Προληπτική υγιεινή και ειδικές “ομάδες κρούσης” εφαρμογών η εναλλακτική πηγή υγειονομικής ασφάλειας.

Προληπτική υγιεινή και ειδικές “ομάδες κρούσης” εφαρμογών η εναλλακτική πηγή υγειονομικής ασφάλειας.

Με δεδομένο ότι η υγεία και η ευημερία του ανθρώπου συνδέονται στενά με την κατάσταση του εσωτερικού  περιβάλλοντος, τότε  η διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής του είναι ζωτικής σημασίας για όλους μας. Η ανάδειξη της αύξησης των λοιμώξεων υψηλής μεταδοτικότητας, ιών, βακτηρίων κλπ, δημιούργησαν  αυξανόμενες ανάγκες με απαιτήσεις , για την «μικροβιολογική ασφάλεια» από τους κίνδυνους των  επανεμφανιζόμενων προβλημάτων.

Υπάρχει ένα  ραγδαία αυξανόμενο ενδιαφέρον με απαιτήσεις από τους καταναλωτές, σε θέματα καθαριότητας και υγιεινής των εσωτερικών χώρων , για ένα καλύτερο και ασφαλέστερο υγιεινό περιβάλλον. Η αναβάθμιση της Ζωτικής Σημασίας Υπηρεσιών, σε τομείς Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος ,πρέπει να συνδέει την Εναρμόνιση των Εφαρμοσμένων Τεχνικών για την τελειότητα των διαδικασιών, με την Ποιότητα των Παρεχομένων Υπηρεσιών, μιας και το υποτίθεται καθαρό δεν εξαλείφει το ‘’ανθρώπινο λάθος’’ έναντι μολυσματικών παραγόντων.

Μετά  το ‘’ξεμπλοκάρισμα’’ των (Κ.Α.Δ.) των Υπηρεσιών Απολύμανσης  (81.29.11.01, 81.29.11.02, ) σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ και το (ΦΕΚ Β’ 508204-11-2021) -( 81.29.11.03. Υπηρεσίες απεντόμωσης – μυοκτονίας), μπορεί πλέον να προσδιοριστεί ποιοι πρέπει να προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών εφαρμογών καθαρισμού-απολύμανσης.

 • Με το με (Αριθ. Οικ 2190/201/11-02-2004( ΦΕΚ 340 τ. Β 11-02- 2004) όπως τροποποιήθηκε με την (Αριθ. Οικ.10558/876 ΦΕΚ 984 τ. Β΄ 30-6-2004) προσδιορίζεται με το ότι, κάθε επιχείρηση με οποιαδήποτε νομική μορφή, που προσφέρει υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια ή υγεία των πολιτών ή την προστασία του περιβάλλοντος και χρησιμοποιούν άτομα αξιολογημένα για την καταλληλότητά τους.
 • Συγχρόνως εναρμονίζεται με την εγκύκλιο( με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020) και την υποχρεωτική αναφορά  στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης, όπου η εφαρμογή και ο σχεδιασμός των απολυμάνσεων πρέπει να γίνεται υπό την ευθύνη ειδικού επιστήμονα, όπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα (π.χ. Επόπτες Δημόσιας Υγείας). Το δε προσωπικό (εφαρμοστές) που εκτελεί τις συγκεκριμένες εφαρμογές πρέπει να είναι εξειδικευμένο (π.χ. απόφοιτοι της σχολής απολυμαντών ή άλλης ειδικότητας κατάλληλης εκπαίδευσης ), συμπεριλαμβάνοντας και τον α.ν. 2520/1940 (ΦΕΚ 273/40 τ. Α΄) «περί Υγειονομικών Διατάξεων» όπως ισχύει.
 • Το ΥΠ.Α.ΑΤ με την απάντηση του αναφέρει ότι: Οι εργασίες Απολύμανσης δεν ανήκουν στις ρυθμίσεις της προαναφερόμενης νομοθεσίας(ΣΕΑΜΕ.)
 • ΤοΥπουργείου Υγείας με το  Υπ’ αριθ. Δ1γ/Γ.Π/78956  παρέχει διευκρινίσεις, σχετικά με τα μέτρα που αφορούν σε θέματα διενέργειας καθαρισμού-απολύμανσης, εσωκλείοντας και την απαιτητέα εγκύκλιος (αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/ 20.03.2020).
 • Επιπλέον δε από το (Ε.Ο.Δ.Υ.) δεν συνιστάται σε εσωτερικούς χώρους (Ε.Ο.Δ.Υ.), διότι μπορεί να προκαλέσουν μεγαλύτερες βλάβες -παρά οφέλη.
 • Επισήμανση για τους κίνδυνους που προκαλεί η χρήση βιοκτόνων σε σχολεία, νηπιακοί σταθμοί, χώροι εργασίας, δημόσιοι χώροι, γηροκομεία, υπάρχει και στον (Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012/Άρθρο 18) όταν δεν είναι σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας, με σκοπό τον περιορισμό των κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων καθώς και για το περιβάλλον.
 • Η  ( Π.Ε.Ε.Δ.Υ. σχετικά με την άσκοπη χρήση χημικών απολυμαντικών ) σε Δημόσιους εξωτερικούς χώρους, έχει κάνει παρέμβαση στο Υπουργείο Υγείας  για θέματα –  τύπου ‘‘χημικού- πολέμου’’ -ή/και  για προσχήματα με«μάχες» ενάντια στον κορωνοϊό ,ώστε να μειωθούν οι μεμονωμένες εφαρμογές απολυμαντικών με (ψεκασμό, εκνέφωση, ή ομίχλης κ.λ.π.) ,  λόγοι που μπορούν να προκαλέσουν  πλείστες αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία μας.

