Ολοκληρωμένες απολυμάνσεις γίνονται ή έτσι νομίζουμε, επειδή κάποιοι ψεκάζουν;

Ολοκληρωμένες απολυμάνσεις γίνονται ή έτσι νομίζουμε, επειδή κάποιοι ψεκάζουν;

Σε χώρους που υπήρξε’’ κρούσμα’’ μήπως πρέπει να φοράμε ‘’Πενταπλές’’ μάσκες !!! περισσότερα Εδώ 

 • Πολλοί λένε ότι κάνουν προληπτικές απολυμάνσεις!!!
 • Άλλοι λένε ότι απολυμαίνουν κυρίως για την ψυχολογία !!!
 • Άλλοι λένε ότι απολυμαίνουν με βάση το τ.μ και άλλοι με βάση το μέγεθος των εργασιών!!!
 • Ωστόσο, οι περισσότεροι υπερθεματίζοντας για την μεγάλη ευκαιρία, ισχυρίζονται  ότι με εμπειρία & τεχνογνωσία στον τομέα των απολυμάνσεων , συνεχίζουν να πραγματοποιούν τις εξειδικευμένες εφαρμογές απολύμανσης με σκοπό την καταπολέμηση βακτηρίων, μυκήτων και ιών (SARS , νέος κοροναϊός SARS-CoV-2) με χημικές ουσίες κυρίως  με ψεκασμό  εκ νέφωση (ULV fogger) και πάει λέγοντας….. 

Δυο λόγια για τους Ομιχλοποιητές (foggers): Μεμονωμένες εφαρμογές απολυμαντικών με (ψεκασμό, εκνέφωση  κ.λ.π.) ή ομίχλη (υποκαπνισμό) δεν συνιστάται σε εσωτερικούς χώρους (Ε.Ο.Δ.Υ.), διότι μπορεί να προκαλέσουν μεγαλύτερες βλάβες παρά οφέλη. Μελέτες έδειξαν ότι ο ψεκασμός -εκνέφωση ως κύρια στρατηγική απολύμανσης είναι αναποτελεσματικός , διότι μπορεί να δημιουργηθούν συγχρόνως και προσμείξεις (ρυπογόνα χημικά κοκτέιλ) . Οι εφαρμογές  αυτών των μεθόδων μπορούν να χρησιμοποιηθούν  για την μείωση  ‘‘μολυσματικών παραγόντων ’’ με ιδιαίτερα ‘’επικίνδυνες λοιμώξεις’’  , όπως όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε κάτι το δυνητικά ’’ άγνωστο σαν τον SARS-CoV-2’’ , για περισσότερη εξασφάλιση της Υγειονομικής ασφάλειας των εργαζομένων στην καθαριότητα, με υποχρεωτική την πλήρη αποκατάσταση των χωρών  πριν την επαναχρησιμοποίηση τους.

Η πολυπλοκότητα και το εύρος των παραπάνω υποκαθιστούν απλά στην διοίκηση της κάθε επιχείρησης – εταιρείας που πρέπει να διαχειριστεί τις Ολοκληρωμένες Επαγγελματικές Εφαρμογές Καθαριότητας Απολύμανσης και Αποκατάστασης των χωρών , εμφανίζεται ως μια σημαντική πρόκληση.

Όταν στην ορθολογική μέθοδο απολύμανσης λαμβάνεται υπόψη η αποτελεσματικότητα των ολοκληρωμένων εφαρμογών που είναι σύμφωνη με την ορθή χρήση των σκευασμάτων , τότε η εξασφάλιση της υγειονομικής ασφάλειας των εργαζομένων στην καθαριότητα μαζί με την ψυχολογική τους αποδοτικότητα,  για τις ’’ τυχόν ακούσιες παραλείψεις απολύμανσης’’, αναβαθμίζουν την ασφαλή αποτελεσματικότητα της απολύμανσης ,ακλουθώντας  συγχρόνως και τα παρακάτω βήματα:

