Οι επιθεωρήσεις ενσυνείδητα συμβάλλουν στην Υψηλού Επιπέδου Ολική Ποιότητα της Υγειονομικής Ασφάλειας.

Οι επιθεωρήσεις ενσυνείδητα συμβάλλουν στην Υψηλού Επιπέδου Ολική Ποιότητα της Υγειονομικής Ασφάλειας.

Η κακή ποιότητα του εσωτερικού αέρα επηρεάζει αρνητικά την ανθρώπινη υγεία. Η προχωρημένη προληπτική υγιεινή βελτιώνοντας την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα αναδομεί τις υπηρεσίες υγειονομικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος για την διασφάλιση της καλής ποιότητας των εσωτερικών χώρων.

Προϋπόθεση, για ορθολογικό προγραμματισμό κάθε δραστηριότητας της προχωρημένης προληπτικής υγιεινής, αποτελεί η μελέτη της δυναμικής εξέλιξης που στοχεύει στην προαγωγή της υγιεινής για την πρόληψη των λοιμώξεων από ειδικές “ομάδες κρούσης”, με διαδικασίες που τεκμηριώνονται και εκτελούνται από εφαρμοστές με πιστοποιημένη εκπαίδευση, προκειμένου να αποτρέψουν δυσμενείς εξελίξεις.

Σήμερα δίνεται μεγάλη έμφαση στο γεγονός ότι οι επαγγελματίες που διαχειρίζονται την καθαρότητα (διαύγεια) του αέρα των εσωτερικών χώρων, θα πρέπει να κατανοήσουν πολλές λεπτομερές από τις αναδυόμενες τεχνολογίες που αφορούν την εξασφάλιση της υγειονομικής ασφάλειας σε κοινωνικούς, εργασιακούς και οικογενειακούς χώρους.

Η κάθε “ομάδα κρούσης”, θα πρέπει να έχει σαν αποστολή την λήψη όλων εκείνων των προληπτικών μέτρων- ευρέος φάσματος -σε τομείς υγειονομικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Ως ανάδοχοι έργων θα πρέπει να εκτελούν τις πάσης φύσεως εργασίες που θα απορρέουν από την κάθε σύμβαση με επιμέλεια και συνέπεια, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να αναβαθμίζει το περιβάλλον με ιδιαίτερη μέριμνα και μέτρα Προληπτικής Υγιεινής  που θα συμβάλουν στη μέγιστη ικανοποίηση των επισκεπτών –φιλοξενούμενων- ταξιδευτών.

Για να επιτύχουν τους στόχους αυτούς θα πρέπει να εφαρμόζουν επιπλέον προγράμματα συμπληρωματικής θωράκισης μέσα από τις τεχνολογίες μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας και υψηλής διαχυτικότητας. Όπως η πρωτοπόρος παθητική μέθοδος της Προληπτικής Υγιεινής  που δρα με ‘’μηχανικό τρόπο εξουδετέρωσης’’ κατά των λοιμώξεων και συμβάλει στην ολοκληρωμένη προσέγγιση της καινοτομίας  για την ‘’Υγειονομική Εξασφάλιση’’.

Το σύνολο των δομημένων ενεργειών, δραστηριοτήτων και μέτρων που  στοχεύουν στο να αποτρέψουν , να εμποδίσουν την  εμφάνιση διάφορων αρνητικών, βλαπτικών φαινομένων  ή/και καταστάσεων, οικοδομούν συγχρόνως την εμπιστοσύνη  για τα περιβαλλοντικά μέτρα ελέγχου της διασποράς των λοιμώξεων σε ανώτερο επίπεδο αξιοπιστίας, ως προς την προάσπιση της υγειονομικής ασφάλειας. Θα πρέπει να αποφεύγουν στις μεθόδους  να χρησιμοποιούν -υλικά και εξοπλισμό-για τα οποία στην έκθεση έρευνας ( αριθ. 360 04020 UBA-FB 001212) όπου έχει διαπιστωθεί έλλειμμα στη γνώση,  η/και  σε συστήματα περιβαλλοντικής εξυγίανσης  που θέλουν πρόσθετες εκτιμήσεις για τη χρήση τους , μιας και δεν μπορεί να αποκλειστεί η δημιουργία επιβλαβών υποπροϊόντων.

Αναφορές μου είναι δημοσιευμένες για την επικινδυνότητα “των αναδυόμενων τεχνολογιών ”  , όπως και για την εξασφαλισμένη Υγειονομική Ασφάλεια μαζί με την διεύρυνση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ,άλλα και για την  υγειονομική ασφάλεια  των εργαζομένων στους εσωτερικούς χώρους (π.χ, Housekeeping, )στον τουρισμό.

Η υγεία αποτελεί μείζονα προτεραιότητα για την διασφάλιση των πολιτών από σοβαρές υγειονομικές απειλές.

