Πως μπορούμε ως οικογένεια να νιώθουμε ασφαλείς σ΄ένα δωμάτιο φιλοξενίας ;

Πως μπορούμε ως οικογένεια να νιώθουμε ασφαλείς σ΄ένα δωμάτιο φιλοξενίας ;

Με γνώμονα ότι η υγεία θα αποτελεί πάντα το θεμελιώδες κοινωνικό αγαθό για την ευημερία μιας κοινωνίας πολιτών, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις υπηρεσίες καθαριότητας και υγιεινής με “διασφαλισμένη ποιότητα” ,  όλοι οι χώροι φιλοξενίας  συμπεριλαμβανόμενων  και αυτών που μισθώνονται ως επιπλωμένοι ή/και ως «Βραχυχρόνια Διαμονή»,  θα πρέπει να πληρούν αυστηρές προδιαγραφές καθαριότητας και υγιεινής.

Πολλοί στους χώρους φιλοξενίας  δεν θέλουν να βλέπουν τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα ως επιτακτική ανάγκη με κανόνες αυταπόδεικτης διαφάνειας και ιχνηλασιμότητας , για μια επιπλέον  παροχή βέλτιστης υγειονομικής ασφάλειας  στην εκ νέου παράδοση προς χρήση των χώρων. Το παράδειγμα της Πιστοποιημένης  Απολύμανσης των Παγομηχανών για την Υγιεινή και ασφάλεια του πάγου , άρχισε να  προϊδεάζει για την  υγειονομική εξασφάλιση των φιλοξενούμενων – ταξιδευτών , μιας και χρειάζεται έναν διαφανή τρόπο απόδειξης , για την πιστοποιημένη απολύμανση όλων των χώρων  μαζί πάντα με την ακριβή μέτρηση της ποιότητας του αέρα του δωματίου και για τις κοινωνικά ‘’ευάλωτες ομάδες ’’.  Αυτό γιατί η μακροχρόνια έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση των εσωτερικών χώρων μαζί με τις  αναδυόμενες λοιμώξεις,  χρειάζονται μια συνεχή και  προηγμένη παρακολούθηση στα επίπεδα ρύπων, για μια υψηλού επιπέδου εγγύηση εξαιρετικής προστασίας .

Όταν επισημαίνετε ο κίνδυνος για την Υγεία των φιλοξενούμενων,  η ‘’δυνητικότητα ‘’ με το ‘’άγνωστο του  SARS-CoV-2 ’’ πρέπει να αντιμετωπίζεται πλήρως με ολοκληρωμένες εφαρμογές , Απολύμανσης/Απορρύπανσης-Καθαριότητας / Αποκατάστασης, ως διορθωτικές ενέργειες για άμεση εφαρμογή αποκατάστασης πριν από την εκ νέου χρήση των χώρων.

YouTube player

Κάποιοι αρχίζουν να μιλούν  για ‘’αποστειρωμένα δωμάτια φιλοξενίας’’ ,  μήπως εννοούν  τις  ”ανακρίβειες” που να ελλοχεύουν σοβαρούς κινδύνους  για την διασπορά;

Εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων απολύμανσης χώρων σύμφωνα με το αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020

Ας αναλύσουμε λοιπόν, την τήρηση εφαρμογής των ολοκληρωμένων προγραμμάτων απολύμανσης , που υπάρχει και στο (ΦΕΚ 2084 Β 30-5-2020 ΚΥΑ 1881/29.5.2020) στο στοιχείο Η1 όπως ισχύει , αλλά και τις κατευθυντήριες οδηγίες του ( ΕΛΙΝΥΑΕ) ,  οι οποίες βασίζονται σε αντίστοιχες οδηγίες και συστάσεις του (Ε.Ο.Δ.Υ.), της (ΓΓΠΠ) και του (ΠΟΥ), καθώς και τις προβλέψεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, μιας και η ‘’δυνητικότητα‘’ με το ‘’άγνωστο του  SARS-CoV-2 ’’ συνεχίζει να υπάρχει.

Στο τέλος αναφέρεται για την επιλογή της μεθόδου εφαρμογής (ψεκασμός, εκνέφωση κ.λ.π.) και αντιστοίχως η χρήση του απαιτούμενου εξοπλισμού πρέπει πάντα να στοχεύει στην αποτελεσματική και με ασφαλή τρόπο καταπολέμηση του ιικού φορτίου των μολυσμένων χώρων, επιφανειών και σημείων, χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης καθώς και φθορών και καταστροφής άλλων υλικών και αντικειμένων.

Αυτός είναι και ο λόγος που χρειάζεται η συνεχόμενη πληροφόρηση , είτε από τον Οδηγό Εφαρμογής των Υγειονομικών στα Τουριστικά Καταλύματα , είτε από το Βιβλίο των σεμιναρίων  Διαδικασίες καθαρισμού, απολύμανσης και αποστείρωσης –(Επιμελητήριο Ηρακλείου) ,  ώστε να ύπαρξη μια στοιχειώδη  βοήθεια στο να εφαρμόσετε το σχέδιο δράσης στην πράξη.

