Παρέχοντας εξασφαλισμένη Υγειονομική Ασφάλεια στους φιλοξενούμενους. !!!

Παρέχοντας εξασφαλισμένη Υγειονομική Ασφάλεια στους φιλοξενούμενους. !!!

Καθώς οι καταναλωτές επιστρέφουν στα ταξίδια τους με αυξημένες προσδοκίες καθαρότητας-απολύμανσης, οι έχοντες τους χώρους φιλοξενίας  θα πρέπει να τους εξασφαλίσουν ότι έχουν μια καθιερωμένη διαδικασία φροντίδας των χώρων , για ένα υψηλό επίπεδο υγειονομικής ασφάλειας.

Η συμπληρωματική θωράκιση των εσωτερικών χώρων αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα της Προληπτικής Υγιεινής, με τις τεχνολογίες μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας και υψηλής διαχυτικότητας, όπου δρα ως πρωτοπόρος παθητική μέθοδος  με ‘’μηχανική πρόληψη κατά των  λοιμώξεων’’. Συμβάλει δε στο ανώτερο επίπεδο εξασφάλισης της υγειονομικής ασφάλειας των επισκεπτών και των εργαζομένων ελαχιστοποιώντας την εξάπλωσης των Λοιμώξεων.

Οι δε Πιστοποιημένοι εφαρμοστές μετά και τις επισημάνσεις θα πρέπει να εναρμονιστούν ως προς την μελέτη που έδειξε ότι ο ψεκασμός ως κύρια στρατηγική απολύμανσης είναι αναποτελεσματικός στην απομάκρυνση των προσμείξεων (απαιτείται καθαρισμός για απομάκρυνση των ανόργανων ρύπων) δεν μπορεί να αποκλειστεί ο κινδύνους με τις επακόλουθες επιπτώσεις στην υγεία. (Δρ. Κουφάκης Ελευθέριος.) Για δε τον σχολαστικό καθαρισμό -απολύμανση (πχ με ατμοκαθαριστή) αναφερόμενος στις επίμαχες επιφάνειες δωματίου –με προβολή βίντεο –για σύσταση προς αποφυγήν .

Στην συνεχεία Δρ. Παπαδάκης Αντώνιος  συμπλήρωσε ότι  είναι ‘‘μη αποτελεσματική μέθοδος ‘’ που μας μεταφέρει στην ψευδή αίσθηση της απολύμανσης ,ενώ συγχρόνως  προάγει διασπορά και επιμόλυνση στους χώρους, χαρακτηρίζοντας την εφαρμογή ως επικίνδυνη. Επιπλέον ο Δρ. Παπαδάκης Αντώνιος  με την παρουσίαση του Πρωτόκολλο Υπηρεσιών Ορόφου, στην σελίδα 10 Οδηγίες Καλών Πρακτικών στις υπηρεσίες ορόφου  μας περνά στις οδηγίες αντιμετώπισης μιας πιθανής κρίσης με ύπαρξη Norovirus & SARS –CoV2 στο ξενοδοχείο. Διότι και αυτός ο ιός επικάθεται σε επιφάνειες και έπιπλα , άλλα μεταδίδεται και με τον αέρα  -αόρατο νέφος από ιούς (αεροζόλ) –απ΄ όπου μπορεί να εισπνευσθεί.

Η πρόληψη δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα.

Από την αρχή της πανδημίας με την άμεση συγκρότηση μας συνδράμαμε στην επίλυση του προβλήματος με την συμβολή μας στο συμπληρωματικό υλικό υπέρ κάλυψης  της εγκύκλιου ( με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020), για την ’’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας & Υγιεινής των Εσωτερικών Χώρων‘’ , ως πρόγραμμα αντιμετώπισης από ειδικές “ομάδες κρούσης” με διαδικασίες που τεκμηριώνονται και εκτελούνται από προσωπικό με πιστοποιημένη εκπαίδευση ,

’’Η ολοκληρωμένη προσέγγιση στην καινοτομία της ‘’Υγειονομικής Εξασφάλισης’’ με  την ‘’μηχανική πρόληψη κατά των  λοιμώξεων’’, οικοδομεί εμπιστοσύνη των περιβαλλοντικών μέτρων ελέγχου της διασποράς των λοιμώξεων σε ανώτερο επίπεδο αξιοπιστίας, αναδεικνύοντας και τα πλεονεκτήματα της  Προληπτικής Υγιεινής , ως προς την προάσπιση της υγειονομικής ασφάλειας.

