διαδικασία για την υποχρεωτική απορρύπανση –καθαρισμό των στρωμάτων σε βάθος (Deep-Depollution), είναι μια δομημένη εφαρμογή για  ενδελεχή καθαριότητα ‘’μηχανικής απομάκρυνσης’’ παθογόνων μικροοργανισμών, αλλά και περιττώματα των ακάρεων (Dust mites) κλπ. Έτσι ξεκινά να διασφαλίζεται και η υγειονομική ασφάλεια των εργαζομένων , φιλοξενουμένων, επισκεπτών -ταξιδευτών, με την αυστηρή τήρηση των νόμων, όπως  τον  Ν. 3850/2010, (Βιολογικοί παράγοντες, ) όπου μπορούν να προκαλέσουν στην υγεία, είτε μολύνσεις από παράσιτα, ιούς ή βακτηρίδια, είτε αλλεργίες που ξεκινούν από την έκθεση σε οργανική σκόνη, (όπως λέπια από τρίχες και φτερά ζώων, ένζυμα και ακάρεα), καθώς και την ‘’μολυσμένη σκόνη’’ με τα παθογόνα βακτήρια (Streptococcus pyogenes ή το Streptococci της ομάδας Α (GAS), αλλά και το  (π.δ. 102/2020(ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) για τον κάθε αερομεταφερόμενο ρύπο βιολογικών παραγόντων –συμπεριλαμβανόμενου και  του ιού SARS-CoV-2-, ώστε να διασφαλίζουν την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Οι ‘’μελέτες’’ κινούνται προς την εύρεση αποτελεσματικών μεθόδων με συστήματα  που να εμφανίζουν χαμηλή κατανάλωση ενέργειας,  υγειονομική εξασφάλιση με διασφαλισμένη την προστασία της  Δημόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος , αλλά και με  χαμηλό συνολικό κόστος.

Υγειονομική εξασφάλιση με διασφαλισμένη την προστασία της  Δημόσιας Υγείας

Απαραίτητο και ίσως το πιο κρίσιμο μέτρο ,για την Υγειονομική εξασφάλιση με διασφαλισμένη την προστασία της  Δημόσιας Υγείας, για τους χώρους φιλοξενίας είναι η ενεργοποίηση του υπ’ (Αριθ. οικ. 10558/876 ΦΕΚ 984 τ. Β΄ 30-6- 2004) για τις επαγγελματικές εφαρμογές καθαρισμού-απολύμανσης που μπορούν να προσφέρουν και  θα χρησιμοποιούν άτομα αξιολογημένα για την καταλληλότητά τους ,με  επιπλέον γνώσεις  και την συμμετοχή στην εξ’ αποστάσεως   Πιστοποιημένη εκπαίδευση ολοκληρωμένων προγραμμάτων καθαρισμού-απολύμανσης χώρων,  όπου δίνονται  οδηγίες  και αναλύσεις της νομοθεσίας  με απαντήσεις και για θέματα αντιμετώπισης εχθρών υγειονομικής σημασίας, μιας και  αρμόδιο είναι το Υπουργείο Υγείας.

 • Η συνεργασία με έναν συνεργαζόμενο υγειονομικά υπεύθυνο επιστήμονα, είναι υποχρεωτική στον σχεδιασμό και εφαρμογή των έργων σε καθαρισμό- απολύμανση , όπου εκτός των άλλων τηρώντας τις με βασικές αρχές της προληπτικής διαχείρισης ,θα φροντίζει και για την ορθή χρίση των απαραίτητα τεκμηριωμένων  εφαρμογών για την αποφυγή συμβάντων από ρύπους  βιολογικών παραγόντων. Επιπλέον εκτός των άλλων θα φροντίζει και για την ορθή αρχειοθέτηση για κάθε ηλεκτρονική πρόσβαση  και για τους φακέλους πχ, (απορρύπανσης στρωμάτων, καθαριότητας-απολύμανσης, απεντόμωσης- μυοκτονίας, κλπ ).
 • Έτσι όταν οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο των ολοκληρωμένων διαχειριστικών εφαρμογών  ή στα ‘’κατ΄ επείγοντα’’ μέσα από την εφαρμογή  μιας  ‘’ ηλεκτρονικής πλατφόρμας ‘’  να έχουν  πρόσβαση στους φακέλους ακόμα και από  τα τμήματα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων των περιφερειακών ενοτήτων, σε συνδυασμό με την αποστολή για ‘’Αυτόνομο Έλεγχο’’.
 • Όλα ηλεκτρονικά λοιπόν και ο επιθεωρητής έλεγχου  με το Tabletθα  γνωρίζει τι θα ελέγξει στον κάθε φάκελο  και δεν θα χάνει χρόνο  ελέγχοντας τα ”διαστρεβλωμένα  χαρτάκια με απολύμανση ”  σε ( σοβατεπί, ρωγμές τοίχων), κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο για την βελτίωση της υγειονομικής ασφάλειας στην Δημοσιά Υγεία.
 • Δεν ξεχνάμε για την ολοκληρωμένη εφαρμογή Μυοκτονίας σε εσωτερικούς χώρους, θα πρέπει ο έλεγχος , για αυτούς τους φορείς παθογόνων οργανισμών και μεταδοτικών ασθενειών (Λεπτοσπείρωση – ΕΟΔΥ), να εξετάζει και για  τα μικροτρίχιδια των τρωκτικών που είναι αίτιες αναπνευστικών προβλημάτων , αλλά και την υπολυματικότητα βιοκτόνου απολύμανσης. Επί πλέον χρειάζεται έλεγχος αν έχει υπάρξει επέμβαση  πριν ή/και μετά των εφαρμογών σε κρότωνες ή ψύλλους που μπορεί να μεταδώσουν μη ιογενή νοσήματα, αλλά και πως αντιμετωπίζουν την ‘’μολυσμένη σκόνη’’ με τα παθογόνα βακτήρια (Streptococcus pyogenes ή το Streptococci της ομάδας Α (GAS), τα περιττώματα των ακάρεων, τα σαπροφά γα  ‘‘αρπακτικά ακάρεα ,τα ακάρεα της ψώρας, άλλα και τα ακαρεα των περιστεριών (Red Mites or Poultry Mites).

