Εφαρμόζονται τα ολοκληρωμένα προγράμματα καθαρισμού-απολύμανσης σύμφωνα το Ε.Ο.Δ.Υ;

Εφαρμόζονται τα ολοκληρωμένα προγράμματα καθαρισμού-απολύμανσης σύμφωνα το Ε.Ο.Δ.Υ;

Με βάση την ενημέρωσή για όλα τα προτεινόμενα ‘’Μέτρα Πρόληψης’’, ίσως και να χρειάζονται Διορθωτικές Ενέργειες , δεδομένο του ότι η Απολύμανση είναι μέτρο προφύλαξης .

Με όλες τις παραμέτρους του κάθε χώρου ξεχωριστά, πρέπει να αναπτύσσονται μέθοδοι για την  ολοκληρωμένη αποκατάσταση του κάθε χώρου από την ‘’ασύμμετρη απειλή ’’, κατά το μέγιστο δυνατό, πριν από την εκ νέου χρήση των χώρων και των αντικειμένων, ώστε να διατηρηθεί σε ένα υψηλό επίπεδο η ασφάλεια της υγιεινής και η μείωση κινδύνου, έτσι ώστε οι  μελλοντικές επιπτώσεις να μην θεωρηθούν ως ‘’παράπλευρες απώλειες’’ του κάθε ‘’ κορονοϊού ’’.

Μας συμβουλεύουν από το Ε.Ο.Δ.Υ. αρχικά για τις λείες επιφάνειες, πως  απαιτείται ο καθαρισμός τους με την χρήση κατάλληλου απορρυπαντικού και εν συνεχεία, αφού στεγνώσει η επιφάνεια,  θα πρέπει να γίνει επιλογή του κατάλληλου απολυμαντικού. Επιπλέον , να καθαρίζουμε τα χαλιά με απολυμαντικό υγρό, να βγάζουμε τα παπούτσια μας, όταν επιστρέφουμε σπίτι κι αν είναι δυνατόν να αποφεύγουμε το τίναγμα των ρούχων ή των χαλιών, στρωμάτων και ταπετσαρίες σαλονιών.  Οι χώροι με επενδυμένες μοκέτες  Wall-to-wall  πρέπει να διατηρούνται καθαροί, ο δε καθαρισμός τους όπως και των πατωμάτων με τη χρήση ηλεκτρικής σκούπας η οποία μπορεί να ενέχει τον κίνδυνο της διασποράς παθογόνων μικροοργανισμών στο χώρο.

Δηλαδή: Αποφεύγουμε να κάνουμε καθαρισμούς , με τίναγμα σε χαλιά, στρώματα, ταπετσαρίες σαλονιών, αλλά και σε επενδυμένες μοκέτες Wall-to-wall ,αν δεν υπάρχει ο απαιτούμενος εξοπλισμός και η Βεβαιωμένη επαγγελματική κατάρτιση, έτσι ώστε να υλοποιηθεί το ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης  σε χώρους σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. και να μας εξασφαλίσει την ασφαλή παράδοση των χώρων ,χωρίς επιμολυσμένο περιβάλλον , άλλα και χωρίς φθορές, καταστροφές, κλπ.

Στα σταθερά υφάσματα επειδή είναι αδύνατο να χρησιμοποιηθούν οι ανωτέρω απολυμαντικές ουσίες, ακολουθείται διαδικασία πλύσης σε υψηλή θερμοκρασία νερού (90°C) με τη χρήση κοινού απορρυπαντικού πλυντηρίου ρούχων ή εναλλακτικά σε χαμηλότερης θερμοκρασίας πλύσης με χρήση λευκαντικού ή ομοειδών προϊόντων με απολυμαντική δράση. Στην περίπτωση που κάποια αντικείμενα δεν μπορούν να καθαριστούν ή/και απολυμανθούν όπως περιγράφεται παραπάνω όπως π.χ. έπιπλα επικαλυμμένα με ταπετσαρία ή στρώματα, μπορεί να ακολουθηθεί μέθοδος καθαρισμού με ατμό. (θερμοκρασίας άνω των 70C).

