Προληπτική ή Έκτακτης Ανάγκης η Εφαρμογή Απολύμανσης στα Σχολεία;

Προληπτική ή Έκτακτης Ανάγκης η Εφαρμογή Απολύμανσης στα Σχολεία;

Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη ότι, η ‘’Προληπτική απολύμανση’’ των σχολείων και των άλλων εσωτερικών χώρων, έγινε με την εφαρμογή σχεδίου έκτακτης  ανάγκης για την αντιμετώπιση εξειδικευμένων  περιπτώσεων , σε είδη προσβεβλημένους  χώρους , οι υπεύθυνοι πρέπει να γνωρίζουν τα έξεις. 

Με δεδομένο του ότι, όλοι οι εσωτερικοί χώροι να έχουν ‘’επιμολυνθεί ΄΄ και ίσως μετατραπεί σε επικινδύνους  ‘’αόρατους εχθρούς‘’   από  ρυπογόνα ‘’ χημικά κοκτέιλ’’ – , μαζί με τους αιωρούμενους μικροοργανισμούς και τα παράγωγά τους , όπου υπάρχουν ως ένα βαθμό σε κάθε χώρο (σχολείο, σπίτι, ή εργασία κλπ) , π.χ  (βακτηρίδια, μύκητες, ιοί, σπόρια, αιωρούμενη σκόνη , περιττώματα ακάριων, μικροσκοπικά ‘’τεμαχίδια’’ εντόμων, τριχίδια ποντικών, αντιγόνα ζώων και πτηνών), τότε η  ολοκληρωμένη αποκατάσταση του χώρου όπου έγινε η εφαρμογή  επιβάλλεται ως υποχρεωτική.

Προσοχή: Η έννοια της ποιότητας του αέρα στους  εσωτερικούς χώρους δεν πρέπει να είναι συνυφασμένη με την ιδέα της πολυτέλειας .

Η είσπνευση τους μπορεί να προκαλέσει διάφορες αλλεργικές αντιδράσεις, αναπνευστικές  διαταραχές και με Αυξημένη Επικινδυνότητα σε ασθένειες με υπερευαισθησία  και λοιμώξεις.

Λόγο της  επικινδυνότητας , προκύπτει  ‘’ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων’’ ,  διότι στους χώρους υπάρχουν παιδιά , ηλικιωμένα άτομα, αλλά και για άτομα οποιασδήποτε ηλικίας με χρόνια υποκείμενα νοσήματα (π.χ. χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, κακοήθειες κτλ),  όπου ανήκουν ειδή στις ομάδες υψηλού κινδύνου ,κ.α.

Με όλες τις παραμέτρους του κάθε χώρου ξεχωριστά, πρέπει να ανατηχθούν μέθοδοι για την  ολοκληρωμένη αποκατάσταση του χώρου , ώστε με την υποχρεωτική αποκατασταση κατά το μέγιστο δυνατό της ‘’ασύμμετρης απαλής ’’, πριν από την εκ νέου χρήση των χώρων και των αντικειμένων,ώστε να διατηρήσουν την ασφάλεια της υγιεινής και μείωσης κινδύνου σε ένα υψηλό επίπεδο.

Η συντεταγμένη πολιτεία αλλά και οι υπεύθυνοι της τοπικής αυτοδιοίκησης,  γνωρίζουν πολύ καλά την αντιμετώπιση αυτών των καταστάσεων.

Ο χρόνος αποκατάστασης  του εσωτερικού περιβάλλοντος των χώρων θα εξαρτηθεί από τους έξεις παράγοντες :

  • Την πολυπλοκότητα του χώρου
  • Το είδος των μεθόδων* και το χημικών Βιοοκτόνων απολυμαντικών που χρησιμοποιήθηκαν .
  • Η σοβαρότητα της επιμόλυνσης (τοξικότητα ,κλπ)

Στις μεθόδους* αποκαταστάσεις όπου συμπεριλαμβάνονται όλοι μέθοδοι που εφαρμοστήκαν στην έκτακτη ανάγκη αντιμετώπισης , ακόμα και εφαρμογές με  θερμική μέθοδο, ελεγχόμενη ή και τροποποιημένη ατμόσφαιρα , μορφές ξηρού ατμού  (πίεση 4- 10 bar για 184,13⁰C),κλπ.

Η μη άμεση εφαρμογή αποκατάστασης  του ‘’ αναδυόμενου χημικού κοκτέιλ ’’ , με τον τρόπο αλληλεπίδρασης του δεν μπορεί να αποκλείσει το αποτέλεσμα πρόκλησης ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων, που να μπορούν να συνδεθούν σε μια σύγχρονη κοινωνία άμεσα, µε τις Λοιμώξεις στην Δημόσια Υγεία.

Η ακολουθία των δράσεων για την αποκατάσταση.