Όταν οι νόμοι, οι οδηγίες και τα πρωτόκολλα ασφαλείας είναι για να τους τηρούμε όλοι, στο μεγάλο ερώτημα που πλανάτε, ποιος θα δώσει απαντήσεις;   

Επιθεωρήσεις ορθών εφαρμογών καθαριότητας – απολύμανσης και αποκατάστασης γίνονται ή έτσι νομίζουμε ότι γίνονται επειδή υποτίθεται ότι ελέχθησαν; π.χ αναφέρομαι στην (αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/ 20.03.2020)) που συμπεριλαμβάνεται και στην εγκύκλιο ( Αρ. Πρωτ. Δ1γ/ΓΠ οικ 22455 19/4/2022,..για τήρηση και πιστή εφαρμογή των μέτρων απολύμανσης – εξυγίανσης (πχ ξενοδοχεία, κλπ).

 • για το ( αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020) με ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης, με υπεύθυνο εφαρμοστή που πρέπει να είναι εξειδικευμένος (π.χ. απόφοιτος της σχολής απολυμαντών ή από άλλη ειδικότητα κατάλληλα εκπαιδευμένη).
 • για την  επισήμανση των συνθηκών υγιεινής των παραδιδόμενων για επαναχρησιμοποίηση εσωτερικών χώρων  (χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης –σελίδα 5- στην Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/ 20.03.2020)
 • για τις μεμονωμένες εφαρμογές με απελευθέρωση (ψεκασμό -νεφελοποίηση – διάχυση τεχνολογίας εξάτμισης ) ενεργών ή/και δραστικών συστατικων για μύωση ‘‘μολυσματικών παραγόντων ’’, (μικρόβια -βακτήρια -μύκητες – Ιοί)ακόμα και για εξουδετέρωση δυσοσμίας, –ως κύρια στρατηγική – δημιουργούν εκ νέου ‘’ρυπογόνα χημικά κοκτέιλ’’, οπού δεν είναι σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας.
 • για τα ‘’πιστοποιητικα’’ απολύμανσης –‘’με άδεια από το ΥΠ.ΑΑΤ’’ που συνεχίζουν να  δίνονται ακόμα και ‘’όταν το στρώμα είναι στρωμένο’’πριν την παράδοση-
 • για τον δήθεν σχολαστικό καθαρισμό -απολύμανση (πχ με ατμοκαθαριστή) στις επίμαχες επιφάνειες δωματίου, όταν υπάρχει –σύσταση προς αποφυγήν – διότι είναι μια ‘‘μη αποτελεσματική μέθοδος‘’, μεταφέρει την ψευδή αίσθηση της απολύμανσης, ενώ συγχρόνως προάγει διασπορά και επιμόλυνση στους χώρους με χαρακτηρισμό της μη ορθής εφαρμογής ως ‘’επικίνδυνη’’
 • για τις εφαρμογές που δεν ‘’ανταποκρίνονται’’ απέναντι στο ( π.δ. 102/2020 (ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) (αερομεταφερόμενοι ρύποι βιολογικών παραγόντων), για την υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων.
 • για την (Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ΦΕΚ2161/Β/23.06.2017).αποτροπή δημιουργίας κίνδυνου από αερομεταφερόμενη επιμόλυνση σε εσωτερικούς χώρους, επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών, ή/και σε κατοικίες, χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων.
 • Όταν , σε αυτοκινούμενο μέσο μεταφοράς τροφίμων ή/και σε αποθήκη με συσκευασμένα τρόφιμα – γίνεται εφαρμογή μυοκτονίας (εξουδετέρωση) όπως προβλέπεται από την Ελληνική νομοθεσία. Στην βεβαίωση ο επιστήμονας αναφέρει ότι πρέπει να γίνει καθαριότητα και απολύμανσηΗ εγκύκλιος Αριθμ. πρωτ. Δ1γ/ΓΠ/46890/26/7/2021 «Βεβαίωση καταλληλότητας σε οχήματα μεταφοράς τροφίμων και ποτών ».Πριν την φόρτωση των τροφίμων θα γίνεται υποχρεωτικά καθαρισμός και απολύμανση του οχήματος και θα τηρείται αντίστοιχο έντυπο καθαρισμού – απολύμανσης. Το (Αριθ. οικ 2190/201/11-02-2004  ( ΦΕΚ 340 τ. Β 11-02- 2004) όπως τροποποιήθηκε με την (Αριθ. οικ.10558/876 ΦΕΚ 984 τ. Β΄ 30-6-2004) προσδιορίζει ποιοι πρέπει να προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών εφαρμογών καθαρισμού-απολύμανσης, όπως κάθε επιχείρηση με οποιαδήποτε νομική μορφή, που προσφέρει υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια ή υγεία των πολιτών ή την προστασία του περιβάλλοντος και χρησιμοποιούν άτομα αξιολογημένα για την καταλληλότητά τους. Ποιος εφαρμοστής θα καθαρίσει-απολυμάνει, με ποια μέθοδο και ποιος υγειονομικά υπεύθυνος θα υπογράψει;
 • στον κοινόχρηστο εξοπλισμό ατομικής υγιεινής (Χημικά- βιολογικά αποχωρητήρια) ποιος εφαρμοστής θα κάνει τον καθαρισμό- απολύμανση, για την προστασία της δημόσιας υγείας;( λαϊκές, καντίνες, προσωρινά ή κινητά εργοτάξια, Γαλάζιες Σημαίες, κλπ);

