Μήπως απαιτείται εξονυχιστικός έλεγχος σε παραμέτρους που αφορούν την υγεία μας;

Μήπως απαιτείται εξονυχιστικός έλεγχος σε παραμέτρους που αφορούν την υγεία μας;

Πολλοί άνθρωποι εκπλήσσονται όταν, μετά από εφαρμογές απεντομώσεων, για κατσαρίδες , κοριούς,  ψύλλους,  ‘’παρασιτικούς εισβολείς’’,  ψώρα – (Ε.Ο.Δ.Υ), ψείρες του σώματος  και γενικά για όλες τις πληγές «υγειονομικής σημασίας» με  αυξημένη επικινδυνότητα στις λοιμώξεις,  ανακαλύπτουν στους εσωτερικούς χώρους, μαζί με την σκόνη να έχουν παραμείνει εγκλωβισμένοι ρύποι μαζί με ‘‘χημικές ουσίες’’. Πολλές φόρες όμως ανακαλύπτουν  και  μικροτεμαχίδια εντόμων π.χ  κατσαρίδας αλλα και μικροτριχίδια τρωκτικών, ακόμα και σε υφασμάσημα είδη (ριχτάρια, ταπετσαρίες σαλονιών στρωμάτων, χαλιά-μακέτες) , όπου η συνάρθρωση αυτών των αιτιών θα μπορούσε σε άτομα με ή/και χωρίς ευαισθησία να προκαλέσει αλλεργίες ή ακόμα και προβλήματα στο αναπνευστικό.

Η ανάδειξη της επικινδυνότητας στις “ μισές αλήθειες” , αλλά και των προβλημάτων  της Διαχείρισης για τα “Καθαρά Δωμάτια με φιλικό περιβάλλον” μαζί με το αν τηρούνται οι κανόνες υγιεινής στα Μ.Μ.Μ., δημιουργεί την ανάγκη μιας επιμελημένης εφαρμογής μέτρων με στοιχειώδεις κανόνες, προλαμβάνοντας έτσι τις τυχόν αρνητικές συνέπειες απέναντι και στον τουρισμό .

Για του κινδύνους αλλά ανάγκη για την  Διατήρηση μιας Ασφαλέστερης Καθαριότητας και Υγιεινής  στους εσωτερικούς χώρους , έχουν επισημανθεί τα προβλήματα ελλείψεων για την  επαρκή κατάρτιση στους αρμόδιους φορείς  ,μαζί τον ανύπαρχτο σχεδιασμό ελέγχων στις απεντομώσεις – μυοκτονίες,

Σε προσωπική επιστολή και θέμα την – «Διοικητική δράση στα υπαρκτά προβλήματα για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση εχθρών υγειονομικής σημασίας.»-επεσήμανα στα αρμόδια τμήματα του Υπ.Α.Α.Τ – τα τεραστία προβλήματα που προκύπτουν ακόμα και σε διαγωνισμούς, επιδοτούμενα προγράμματα, αλλά και για την λειψή μέτρων ,πριν αρχίσουν να γίνονται “σοβαρά ατυχήματα “.  Επεσήμανα δε, ότι λόγω τις χρονίζουσας ανοχής και ‘’δυσανεξίας’’ του ίδιου του συστήματος (έλλειψη οργάνωσης ελέγχων, δομημένης νομοθεσίας, κλπ), η απουσία συγκεκριμένης δομής με καθορισμένες ευθύνες κι αρμοδιότητες σε συνδυασμό με την έλλειψη προσωπικού να καθιστά το έργο της σύνταξης και ανάπτυξης προγραμμάτων καταπολέμησης σε συνδυασμό ή/και μετά την χρήση βιοκτόνων ιδιαίτερα δύσκολο.

Με έκπληξη στην απάντηση διαπίστωσα ότι, το συγκεκριμένο τμήμα  του Υπ.Α.Α.Τ, μου αναφέρει,  για θέματα αντιμετώπισης εχθρών υγειονομικής σημασίας, για τα οποία δεν αναφέρομαι στην επιστολή (π.χ. κουνούπια κλπ.) αρμόδιο είναι το Υπουργείο Υγείας. Η επιστολή έχει κοινοποιηθεί και α) Γεν. Δ/νση. Πρ.Φυτ. αρ.Υπ.Α.Α.Τ β) Γεν.Δ/νση Δημ Υγείας   γ) Τμ.Υγειον.Κανονισμών δ)  Ε.Ε.Ε.Ε.Υ. ε) ΣΕΑΜΕ.

