Καθαριότητα και Υγιεινή: Από τη Θεωρία στην Πράξη!!

Καθαριότητα και Υγιεινή: Από τη Θεωρία στην Πράξη!!

Το ραγδαία αυξανόμενο ενδιαφέρον με απαιτήσεις από τους καταναλωτές, σε θέματα καθαριότητας και υγιεινής των εσωτερικών  χώρων, για ένα καλύτερο και ασφαλέστερο υγιεινό περιβάλλον μιας Αναβαθμισμένης Ποιητικής  Διαβίωσης, με εσωτερική αρμονία και ηρεμία , χρειάζεται ενημέρωση.

Όταν ένας “άρρωστος εσωτερικός χώρος” μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα υγείας σε όλους μας,  ως ‘’οδηγό για ένα υγιεινό τρόπο να ζεις’’ αναφερόμαστε στο ότι το “υποτίθεται καθαρό” είναι πιο επικίνδυνο από το βρόμικο,   άλλα και στο ότι δεν εξαλείφει το ‘’ανθρώπινο λάθος’’,  έναντι των μολυσματικών παραγόντων.

Η έννοια του καθαρού  Βιο – περιβάλλοντος , ιδιωτικού ή δημοσίου είναι ζωτικής σημασίας  για όλους μας , μιας και ξεκινάει από τους χώρους που ζούμε και εργαζόμαστε, γι’ αυτό η διαρκής δράση για την προστασία του σκοπό έχει, ως ηθική υπόμνηση και υπέρτατο χρέος , στην λήψη προληπτικών μέτρων  από όλους μας- Πολίτες και Πολιτεία!

Ανέκαθεν ο άνθρωπος έπρεπε να ‘’παλεύει με τη Φύση’’ για να επιβιώσει, –προσπαθώντας να της επιβληθεί – χωρίς να σκέφτεται τις συνέπειες που επηρεάζουν τόσο τον εαυτό του όσο και τους γύρω του . Η τεράστια άνοδος του βιοτικού επιπέδου οφείλεται κυρίως στην ανάπτυξη της τεχνολογίας με σκοπό την εξυπηρέτηση του , επηρεάζοντας –θετικά, αλλά και αρνητικά- με συνέπειες στις περισσότερες εκφάνσεις του , από την αρνητική χρήση της τεχνολογίας .

Σιγά- σιγά  έχει αρχίσει να συνειδητοποιεί ότι, αυτή η αρνητική χρήση προκάλεσε και συνεχίζει να προκαλεί ,σε αυξανόμενο ρυθμό την καταστροφή του περιβάλλοντος και για να επιβιώσει, πρέπει να το προστατέψει. Παρ’ όλα αυτά όμως η θετική ανάπτυξη με την ορθή χρήση της τεχνολογίας ,μπορεί να φανεί σωτήρια στη αποκατάσταση του περιβάλλοντος

Οι Bio-Εφαρμογές είναι μια Αναβάθμιση της Ζωτικής Σημασίας Υπηρεσιών, σε τομείς Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος ,  η οποία συνδέει την Εναρμόνιση των Εφαρμοσμένων Τεχνικών για την τελειότητα των διαδικασιών, με την Ποιότητα των Παρεχομένων Υπηρεσιών.

Για την αντιμετώπιση των ποικίλων οργανισμών , Περιβαλλοντικού και Υγειονομικού Ενδιαφέροντος , στους κατοικημένους χώρους , πέραν των πληροφοριών επί της μορφολογίας, βιολογίας, οικολογίας αυτών, χρειάζεται και πλήρης ενημέρωση των διάφορων μεθόδων και πρακτικών, με επενδύσεις για την συνεχή βελτίωση των ενσωματωμένων παροχών υψηλής ποιότητας και ‘‘Σεβασμό στις ανάγκες του καταναλωτή’’ μαζί με τα Πρωτόκολλα επαγγελματικών εφαρμογών τους.

Η προσπάθεια μας , αναδεικνύει την Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Διαχειριστικών Λύσεων  Υγειονομικού και Περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος , ακόμα και για την σύνταξη της επιστημονικής τεχνικής μελέτης από τους  P.C.S. Εφαρμοστές ,  αλλά και των Bio- Εφαρμοστών περιβάλλοντος εσωτερικών χώρων , ως συμβολή μιας Επαγγελματικής Διαχείρισης του Βιο-Περιβάλλοντος.  Στηρίζεται στην ανάπτυξη διαμορφωμένων προγραμμάτων, με πλήρη εναρμόνιση των δαπανών, για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών στο μέγιστο βαθμό, με στόχο την προώθηση της διασφάλισης των συνθηκών Υγιεινής και Ασφάλειας ,για εργασίες εφαρμογών στους χώρους σας, ώστε να εξασφαλίζεται μια απόλυτα υγιή διαβίωση. Επιπλέον δε και οι ενασχολούμενοι με την καθαριότητα στους εσωτερικούς χώρους,  θα πρέπει να αναβαθμίσουν την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών τους, αναπροσαρμόζοντας  σύμφωνα με το άρθρο 3 , (…κατοικίες χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.) της Υπουργικής  Απόφασης (νέα υγειονομική διάταξη) προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία .

Στην καθημερινότητα μας η συμβίωση μας με τα ακάρεα της εσωτερικής σκόνης (Dust mites) είναι ποιο εύκολη η αντιμετώπιση τους εν συγκρίσει με το άκαρι της ψώρας  (Sarcoptes scabiei) .

Οι επαγγελματίες  επιστήμονες γνωρίζουν ότι,  το γιατί πρέπει να γίνονται , (Απορρύπανση –Περιβαλλοντική Εξυγίανση –Εξουδετέρωση ή απολύμανση χωρίς υπολειμματικότητα ) πριν ή /και μετά από οποιαδήποτε χρήση βιοκτόνων. Απορρέει από την ανάλυση στο Άρθρο 18, του Κανονισμου (ΕΕ) αριθ. 528/2012, προκύπτει και από στο άρθρο 3 στην Υπουργική Απόφαση  και Τεκμαίρεται δε και από τον Ε.Ο.Δ.Υ- στα Περιβαλλοντικά μέτρα  Ψώρα, –όπου αναφέρει: ….(στην περίπτωση αυτή, το εντομοκτόνο θα πρέπει να απομακρύνεται κατά το μέγιστο δυνατό, πριν από την εκ νέου χρήση των αντικειμένων) .

«Η ανάδειξη της επικινδυνότητας των Ημιμέτρων με μεμονωμένες εφαρμογές, δημιουργεί την ανάγκη μιας επιμελημένης εφαρμογής μέτρων με στοιχειώδεις κανόνες,  προλαμβάνοντας έτσι τις τυχόν αρνητικές συνέπειες απέναντι στους συνανθρώπους μας, αλλά και στο περιβάλλον.»

Επιπλέον δε χρειάζεται περισσότερη προσοχή , όπως στο να μην απορρυπαίνουμε – τινάζουμε στρώματα  αλλά και χαλιά σε έναν εσωτερικό χώρο, χωρίς να έχουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό, ώστε να μην δημιουργείτε επιμόλυνση. Τα τελευταία χρόνια η ρύπανση των εσωτερικών χώρων, όπως αναφέρθηκε από τον Ειδικό  Ιατρό Εργασίας Θανασιά Ευθύμιο στα σεμινάρια, με θέμα  την  Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντολογική & Υγειονομική Διαχείριση για την αποκατάσταση των προβλημάτων  τους, έχουν επιβαρυνθεί κατά πολύ περισσότερο, όχι  μονό από την χρήση, την αιθαλομίχλη , την αφρικανική σκόνη  ,την επικίνδυνη και πολυδάπανη μούχλα ή τους καλούμενους βιολογικούς ρύπους, αλλά και των ‘’φτηνών λύσεων’’ λόγω των ‘’οικονομικών συνθηκών’’.

Σε απάντηση του δε, στο ποιος πρέπει να μεριμνήσει για την ολοκλήρωση, πριν από την εκ νέου χρήση των χώρων –μετά από κάθε εφαρμογή Μυοκτονίας – Απεντόμωσης ή/και σε ειδικευμένες εφαρμογές (Ε.Ο.Δ.Υ- στα Περιβαλλοντικά μέτρα  Ψώρα) στους εσωτερικούς χώρους, τόνισε ότι πρέπει να γίνεται από ειδικευμένους επαγγελματίες εφαρμοστές , με τον εξοπλισμό για εξειδικευμένες Bio -εφαρμογές  επαγγελματικής  απορρύπανσης, εξυγίανσης και απολύμανσης κατά όγκο, και όχι από άτομα της καθημερινής καθαρότητας.

Όπως και να ονομάζεται ο Καθαρισμός -(Bio-καθαρισμός, Βιο-καθαρισμός, βιολογικός, οικολογικός )-ο βασικότερος κανόνας διασφάλισης των συνθηκών υγιεινής για μια ποιοτική διαβίωση, είναι η ορθή και ασφαλή χρήση των  επαγγελματικών εφαρμογών  μαζί με τον απαραίτητο εξοπλισμό  και τα Πρωτόκολλα αυτών. 

