Ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχειριστικών εφαρμογών αποκατάστασης εσωτερικών χώρων.

Ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχειριστικών εφαρμογών  αποκατάστασης  εσωτερικών χώρων.

 Χρειάζεται ενημέρωση για την σωστή αντιμετώπιση, ώστε με ψυχραιμία να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα, χωρίς πανικό και  υπερκατανάλωση Απολυμαντικών- Βιοκτόνων, για να εξασφαλιστεί σήμερα το καθαρό περιβάλλον του αύριο, χωρίς πλεονάζοντα ημίμετρα.

Η Υγειονομική ασφάλεια των πολιτών μαζί με την δομική καταλληλότητα και ασφάλεια των  κτηριακών εγκαταστάσεων , μετά τα ακραία φυσικά φαινόμενα, είναι ενέργειες που πρέπει να στοχεύουν , στην  δημιουργία υγιεινών συνθηκών διαμονής  για την  διασφάλιση της υγείας και προστασίας των πολιτών ,  την ασφαλή  λειτουργία των χωρών, αλλά και την προστασία του είδη επιβαρημένου περιβάλλοντος.

Άμεση ύπαρξη κοινωνικής  και επιτακτικής ανάγκης, για  εφαρμογή  σχεδίου δράσης με προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης  και ενσωματωμένες εγκύκλιους αντιμετώπισης του σχετικού κινδύνου αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και υγειονομικών κινδύνων  που απειλούν την υγειονομική ασφάλεια των πολιτών, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των διαδικασιών που πρέπει να τηρούνται για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Οι ειδικές  “ομάδες κρούσης” για τις εφαρμογές  πρέπει να χρησιμοποιούν εξειδικευμένους εφαρμοστές  με Πιστοποιημένη εκπαίδευση στον καθαρισμό – απολύμανση  και αποκατάσταση ,πριν την εκ νέου χρήση του χώρου. Διαδικασίες που τεκμηριώνονται και εκτελούνται με το ”Σχέδιο Εφαρμογών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Καθαριότητας -Απολύμανσης και Αποκατάστασης Εσωτερικών Χώρων , ως συμπληρωματικό υλικό σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας, με σκοπό τον περιορισμό των κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων καθώς και του περιβάλλοντος.

Λόγοι που η συνεχιζόμενη ενημέρωση για την  Πιστοποιημένη επιμόρφωση στον καθαρισμό-απολύμανση , σε συνεργασία με επιστήμονα (Σύμβουλο-Επιθεωρητή – Προληπτικής  Υγιεινής) ως εποπτεύοντα στον σχεδιασμό και εφαρμογή των έργων σε καθαρισμόαπολύμανση και αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων μετά την περάτωση των εργασιών, ώστε να τηρούνται αυστηρά οι όροι νόμων (Αριθ. οικ. 10558/876 ΦΕΚ 984 τ. Β΄ 30-6-2004), του (Αρ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ ΦΕΚ2161/ Β/23.06.2017), μαζί με τον Ν. 3850/2010,(Έκθεσησε ρύπους Βιολογικών Παραγόντων) καθώς και το ( π.δ. 102/2020(ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) για να διασφαλίζουν την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

« Η ανάγκη για τη διατήρηση ενός καθαρότερου και Υγιέστερου περιβάλλοντος στους εσωτερικούς χώρους, δεν είναι μια δαπάνη ή μια πολυτέλεια, αλλά μια Υποχρέωση απέναντι στους συνανθρώπους μας αλλά και στο περιβάλλον»

  • Τα κτήρια λοιπόν (ιδιωτικού ή δημόσιου) που θα κριθούν κατοικήσιμα θα πρέπει να έχουν την υπογραφή του Υγειονομικά υπεύθυνου, με πλήρη του φακέλου  αποκατάστασης  και αποστολή στο Υγειονομικό  της Περιφέρειας. (  Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας – Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου ).
  • Προβλήματα όμως έχουν και οι χώροι των άλλων ορόφων , διότι τα δυνητικά ‘’χημικάμολυσματικά κοκτέιλ ‘’ δια μέσω του αέρα έχουν εισχωρήσει στους εσωτερικούς χώρους, ώστε να μην μπορεί να αποκλειστούν οι δυσμενείς συνθήκες  από την ‘’μηχανική μετάδοση’’ παθογόνων ιών, μικροοργανισμών, κλπ