 • Η εκπαίδευση και η κατάρτιση στις διαδικασίες καθαρισμού -απολύμανσης είναι σημαντικό μέτρο πρόληψης το οποίο έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει την απόδοση τους ,μειώνοντας ταυτόχρονα τα ποσοστά της περιβαλλοντικής επιμόλυνσης.
 • Ακολουθούνται πιστά τα υγειονομικά πρωτοκολλά με τις εγκύκλιους του Υπουργείου Υγείας, π.χ. με Α.Π. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.20- αναφορικά με τα« Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2», με ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ , μαζί με τις Κατευθυντήριες Οδηγιες του (ΕΛΙΝΥΑΕ) αλλά και τις αναλυτικές πληροφορίες από Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος (ΕΕΙΕΠ).
 • Απέναντι στο δυνητικά’’ άγνωστο του SARS-CoV-2’’ , συστήνεται να γίνεται ο καθαρισμός μετά από 72 ώρες, είτε υπάρχει  είτε δεν υπάρχει  πιθανό ή/και  επιβεβαιωμένο κρούσμα στο χώρο, γιατί το ιϊκό φορτίο αναμένεται ότι θα έχει μειωθεί σημαντικά μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα.
 • Ακολουθείται συγχρόνως μια από τις πιο αποτελεσματικές προσεγγίσεις, είναι αυτή των πολλαπλών φραγμών, οπού απαιτεί οι περιβαλλοντικές εφαρμόστηκες μέθοδοι για την απολύμανση , να βασίζονται σε γραπτή εκτίμηση κινδύνου για την κάθε χώρο ξεχωριστά, με συγκεκριμένες οδηγίες άλλα και διαφορετικά μέτρα καθαρισμού – απολύμανσης όπου χρειαστούν.
 • Η περιβαλλοντική εξυγίανση, ως προαπαιτούμενη διαδικασία πριν την απολύμανση δεν είναι κάτι απλό όπως αυτό ακούγεται, αντίθετα αποτελεί μια σύνθετη παρέμβαση πρόληψης και ελέγχου για την μείωση του κίνδυνου εξάπλωσης της επιμόλυνσης .(ρυπογόνα μικροβιακά και χημικά φορτία)κλπ.
 • Οι μετρήσεις με την ολοκλήρωση του έργου, για την ποιότητα του αέρα (CO2 και PPM) και της απολύμανσης των χώρων  θα πρέπει να γίνεται ως τεκμηριωμένη “απόδειξη” .
 • Μελετήστε τις ‘’αντενδείξεις’’,  γιατί ψεκασμός απολυμαντικών ή /και η εκνέφωση ορισμένων χημικών ουσιών (π.χ υποχλωριώδους νατρίου) , ως απολυμαντικά εξουδετέρωσης ιών και μικροβίων και τον ιό SARS-CoV-2 , με επιλογές ψεκασμού – νεφελοποίησης , τόσο για οικιακή όσο και επαγγελματική χρήση,  μπορεί να οδηγήσει σε κινδύνους για τα μάτια, ερεθισμό του αναπνευστικού συστήματος ή του δέρματος με τις επακόλουθες επιπτώσεις στην υγεία.
 • Αν και ο καθαρισμός δεν κατατάσσεται συνήθως στις  μεθόδους απολύμανσης , αποτελεί χωρίς αμφιβολία μια ‘’μορφή απολύμανσης’’ , καθόσον µε τον καθαρισμό μειώνεται ‘’το μικροβιακό φορτίο’’ μιας επιφάνειας. Θα πρέπει όμως να  γίνει κατανοητό από όλους μας , ότι η καθαριότητα-απορρύπανση , το πλύσιμο και η εξυγίανση αντικειμένων, επιφανειών αλλά και εναλλακτικός αερισμός ή/και η αφύγρανση με καθαρισμό του όγκου (m³) ενός χώρου, δεν αντικαθιστούν όλες τις μεθόδους απολύμανσης, όπως και όλοι οι μέθοδοι απολύμανσης , εξυγίανσης , εναλλακτικού αερισμού ή/και αφύγρανσης με καθαρισμό δεν αντικαθιστούν, καθαριότητα -απορρύπανση, πλύσιμο και αντικειμένων- επιφανειών αλλά και του όγκου (m³) ενός χώρου.
 • Δεν χρειάζεται πανικός αλλά συστηματική προσπάθεια εφαρμογής των μέτρων ’’χωρίς εκπτώσεις’’ και χωρίς εξαιρέσεις από όλους μας. Η έννοια της ποιότητας του αέρα στους  εσωτερικούς χώρους δεν πρέπει να είναι συνυφασμένη με την ιδέα της πολυτέλειας, η δε αποκατάσταση του κάθε χώρου αποτελεί απαρέγκλιτα ένα αναπόσπαστο μέρος  των ολοκληρωμένων εφαρμογών , πριν την εκ νέου χρήση των χώρων.

Με την ανάδειξη της επικινδυνότητας των μεμονωμένων εφαρμογών μπορούν  να προληφθούν τυχόν αρνητικές συνέπειες με μελλοντικές επιπτώσεις απέναντι στην υγεία των συνανθρώπων μας, αλλά και στο περιβάλλον.

Όπως έχω ξανά αναφερθεί , το Υπουργείο Υγείας με την  εγκύκλιο , Α.Π. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.20/μεΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ ως προαπαιτούμενη, αναφορικά με τα« Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2», αφενός με την σύνθετη παρέμβαση έλεγχου εξασφαλίζει την ασφαλή αποτελεσματικότητα για την μείωση εξάπλωσης κινδύνου, αφετέρου θωρακίζει τους  ενασχολούμενους απέναντι  στα περί αποζημιώσεων από ‘’Αστική ευθύνη’’ ,  εφόσον πάντα τηρούνται αυστηρά οι όροι των εγκυκλίων όπου αποτελούν αναπόσπαστα μέρη σε υγειονομικά πρωτοκόλλα, μελέτες των τεχνικών προδιαγραφών για απολύμανση στα πλαίσια περιορισμού της εξάπλωσης του COVID-19,κλπ