Πόσο επικίνδυνες μπορεί να είναι “οι αναδυόμενες τεχνολογίες ”για την υγειονομική μας ασφάλεια ;

Για κάθε εφαρμογή πρέπει να υπάρχει η μελέτη  με φάκελο του Ολοκληρωμένου Συστήματος  Οργάνωσης και Διαχείρισης για την υγειονομική ασφάλεια των φιλοξενούμενων στους χώρους,στα όρια τήρησης της υπάρχουσας νομοθεσίας και των Υγειονομικών πρωτοκόλλων , που να αποκλείει την διασπορά και επιμόλυνση στους εσωτερικούς χώρους και τις εφαρμογές να  ανταποκρίνονται πλήρως απέναντι :

Οι ειδικές “ομάδες κρούσης” εφαρμογών χρησιμοποιούν σύγχρονες μεθόδους από εξειδικευμένο προσωπικό με Πιστοποιημένη εκπαίδευση στον καθαρισμό – απολύμανση  και αποκατάσταση πριν την εκ νέου χρήση του χώρου. Διαδικασίες που τεκμηριώνονται και εκτελούνται για την ’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας & Υγιεινής των Εσωτερικών Χώρων ‘’ ως συμπληρωματικό υλικό υπέρ κάλυψης  της εγκύκλιου ( με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020)

Στην σύνταξη της ολοκληρωμένης διαχειριστικής και εφαρμοστικής μελέτης για καθαριότητα – απολύμανσης με αποκατάσταση εσωτερικών χώρων  πρέπει να συμπεριλαμβάνονται:.

 • Μείωση επιβαρημένου φορτίου (υγειονομική ασφάλεια εργαζομένων)
 • Απορρύπανση : Μια ελεγχόμενη και δομημένη καθαριότητα, ο οποία είναι πιο ενδελεχής – διεξάγεται με επιμέλεια – και με περισσότερη λεπτομέρεια από έναν καθαρισμό
 • ’’Περιβαλλοντική Εξυγίανση’’: Εφαρμογή κατ΄ όγκο m³, για αερομεταφερόμενους ρύπους βιολογικών παραγόντων αλλά και δευτερογενή ρύπανση –επιμόλυνση.

Απολύμανση: Αν η επιλογή είναι εφαρμογή χημικής μεθόδου για απολύμανση κατ΄ όγκο m³ ,τοποθετούμε εντός του χώρου μια σταθερή συσκευή ULV Fogger , για χρήση χημικών εξουδετέρωσης επιβλαβών βακτηρίων, ιών, μυκήτων και παθογόνων με απολυμαντικό εγκριμένο από τον Ε.Ο.Φ. Η δυνατότητα περιστροφής για ψεκασμό 360 μοιρών είναι ένα στοιχείο που παρέχει περισσότερη ομοιογένεια σε όλες τις επιφάνειες και τον αέρα. κατ΄ όγκο m³.