Είναι πλέον επιτακτική ανάγκη η άμεση εφαρμογή αποκατάστασης  των ‘’ αναδυόμενων χημικών κοκτέιλ ’’ , μιας και ο τρόπος αλληλεπίδρασης του αναδεικνύει την σοβαρότητα της επιμόλυνσης , αφού δεν μπορεί να αποκλειστεί το αποτέλεσμα πρόκλησης ‘’ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων’’, τα οποία μπορούν να συνδεθούν άμεσα ή/και έμμεσα σε μια σύγχρονη κοινωνία,  µε τις Λοιμώξεις στην Δημόσια Υγεία.

Ναι στον ατμό όταν εφαρμοζόμενος συνδυάζει, τον δυναμισμό της περιστροφικής ανάδευσης (στροβιλισμού) , την δυναμική της ταυτόχρονης αναρρόφησης, για την απολύμανση όλων των επιφανειών και με ινώδη υλικά, (ταπετσαρία, μοκέτα). Η ολοκλήρωση των εφαρμογών υλοποίησης του ολοκληρωμένου προγράμματος καθαρισμού-απολύμανσης και στις υφασμένες επιφάνειες (ταπετσαρίες) , γίνεται με το Επαγγελματικό σύστημα και  την εξειδικευμένη μέθοδο της ενεργής απολύμανσης (Active Disinfection), ως ένας ποιο ισχυρός παράγοντας απενεργοποίησης, όπου μπορεί να επιτύχει πιο έντονα αποτελέσματα ακόμη και από ένα μηχάνημα ‘’υπέρθερμου ατμού’’ , εκμηδενίζοντας την ύπαρξη από τρεξίματα, κιτρινίλες, εξασφαλίζοντας την ασφαλή και άμεση παράδοση των χώρων, χωρίς επιμολυσμένο περιβάλλον , άλλα και χωρίς φθορές, καταστροφές, κλπ. (Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.)

Προσοχή:  Χρειάζεται μεγάλη προσοχή στην επιλογή της μεθόδου , γιατί μια εφαρμογή χωρίς την επαγγελματική κατάρτιση, τον απαιτούμενο επαγγελματικό εξοπλισμό, θα μπορούσε να αποφέρει αρνητικά αποτελέσματα, με επιμόλυνση κλπ στους εσωτερικούς χώρους. Αναφερόμαστε γενικά για τους εσωτερικούς  χώρους εργασίας , σε χώρους με παιδιά , ηλικιωμένα άτομα, αλλά και για άτομα οποιασδήποτε ηλικίας με χρόνια υποκείμενα νοσήματα (π.χ. χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, κακοήθειες κτλ), ή ομάδες υψηλού κινδύνου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και τους εσωτερικούς χώρους με φιλοξενούμενους επισκέπτες -ταξιδευτές με ή/και χωρίς ‘’ευαισθησίες’’, όπου κρίνεται ιδιαίτερα αναγκαία η συστηματική εφαρμογή όλων των μέτρων προστασίας, για την ασφάλεια της υγιεινής των χώρων.

Έχω αναφερθεί μέσα από το πρόγραμμα  Purerefreshing με ‘’πράσινες στρατηγικές’’για τις καινοτόμες προδιαγραφές ανάπτυξης εφαρμογών με Διεργασίες Οξείδωσης, που αποτελείται από μεθόδους προηγμένης τεχνολογίας. Η βασική ανάπτυξη ειδικευμένων μεθόδων με επί τόπου χημική οξείδωση (ISCO), οδηγεί στην καλύτερη δυνατή απόδοση των εσωτερικών χώρων.

Η επί τόπου χημική οξείδωση (ISCO), είναι εφαρμογή προηγμένης τεχνολογίας, με διεργασίες οξείδωσης (συγκεκριμένη αναφορά σε χημικές διεργασίες που χρησιμοποιούν  υπεροξείδιο του υδρογόνου { ( hydrogen peroxide) (H 2 O 2 ) } και  ενισχυμένο με συνδυασμούς αργύρου  (silver), υπεροξικού οξέως (peracetic acid), διοξείδιο χλωρίου { Chloordioxide (ClO2 )} , Όζοντος (O3) , υπεριωδών ακτινοβολιών  UV-C), ή /και (διπλής ζώνης) UVC / UV V. κλπ