 • Υπενθυμίζω θα ήταν ένα πολύ ωφέλιμο στοιχείο η δημοσιοποίηση των στατιστικών στοιχείων από ‘’ηλεκτρονική ιχνηλασιμότητα ’’ στο κάθε Check list , π.χ. στα ξενοδοχεία στο  υποχρεωτικό στοιχείο  Η.1.του (Ε.Ο.ΔΥ.) .,-  όπου θα βοηθούσε κατά πολύ στα περί αποζημιώσεων από ‘’Αστική ευθύνη’’ .
 • Υπάρχουν αναφορές όπου σε διαγωνισμούς που ενώ υπάρχουν ενσωματωμένες εγκύκλιοι του Υπουργείου Υγείας στις μελέτες των Τεχνικών  προδιαγραφών,  δεν  ζητούν από τους  υποψήφιους να καταθέσουν απαρέγκλιτα όπως οφείλουν  π.χ :  Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις διαδικασίες καθαρισμού, απολύμανσης για SARS-CoV-2.’’, σύνταξη διαχειριστικής και εφαρμοστικής μελέτης μαζί με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης και αποκατάστασης του κάθε χώρου πριν από την εκ νέου χρήση του, κλπ.
 • Υπάρχουν αναφορές ότι  απέναντι στο δυνητικά ’’ άγνωστο του SARS-CoV-2’’ , όπου ο καθαρισμός πρέπει να γίνεται μετά από 72 ώρες και τα ημίμετρα των υποτιθέμενων εφαρμογών απολύμανσης,  να  γίνονται στα ‘’χαρτιά’’ και όχι στην πράξη. κλπ

Δεν εξαρτώνται τα πάντα από τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, ακόμα και αν χρειάζονται διορθωτικές ενέργειες με άμεση εφαρμογή, αλλά από τι θέλουμε εμείς ως υπεύθυνοι πολίτες αυτής της χώρας  διότι :

 • δεν μπορεί να εξαλειφθεί το πρόβλημα της ενασχόλησης των “ μη επαγγελματιών ”που προσφέρουν υπηρεσίες, χωρίς επαγγελματική συνείδηση και επιχειρηματική ηθική, εκμεταλλευόμενοι τους σχεδόν ‘’ μη υπαρκτούς ελέγχους ’’,κλπ.
 • δεν μπορεί να εξαλειφθεί το ρίσκο του ‘’και ποιος θα με ελέγξει’’, απέναντι στην υγειονομική ασφάλεια  των εργαζομένων,  αλλά και όλων μας κλπ.
 • αν και συχνά από τα ΜΜΕ υπάρχουν αναφορές από τους Επιστήμονες δυστυχώς τα ‘’φαινόμενα’’ επαναλαμβάνονται.   
 • το ‘’αυτεπάγγελτο περί βιοκτόνων ’’ -λόγο της πανδημίας COVID-19-από τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες ελέγχου , Ε.Ο.Φ., κλπ !!!(Ίσως να χρειάζεται επιπλέον Κ.Υ.Α για να εφαρμόζεται και μόνο το Υπουργείο Υγείας γνωρίζει).
 • Όταν τεθεί σε εφαρμογή η ‘’ηλεκτρονική ιχνηλασιμότητα ’’ στο κάθε Check list , π.χ. όπως στα ξενοδοχεία, όπου θα υπάρχει πλήρης πρόσβαση µε διαφανή τρόπο στην Βεβαιωμένη απόδειξη μαζί με σις τεχνικές προδιαγραφές  σε τυχόν έλεγχο ιχνηλασιμότητας λόγο της πανδημίας COVID-19, έτσι ώστε να μειωθούν κατά πολύ αυτά τα ‘’φαινόμενα’’.

 Όλοι έχουν το δικαίωμα να συγκρίνουν………………

‘’Η υγειονομική ασφάλεια των  πολιτών, αποτελεί µια από τις  βασικότερες πτυχές στο θεμελιώδες δικαίωμα για την  διασφάλιση της υγείας τους, οπότε θα πρέπει µε διαφανή τρόπο να είναι ενήμεροι, πολύ δε περισσότερο οι κοινωνικά ‘’ευάλωτες ομάδες .’’

Οι επισημάνσεις των προβλημάτων πρέπει να αναδεικνύονται, διότι  όπως  συχνά αναφέρω, ο καθένας μας  από το ‘’δικό του μετερίζι ’’  και όλοι μαζί ‘’έχουμε χρέος ’’ να βρισκόμαστε δίπλα στους φορείς για τον περιορισμό της διασποράς.  Απαιτείται όμως η συμπόρευση όλων μας για την πρόληψη,  με ευαισθητοποίηση στην προαγωγή της υγείας και κινητήριο δύναμη την συλλογική ευαισθησία για τον σχεδιασμό δράσεων, προς όφελος της κοινωνίας όλων των πολιτών.

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος

Ιωάννης Βγενής

Πηγή:   https://klintec.gr/ολοκληρωμένες-απ…μάνσεις-γίνονται/ 

Διαρκής Ενημέρωση : Σε χώρους που υπήρξε’’ κρούσμα’’ μήπως πρέπει να φοράμε ‘’Πενταπλές’’ μάσκες!!! περισσότερα Εδώ

Σχετικά Άρθρα