Με πολλαπλή προσέγγιση η ανάκτηση της Υγειονομικής Εξασφάλισης στους χώρους φιλοξενίας.!!

Με πολλαπλή προσέγγιση η ανάκτηση της Υγειονομικής Εξασφάλισης στους χώρους φιλοξενίας.!!

Καθώς η παγκόσμια πανδημία Covid-19 συνεχίζει να επηρεάζει τα ταξίδια, είναι σημαντικό για όσους ασχολούνται με τους χώρους φιλοξενίας να εφαρμόσουν ένα σχέδιο δράσης  –πολλαπλής προσέγγισης -με βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης,  που να αντιμετωπίζει τόσο την τρέχουσα κατάσταση όσο και τη μελλοντική, μέχρι την πλήρη ανάκτηση της αγοράς.

Η πανδημία είναι μια ειδική περίπτωση κινδύνου, με υψηλή αβεβαιότητα η οποία πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ιδιαίτερα ’’επικίνδυνη λοίμωξη’’  πολύ δε περισσό όταν υπάρχει το δυνητικά ’’ άγνωστο του SARS-CoV-2’’ ,  πριν από την εκ νέου χρήση των χώρων και των αντικειμένων .

Εκτιμώντας τις ειδικές συνθήκες,  θα πρέπει να ύπαρξη κατανόηση στην ταξιδιωτική αντίληψη των ταξιδιωτών, σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση. Θα πρέπει να  λαμβάνετε υπόψη , το συναίσθημα των καταναλωτών για τη στρατηγική της επαναλειτουργίας του χώρου φιλοξενίας. Δεν μπορεί μόνον άπλα ‘’να φαίνονται ‘’η θετική αναβάθμιση με συμπαθητικά μηνύματα, αλλά  θα πρέπει να αποδεικνύεται με αρχεία τα οποία µε διαφανή τρόπο να αναφέρονται ξεκάθαρα στην εφαρμογή των προβλεπόμενων Υγειονομικών Πρωτόκολλων ,για την υγειονομική ασφάλεια τους και όχι απλά να εννοούνται (έμμεση αναφορά).

Όπως σε κάθε σύστημα έτσι και σε αυτό το Σχέδιο Δράσης ,η απόδειξη της τήρησης δεν μπορεί να προκύπτει μόνο από τιμολόγια αγοράς (πχ αγορά εξοπλισμού ή σκευασμάτων) αλλά από τα παραπάνω τεκμήρια εφαρμογής

Εν συντομία η συνοχή και η συνέπεια απέναντι στο Σχέδιο Δράσης με την προσήκουσα σοβαρότητα για την Ορθή Εφαρμογή των Υγειονομικών Πρωτόκολλων είναι Αδιαπραγμάτευτη,( Πρόληψη- Προστασία- Αντιμετώπιση).

  Όταν επισημαίνετε ο κίνδυνος για την Υγεία των φιλοξενούμενων, η ‘’δυνητικότητα ‘’ με το ‘’άγνωστο του  SARS-CoV-2 ’’ πρέπει να αντιμετωπίζεται πλήρως με ολοκληρωμένες εφαρμογές , Απολύμανσης/Απορρύπανσης-Καθαριότητας / Αποκατάστασης, ως διορθωτικές ενέργειες για άμεση εφαρμογή αποκατάστασης πριν από την εκ νέου χρήση των χώρων.

Μήπως οι φιλοξενούμενοι  ταξιδευτές –παραθεριστές, αρχίζουν να χάνουν την εμπιστοσύνη τους απέναντι στις εκπτώσεις που ελλοχεύουν σοβαρούς κινδύνους για την υγειονομική τους ασφάλεια στους χώρους φιλοξενίας και μας μεταφέρουν την ανάκτηση σε βάθος πενταετίας με Plan E ;

Ίσως οι σύμβουλοι στους χώρους φιλοξενίας για την υγειονομική ασφάλεια των φιλοξενούμενων – ταξιδευτών πρέπει να το ‘’ψάξουν περισσότερο’’ μιας και προτείνουν ή/και καταρτούν εκθέσεις συμπεριλαμβανόμενων για τις αναχωρήσεις, να εφαρμόζονται 2 πρωτόκολλα, όταν το ‘’άγνωστο του  SARS-CoV-2 ’’  δεν επιδέχεται ούτε καν  “διαπραγμάτευση”;

‘’Μήπως το  άτμισμα με συσκευή ατμού (πχ. με ατμοκαθαριστή) διασπείρει το  δυνητικά ’’ άγνωστο του SARS-CoV-2’’;- (μια εικόνα χίλιες λέξεις ) ’’.