Εκ νέου σχέδιο εφαρμογών ,  από τον Σύμβουλο –Επιθεωρητή και Υγειονομικά υπεύθυνο, για την εφαρμογή έργων σε καθαρισμό- απολύμανση και αποκατάσταση , ώστε να επιτυγχάνεται με εξασφάλιση η Υψηλού επιπέδου υγειονομική ασφάλεια , των περιοίκων, εργαζόμενων, των επισκεπτών – φιλοξενουμένων ταξιδευτών.

  • Μελετώντας τις Σύγχρονες Παροχές Υψηλής Ποιότητας Υπηρεσιών Προληπτικής Υγιεινής θα ενημερωθείτε για την αιτιολογημένη κατασταλτική απολύμανση  πρέπει να τεκμηριώνεται –αποδεδειγμένα – για την μείωση του αριθμού των μικροοργανισμών στις επιφάνειες , ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος  μεταφοράς μικροβιακών μολύνσεων, αλλά και για την συνήθη -αβάσιμη- επιχειρηματολογία της ‘‘προληπτικής απολύμανσης’’ με αποτέλεσμα η ‘’παραπλάνηση’’ της ψευδαίσθησης  για ασφάλεια ή/και το αίσθημα της σιγουριάς για ’’ συνεχιζόμενη απολύμανση ’’ μπορεί ίσως και να δημιουργήσει επιβλαβείς επιπτώσεις στην υγειονομική ασφάλεια, εργαζόμενων ,επισκεπτών , φιλοξενουμένων, ταξιδευτών, κλπ

                Η επίτευξη της στοχευμένης ενημέρωσης έχει στόχο την προετοιμασία των πολιτών για την προληπτική υγιεινή, άλλα τους επαγγελματίες για τις αποτελεσματικές αντιδράσεις απέναντι  στις λοιμώξεις, διότι δεν χαλαρώνουμε την επαγρύπνησή μας απέναντι τους.

Υγειονομική ασφάλεια Προτεραιότητα όλων μας !!!

Η ολοκληρωμένη  περιβαλλοντική & υγειονομική διαχείριση των εσωτερικών χώρων, μας μεταφέρει στην απόλαυση του υψηλότερου δυνατού επίπεδου υγειονομικής εξασφάλισης, για όλους  τους χώρους, εκπαίδευσης , διαμονής- φιλοξενίας ,κλπ

Η Προληπτική Υγιεινή έχει ως επίκεντρο την  προάσπιση της δημόσιας υγείας, καλύπτοντας αποτελεσματικά την αποτροπή – μείωση και εξάπλωση σε παράγοντες των λοιμώξεων. Επιπλέον λειτουργεί ως καθοριστικός παράγοντας για την μείωση σε υπερβολική κατανάλωση Βιοκτόνων, απέναντι στις προκλήσεις από άγνωστους κίνδυνους, σε θέματα υγειονομικής ασφάλειας.

Είμαστε δίπλα σε όσους θέλουν να δημιουργήσουν ή /και να συνεργαστούν  με τις  ειδικές  “ομάδες κρούσης” που να διέπονται  από Υγειονομικούς κανόνες σε  χώρους , ξενοδοχείων, φιλοξενίας και ενδιαίτησης ( διαμονής ) – διαβίωσης πολλών ατόμων, σπιτιών, Μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, Ιατρείων φροντίδας υγείας, Κέντρων αποθεραπείας & αποκατάστασης, Κέντρων υγείας, τουριστικών λεωφορείων ,  κλπ

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή :  https://klintec.gr/ολοκληρωμένη-προ…γιση-διαχειριστι/ 

Διαρκής Ενημέρωση

  1. ’’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας & Υγιεινής των Εσωτερικών Χώρων ‘’
  2. Προληπτική Υγιεινή  ως ‘’Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας ’’