Οι Επιθεωρητές πλέον γνωρίζουν για την υποχρεωτικότητα της πιστοποιημένης εκπαίδευσης του προσωπικού, στον καθαρισμό- απολύμανση. Τα δε προγράμματα με αναφορά στο σημείο  Α.4 για την προαιρετική Πιστοποίηση του τουριστικού καταλύματος  θα πρέπει να αναφέρονται στην Πρόληψη Εξάπλωσης Μολυσματικών Παραγόντων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης  και όχι μόνο ως προς τη λήψη μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 .

’’Επενδύσεις τεχνολογικής υποδομής , με υψηλή ποιοτική αναβάθμιση των συνθηκών  υγιεινής , για μια αξιοπρεπή  διαβίωση’’

Όταν ο Δρ. Παπαδάκης Αντώνιος με την παρουσίαση προχώρησε στις οδηγίες αντιμετώπισης μιας πιθανής κρίσης με την ύπαρξη και άλλων υιών, πολλοί ξενοδόχοι άρχισαν να θυμούνται ότι υπήρχαν και πριν την πανδημίας COVID-19 . Παράλληλα δε με την  Πιστοποίηση επιμόρφωσης στον καθαρισμό- απολύμανση ,από μολυσματικές μικροβιακές Λοιμώξεις, συμπεριλαμβανομένου του SARS-CoV-2 , διαπιστώνουν τα’’ λάθει’’  που έγινα και συνεχίζουν να γίνονται.

Η ’’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας & Υγιεινής των Εσωτερικών Χώρων‘’ , ως πρόγραμμα αντιμετώπισης από ειδικές “ομάδες κρούσης” με διαδικασίες που τεκμηριώνονται και εκτελούνται από προσωπικό με πιστοποιημένη εκπαίδευση , εκτός από τα σχολαστικά μέτρα καθαρισμού – απολύμανσης, διενεργούν εφαρμογές  σε Στρώματα –Σαλόνια, αλλά και  Wall-to-wall μοκέτες – χαλιά, κοκοφοίνικα, σιζάλ, την αντιμετώπιση μούχλας( Ασπεργίλλωση ) , αλλά και στην κάλυψη των δυο κριτηρίων ν κατάταξης, στο Κριτήριο 4.27  ,άλλα και στο Κριτήριο 4.1.

Οι  ‘’Πιστοποιημένοι εφαρμοστές ’’ γνωρίζουν πλέον ότι μπορούν  να επεκταθούν –χωρίς επιπλέον επιβαρύνσεις σε εξοπλισμό -και στις εναρμονισμένες πρακτικές εφαρμογές προεργασίας –πριν/και μετά -, πάνω σε μια ολοκληρωμένη διαχείριση παρασίτων, μιας και δεν πρέπει να ξεχνάμε  ότι  μετά τα ακάρεα (Dust mites) , οι  κατσαρίδες είναι η δεύτερη αιτία αλλεργιών και αναπνευστικών προβλημάτων,  ακόμα και μετά από την αποσύνθεση τους (μικροτεμαχίδια). κ.ά.  Επιπλέον αναφέρω τα ακάρεα των περιστεριών, τα  αρπακτικά ακάρεα,το  ακαρι της ψώρας, τις ψείρες του σώματος, τους κοριους (Bed Bugs),τα  έντομα υφασμάτων – χαλιών, τα κολλέμβολα (Collembola) , κλπ Θα πρέπει να  τηρούνται πρωτίστως με κάθε λεπτομέρεια τα Πρωτόκολλα επαγγελματικών εφαρμογών , οπού θα είναι εναρμονισμένα  με τις  Υπουργικές Αποφάσεις (νέα υγειονομική διάταξη)  για (κατοικίες χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.) προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία.