Γιατί υπάρχουν ισχυρισμοί για τα ενοικιαζόμενα –βραχυχρόνιας Τουριστικής  μίσθωσης- (bnb) δεν ελέγχονται όταν;

 • υπάρχει η (Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ΦΕΚ2161/Β/ 23.06.2017) αποτροπή δημιουργίας κίνδυνου ..ή/και σε κατοικίες, χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων, όπου συμπεριλαμβάνει και τον α.ν. 2520/1940 (ΦΕΚ 273/40 τ. Α΄) «περί Υγειονομικών Διατάξεων» όπως ισχύει.
 • το ( αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020) «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2» όπως ισχύει
 • το( π.δ. 102/2020(ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020)για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων, ως προς την μείωση του μικροβιακού και ιικού φορτίου αλλά και την θωράκιση των εσωτερικών χώρων από τον κάθε , όπου συμπεριλαμβάνεται και τον  SARS-CoV-2’’.

Γιατί θα πρέπει να υπάρχουν καταγγελίες  και όχι ‘’αυτεπάγγελτες ενέργειες’’ σε προβαλλόμενες ‘’απολυμάνσεις’’ μεμονωμένων εφαρμογών, (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012/Άρθρο 18) όταν δεν είναι σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας;

Τελικά τηρούνται οι επιθεωρήσεις -με βάση την νομοθεσία – ως προς την τήρηση των υγειονομικών  πρωτοκόλλων, την ορθή χρήση της τεχνολογίας για την εξασφάλιση της Υψηλού επιπέδου υγειονομικής ασφάλειας των επισκεπτών – φιλοξενουμένων ταξιδευτών, αλλά συγχρόνως και τις  καλύτερες συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων ( υγειονομική ασφάλεια) ;

Όπως  συχνά αναφέρω, ο καθένας μας   από το ‘’δικό του μετερίζι ’’ και όλοι μαζί ‘’έχουμε χρέος να βρισκόμαστε δίπλα στους φορείς’’  όταν οι κίνδυνοι αυξάνονται. Απαιτείται η συμπόρευση όλων των δυνάμεων για την πρόληψη με ευαισθητοποίηση στην προαγωγή της υγείας ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής όλων μας.  Η  πρόληψη δεν πρέπει να παρεμποδίζεται  από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα.  Η δε κινητοποίηση της συλλογικής ευαισθησίας, πρέπει να είναι η κινητήριος δύναμη για το σχεδιασμό δράσεων, προς όφελος της κοινωνίας όλων των πολιτών.

Πρόταση- Πρόσκληση -Πρόκληση

Πρόταση προς το  ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείουη οποία έγινε αποδεκτή –  για την παροχή σε 13 άτομα , από το Υπουργείου Υγείας (τμήμα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων) και τα αντίστοιχα τμήματα των περιφερειακών ενοτήτων της Ελλάδας, στο να έχουν πρόσβαση παρακολούθησης των σεμιναρίων. Μια πρόταση προς Τιμήν των  Ελλήνων Επιστημόνων του Δρ. Παπαδάκη Αντώνη   για την συμμετοχή  σε εκπαίδευση ώστε να συμμετέχει σε διοργανώσεις εκπαιδεύσεις άλλων επιθεωρητών Δημόσιας Υγείας σε θέματα κρουαζιέρας.

Πρόσκληση για το  Υπουργείο Υγείας (τμήμα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων) και τα αντίστοιχα τμήματα των περιφερειακών ενοτήτων της Ελλάδας, στο να συμμετέχουν στην παρακολούθηση του σεμιναρίου- εξ αποστάσεως τα 13 άτομα (πχ επιθεωρητές). Θα έχουν την ευχέρεια να θέσουν ερωτήσεις -εκτός των προαναφερομένων -και θα έχουν τις απαντήσεις με κάθε λεπτομέρεια  και κατά την διάρκεια προγράμματος, από τον Δρ. Αντώνη Παπαδάκη ( Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D. Προϊστάμενος Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης) μαζί με τον Δρ. Κουφάκη Ελευθέριο ( Χημικό Πολυμερών/Υλικών- Ανάπτυξη Αντιμικροβιακών επιφανειών, Ειδ. Σύμβουλος Αντιπεριφ. Πολιτικής Προστασίας) . Επιπλέον θα έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα διαδικτυακής ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης- καθ όλη την διάρκεια των εξετάσεων με τις μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις, παρουσιάσεις εισηγητών άλλα και επιπρόσθετο υλικό μελέτης.

Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι, «σύμφωνα με τις αρχές για το ανθρώπινο δικαίωμα στην υγεία,  όλοι έχουν το δικαίωμα να αναπνέουν καθαρό αέρα στους εσωτερικούς χώρους».

Πρόκληση γιατί μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου, θα έχουν ‘’ υλικό για εφαρμογή στην πράξη ’’ όπου θα παραγάγουν και ερωτήσεις για μελλοντικές εκπαιδευτικές ημερίδες επιθεωρητών Δημόσιας Υγείας.

Πρόκληση και για το Υπουργείου Υγείας (τμήμα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων)  που εκτός από τις απολυμάνσεις, είναι αρμόδιο και για θέματα αντιμετώπισης εχθρών υγειονομικής σημασίας για την προστασία των πολιτών. Θα πρέπει  στα ‘’κατ΄ επείγοντα’’ να τεθεί σε εφαρμογή η άμεση ηλεκτρονική πλατφόρμα με πρόσβαση στους φακέλους καθαρισμού –απολύμανσης και απεντόμωσης -μυοκτονίας  από τα τμήματα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων των περιφερειακών ενοτήτων  , σε συνδυασμό με το (Δελτίο Αυτόνομου Ελέγχου-Checklist ). Όλα ηλεκτρονικά λοιπόν και ο επιθεωρητής με το Tablet απλά θα ‘’τσεκάρει’’.

Υποστηρίζοντας πάντα ότι ‘’ Όλοι χρειαζόμαστε έναν Σύμβουλο Υγιεινής (Υγιεινολόγο) ’ σύντομα θα υπάρξει  πρόταση – πρόσκληση για συμμετοχή και συνεργασία με τον κλάδο.!!

Τεχνολογίες μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας ή μακρόχρονες συνέπειες στην υγεία;

Στη σημερινή εποχή της έντασης  με ανακρίβειες του ‘’υποτίθεται’’ (αβεβαιότητα), η ολιστική προσέγγιση-με διαφανή τρόπο – θα επιτρέψει την κάλυψη των σημερινών ‘’αδυναμιών ’’στους εσωτερικούς χώρους, δημιουργώντας παράλληλα ένα πλαίσιο -πραγματικά πρωτοπόρο – για την Προληπτική υγιεινή, το οποίο μπορεί να επιτύχει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις της δημόσιας υγείας .

Ως εκ τούτου, καθοριστικός παράγοντας για την μελλοντική ποιότητα της υγιεινής ζωής των πολιτών, είναι το πόσο αποτελεσματικά θα αξιοποιηθεί η κοινωνική εξέλιξη της Προληπτικής Υγιεινής,  μια ενσυνείδητα αξιόπιστη μέθοδος για την εξασφαλισμένη υγειονομική ασφάλεια τους. Ωστόσο, ακόμα και το πιο τέλειο σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς την πλήρη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων μερών.

Τα Προγράμματα  ‘’Σύμπραξης’’ για την  ‘’ Ολοκληρωμένη περιβαλλοντική υγιεινή ’’ εσωτερικών χώρων  για καθαρισμό-απολύμανση και Προληπτική Υγιεινή ανά 60 έως 90 ήμερες , καλύπτουν τις ανάγκες σύμφωνα και με την εγκύκλιο ( αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020) άλλα και για την ’’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας & Υγιεινής των Εσωτερικών Χώρων‘’ ως πρόγραμμα αντιμετώπισης από ειδικές “ομάδες κρούσης” .

Για τον ‘’Φορτωμένο Σεπτέμβριο’’ η Προληπτική υγιεινή διασφαλίζει και την αναβάθμιση του σχολικού περιβάλλοντος

Φορείς αλλά και επιχειρήσεις – εταιρείες οι ενασχολούμενοι με τις εφαρμογές καθαρισμού- απολύμανσης (π.χ. καθαριστές/ριες, Housekeeping, σχολικές καθαρίστριες) από όλη την Ελλάδα, έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν σε  ομαδικά προγράμματα με το μικρότερο κόστος, Έναρξη: 19/07/2022 για την  Εξ’ αποστάσεως – Πιστοποιημένη επιμόρφωση στον καθαρισμό- απολύμανση ,από μολυσματικές μικροβιακές λοιμώξεις, συμπεριλαμβανομένου του SARS-CoV-2 .

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο 2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή :  https://klintec.gr/οι-επιθεωρήσεις-…υνείδητα-συμβάλλ/ ‎