 • Αποκατάσταση : Εφαρμογή κατ΄ όγκο m³, για ολοκληρωμένη παροχή Υγειονομικής Εξασφάλισης , πριν την επαναχρησιμοποίηση των χωρών ( Χωρίς ρύπους Ε.Ο.Δ.Υ ) .Υποχρεωτική πλέον η εφαρμογή της – εξ’ ολοκλήρου ή/και συμπληρωματικά -ως μια εναλλακτική τεχνολογία ελέγχου χωρίς την χρήση χημικών , σε ένα ευρύ φάσμα βιολογικών απειλών και παθογόνων παραγόντων, επιβλαβή βακτήρια, (μικροοργανισμών, μυκοτοξίνων φυτοτοξινών, παθογόνων ιών, ) χωρίς υπολειμματικότητα.

Επενδύοντας  συστηματικά στην προώθηση των μέτρωνΠροληπτικής Υγιεινής για Ασφαλέστερη Υγεία- ,απέναντι στην περιβαλλοντική ή/και χημική επιμόλυνση , μειώνουμε την υπερβολική κατανάλωση Βιοκτόνων Απολυμαντικών μαζί με την υπέρβαση των απαιτήσεων, απέναντι στις προκλήσεις από άγνωστους κίνδυνους και  τηρώντας υπεύθυνη στάση χωρίς να κάνουμε ’’εκπτώσεις ‘’ σε θέματα υγειονομικής ασφάλειας, συμβάλλουμε στην  μείωση κινδύνου πρόκλησης ασθενειών  για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Η συμπληρωματική θωράκιση των εσωτερικών χώρων αναδεικνύει την θετική διαδικασία των πλεονεκτημάτων της Προληπτικής Υγιεινής μέσα από τις τεχνολογίες μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας και υψηλής διαχυτικότητας, όπου  δρώντας  με ‘’μηχανικό τρόπο εξουδετέρωσης ’’ κατά των λοιμώξεων συμβάλει στην ολοκληρωμένη προσέγγιση για την‘’Υγειονομική Εξασφάλιση ’’, ως περιβαλλοντικό μέτρο ελέγχου της διασποράς των λοιμώξεων σε ανώτερο επίπεδο αξιοπιστίας, προασπίζοντας την υγειονομική ασφάλεια.

Αν και έχω αναφερθεί πολλές φορές για τα ανωτέρω, επανέρχομαι συγκεντρωτικά, ώστε όταν διενεργούνται διαγωνισμοί ή γίνονται απευθείας αναθέσεις για καθαρισμό-απολύμανση, οι υπογράφοντες για τις τεχνικές προδιαγραφές των εφαρμογών πρέπει να γνωρίζουν για την ευθύνη που φέρουν απέναντι στους συνανθρώπους μας. Αν και το Υπουργείου Υγείας  με το  Υπ’ αριθ. Δ1γ/Γ.Π/78956  παρέχει διευκρινίσεις, λόγο της σοβαρότητας του θέματος  μπορείτε να ζητάτε διευκρινήσεις στο (τμήμα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων) tyk@moh.gov.gr

Επιπλέον ενημέρωση: Εγγυημένη Υγειονομική Εξασφάλιση μέσα από τα Πλεονεκτήματα της Προληπτικής Υγιεινής.

Το ευχάριστο είναι ότι δημιουργούνται όλο και νέες ειδικές “ομάδες κρούσης” με διαδικασίες που τεκμηριώνονται και εκτελούνται από προσωπικό με πιστοποιημένη επιμόρφωση, εξειδικευμένο εξοπλισμό  και βεβαιωμένη εκπαίδευση στην πράξη και την υποστήριξη των Συμβούλων –Επιθεωρητών – Προληπτικής  Υγιεινής ( Preventive Hygiene Consultants – Ιnspectors )

Αιτήσεις γίνονται για τα ομαδικά προγράμματα με το μικρότερο κόστος και  Πιστοποιημένη επιμόρφωση στον καθαρισμό-απολύμανση από μολυσματικές μικροβιακές Λοιμώξεις, συμπεριλαμβανομένου του SARS-CoV-2 .

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο 2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Προληπτική υγιεινή και ειδικές “ομάδες κρούσης” εφαρμογών η εναλλακτική πηγή υγειονομικής ασφάλειας.

Πηγή :  https://klintec.gr/προληπτική-υγιει…και-ειδικές-ομάδ/