Προσοχή:  Αν και ο  καθαρισμός δεν κατατάσσεται συνήθως στις μεθόδους απολύμανσης , αποτελεί χωρίς αμφιβολία μια ‘’μορφή απολύμανσης’’ , καθόσον µε τον καθαρισμό μειώνεται ‘’το μικροβιακό φορτίο’’ μιας επιφάνειας. Θα πρέπει όμως να  γίνει κατανοητό από όλους μας , ότι η καθαριότητα-απορρύπανση , το πλύσιμο και η εξυγίανση αντικειμένων, επιφανειών αλλά και εναλλακτικός αερισμός ή/και η αφύγρανση με καθαρισμό του όγκου (m³) ενός χώρου, δεν αντικαθιστούν όλες τις μεθόδους απολύμανσης, όπως και όλοι οι μέθοδοι απολύμανσης , εξυγίανσης , εναλλακτικού αερισμού ή/και αφύγρανσης με καθαρισμό δεν αντικαθιστούν, καθαριότητα -απορρύπανση, πλύσιμο και αντικειμένων- επιφανειών αλλά και του όγκου (m³) ενός χώρου.

Υπενθυμίζω ότι για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση, άλλα και για τα ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά μέτρα που απαιτούνται, – έχω αναλυτικά αναπτύξει –με την Συμμετοχή μου στην Σχολή Απολυμαντών -Κλιβανιστών, άλλα και στις 30 και 31 Μαρτίου 2019 στο Πρώτο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο, για τις  Διαχειριστικές Εφαρμογές Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, σε Εσωτερικούς Χώρους ,σε συνεργασία με Εκπαιδευτές Καθηγητές ΑΕΙ, στελέχη Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και αναγνωρισμένοι Ειδικοί Επιστήμονες και Επαγγελματίες. (Ειδικός Ιατρός Εργασίας , Υγιεινολόγος, Χημικός, Γεωπόνος, Ειδικός στον Τουρισμό και Φιλοξενία (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.). Με τους συμμετέχοντες  Εφαρμοστές του Bio-Exterminating Services  της  Klintec.Net  λόγο των καταστάσεων  αναβολής του σεμιναρίου αναπτύξαμε- εξ αποστάσεως – το επίκαιρο θέμα: Η πρόληψη ενάντια στις «Πολλαπλές πηγές του κακού».

Επιπτώσεις και από τις ‘’ προληπτικές απολυμάνσεις ‘’ αν δεν γίνει πλήρης αποκατάσταση των χώρων;

Για όλους μας  έννοια της ποιότητας δεν πρέπει να είναι συνυφασμένη με την ιδέα της πολυτέλειας. Η δε επιλογή της κατάλληλης μεθόδου, για τα μέτρα καθαρισμού και ολοκληρωμένης απολύμανσης  εξαρτάται από τον βαθμό του απαιτούμενου επιπέδου απολύμανσης, όπου η μείωση των υπαρχόντων μικροβίων κατά 99,999% (για τους ιούς κατά 99,99%), το είδος του χώρου αλλά και η ασφαλής εφαρμογή της προτεινόμενης  μεθόδου. Ο βασικότερος κανόνας για την διασφάλισης των συνθηκών υγιεινής για ποιοτική διαβίωση,  είναι η ορθή χρήση του απαραίτητου εξοπλισμού μαζί με τα πρωτόκολλα των επαγγελματικών και ασφαλών  εφαρμογών. Διότι  με την Ασφαλή Υγιεινή των χώρων κανείς δεν έχει το δικαίωμα να ‘’παίζει΄΄,   παρουσιάζοντας μεθόδους ως ’’ καινοτόμα τεχνική’’, μόνο με την ξηρή εκνέφωση για ολοκληρωμένη απολύμανση στρωμάτων και δωματίων μειώνοντας το παθογόνο φορτίο στο 99,9%, η/ και μεθόδους με όζονιστές για απολύμανση έως 98,99% των επιφανειών και του αέρα.

