Εκτός των άλλων….. τα περί κοριών το ανάγνωσμα.

Εκτός των άλλων….. τα περί κοριών το ανάγνωσμα.

Για την  χρήση βιοκτόνων σε κατοικημένους  χώρους οι υπεύθυνοι επιστήμονες πρέπει να διασφαλίζεται σε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος όπως αναφέρεται (528/2012) , αλλά και στο Έντυπο Γνωστοποίησης-Υπεύθυνης Δήλωσης που υπογράφουν για την αναγγελία τους από το ΥΠΑΑΤ. Για δε τις εφαρμογές βιοκτόνων στους εσωτερικούς χώρους , για θέματα αντιμετώπισης εχθρών υγειονομικής σημασίας, αρμόδιο είναι το Υπουργείο Υγείας.

Όλα αυτά διότι πρέπει να διασφαλίζεται η υγειονομική ασφάλεια των φιλοξενουμένων-ταξιδευτών, με την αυστηρή τήρηση των νόμων Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ΦΕΚ2161/Β/23.06.2017), (κατοικίες χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.),  μαζί με τον Ν. 3850/2010, (Βιολογικοί παράγοντες) καθώς και το ( π.δ. 102/2020(ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) για τον κάθε αερομεταφερόμενο ρύπο βιολογικών παραγόντων ,ώστε να διασφαλίζουν την προστασία της Δημόσιας Υγείας

Τελικά διασφαλίζεται η υγειονομική ασφάλεια των φιλοξενουμένων-ταξιδευτών  ;

Όταν οι επιστήμονες από όλη την Ευρώπη προτίθενται να δημιουργήσουν Ασπίδα προστασίας από αόρατους κινδύνους που προκύπτουν από την καθημερινή μας επαφή με χημικές ουσίες και το ΥΠΑΑΤ να ενημερώνει για την “Επικινδυνότητα μετά από έκθεση του ευρέος κοινού σε βιοκτόνα αεροζόλ με αυτόματη συσκευή ψεκασμού στο χώρο”;

  • Με αφορμή τις απαντήσεις που έλαβε το Υπουργείο Τουρισμού από το Υπουργείου Υγείας, ως προς την υποχρεωτικότητα καθαρισμού των στρωμάτων σε ετήσια βάση. Για την (Αριθμ.Υ1γ/ Γ.Π/οικ.47829/ΦΕΚ2161/Β/23.06.2017),για την αποτροπή δημιουργίας κίνδυνου από αερομεταφερόμενη επιμόλυνση  σε εσωτερικούς χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων, κατοικίες, ώστε να διασφαλίζει την προστασία της Δημόσιας Υγείας, επισημαίνει ότι ο Υγειονομικός έλεγχος γίνεται στο σύνολο των εγκαταστάσεων των τουριστικών καταλυμάτων.
  • Επιπλέον στην ιδία επιστολή το Υπουργείο Υγείας για την χρήση ατμοκαθαριστή αναφέρεται ότι η παράμετρος αυτή καλύπτεται από τις οδηγίες /προδιαγραφές του κατασκευαστή.
  • Η δε απάντηση από Υπουργείο Εργασίας για την έκθεση σε ρύπους Βιολογικών Παραγόντων( Ν. 3850/2010,) και του ( π.δ. 102/2020 (ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020), μαζί με την διευκρινιστική επισήμανση για την χρήση  του ατμοκαθαριστή (ως προς την εργασία κινδύνων για την υγεία και ασφάλεια) κλπ.
  • Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενημέρωση των καταναλωτών , για  το γιατί πρέπει να γίνεται υποχρεωτική η απομάκρυνση των νεκρών κοριών και των παραγώγων τους (περιττώματα – αποσύνθεση), μετά την καταπολέμηση τους με οποιαδήποτε μέθοδο, διότι  δεν μπορεί να αποκλειστεί η μηχανική μετάδοση παθογόνων μικροοργανισμών, κλπ. Επιπλέον , μετά τη εφαρμογή υπέρθερμου ατμού, το αποτέλεσμα του ’’ αναδυόμενου κοκτέιλ’’ και ο τρόπος αλληλεπίδρασης του με την εισπνοή, δεν μπορεί να αποκλειστεί η πρόκληση ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων ,όπου μπορούν να συνδεθούν µε Λοιμώξεις στην Δημόσια Υγεία.

Όλοι οι απρόσκλητοι φίλοι μας δεν κάνουν ταξικές διακρίσεις.

Δεν είναι λοιπόν μόνο οι Κοριοί (Bed Bugs), είναι  και το Άκαρι της ψώρας, οι Ψείρες του σώματος, οι Ψύλλοι, τα Ακάρεα (Dust mites), τα Ακάρεα των πτηνών, τα Αρπακτικά ακάρεα, τα Έντομα υφασμάτων – χαλιών, τα Τσιμπούρια (κρότωνες), αλλά και η δραστηριότητα τρωκτικών  σε εσωτερικούς χώρους ,όπου αποτελεί έναν από τους  σημαντικότερους φορείς παθογόνων οργανισμών και  μεταδοτικών ασθενειών   (Λεπτοσπείρωση ) , κλπ,  προκαλώντας  ‘’παρενέργειες ‘’ – όχι μόνο στην υγεία – αλλά και στην ’’ τσέπη’’.

Πολύ δε περισσότερο,  όταν οι υπό- βέλτιστες (μη ορθές) πρακτικές , η/και μεμονωμένες  εφαρμογές, για την υγειονομική ασφάλεια των φιλοξενουμένων- ταξιδευτών ,  που ξεκινά από την ενημέρωση  με τις μισές αλήθειες.!!!!

Επιπλέον οδηγίες με απαντήσεις θ α δοθούν και στην εξ’ αποστάσεως στην  Πιστοποιημένη εκπαίδευση ολοκληρωμένων προγραμμάτων καθαρισμού-απολύμανσης χώρων, αλλά και αναλύσεις νομοθεσίας  για θέματα αντιμετώπισης εχθρών υγειονομικής σημασίας, όπου αρμόδιο είναι το Υπουργείο Υγείας.

Έτσι οι επαγγελματίες  επιστήμονες  θα γνωρίζουν , ότι οι Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Αποκατάστασης Χώρων( Bio-Exterminating Services) ως ειδικές “ομάδες κρούσης”  θα μπορούν να ενεργούν στο πριν ή /και μετά από οποιαδήποτε εφαρμογή τους σε εσωτερικούς χώρους, καλύπτοντας πλήρως  την νομοθεσία  ακόμα και ‘’περί αστικής ευθύνης’’ (αξιώσεων), εφόσον θα τηρούνται αυστηρά οι όροι νόμων και εγκυκλίων όπου διασφαλίζουν την προστασία της Δημόσιας Υγείας κλπ.

Ειδικές “ομάδες κρούσης” : Η ιδανική και η ποιο οικονομικά αποδεκτή λύση  για Ξενοδοχεία, χώρους φιλοξενίας πολλών ατόμων, Μονάδες φιλοξενίας ηλικιωμένων, κλπ

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο e-mail: vgenis@otenet.gr , ή στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή : https://klintec.gr/εκτός-των-άλλων-…ρί-κοριών-το-ανά/