‘’Η συνεργασία με έναν υγειονομικά υπεύθυνο επιστήμονα , όταν καλύπτει την ανάγκη μιας επιμελημένης εφαρμογής μέτρων με στοιχειώδεις κανόνες, για την τήρηση περιορισμού κινδύνων από διαχειριστικές ενέργειες αξιόποινων πράξεων απέναντι στην Δημόσια Υγεία , δεν είναι μια δαπάνη ή μια πολυτέλεια, αλλά μια υποχρέωση απέναντι στην υγεία όλων μας.’

Συμπεραίνοντας:

 • Το Υπουργείο Υγείας μπορεί να συνδράμει στέλνοντας οδηγίες για τους  υγειονομικούς φάκελους , για θέματα αντιμετώπισης εχθρών υγειονομικής σημασίας , καθαριότητας- απολύμανσης, αλλά και υποχρεωτική απορρύπανση –καθαρισμό των στρωμάτων, σε Μονάδες Φιλοξενίας (ξενοδοχείων) σε Μονάδες Φιλοξενίας Ιατρικού Τουρισμού,  φιλοξενίας και ενδιαίτησης ( διαμονής ) – διαβίωσης πολλών ατόμων, Μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων,  τουριστικών λεωφορείων, παιδικές κατασκηνώσεις κλπ .
 • Μια επιπλέον εγκύκλιος για το (ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης, χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης καθώς και φθορών και καταστροφής άλλων υλικών και αντικειμένων), μιας και ο SARS-CoV-2 με τις μεταλλάξεις του που συμπεριλαμβάνεται στους βιορύπους, μαζί με την  ‘’μολυσμένη σκόνη’’ με τα παθογόνα βακτήρια ( Streptococcus pyogenes )είναι μαζί μας, αλλά και μετά τις εφαρμογές για τα αντιμετώπισης των αρθροπόδων Υγειονομικής σημασίας (κοριοί, κρότωνες, ψύλλους ) ή τις Μυοκτονίες ( λεπτοσπείρωση και μικροτρίχιδια)
 • Παράλληλα στέλνει Οδηγίες έλεγχου στα τμήματα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων των περιφερειακών ενοτήτων, μετά την παραλαβή του υλικού από τις είδη υπάρχουσες εταιρίες-επιχειρήσεις για να μειωθεί κατά πολύ το σύνδρομο της υπερ-χρήσης βιοκτόνων  μιας και μέσα από την ‘’ηθελημένη’’ αμέλεια προκύπτει ‘’ηθελημένη’’ απελευθέρωση ρύπων βιολογικών παραγόντων, ως  διαχειριστική  ενέργεια μιας αξιόποινης πράξης απέναντι στην Δημόσια Υγεία.
 • Το ΥΠ.Α.Α.Τ μπορεί να συνδράμει προσθέτοντας για τις Νέες  Αναγγελίες στην  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ   – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο8Ν.1599/1986), αν θα διενεργούν εφαρμογές για Αρθρόποδα Υγειονομικής Σημασίας ,ώστε να γίνονται με τα κατά περίπτωση κατάλληλα μηχανήματα, όπου ο φάκελος με τα παραστατικά θα αποστέλλεται στις ΔΑΟΚ  των περιφερειακών ενοτήτων. Έτσι μετά τον υποχρεωτικό επιτόπιο έλεγχο θα εκδίδεται και (Βεβαίωση ότι η επιχείρηση διαθέτει τα κατά περίπτωση κατάλληλα μηχανήματα για ακίνδυνες εφαρμογές ) μειώνοντας  από την αρχή την ‘’ηθελημένη’’ αμέλειααδιαφορία για ‘’ηθελημένη’’ απελευθέρωση ρύπων βιολογικών παραγόντων, ως μια διαχειριστική  ενέργεια μιας αξιόποινης πράξης απέναντι στην Δημόσια Υγεία.
 • Το Υπουργείο Τουρισμού , στην υπ’ αρ. 216/08.01.2015,απόφαση στο Κριτηρίου 4.27 ( παρατηρήσεις ) καθαρισμός των στρωμάτων σε ετήσια βάση, θα πρέπει να αντικαταστήσει την ‘’φωτογραφική παρένθεση ’’ του ατμοκαθαριστή  και να φροντίσει για ενεργοποίηση της Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης 2190/201/11-02-2004 (ΦΕΚ 340 τ.Β’ 11-02-2004) και η οποία τροποποιήθηκε με την 10558/876/18-06-2004 (ΦΕΚ 984 τ.Β’ 30-06-2004
 • Η Π.Ο.Ξ ,αν και η συνεχής ενημέρωση των επαγγελματιών για τις υποχρεώσεις έναντι της Νομικής συμμόρφωσης, ως προς την υγειονομική ασφάλεια με ανθρώπινη παρουσία και δραστηριότητα σε κάθε περιβάλλοντα χώρο παραμένει στην δική τους ευθύνη, ας λάβουν υπόψη τον αθέμιτο ανταγωνισμό, αλλά και η μη εναρμόνιση με τις ολοκληρωμένες υγειονομίες και περιβαλλοντικές εφαρμογές απέναντι στην νομοθεσία ως προς την αστική ευθύνη (περί αξιώσεων) αλλά και τα ιδιωτικά ασφαλιστήρια υγείας.
 • Το Σωματείο Ταπητοκαθαριστηρίων η Αττική μαζί με την Π.Ο. Σ. Τ. Π. και συναφών επαγγελμάτων ,θα πρέπει να προστατέψουν τα μέλη τους ,(πιστοποιημένους τεχνικούς εφαρμοστές ) από τον αθέμιτο ανταγωνισμό  στη μη ορθή εφαρμογή απορρύπανση –καθαρισμό των στρωμάτων από άλλους κλάδους, αναδεικνύοντας συγχρόνως και την  επίβουλη ηθελημένη ενέργεια- εις βάρος υγείας και της περιουσίας των καταναλωτών.
 • Η Πανελλήνια Ένωση Εποπτών Δημόσιας Υγείας(Π.Ε.Ε.Δ.Υ.) που στις βασικές αρμοδιότητες του περιλαμβάνεται και η άσκηση υγειονομικών ελέγχων που αποβλέπουν  στην προστασία της ανθρώπινης και της δημόσιας υγείας από οιονδήποτε ενδεχόμενο κίνδυνο , θα μπορούσε  να συνδράμει έστω και ηλεκτρονικά  για να μειωθεί κατά πολύ το (σύνδρομο της υπερ-χρήσης βιοκτόνων ) , μιας και μέσα από την ‘’ηθελημένη’’ αμέλεια αδιαφορία προκύπτει ‘’ηθελημένη’’ απελευθέρωση ρύπων βιολογικών παραγόντων, ως  διαχειριστική  ενέργεια μιας αξιόποινης πράξης απέναντι στην Δημόσια Υγεία.

