Ξαναχτίζουμε μαζί την Υγειονομική Εξασφάλιση στο ανώτερο επίπεδο αξιοπιστίας .

Ξαναχτίζουμε μαζί την Υγειονομική Εξασφάλιση στο ανώτερο επίπεδο αξιοπιστίας .

Ήμαστε υποστηρικτές στις, (Προτεινόμενες στρατηγικές του Εθνικού Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου Υγείας, για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων που απειλούν την Υγεία – με βελτίωση των PM2,5 και PM10, Τομ 2Ζ σελ 43-44 ), για την Προώθηση της περιβαλλοντικής προστασίας) καθώς η ποιότητα του αέρα και στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ είναι η κύρια αιτία των αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία.

Απαιτητέες Εφαρμογές Εγκυκλίων σε Υγειονομικά Πρωτόκολλα και Τεχνικές Προδιαγραφές

Οι όροι των ειδικών πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχομένου στα πλαίσια περιορισμού της εξάπλωσης του  δυνητικά ’’ άγνωστου SARS-CoV-2’’ ,κλπ  αλλά και η  τήρηση των βασικών κανόνων είναι απαραίτητες   , τηρώντας πρωτίστως  με κάθε λεπτομέρεια  και τις  Υπουργικές Αποφάσεις (νέα υγειονομική διάταξη)  για (κατοικίες , χώρους ενδιαίτησης ( διαμονής ) – φιλοξενίας και διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.) προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία.

Προγράμματα διαχειριστικής και εφαρμοστικής μελέτης καθαρισμού – απολύμανσης

  • Σύνταξη διαχειριστικής και εφαρμοστικής μελέτης εφαρμογών απολύμανσης του έργου.
  • Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.
  • Υγιεινή και Ασφάλεια εργαζομένων.
  • Υγειονομική Ασφάλεια για μετά τις εφαρμογές ( υγειονομική εξασφάλιση)  πριν την επαναχρησιμοποίηση των χωρών. (χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης (Ε.Ο.Δ.Υ.).
  • Η απαιτητέα εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας – Τήρηση προγράμματος καθαρισμού και απολύμανσης, σύμφωνα με τη αρ. ( Α.Π. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.20) «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2» (ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ), είναι μια θετική παρέμβαση έλεγχου που εξασφαλίζει την ασφαλή αποτελεσματικότητα για την μείωση εξάπλωσης του κινδύνου με περισσότερη Υγειονομική ασφάλεια στους εργαζομένους – «χώρος υψηλού κινδύνου» – αφετέρου δε να  θωρακίζει τους ενασχολούμενους , απέναντι  στα ‘’περί αστικής ευθύνης’’,  εφόσον τηρούνται αυστηρά οι όροι των εγκυκλίων όπου αποτελούν αναπόσπαστα μέρη σε υγειονομικά πρωτοκόλλα, μελέτες των τεχνικών προδιαγραφών για απολύμανση στα πλαίσια περιορισμού της εξάπλωσης του COVID-19,κλπ

Π.χ : Στην εκτεταμένη ενημέρωση του  Οδηγού Εφαρμογής των Υγειονομικών στα Τουριστικά Καταλύματα υπάρχει η αναφορά  (Σε περίπτωση αναχώρησης, το δωμάτιο θα απολυμανθεί ) όπου εννοεί εξολοκλήρου κατ όγκο .

Ολοκληρωμένες Επαγγελματικές Εφαρμογές Καθαριότητας Απολύμανσης και Αποκατάστασης των χωρών 

  1. Μείωση επιβαρημένου φορτίου (υγειονομική ασφάλεια εργαζομένων)
  1. Απορρύπανση σε βάθος (Deep-Depollution): Ενδελεχή καθαριότητα σε βάθος με συγκράτηση 99,97% των ρύπων
  2. ‘’Περιβαλλοντική Εξυγίανση’’ : Εφαρμογή συμπληρωματικής μεθόδου ( επικουρικά )κατ΄ όγκο, για δευτερογενή ρύπανση –επιμόλυνση και βιολογικών παραγόντων .
  3. Αποκατάσταση : Εφαρμογή επί τόπου χημικής οξείδωσης (ISCO ), (Purerefreshing)χωρίς υπολειμματικότητα κατ΄ όγκο, για ολοκληρωμένη παροχή Υγειονομικής Εξασφάλισης πριν την επαναχρησιμοποίηση των χωρών ( Ε.Ο.ΔΥ).

Σε όλους τους εμπλεκόμενους τομείς με εφαρμογές ολοκληρωμένων προγραμμάτων καθαρισμού-απολύμανσης των  χώρων , μετά το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης και την Βεβαίωση πρακτικής εφαρμογής  των εφαρμοστών, η Βεβαιωμένη παράδοση – παραλαβή γίνεται με την ευθύνη ειδικού επιστήμονα, όπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα (π.χ. Επόπτες Δημόσιας Υγείας).

Το κόστος αμοιβής ενός Συμβούλου Υγιεινής (Υγιεινολόγου), είναι πολύ μικρότερο από το κόστος αντιμετώπισης των προβλημάτων, στην καθημερινότητας μας.

Μειώνουμε έως κατά 5/6 τις Εφαρμογές Βιοκτόνων σε εσωτερικούς χώρους.

Καθαρισμός-Απολύμανση: Από την θεωρεία στην πράξη.!!!!

Housekeeping-Hotels 2021 –Ενημ. Υλικό –’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας – Απολύμανσης Εσωτ. Χώρων

Η Υγειονομική ασφάλεια στο ανώτερο επίπεδο αξιοπιστίας είναι υποχρέωση όλων μας

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος  e- mail: vgenis@otenet.gr

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή : https://klintec.gr/ξαναχτίζουμε-μαζ…ν-υγειονομική-εξ/ ‎