Χρειάζεται ενημέρωση για την σωστή αντιμετώπιση, ώστε με ψυχραιμία να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα, χωρίς πανικό και  υπερκατανάλωση Απολυμαντικών- Βιοκτόνων, για να εξασφαλιστεί σήμερα το καθαρό περιβάλλον του αύριο, χωρίς πλεονάζοντα ημίμετρα,

Όταν κάποιοι μεταφράζουν κατά το δοκούν –το τι εννοείται σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. , ως τα  αυστηρότερα μέτρα υλοποίησης του ολοκληρωμένου προγράμματος για τον καθαρισμό-απολύμανση, με τις μεμονωμένες εφαρμογές, ενός ψεκαστήρα, ενός βενζινοκίνητου ραντιστικού πλάτης , ενός  ψυχρού εκνεφωτή (cold fogger) ακόμα και ξηρής εκνέφωσης  ως ’’ καινοτόμα τεχνική’’ , ενός μηχανήματος ‘’υπέρθερμου ατμού’’ για  ‘’ατοξική απολύμανση‘’,  άλλα και  την μεμονωμένη χρήση μιας συσκευής όζοντος , εννοώντας  ότι αυτή είναι η χρήση του απαιτούμενου εξοπλισμού που πρέπει πάντα να στοχεύει στην αποτελεσματική και με ασφαλή τρόπο καταπολέμηση του ιικού φορτίου των μολυσμένων χώρων, επιφανειών και σημείων, χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης καθώς και φθορών και καταστροφής άλλων υλικών και αντικειμένων , τότε ίσως ναι χρειάζονται κατεπειγόντως Διορθωτικές Ενέργειες.

Αναγκαία η ενημέρωση, όπως και για τα περί συνεχιζόμενης μικροβιακής και βακτηριακής δραστηριότητας, διότι η άγνοια για την απειλή μπορεί να προκαλέσει άλλες καταστάσεις με διαταραχές και αυξημένη επικινδυνότητα στις λοιμώξεις,  μιας και οι μούχλες άρχισαν να εμφανίζονται  γενικά στο χώρο, στα στρώματα, στα  χαλιά, προσελκύοντας παράλληλα και τα ‘‘αρπακτικά ακάρεα’’,κλπ . Πολλές φόρες προσπαθώντας να αντιμετωπίσουμε τα υψηλά επίπεδα της εσωτερικής ατμοσφαιρικής ρύπανσης για την βελτίωση της ποιότητας του , δημιουργούμε επιμολύνσεις με πολλά ”ρυπογόνα μολυσματικά φορτία”, αιτίες για  ανυπόφορα αναπνευστικά προβλήματα  λόγω της κακής ποιότητας του αέρα.

Αν λοιπόν οι Διορθωτικές Ενέργειες και τα μέτρα κατεπείγοντα μετά θα ληφθούν, σύμφωνα με τον Κώδικα Νόμων για την Υγεία & Ασφάλεια των Εργαζομένων (ΚΝΥΑΕ) που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α΄), η νομοθεσία για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία εφαρμόζεται στη χώρα μας, στον ιδιωτικό και του δημόσιο τομέα (καθώς και τα ν.π.δ.δ. και τους Ο.Τ.Α.), με τον Κώδικα Νόμων για την Υγεία & Ασφάλεια των Εργαζομένων, ή από το Υπουργείο Υγείας , αρμόδιο για θέματα αντιμετώπισης προβλημάτων υγειονομικής σημασίας, με ‘’ στοχευμένες ενημερώσεις’’ προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία, όπως προκύπτει και από στο άρθρο 3 στην Υπουργική Απόφαση (νέα υγειονομική διάταξη), δεν θα πρέπει να παραμένει ως ερωτηματικό, μιας  και  χρειάζεται επειγόντως απαντήσεις.

Ένα θέμα που θα πρέπει να προβληματίσει όχι μόνο τον Πρόεδρο της ΚΕ∆Ε και τον Αντιπρόεδρο της , υπεύθυνο της Επιτροπής Υγείας, ώστε να ενημερωθούν όλοι οι δήμαρχοι της χώρας, διότι με π.χ με 0,20 € το m² δεν μπορεί να υλοποιηθεί το ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης  σε χώρους σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. και να εξασφαλίζει την ασφαλή παράδοση των χώρων , χωρίς επιμολυσμένο περιβάλλον , άλλα και χωρίς φθορές, καταστροφές, κλπ.

