Προληπτική Υγιεινή : Επιλογή προγραμμάτων δράσης για το εσωτερικό περιβάλλον.

Προληπτική Υγιεινή : Επιλογή προγραμμάτων δράσης για το εσωτερικό περιβάλλον.

Η προχωρημένη Προληπτική Υγιεινή  αποσκοπεί στην υγειονομική εξασφάλιση ενός ασφαλέστερου περιβάλλοντος για όλους μας. Θέτει ως στόχο την μηδενική ρύπανση του εσωτερικού αέρα , βελτιώνοντας αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα, με την αναδόμηση των υπηρεσιών υγειονομικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος ,για την διασφάλιση της καλής ποιότητας των εσωτερικών χώρων.

Ξοδεύουμε ένα σημαντικό μέρος της ζωής μας σε εσωτερικούς χώρους, αλλά πόσο συχνά λαμβάνουμε υπόψη την επίδραση που έχει η ποιότητα του εσωτερικού αέρα (IAQ) στην παραγωγικότητα, στην ευημερία ή στην υγεία μας;

Μια Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής Διαχείρισης των εσωτερικών χώρων βοηθά στην λύση των προβλημάτων ζωτικής σημασίας που προκύπτουν.

Με τα καινοτόμα προγράμματα της  Ενεργητικής Υγειονομικής Εξασφάλισης  , δημιουργούνται επαναστατικές μεταβολές σε όλα τα επίπεδα της αναγκαιότητας , ώστε να καλύπτουν την  αυστηρή τήρηση των νόμων Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ ΦΕΚ2161/Β/23.06.2017), (κατοικίες χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.),  μαζί με τον Ν. 3850/2010, (Βιολογικοί παράγοντες ) καθώς και το  (π.δ. 102/2020 (ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) για τον κάθε αερομεταφερόμενο ρύπο βιολογικών παραγόντων , με σκοπό να προλάβει ή να αποτρέψει  από κίνδυνους μόλυνσης και επιμόλυνσης και την  ‘’πρόκληση ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων  ’’ στην Δημοσιά Υγεία.

Στο σχέδιο περιγράφονται  μια σειρά από εμβληματικές πρωτοβουλίες και δράσεις, όπως:

Η επίδραση του εσωτερικού περιβάλλοντος στην απόδοση.

Κίνδυνοι από αυξημένη συγκέντρωση ‘‘ρυπογόνων μολυσματικών παραγόντων ’’ και την εισπνοή αέριων ρύπων, (αιωρούμενη σκόνη,  φορμαλδεΰδη και παθογόνους μικροοργανισμούς). Τα αίτια αυτής της καχεξίας που νοιώθουμε σε αυτούς τους χώρους, με συμπτώματα όπως  πονοκέφαλο , αδιαθεσία, ερεθισμένα μάτια και δέρμα, βουλωμένη μύτη, αναπνευστικά προβλήματα , δεν είναι πάντα ορατά, οι λύσεις όμως υπάρχουν κι είναι απτές.

  • Επιπλέον οι μη ορθές εφαρμογές των βιοκτόνων είναι οι προσδιοριστικοί παράγοντες που επηρεάζουν και στην εργασιακή ικανοποίηση –ανασφάλεια– για την απόδοση των εργαζομένων ,  οι οποίοι στοχεύουν στην καλύτερη δυνατή επίδοση των υπηρεσιών τους.
  • Οι δε ‘’Bio-κτόνοι ‘’ του 2013 έγιναν σήμερα ‘’Υγειο-κτόνοι εκτελεστές’’ και ζουν ανάμεσα μας ,  είτε να ’’απολυμαίνουν τους κοριούς’’  είτε ‘’ατμίζοντας  στρώματα- σαλόνια’’, γιατί  επαφίενται στο ”πατριωτικό ‘’…και ποιος θα μας ελέγξει ;

Στις σύγχρονες κοινωνίες  ο νόμος ‘’περί Αστικής Ευθύνης’’  είναι η «κάλυψη» που προσφέρεται για αποζημίωση από βλάβες, τις οποίες υφιστάμεθα από την αμέλεια τρίτων.

Η προχωρημένη Προληπτική Υγιεινή βελτιώνοντας την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα, αναδομεί τις υπηρεσίες υγειονομικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος για την διασφάλιση της καλής ποιότητας των εσωτερικών Η διαδικασία μιας συστηματικής μεθόδου περιβαλλοντικού καθαρισμού και απολύμανσης στοχεύει στη μείωση της βλάβης στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, βελτιώνοντας παράλληλα την υγιεινή των εσωτερικών χώρων . Η δε ορθή διαδικασία εφαρμογής παίζει βασικό ρόλο στην πρόληψη της εξάπλωσης μεταδοτικών παθογόνων μικροοργανισμών. Ωστόσο, πολλές τρέχουσες πρακτικές καθαρισμού και απολύμανσης μπορεί να επηρεάζουν αρνητικά την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Η εφαρμογή των ολοκληρωμένων προγραμμάτων καθαρισμού -απολύμανσης εσωτερικών χώρων ,ανεξάρτητα από την επιλογή της όποιας μεθόδου για την εφαρμογή ,μαζί με την χρήση του απαιτούμενου εξοπλισμού πρέπει πάντα να στοχεύει στην αποτελεσματική και με ασφαλή τρόπο αντιμετώπισης του ιικού φορτίου των μολυσμένων χώρων, επιφανειών και σημείων, χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης καθώς και φθορών ή/και καταστροφής άλλων υλικών και αντικειμένων.