Στους επαγγελματίες εφαρμοστές έχουν γίνει επισημάνσεις για περισσότερη κατανόηση του κανονισμού των βιοκτόνων’’,   αλλά και για τον τρόπο με οποίον ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012 συμβάλλει στη βιώσιμη χρήση των βιοκτόνων, έτσι ώστε να γίνεται σχετικά κατανοητή η ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων,  με σκοπό τον περιορισμό των κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων , των ζώων καθώς και για το περιβάλλον από τα βιοκτόνα, αλλά και μέσα από απαντήσεις προς τον πρόεδρο του ΣΕΑΜΕ .

Ως παράδειγμα για την ‘’ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων’’  του αναφερόμενου Κανονισμού,  ώστε να διασφαλίζεται σε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας η υγεία των ανθρώπων, θα αναφερθώ στο (Ε.Ο.Δ.Υ – για την ψώρα), που επισημαίνει  (Γενικά δεν συστήνεται κοινό εντομοκτόνο του εμπορίου εγκεκριμένο για οικιακή χρήση, παρά μόνο σε αδυναμία εφαρμογής των προαναφερθέντων μέτρων σε αντικείμενα ή επιφάνειες (στην περίπτωση αυτή, το εντομοκτόνο θα πρέπει να απομακρύνεται κατά το μέγιστο δυνατό, πριν από την εκ νέου χρήση των αντικειμένων)

Στις στοχευμένες ενημερώσεις αναφέρουμε αναλυτικά  για τα προγράμματα και τις ενέργειες που μπορούν να συνεισφέρουν στην  βελτίωση των συνθηκών υγιεινής των εσωτερικών χώρων ,π.χ  (όλα τα είδη ενδιαίτησης ( διαμονής ) – μονάδων φιλοξενίας , η κάθε Εναλλακτική μορφή τουρισμού, (Ιατρικός ΤουρισμόςΚέντρα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης) κέντρα θερμαλισμού- θαλασσοθεραπείας, Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων,  Βρεφονηπιακοί Παιδικοί Σταθμοί, μαζί με τα Μέσα Μεταφοράς των , αλλά και κατοικίες με χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων ). Η συνεισφορά στην τήρηση με κάθε λεπτομέρεια πρωτίστως των Πρωτόκολλων στις επαγγελματικές εφαρμογές, συμβάλει όταν είναι εναρμονισμένα με τις Υπουργικές Αποφάσεις (νέα υγειονομική διάταξη)  για (κατοικίες , χώρους ενδιαίτησης ( διαμονής ) – φιλοξενίας και διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.) προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία.

Ευελπιστώ στην Εκπαιδευτική ημερίδα του ΣΕΑΜΕ την 07/12/2019 οι παρευρισκόμενοι να έχουν την δυνατότητα ώστε να τους διευκρινιστούν τυχών απορίες από τα προαναφερόμενα .

Μπορεί το Υπουργείο Υγείας να αποστέλλει εγκυκλίους για έλεγχους με νόμους για την προστασία των πολιτών , οι έλεγχοι όμως -‘’σχεδόν ανύπαρκτοι’’ -ίσως και να μην γίνονται . Έως ότου λοιπόν τα Υπουργεία και οι Περιφέρειες αποφασίσουν ποιοι θα πρέπει να κάνουν τους έλεγχους, είναι  πλέον εμφανές ότι απαιτείται να ελέγχουμε ως ευσυνείδητοι πολίτες ποιο εξονυχιστικά, παραμέτρους που αφορούν την υγεία μας.

Αυτά γιατί όπως αντιλαμβάνεστε  η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των εχθρών υγειονομικής σημασίας έχει αφεθεί , στο φιλότιμο και στην ευσυνειδησία του όποιου υπαλλήλου που θα πρέπει να εργαστεί γι αυτό ενδεχομένως συμπληρωματικά των υποχρεώσεών του, είτε σε συλλογικές προσπάθειες (Σύνδεσμος ΣΕΑΜΕ απεντομώσεων-μυοκτονιών, Σωματεία Επιστημών Υγείας και Ελεγκτών Υγείας, κλπ) είτε και σε φιλότιμες προσπάθειες ακόμα και ιδιωτών .

Συνοψίζοντας ,οι επαγγελματίες που εμπλέκονται με χώρους (κατοικίες , χώρους ενδιαίτησης ( διαμονής ) – φιλοξενίας και διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.), μαζί και τα Μέσα Μεταφοράς των, άλλα και οι εμπλεκόμενοι επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες περιβαντολλογικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος , θα πρέπει με σεβασμό και προσήλωση στον Άνθρωπο , να ελέγχουν ποιο εξονυχιστικά, παραμέτρους που αφορούν την υγεία του.

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή : http://www.greenandcleanhotels.gr/?p=1871