Για δε την δραστηριότητα των τρωκτικών σε εσωτερικούς χώρους , αποτελεί ίσως τον σημαντικότερο φορέα παθογόνων οργανισμών και μεταδοτικών ασθενειών (Λεπτοσπείρωση – ΕΟΔΥ), άλλα και αναπνευστικών προβλημάτων, όπως άσθμα και δύσπνοια, από τα μικροτρίχιδια τους ακόμα και μετά την εξουδετέρωση τους.

Βελτιώσετε επιπλέον  τον τρόπο ζωής των φιλοξενούμενων , μειώνοντας  – στο ελάχιστο– την χρήση βιοκτόνων,  ακόμη και  πάνω από 95%, άλλα και το κόστος προεργασίας για κάθε ”ανυπόφερτη” εφαρμογή που μπορεί να πρόκυψη.

Αν από το 2016 οι χώροι φιλοξενίας είχαν εντάξει εξοπλισμό τεχνολογική υποδομής  με υψηλή ποιοτική αναβάθμιση των συνθηκών  υγιεινής, δεν έλεγαν σήμερα ότι ‘’φταίει’’ ο SARS-CoV-2  για τα έξοδα.

‘‘Η Διαφορετικότητα μεταξύ των παρεχομένων υπηρεσιών στους εσωτερικούς χώρους, δίνει τη δυνατότητα ανάδειξης της πραγματικότητας, αλλά και την ευκαιρία ανάληψης κοινών δράσεων.’’

Είναι ανάγκη να αναπροσαρμόσουμε την ‘‘οπτική αντίληψή’’ μας και να διαμορφώσουμε τις συνθήκες εκείνες που θα επενδύουν στη ‘‘σταθερή οικοδόμηση συνεργασιών’’ ως θεσμό, μεταξύ του Επιστήμονα Διάγνωσης εσωτερικών χώρων και με ενημέρωση των Επαγγελματιών  Πιστοποιημένων Εφαρμοστών  στις παρεχόμενες υπηρεσίες, έτσι ώστε να χαραχθεί μια κοινή πορεία για το μέλλον.

Συμπέρασμα : Τα πλεονεκτήματα της Προληπτικής Υγιεινής ως πρωτοπόρος παθητική μέθοδος  με ‘’μηχανική πρόληψη κατά των  λοιμώξεων’’, συμβάλουν στο ανώτερο επίπεδο εξασφάλισης της υγειονομικής ασφάλειας των επισκεπτών και των εργαζομένων ελαχιστοποιώντας την εξάπλωσης των Λοιμώξεων.

Η σύμπραξη με έναν Πιστοποιημένο εφαρμοστή για καθαρισμό-απολύμανση ανά 60 έως 90 ήμερες καλύπτει ανάγκες (π.χ, Housekeeping )  σύμφωνα και με την εγκύκλιο ( αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020) «όπως ισχύει.», στα σημεία Η.1 και ΙΒ.2  του Πίνακα Ι και ΙΕ του Πίνακα ΙΙ με την ’Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας ’’ κατά των  λοιμώξεων , άλλα και για την ’’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας & Υγιεινής των Εσωτερικών Χώρων‘’ , ως πρόγραμμα αντιμετώπισης από ειδικές “ομάδες κρούσης” , συμπεριλαμβανόμενου και του Κριτηρίου κατάταξης 4.27 Καθαρισμός στρωμάτων σε ετήσια βάση ( Υ).

Περισσότερα…  Προληπτική υγιεινή και στην διασφαλισμένη αναβάθμιση των Green & Clean Rooms

Και όλα αυτά εύκολα και απλά  έτσι ώστε να παρέχουμε την δυνατότητα στο …να είναι όλοι κερδισμένοι.!!!

Για κάθε ενδιαφερόμενο αλλά και για φορείς από όλη την Ελλάδα, είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι ομαδικά προγράμματα με το μικρότερο κόστος γίνονται και για την  Πιστοποιημένη επιμόρφωση στον καθαρισμό- απολύμανση ,από μολυσματικές μικροβιακές Λοιμώξεις, συμπεριλαμβανομένου του SARS-CoV-2 .

Για πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ :  Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Παρέχοντας εξασφαλισμένη Υγειονομική Ασφάλεια στους φιλοξενούμενους. !!!

Πηγή : https://klintec.gr/παρέχοντας-εξασφ…σμένη-υγειονομικ/

Διαρκής Ενημέρωση