 • στοιχείο Η 10 :Κανονικός καθαρισμός και αναμονή 24 ωρών πριν το δωμάτιο διατεθεί σε πελάτη ή Σχολαστικός καθαρισμός – απολύμανση στις επίμαχες επιφάνειες δωματίου και μπάνιου.
 • στοιχείο Η 14: Οι υφασμάτινες επιφάνειες (πχ ταπετσαρίες επίπλων) πρέπει να καθαρίζονται με συσκευή ατμού (θερμοκρασία>70°).

Όταν η ανωτέρω λιπόφιλη συμπεριφορά, (ο ιός φέρει λιπόφιλη εξωτερική στοιβάδα)  μας οδηγεί στην αναγκαία λήψη σχολαστικών καθημερινών μέτρων καθαρισμού – απολύμανσης. Σύμφωνα με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, αναφέρεται ότι  η χρήση των ατμοκαθαριστών πρέπει να πραγματοποιείται αφού έχει προηγηθεί καθαρισμός  του ρούχου με πανί ελαφρά βρεγμένο με απορρυπαντικό για την απομάκρυνση λίπους.. .  (Kων/νος Ντελέζος – Οδηγός  Υγιεινής και Ασφάλειας- Επαγ. Επιμελητήριο Αθηνών ΜΑΙΟΣ 2020.jpg) 

Επιπλέον αναφορές  για τις υφασμάτινες επιφάνειες (ταπετσαρίες), μηχανήματα «υπέρθερμου ατμού» με  ταυτόχρονη αναρρόφηση, για την αποφυγή επιμόλυνσης (διασποράς) εξαιτίας της μεγάλης πίεσης στην ατμόσφαιρα, κλπ Σελίδα 53 από 106 Επιμελητήριο Ηρακλείου –ISBN – Διαδικασίες καθαρισμού, απολύμανσης και αποστείρωσης.  Οδηγίες υπάρχουν και στον Οδηγό Εφαρμογής των Υγειονομικών στα Τουριστικά Καταλύματα με  αναφορά ότι (Σε περίπτωση αναχώρησης, το δωμάτιο θα απολυμανθεί) στην σελίδα 42- 44 για το Προσωπικό Καθαριότητας – Υπηρεσία Δωματίων.

Η. Πρωτόκολλο υπηρεσιών ορόφου, δωματίων και κοινόχρηστων χώρων (καθαριότητα- housekeeping).

Η.1 Τηρείται πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης, σύμφωνα με τη με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2» (ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ),  όπως ισχύει;  

