Ποιοτική διαβίωση ‘’χωρίς βιοκτόνα’’ στους εσωτερικούς χώρους.

Ποιοτική διαβίωση ‘’χωρίς βιοκτόνα’’ στους εσωτερικούς χώρους.

Όταν η έννοια του καθαρού  Βιο – περιβάλλοντος χώρου , ιδιωτικού ή δημοσίου είναι ζωτικής σημασίας, μιας και η προστασία  γενικά του περιβάλλοντος  ξεκινάει από τους χώρους που ζούμε και εργαζόμαστε, τότε η διαρκής δράση για την προστασία του σκοπό έχει, ως ηθική υπόμνηση και υπέρτατο χρέος , την λήψη προληπτικών μέτρων  από όλους μας- Πολίτες και Πολιτεία!

Bio: Ο ορισμός της λέξης Bio, προέρχεται από το Bιο (βίος=το ζείν), προσδιορίζοντας το Bio – περιβάλλον για μια ποιοτική διαβίωση στους εσωτερικούς χώρους.

Από το 2012 υπάρχουν αναφορές μου για τις Βιο-επιδράσεις της  ‘‘ανεξέλεγκτης προαγωγής ’’ βιοκτόνων στους εσωτερικούς χώρους.

Για την προστασία του καταναλωτή και του περιβάλλοντος από τις ιδιωτικές εφαρμογές, σημαντικό ρόλο σε κατοικημένες περιοχές (στο σπίτι) φέρουν οι γονείς , υπολογίζοντας και τους περίοικους  καθώς οι κίνδυνοι που διατρέχουν ορισμένες φορές είναι πολύ μεγάλοι. Χρειάζεται μελέτη στις οδηγίες χρήσης ανά χρήση,  ώστε να μην χρησιμοποιείται στα στρώματα όταν υπάρχει αναφορά – Μην το εφαρμόζετε σε στρώματα.

Σε περιπτώσεις όπου διενεργείται απεντόμωση – μυοκτονία σε ιδιωτικούς μεν χώρους που παρέχονται όμως υπηρεσίες στέγασης ή/και σίτισης κτλ (πχ ξενοδοχεία, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία, σχολεία, λεωφορεία, πλοία, σκάφη αναψυχής κτλ) τότε το παραπάνω έργο πρέπει να εκτελείται από επαγγελματίες που έχουν προβεί στην προβλεπόμενη «Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών»  σύμφωνα με το νόμο 3919/2011 και να τηρούνται πλήρως τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία. Όταν υπάρχει  απασχολούμενος επιστήμονας ως υπάλληλος για τη διενέργεια του συγκεκριμένου έργου, τότε θα πρέπει να έχουν προβεί και σε « Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών» σύμφωνα με το νόμο 3919/2011 και να τηρείται πλήρως η ισχύουσα νομοθεσία.

Με αφορμή  τα περί κοριών και την χρήση ατμοκαθαριστή , επισημαίνω τις απαντήσεις που έλαβε το Υπουργείο Τουρισμού από το Υπουργείου Υγείας, ως προς την υποχρεωτικότητα καθαρισμού των στρωμάτων σε ετήσια βάση, άλλα και από Υπουργείο Εργασίας  για την έκθεση σε ρύπους Βιολογικών Παραγόντων ( Ν. 3850/2010,) και του ( π.δ. 102/2020 (ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020), μαζί με την διευκρινιστική επισήμανση για την χρήση  του ατμοκαθαριστή (ως προς την εργασία κινδύνων για την υγεία και ασφάλεια) κλπ.

Επιπλέον οι υπεύθυνοι φορείς   ‘’δεν ξεχνούν ‘’ να μας υπενθυμίζουν ότι ο SARS-CoV-2 μαζί  με τις παραλλαγές , τις μεταλλάξεις και τις υποπαραλλαγές του ότι ‘’είναι εδώ’’ , όπως και τα  παθογόνα βακτήρια (Streptococcus pyogenes ή το Streptococci της ομάδας Α (GAS)   με την ‘’ μολυσμένη σκόνη’’.

’Χθες’’ οι πλημμύρες όπου οι ειδικές  “ομάδες κρούσης” για τις εφαρμογές  πρέπει να χρησιμοποιούν εξειδικευμένους εφαρμοστές  με Πιστοποιημένη εκπαίδευση στον καθαρισμό – απολύμανση  και αποκατάσταση ,πριν την εκ νέου χρήση του χώρου. Διαδικασίες που τεκμηριώνονται και εκτελούνται με το ”Σχέδιο Εφαρμογών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Καθαριότητας -Απολύμανσης και Αποκατάστασης Εσωτερικών Χώρων” , ως συμπληρωματικό υλικό σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας, με σκοπό τον περιορισμό των κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων καθώς και του περιβάλλοντος. Συμπεριλαμβανομένων και των τρωκτικών που είναι ένας από τους σημαντικότερους φορείς παθογόνων οργανισμών και μεταδοτικών ασθενειών (Λεπτοσπείρωση – ΕΟΔΥ).