Όπως  συχνά αναφέρω, ο καθένας μας   από το ‘’δικό του μετερίζι ’’ και όλοι μαζί ‘’έχουμε χρέος να βρισκόμαστε δίπλα στους φορείς’’  όταν οι κίνδυνοι αυξάνονται.  Απαιτείται η συμπόρευση όλων των δυνάμεων για την πρόληψη με ευαισθητοποίηση στην προαγωγή της υγείας ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής όλων μας.  Η  πρόληψη δεν πρέπει να παρεμποδίζεται  από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα. Η δε κινητοποίηση της συλλογικής ευαισθησίας, πρέπει να είναι η κινητήριος δύναμη για το σχεδιασμό δράσεων, προς όφελος της κοινωνίας όλων των πολιτών.

 • Υ.Γ: 1) Μια ορθά κοστολογημένη παροχή υπηρεσιών με εξασφαλισμένη την υγειονομική ασφάλεια, δεν μπορεί να μειωθεί αφαιρώντας εφαρμογές που την  μετατρέπουν σε ενέργεια μιας αξιόποινης πράξης.
 • Υ.Γ: 2) Πίσω από κάθε απάντηση επιχειρηματία εφαρμογών υγειονομικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος ότι δεν πληρώνει ο πελάτης , είναι η συνήθης δικαιολογία για να κρύψει τον μη επαρκή εξοπλισμό, για την ολοκληρωμένη διαχείριση, επαφιόμενος στο ‘πατριωτικό ‘’ και ποιος θα με ελέγξει ;

Έως ότου λοιπόν  αποφασιστεί, το πως θα πρέπει να γίνονται οι έλεγχοι στα αυτονόητα,  ώστε να καλύπτουν το ευρύ φάσμα -με τα όποια κενά-, είναι  πλέον εμφανές ότι απαιτείται να ελέγχουμε ως ευσυνείδητοι πολίτες ποιο εξονυχιστικά, τις παραμέτρους που αφορούν την υγειονομική μας ασφάλεια.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887, η στο e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:  https://klintec.gr/επείγουσες-διεργ…ες-αποτροπής-ρύπ/