Μηχανικός τρόπος αντιμετώπισης επιβλαβών ‘‘ρυπογόνων μολυσματικών παραγόντων ’’  σε εσωτερικούς χώρους, πριν ή/και μετά από οποιαδήποτε μέθοδο εφαρμογής.

Η  Καινοτόμος Ενεργητική Υγειονομική Εξασφάλιση  της προχωρημένης Προληπτικής Υγιεινής , μέσα από την ολοκληρωμένη υποστήριξη της Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής διαχείρισης των εσωτερικών χώρων, καλύπτει συμπληρωματικά και την Εγκύκλιο Υπ. Υγείας  Αριθμ. Πρωτ. Δ1γ/Γ.Π/οικ.67071/ 18/12/ 2023) για την  ‘’Λήψη μέτρων προστασίας και αντιμετώπισης των αρθροπόδων Υγειονομικής σημασίας (κοριών)  σε χώρους καταλυμάτων,  με πλήρη εξοικονόμηση χρόνου, κόστους εφαρμογών .

Η δε συνεργασία με έναν Υγειονομικά Υπεύθυνο Επιστήμονα, ο όποιος με τον σχεδιασμό διεργασιών εφαρμοστικής τεχνικής μελέτης , για την ολοκληρωμένη περιβαλλοντική & υγειονομική διαχείριση των εσωτερικών χώρων, θα συμπεριλαμβάνει την ’’ ομάδα κρούσης’’ μαζί με τον απαιτούμενο εξοπλισμό, όπου με την Κοινή Δράση ,την Προορατικότητα και ανταλλαγή Καλών Πρακτικών, θα ενισχύουν την έγκαιρη ανταπόκριση ,ακόμα και σε περιπτώσεις αντιμετώπισης περίπλοκων παρεμβάσεων (δυσλειτουργικών), έτσι ώστε να προλαμβάνουν δυναμικά ένα μεγάλο φάσμα απειλών για την ανθρώπινη υγεία .

Η προσαρμογή  στον υπ’ (Αριθ. οικ. 10558/876 ΦΕΚ 984 τ. Β΄ 30-6- 2004) για τις επαγγελματικές εφαρμογές καθαρισμού -απολύμανσης , προσφέρει υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια ή υγεία των πολιτών ή την προστασία του περιβάλλοντος, όπου θα χρησιμοποιούν άτομα αξιολογημένα για την καταλληλότητά τους. Έτσι μετά την συμμετοχή τους στην Πιστοποιημένη εκπαίδευση ολοκληρωμένων προγραμμάτων καθαρισμού-απολύμανσης χώρων, όπου αποκτούν επιπλέον γνώσεις με οδηγίες και αναλύσεις της νομοθεσίας για παροχές σύγχρονων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και  -μετά από εξετάσεις- αξιολογούνται για την καταλληλότητά τους ως  πιστοποιημένοι  εφαρμοστές .

Επιπλέον οι ομιλητές σε ενημερώσεις ημερίδων ή εκπαιδευτικών σεμιναρίων για την Ολοκληρωμένη διαχείριση παρασίτων σε εσωτερικούς  χώρους,  θα πρέπει να τονίζουν την  αποτελεσματικότητα απέναντι  στους  ρύπους βιολογικών παραγόντων , αλλά και της αναγκαιότητας για την μηδενική συγκέντρωση  δραστικών ουσιών στις επιφανές των χώρων.

Μετά από κάθε Βεβαίωση  ή το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης , όλοι οι εμπλεκόμενοι με εφαρμογές ολοκληρωμένων προγραμμάτων καθαρισμού-απολύμανσης, χρειάζονται και τον απαιτούμενο εξοπλισμό μαζί με την Βεβαίωση πρακτικής εφαρμογής .

…..επι του Πρακτέου.

Έτσι θα υπάρχει εναρμόνιση των ολοκληρωμένων υγειονομικών και περιβαλλοντικών εφαρμογών με την νομοθεσία , ως προς την αστική ευθύνη (περί αξιώσεων) αλλά και τα ιδιωτικά ασφαλιστήρια υγείας.

Πληροφορίες για το μη αναρτημένο βίντεο της ημερίδας 02/12/2023, για τις ‘’Νομικές ευθύνες’’, Επικοινωνία στον ΣΕΑΜΕ.!!!

Υ.Γ : Κάθε Κοινοποίηση ή αναφορά σας για εμάς, δεν είναι έμμεση διαφήμιση. Η Αμοιβαιότητα ωφελεί τους πάντες, με σύνεση και αποτελεσματικότητα.

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή :   https://klintec.gr/προληπτική-υγιει…επιλογή-προγραμμ/