Όταν η προστασία της Δημόσιας Υγείας είναι υψίστης σημασίας και κάθε δράση, υπενθυμίζω ότι μετά το άρθρο μου για τον Σχεδιασμός ελέγχων στις απεντομώσεις – μυοκτονίες, η απάντηση που έλαβα από το ΥΠΑΑΤ, για την  Διοικητική δράση στα υπαρκτά προβλήματα για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση εχθρών υγειονομικής σημασίας, (απεντομώσεις-μυοκτονίες) , αρμόδιο είναι το Υπουργείο Υγείας.  Έτσι λόγο και των καταστάσεων –πολλοί έχουν ‘’βαφτίσει’’ –την απεντόμωση –απολύμανση,  ίσως να χρειάζονται Διορθωτικές Ενέργειες, για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα απεντόμωσης με πλήρη αποκατάστασης του χώρου, για την διασφάλιση σε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της  υγείας των ανθρώπων, όπως επισημαίνεται από το (Ε.Ο.Δ.Υ – για την ψώρα),  (στην περίπτωση αυτή, το εντομοκτόνο θα πρέπει να απομακρύνεται κατά το μέγιστο δυνατόπριν από την εκ νέου χρήση των αντικειμένων ).

Αυτές οι Διορθωτικές Ενέργειες αναδεικνύονται ως μια υποχρεωτική δράση συνολικής αποκατάστασης κατά το μέγιστο δυνατόν, για την αποδιάρθρωση (αποδόμηση , αποσύνθεση, διάλυσης  υπολειμμάτων ‘’κοκτέιλ’’) ακόμα και με την ‘’ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων’’ χωρίς υπολειμματικότητα,  ώστε να βοηθήσουν  όλους τους ”ειδικούς  εφαρμοστές” , να καταλάβουν ότι πρέπει να γνωρίζουν για την εξασφάλιση της  ασφαλούς παράδοσης των χώρων , χωρίς επιμολυσμένο περιβάλλον , άλλα και χωρίς φθορές, καταστροφές, ή/και την ανάπτυξη κάποιας μελλοντικής ισως  ωρολογιακής βόμβας για την δημόσια υγεία,  κλπ.

‘’Η Διαφορετικότητα μεταξύ των παρεχομένων υπηρεσιών στους εσωτερικούς χώρους, δίνει τη δυνατότητα ανάδειξης της πραγματικότητας, αλλά και την ευκαιρία ανάληψης κοινών δράσεων.’’

Προσοχή:  Δεν προμηθευόσαστε μόνο τα απολυμαντικά, χρειάζεται και τεχνική μελέτη για τις μεθόδους και τρόπους εφαρμογής, έτσι ώστε όταν θα γίνει ένας έλεγχος ‘’ιχνηλασιμότητας’’, θα μπορεί να διαπιστωθεί αν ελήφθησαν όλα τα μέτρα με βάση το ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης  σε χώρους σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ..

Συμπληρωματική ενημέρωση με επισημάνσεις.

Και ποτέ δεν ξεχνάμε :

Μετά  την επισταμένη επισήμανση του Ειδικού Ιατρού Εργασίας  Θανασιά Ευθύμιου* ότι, μετά τις απολυμαντικές εφαρμογές (Bio- Sanitizers) οι επαγγελματίες εφαρμοστές που δεν μπορούν υλοποιήσουν το ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης  σε χώρους σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ., οφείλουν να αναγραφούν στην Βεβαίωση-Πιστοποίηση, έκτος από τα στοιχειά του σκευάσματος (εγκρίσεις, Ε.Ο.Φ., κλπ), ενημερώνοντας τον υπεύθυνο, ότι πρέπει να γίνουν εργασίες, καθαριότητας των μονάδων κλιματισμού, ενδελεχούς απορρύπανσης, επιμελημένης  εξυγίανσης και εφαρμογή αποκατάστασης  χωρίς υπολειμματικότητα. 

Οι δε εφαρμοστές αποκατάστασης,  θα πρέπει να ζητούν την Βεβαίωση από τον γιατρό εργασίας ή τον υπεύθυνο Τεχνικό Ασφαλείας,  με το αιτιολογικό  ότι έχει γίνει η καθαριότητα των μονάδων κλιματισμού και τα στοιχειά του σκευάσματος (εγκρίσεις, Ε.Ο.Φ., κλπ),  ώστε να λαμβάνονται υπόψη όλα τα μέτρα ασφάλειας για την υγιεινή των χώρων.