‘’Από τη Θεωρία στην Πράξη ’’ :Προάγοντας την προληπτική υγιεινή των χώρων …βελτιώνουμε τον τρόπο ζωής!

Στην KlinTec έχοντας ως βασικές προτεραιότητες την Ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και το σεβασμό προς τον άνθρωπο άλλα και το Περιβάλλον. Διαθέτουμε  εμπειρία 35 χρόνων  με  Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων , με πολύπλευρη κατάρτιση διαφόρων ειδικοτήτων,  ‘’βαθειά γνώση της πράξης’’  και πολυετή εμπειρία στη παροχή εξατομικευμένων λύσεων σε Καινοτόμες Υπηρεσίες Περιβαλλοντολογικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.  Με συνεχή  ερευνά στην πράξη σε ειδικευμένες μεθόδους προηγμένης τεχνολογίας (ISCO), έχουμε  αναπτύξει κατάλληλες τεχνικές για την επίτευξη της υψηλής επιστημονικής εξειδίκευσης των συγκεκριμένων στόχων, εφαρμόζοντας μεθόδους με  Πρωτόκολλα εφαρμογών για την αναγκαιότητα ανάδειξης των ‘’πράσινων στρατηγικών’’ στις   Bio- εφαρμογές Διαχείρισης Εσωτερικών Χώρων.

Ευελπιστώ ότι, σε Εκπαιδευτικές Ημερίδες άλλα και στα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Αντιμετώπισης Επιβλαβών Οργανισμών ,να υπάρχει διευρυμένη θεματολογία, για την  Βελτιωμένη Αποτελεσματικότητα των Εφαρμογών  Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, έτσι ώστε οι Επαγγελματίες  επιστήμονες να ενημερώνονται για την ανάγκη μιας επιμελημένης εφαρμογής μέτρων με στοιχειώδεις κανόνες,  προλαμβάνοντας έτσι τις τυχόν αρνητικές συνέπειες.

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή:  http://www.greenandcleanhotels.gr/?p=1952

Διαρκής Ενημέρωση

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (για SARS-CoV-2)

New-2023 -2024 Επαγγελματικός Εξοπλισμός Bio-Εφαρμογών Απολύμανσης-Απορρύπανσης-Εξυγίανσης & Αποκατάστασης.

Σχετικά Άρθρα

 1. Bio-Disinfection Solutions
 2. Τα περί διασφαλισμένης ποιότητας του υγιεινού ….στους εσωτερικούς  χώρους. !!
 3. Το αντίδοτο στους ‘’κρυφούς κινδύνους’’ των χώρων φιλοξενίας !!
 4. Είναι τα ρυπογόνα ‘’κοκτέιλ’’ με βιοκτόνα και τα μικροπλαστικά οι ‘’αόρατοι εχθροί’’ μας;
 5. Ωφέλιμοι θηρευτές για την προστασία του αστικού πρασίνου !!!
 6. Οι εξελίξεις της επικίνδυνης και πολυδάπανης μούχλας !!!
 7. Η Μούχλα προσελκύει τα ‘‘αρπακτικά ακάρεα’’ στα σπίτια μας.
 8. Επιθετικά ‘‘αρπακτικά ακάρεα’’ οι νέοι εισβολείς στα σπίτια μας.
 9. Ποιοτική αναβάθμιση των συνθηκών υγιεινής ενός εξελισσόμενου εσωτερικού περιβάλλοντος.
 10. Διαχειριστική αποκατάσταση προβλημάτων σε εσωτερικούς χώρους.
 11. Η Ρύπανση των εσωτερικών χώρων και οι επιπτώσεις στην υγεία μας !!
 12. Βελτιωμένη Αποτελεσματικότητα Εφαρμογών Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
 13. Μήπως απαιτείται εξονυχιστικός έλεγχος σε παραμέτρους που αφορούν την υγεία μας;
 14. Τι γνωρίζετε για τους ‘’άγνωστους κίνδυνους’’ μετά τον καθαρισμό των στρωμάτων;
 15. Προβληματισμοί στην Ομαλή Αντιμετώπιση της Έξαρσης σε ‘’Παρασιτικούς Εισβολείς’’ και Ψώρα.!!
 16. Η επαρκής κατάρτιση εξασφαλίζει την επίτευξη ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος.
 17. Το υποτίθεται καθαρό δεν εξαλείφει το ‘’ανθρώπινο λάθος’’ έναντι μολυσματικών παραγόντων.
 18. Η τήρηση βασικών κανόνων με ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά μέτρα διαχείρισης για την προαγωγή υγείας.
 19. Διαταραχές με Αυξημένη Επικινδυνότητα στις Λοιμώξεις.
 20.  Τα περί Bio-λογικών καθαρισμών στα υπνοδωμάτια.!!