 1. Γιατί στο σύνολο σχεδόν των τουριστικών καταλυμάτων , το Υποχρεωτικό Η1 με την πανδημία και την  ‘’δυνητικότητα ‘’  με το ‘’άγνωστο του  SARS-CoV-2 ’’ να είναι σε εξέλιξη ,δεν εφαρμόζεται το όπως ισχύει ;
 2. Ποιος φέρει την ευθύνη , σε ποιον θα ‘’χρεωθούν’’ τα πρόσθημα σύμφωνα με το υπάρχει και στο (ΦΕΚ 2084 Β 30-5-2020 ΚΥΑ 1881/29.5.2020)Άρθρο 7/3 Επιβολή προστίμων);
 3. Γνωρίζουν οι των χώρων φιλοξενίας στο όπως ισχύει   είναι και  το α) O Α.Ν.2520/1940 (ΦΕΚ 273/40 τ. Α΄) «περί Υγειονομικών Διατάξεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τι υπάρχει;
 4. Γνωρίζουν ότι, μη τηρώντας την ύπαρξη αποδεδειγμένης εφαρμογής σχεδίου δράσης για τα υποχρεωτικά υγειονομικά πρωτόκολλα, είναι όλα ανοιχτά στα ‘’περί Αστικής Ευθύνης’’  ( άρθρο 60 του Ν. 4688/20, παράγραφο 5, );
 5. Μήπως οι φορείς Πιστοποίησης εκδίδουν Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης  σε Ξενοδοχεία που αντί να απολυμαίνουν τα ‘’ εργαλεία απολύμανσης ’’ δημιουργούν διασπορά ;
 6. Θέλουν οι φορείς , με επαναπροσδιορισμό κατ’ επείγουσων διορθωτικών ενεργειών και αναθεωρήσεις για μειωμένη μεταδοτικότητα στο περιβάλλον δωματίου να προληφθούν αποδεδειγμένα φαινόμενα διασποράς ;
 7. Την –Αδιαπραγμάτευτη– Ορθή Εφαρμογή των Υγειονομικών Πρωτόκολλων, που αποτελούν  μια από τις βασικότερες πτυχές της δημόσιας υγείας για την υγειονομική ασφάλεια των πολιτών , ποιος έχει το δικαίωμα να την μεταφράζει κατά το δοκούν ;
 8. Ποιος ‘’θα φέρει την ευθύνη’’απέναντι στο( ΕΛΙΝΥΑΕ)  όταν  πρόκυψη διασπορά και μένει  ‘’έκθετη’’ – η υγειονομική ασφάλεια σε εργαζόμενο άτομο;
 9. Ποιος  υγειονομικά υπεύθυνος συμπληρώνει και υπογράφει στο Check list ,
 10. Μήπως το Υπουργείο Υγείας π.χ δια της ‘’ηλεκτρονικής ιχνηλασιμότητας’’ θα πρέπει να υπενθυμίσει –‘’ως σύσταση και όχι με πρόστιμο μη εφαρμογής’’ – να γίνει εφαρμογή στο Υποχρεωτικό στοιχείο Η1 όπως ισχύει, αλλά και τις παράλληλες διορθωτικές ενέργειες στα στοιχεία Η 10 και Η 14, διότι ελλοχεύουν σοβαρούς κινδύνους με την κατ΄ εξέλιξη πανδημία και με το ‘’δυνητικά ‘’   ‘’ άγνωστο του  SARS-CoV-2 ’’ και δημιουργούν την επιτακτική ανάγκη αναθεώρησης για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διάδοση του κορωνοϊού COVID‐19 στην Ελληνική Επικράτεια;

Η λύση στο πρόβλημα των ‘’Δύσκολων εξισώσεων ‘’ λόγο κόστους βρίσκεται στην υπέρβαση των απαιτήσεων  και όχι στο ρίσκο του ‘’και ποιος θα με ελέγξει’’ , απέναντι στην υγειονομική ανασφάλεια και αβεβαιότητα των φιλοξενούμενων – ταξιδευτών , των εργαζομένων,  αλλά και όλων μας , σε Προαγωγή της Υγειονομικής Εξασφάλισης. κλπ.

Προτιμήστε ένα Σχέδιο δράσης που να εξασφαλίζει εφαρμογή και εποπτεία μαζί , επαρκή τεκμηρίωση με “απόδειξη”  αποκατάστασης  πριν από την εκ νέου χρήση των χώρων φιλοξενίας, ώστε να μεταφέρει στις φιλοξενούμενες οικογένειες  την αίσθηση της ασφαλείας για μεγαλύτερη ευημερία.

Υγειονομική Εξασφάλιση : ’ Μια πολυδιάστατη έννοια , άμεσα συνδεδεμένη με την προστιθέμενη  αξία των παρεχομένων υπηρεσιών , που συμβάλει στην ικανοποίηση  του πελάτη.’’

Αν και στα υγειονομικά πρωτόκολλα μπορεί να μην υπάρχει ”αναφορά” για τα σχολαστικά μέτρα καθαρισμού – απολύμανσης σε Wall-to-wall μοκέτες – χαλιά, κοκοφοίνικα, σιζάλ, έχουμε φροντίσει να τα καλύπτουμε οπως και όλα τα κενά ή/και ‘’τυχόν παραλείψεις’’ στην πράξη με τις Ολοκληρωμένες Εφαρμογές Απολύμανσης, Απορρύπανσης-Καθαριότητας, Αποκατάστασης. 

Για περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή :  https://klintec.gr/με-πολλαπλή-προσ…η-η-ανάκτηση-της/ ‎