*Αυτή η επισήμανση του Ιατρού Εργασίας  Θανασιά Ευθύμιου είχε γίνει και στο σεμινάριο για τους εφαρμοστές που διενεργούν απεντομώσεις σε εσωτερικούς χώρους.   

Προσοχή:  Δεν προμηθευόσαστε μόνο τα απολυμαντικά, χρειάζεται και τεχνική μελέτη για τις μεθόδους και τρόπους εφαρμογής, έτσι ώστε όταν θα γίνει ένας έλεγχος ‘’ιχνηλασιμότητας’’, θα μπορεί να διαπιστωθεί αν ελήφθησαν όλα τα μέτρα με βάση το ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης  σε χώρους σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ..

Έτσι οι Υγειονομικές Υπηρεσίες – χωρίς μεταβιβάσεις- θα μπορούν να προβούν  – πάντα ηλεκτρονικά –στην παραλαβή των Βεβαιώσεων –Πιστοποιητικών– με τον αντίστοιχο φάκελο  από τον κάθε υπεύθυνο όπου έγιναν οι εφαρμογές.  Είτε σε μια σχολική μονάδα, είτε σε έναν υπεύθυνο ενός Μ.Μ.Μ., αλλά και σε επαγγελματικούς χώρους ειδικά εκεί που υπάρχουν κεντρικές  μονάδες κλιματισμού ,κλπ. Έτσι θα μπορούν να διενεργούν οπού κρίνουν ότι χρειάζεται τους ορθούς ελέγχους ‘’ιχνηλασιμότητας’’  ώστε να ανιχνευτούν , υλικά με ‘’ ρυπογόνα κοκτέιλ’’,  μαζί με ‘’έξτρα μικροβιακό φορτίο’’ ή κάθε ‘’απολυμαντικό νεράκι’’, όπου εδώ τα πράγματα είναι ποιο επικίνδυνα, αλλά και αν τηρήθηκαν τα μέτρα προστασίας για την ασφάλεια της υγιεινής των χώρων;

Μήπως οι ηλεκτρονικές αποστολές των Βεβαιώσεων –Πιστοποιητικών και φακέλων θα έπρεπε να έχουν αρχίσει να παραλαμβάνονται από χθες ;

Και στα ευχάριστα.

Όπως θα έχετε ενημερωθεί ερευνητές του Εργαστηρίου Νανοτεχνολογίας του ΑΠΘ, φτιάχνουν νανοσωματίδια, τα οποία προσαρμόζουν έναντι της αντιμετώπισης του COVID-19, έτσι ώστε ο χρήστης θα μπορεί μεταξύ άλλων να ψεκάσει μια επιφάνεια ή την στολή εργασίας που φορά, οπότε ο ιός να μην προσκολλάται πάνω σ΄ αυτά .

Σας ενημερώνω δε ότι έρχεται και στη Ελλάδα –επιφέροντας ίσως και αλλαγές- η μόνη εταιρεία στον κόσμο που έχει αναπτύξει μια απολυμαντική λύση με 3 επίπεδα προστασίας 99,999% αποτελεσματικότητα και έως και 24 ώρες υπολειμματική προστασία. Έχει αναπτύξει μια σειρά απολυμαντικών αλλά και εφαρμογών που είναι κλινικά δοκιμασμένες για να αποδίδουν καλύτερα, να προστατεύουν περισσότερο, να είναι ποιο φιλικές προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον αλλά και να εξοικονομούν χρόνο και χρήμα με την εφαρμογή τους .

Κοινοποίησε το: Ενεργή συμβολή μπορεί να έχουν όλοι , αρχίζει δε να γίνεται μεγαλύτερη όταν μεταφέρεται από τη συμμετοχή της οικογένειας , της πολυκατοικίας, των τοπικών και πληθυσμιακών ομάδων, τις κυβερνητικές η μη-κυβερνητικές οργανώσεις και οργανισμούς, συλλόγους, σωματεία, ομοσπονδίες ,  ιδρύματα και φορείς, με μια αναδημοσίευση ή ένα e-mail,  κ.λ.π

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:  https://klintec.gr/εφαρμόζονται-τα-…κληρωμένα-προγρά/ ‎