  • Αξιολόγηση του βαθμού επίδρασης
  • Υποχρεωτική δράση ενδελεχούς καθαρισμού –απορρύπανσης σε βάθος (Deep-Depollution)
  • Υποχρεωτική δράση με επιμελημένη εφαρμογή  (Green Decontamination), και την επαναστατική ζώνη εξουδετέρωσης μικροοργανισμών,για  την  δέσμευση και δυνατότητα καταστροφής σωματιδίων έως και 0,1 μικρών ,  αιωρούμενων σωματιδίων σκόνης, , μικροοργανισμών, σπόριων, βακτηριδίων, ιών, μυκήτων, αλλεργιογόνα περιττώματα ακάρεων,κ.α.
  • Υποχρεωτική δράση συνολικής απομάκρυνσης κατά το μέγιστο για αποδιάρθρωση (αποδόμηση , αποσύνθεση, διάλυσης, υπολειμμάτων ‘’κοκτέιλ’’,) με ‘’ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων’’ χωρίς υπολειμματικότητα. Η εφαρμογή ολοκληρωμένων εναλλακτικών διαχειριστικών  λύσεων κατ΄ όγκο και γενικά των επιφανειών σε εσωτερικό περιβάλλον, με την πρωτοποριακή μέθοδος της  ‘‘Καταλυτικής  Οζονοποίησης ’’ (με καταλυτική διεργασία  υψηλής απόδοσης), χωρίς την χρήση χημικών, μπορεί να προσαρμοστεί και να εφαρμοστεί με θεαματικά αποτελέσματα, εξ’ ολοκλήρου ή/και συμπληρωματικά, ως ‘‘Φυσική εναλλακτική λύση ’’ για την εξουδετέρωση  ‘’Ρυπογόνων χημικών κοκτειλ’’.

Η διαδικασία αποκατάστασης εξαρτάτε από την επιλογή της κατάλληλης μεθόδου , το είδος του χώρου και  τον βαθμό του απαιτούμενου επιπέδου απολύμανσης, ώστε να μπορεί να ολοκληρωθεί η ασφαλής εφαρμογή της προτεινόμενης μεθόδου. Για την καθε εξειδικευμένη επιτόπια Bio- εφαρμογή Διαχείρισης των Εσωτερικών Χώρων, πρέπει να υπάρχει στις άμεσες προτεραιότητες  η ανάλυση κινδύνων και επικινδυνότητας τους και για το μετά το πέρας των εφαρμογών.

Τα αναγραφόμενα ισχύουν για κάθε εσωτερικό χώρο, (, λεωφορεία, ξενοδοχεία –χώροι ενδιαίτησης και φιλοξενίας , κατοικίες, γραφεία, ιατρεία,)  κλπ.

Κάτι που μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε στην ’’γένεση του’’, δεν θα μπορεί να θεωρηθεί στο μέλλον ως ‘’παράπλευρη απώλεια’’ του κάθε ‘’ κορονοϊού ’’.

Προσοχή : Δεν υπάρχει στις οδηγίες του ΕΟΔΥ , όπως επικαλούνται κάποιοι δήμοι ,κατι που να συνιστά μέθοδο εφαρμογής απολύμανσης στους κλειστούς  χώρους . Μετά από αυτές τις διαπιστώσεις στις εφαρμογές,  όπως επεσήμανε συμπληρωματικά και για ( – την ψώρα), δε θα αργήσει να αναφέρει ότι ,  μόνο όταν συντρέχει αδυναμία εφαρμογής σε αντικείμενα ή επιφάνειες.  (στην περίπτωση αυτή, τα βιοκτόνα  θα πρέπει να απομακρύνεται κατά το μέγιστο δυνατόπριν από την εκ νέου χρήση των αντικειμένων ).

Στις δημοσιές συμβάσεις για υπηρεσίες απεντόμωσης – μυοκτονίας και απολύμανσης, θα πρέπει να υπάρχει προαπαιτούμενος  όρος  ότι ‘’εκτός από τα χημικά προϊόντα ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει και εναλλακτικές μεθόδους αντιμετώπισης ’’, ώστε να μην βλέπουμε αυτές τις καταστάσεις.

Για μια ακόμα φορά θα συνεχίζω να υπενθυμίζω, την αναγκαιότητα ενός συνεργαζόμενου ‘’ Συμβούλου Υγιεινής (Υγιεινολόγου)’’, ώστε κάποια στιγμή  να συνειδητοποιήσουμε την χρησιμότητα του.

Με δεδομένο του ότι τα σχολεία κλείνουν για την γρίπη, την ψώρα ,κλπ, -θα πρέπει επειγόντως  και τώρα να παραμείνουν  κλειστά- ώσπου να γίνει η υποχρεωτική αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων. Ημίμετρα τύπου με ‘’λίγο νερό και ένα καθαριστικό πανί’ , που ακούγονται από τους ‘’εφαρμοστές’’, είναι άκρως επικίνδυνα . Ευελπιστώ οι επιστημονικά υπεύθυνοι να δείξουν την δέουσα προσοχή. 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

e-mail: vgenis@otenet.gr

Πηγή:  https://klintec.gr/προληπτική-ή-έκτ…-ανάγκης-η-εφαρμ/

Εισαγωγική Ενημέρωση για τις Ολοκληρωμένες Εφαρμογές Απολύμανσης.