Η ‘’μηχανική πρόληψη κατά των λοιμώξεων’’ ενάντια στο πολλαπλώς πανάκριβο κόστος της ασυμβατότητας.

Η ‘’μηχανική πρόληψη κατά των  λοιμώξεων’’ ενάντια στο πολλαπλώς πανάκριβο κόστος της ασυμβατότητας.

Έως ότου η επιστήμη απαντήσει ‘’πότε θα τελειώσει’’ το άγνωστο του Sars-CoV-2, προσοχή στην ασυμβατότητα γιατί κοστίζει πολλαπλώς και πανάκριβα. 

Η ασυμβατότητα  στα υλικά των επιφανειών και προϊόντων δεν υποστηρίζει τον αποτελεσματικό καθαρισμό – απολύμανση, έναν ουσιαστικό παράγοντα κρίσιμης σημασίας για τον μετριασμό της εξάπλωσης των λοιμώξεων.

Υπάρχουν πολλά διαφορετικά υλικά και υφάσματα σε ένα εσωτερικό χώρο και δεν μπορούν όλα να καθαριστούν και να απολυμανθούν με τον ίδιο τρόπο. Όταν αυτό συμβαίνει γίνεται ‘’ζημιά’’. Πρώτα, σε μικροσκοπικό επίπεδο και μετά συνεχίζεται μέχρι να φανεί ξεκάθαρα ορατή η’’ ζημιά ’’.

Οι  ζημιές που  προκλήθηκαν στα υλικά των επιφανειών και προϊόντων από την από την μη ορθή εφαρμογή τεχνολογιών απολύμανσης, εμποδίζουν τον αποτελεσματικό καθαρισμό-απολύμανση.  Λόγω της πολυπλοκότητας αυτού του προβλήματος τα κόστη είναι υψηλά για επισκευή ή/και την αντικατάσταση, άλλα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν για την υγειονομική μας ασφάλεια.

Μέσα από τα πρόβλημα που προκύπτουν ανακαλύπτουμε, πως οι εφαρμοστές που διενεργούν τα ολοκληρωμένα προγράμματα καθαρισμού-απολύμανσης, πρέπει να είναι  εξειδικευμένα και αξιολογημένα άτομα για την καταλληλότητά τους (π.χ. απόφοιτος της σχολής απολυμαντών ή από άλλη ειδικότητα κατάλληλα εκπαιδευμένη), ο δε σχεδιασμός εφαρμογής των απολυμάνσεων πρέπει να γίνεται υπό την ευθύνη ειδικού επιστήμονα, όπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά του δικαιώματα (π.χ. Επόπτες Δημόσιας Υγείας) , σύμφωνα και με την εγκύκλιο ( αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020). Αιτήσεις για τα ομαδικά προγράμματα με το μικρότερο κόστος γίνονται και για την Πιστοποιημένη επιμόρφωση στον καθαρισμό-απολύμανση από μολυσματικές μικροβιακές Λοιμώξεις, συμπεριλαμβανομένου του SARS-CoV-2 .

Η πολυπλοκότητα τέτοιων των προβλημάτων προκύπτουν μόνο σε υγειονομικές μονάδες (Δημόσιου – Ιδιωτικού) συμπεριλαμβανομένων και των μέσων διακομιδής (ασθενοφόρα, ελικόπτερα, κλπ). Η πρόληψη κατά των λοιμώξεων στην πράξη και – για μη υγειονομικές μονάδες – σχετίζεται με τον έλεγχο και εξετάζει παράγοντες που συσχετίζονται με την εξάπλωση των λοιμώξεων, στο πλαίσιο μιας Εγγυημένης Υγειονομικής Εξασφάλισης απέναντι στους εργαζόμενους, άλλα και στους φιλοξενούμενους, επισκέπτες –ταξιδευτές.

Αντιμετώπιση με το μικρότερο κόστος.

Δημιουργούνται όλο και νέες ειδικές “ομάδες κρούσης” με διαδικασίες που τεκμηριώνονται και εκτελούνται από προσωπικό με πιστοποιημένη εκπαίδευση, για την ’’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας & Υγιεινής των Εσωτερικών Χώρων‘’ ως συμπληρωματικό υλικό υπέρ κάλυψης  της εγκύκλιου ( με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020) συμπεριλαμβανομένης της  θωράκισης ,με τα πλεονεκτήματα της Προληπτικής Υγιεινής

Το BIOPPROTECT™ εντάσσεται στις τεχνολογίες μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας και υψηλής διαχυτικότητας τόσο σε πορώδη όσο και μη πορώδη υλικά, όπου δρα ως πρωτοπόρος παθητική μέθοδος  με ‘’μηχανικό τρόπο εξουδετέρωσης ’’  για μεγάλο χρονικό διάστημα 60 έως και 90 ημέρες , ανάλογα με την εφαρμογή, τη χρήση και το περιβάλλον. Με άδεια κυκλοφορίας από τον (ΕΟΦ) ως απολυμαντικό στο προϊόν BIOPROTECT RTU όπου συμπεριλαμβάνεται και η ιοκτόνος δράση του έναντι του SARS-CoV-2.

Η συμπληρωματική θωράκιση των εσωτερικών χώρων αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα της Προληπτικής Υγιεινήςμε τις τεχνολογίες μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας και υψηλής διαχυτικότητας, όπου δρα ως πρωτοπόρος παθητική μέθοδος  με ‘’μηχανική πρόληψη κατά των  λοιμώξεων’’. Συμβάλει στην ολοκληρωμένη προσέγγιση της καινοτομίας για την ‘’Υγειονομική Εξασφάλιση’’, οικοδομώντας συγχρόνως εμπιστοσύνη  για τα  περιβαλλοντικά μέτρα ελέγχου της διασποράς των λοιμώξεων σε ανώτερο επίπεδο αξιοπιστίας, ως προς την προάσπιση της υγειονομικής ασφάλειας.

Ως εκ τούτου, καθοριστικός παράγοντας για την μελλοντική ποιότητα της υγιεινής ζωής των πολιτών, είναι το πόσο αποτελεσματικά θα αξιοποιηθεί η κοινωνική εξέλιξη της πρόληψης, για την υγειονομική ασφάλεια τους.

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Η ‘’μηχανική πρόληψη κατά των λοιμώξεων’’ ενάντια στο πολλαπλώς πανάκριβο κόστος της ασυμβατότητας

Πηγή :   https://klintec.gr/η-μηχανική-πρόληψη-κατά-των-λοιμώξ/ ‎

Διαρκής Ενημέρωση