’Σήμερα’’ εκτός των άλλων….. τα περί κοριών το ανάγνωσμα .

Αύριο όλοι οι απρόσκλητοι φίλοι μας μιας και δεν κάνουν ταξικές διακρίσεις και βρίσκονται και στα ‘’καλύτερα σπίτια’’.

Δεν είναι λοιπόν μόνο οι Κοριοί (Bed Bugs), ή το “ Kissing Bug“ (Το έντομο που φιλάει), που πολλοί νομίζουν ότι είναι Αφυλίδες ‘‘βρομούσες’’ ή/και “κοριοί” του ελάτου, είναι  και το Άκαρι της ψώρας, οι Ψείρες του σώματος, οι Ψύλλοι, τα Ακάρεα (Dust mites), τα Ακάρεα των πτηνών, τα Αρπακτικά ακάρεα, τα Έντομα υφασμάτων – χαλιών, τα Τσιμπούρια (κρότωνες), αλλά και η δραστηριότητα τρωκτικών  σε εσωτερικούς χώρους ,όπου αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους φορείς παθογόνων οργανισμών και  μεταδοτικών ασθενειών   (Λεπτοσπείρωση ) , κλπ,  προκαλώντας  ‘’παρενέργειες ‘’ – όχι μόνο στην υγεία – αλλά και στην ’’ τσέπη’’.

Χρειάζεται ενημέρωση για την ορθή αντιμετώπιση, ώστε με ψυχραιμία να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα, χωρίς πανικό και  υπερκατανάλωση  Βιοκτόνων, για να εξασφαλιστεί σήμερα το καθαρό περιβάλλον του αύριο,  χωρίς πλεονάζοντα ημίμετρα.

Προληπτική Υγιεινή για Υγειονομική Ασφάλεια –Οικονομία- Περιβαλλοντική Προστασία.

Το ‘’μυστικό’’ για τα προαναφερόμενα ξεκινά από την καθαριότητα, με το πλεονέκτημα να το έχουν οι κάτοχοι ενός   Συστήματος καθαρισμού Kirby*.

Ειδικές “ομάδες κρούσης” : Η ιδανική και η ποιο οικονομικά αποδεκτή λύση  για Ξενοδοχεία, χώρους φιλοξενίας πολλών ατόμων, Μονάδες φιλοξενίας ηλικιωμένων, κλπ. Οι δε επαγγελματίες  επιστήμονες  θα γνωρίζουν , ότι μπορούν να αναπτύξουν Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Αποκατάστασης ΧώρωνBio-Exterminating Services) ως ειδικές “ομάδες κρούσης”  όπου θα μπορούν να ενεργούν στο πριν ή /και μετά από οποιαδήποτε εφαρμογή τους σε εσωτερικούς χώρους, καλύπτοντας πλήρως  την νομοθεσία  ακόμα και ‘’περί αστικής ευθύνης’’ (αξιώσεων), εφόσον θα τηρούνται αυστηρά οι όροι νόμων και εγκυκλίων όπου διασφαλίζουν την προστασία της Δημόσιας Υγείας κλπ.

Φροντίζουμε οι εφαρμοστές , εκτός από την συνεργασία με ένα Σύμβουλο –Επιθεωρητή και Υγειονομικά υπεύθυνο, για την εφαρμογή έργων σε καθαρισμό- απολύμανση και αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων, να έχουν και την Πιστοποιημένη επιμόρφωση τους στον καθαρισμό-απολύμανση , ώστε να τηρούνται αυστηρά οι όροι νόμων (Αριθ. οικ. 10558/876 ΦΕΚ 984 τ. Β΄ 30-6- 2004), του (Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ ΦΕΚ2161/Β/23.06.2017), μαζί με τον Ν. 3850/2010, (Βιολογικοί παράγοντες) καθώς και το ( π.δ. 102/2020(ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) για να διασφαλίζουν την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

*Υ.Γ: Οι κάτοχοι ενός  Συστήματος καθαρισμού Kirby μπορούν να έχουν ανά περίπτωση  ακόμα και επιτόπου πληροφορίες

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο e-mail: vgenis@otenet.gr  , ή στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή : https://klintec.gr/ποιοτική-διαβίωση-χωρίς-βιοκτόνα/