Οι  αναθεωρήσεις για μειωμένη μεταδοτικότητα και περιορισμό της διασποράς σε περιβάλλον δωματίου, θα είναι ένα θετικό βήμα, όταν στην πηγή ή / και την βάση της ενημέρωσης προστεθούν εμπειρίες , που αποκτήθηκαν από τις πλήρεις  και αναλυτικές εφαρμογές,  ειδικά δε από ένα ’’ δυνητικά άγνωστο του SARS-CoV-2’’.

Ολοκληρώνοντας θα πρέπει , με όλες τις παραμέτρους του κάθε χώρου ξεχωριστά, να αναπτύσσονται μέθοδοι για την ολοκληρωμένη αποκατάσταση του κάθε χώρου από αυτήν την ‘’ασύμμετρη απειλή ’’, κατά το μέγιστο δυνατό, πριν από την εκ νέου χρήση των χώρων και των αντικειμένων, για να εξασφαλιστεί η υγειονομική ασφάλεια και η μείωση των κινδύνων σε ένα υψηλό επίπεδο,  έτσι ώστε οι  μελλοντικές επιπτώσεις να μην θεωρηθούν ως ‘’παράπλευρες απώλειες’’ του κάθε ‘’ κορονοϊού ’’.

Αν και ο καθαρισμός δεν κατατάσσεται συνήθως στις μεθόδους απολύμανσης , αποτελεί χωρίς αμφιβολία μια ‘’μορφή απολύμανσης’’ , καθόσον µε τον καθαρισμό μειώνεται ‘’το μικροβιακό φορτίο’’ μιας επιφάνειας. Θα πρέπει όμως να γίνει κατανοητό από όλους , ότι η σχολαστική καθαριότητα- ενδελεχής απορρύπανση, το πλύσιμο και η εξυγίανση αντικειμένων, επιφανειών αλλά και εναλλακτικός αερισμός ή/και η αφύγρανση με καθαρισμό του όγκου (m³) ενός χώρου, δεν αντικαθιστούν τις μεθόδους απολύμανσης, όπως και οι μέθοδοι απολύμανσης , εξυγίανσης , εναλλακτικού αερισμού ή/και αφύγρανσης με καθαρισμό δεν αντικαθιστούν, σχολαστική καθαριότητα- ενδελεχής απορρύπανση, πλύσιμο και αντικειμένων- επιφανειών αλλά και του όγκου (m³) ενός χώρου.

Προσοχή λοιπόν στα ημίμετρα, διότι μεμονωμένες εφαρμογές μπορούν να φέρουν και αρνητικά αποτέλεσμα με σοβαρές συνέπειες στην ασφάλεια όλων μας . Η εφαρμογή των προβλεπόμενων στα Υγειονομικά Πρωτόκολλα θα πρέπει να αποδεικνύεται με αρχεία τα οποία θα πρέπει να αναφέρονται ξεκάθαρα σε αυτά και όχι απλά να εννοούνται (έμμεση αναφορά).

Ποτέ δεν ξεχνάμε ότι η καθαριότητα και η περιβαλλοντική εξυγίανση προηγούνται  -πριν –από όλες τις εφαρμογές απολύμανσης, είτε γίνεται χειρωνακτικά ή με ψεκασμό, είτε με εφαρμογή (ψεκασμός, εκνέφωση κ.λ.π.)  ψυχρού Foggers ή μορφή ατμού , είτε με  μορφές ξηρού ατμού  (πίεση 4- 10 bar για 184,13⁰C), ακόμα και με θερμικές μεθόδους , ελεγχόμενης ή και τροποποιημένης ατμόσφαιρας,  όζοντος, υπεριωδών ακτινοβολιών  UV-C), ή /και (διπλής ζώνης) UVC / UV V , άλλα και πριν από την ολική αποκατάσταση για την εκ νέου χρήση των χώρων και των αντικειμένων κλπ.

Όπως οι φιλοξενούμενοι – ταξιδευτές οφείλουν να σέβονται τους ‘’νέους κανόνες συμπεριφοράς’’, για την ομαλή συνύπαρξη και την ασφάλεια όλων, έτσι και οι παρέχοντες φιλοξενία οφείλουν να τους ενημερώνουν µε διαφανή τρόπο για την υγειονομική ασφάλεια τους, πολύ δε περισσότερο σε αυτούς που ανήκουν στις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες.

YouTube player

Με το Green and Clean Rooms παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα μιας αυταπόδεικτης διαφάνειας με κανόνες  που να διασφαλίζουν ότι οι εγκαταστάσεις  χρησιμοποιούν βέλτιστες πρακτικές για τον περιορισμό της διασποράς ή/και της εξάπλωσης  εστιών. Αυτή η αυταπόδεικτη διαφάνεια της πιστοποιημένης απολύμανσης όλων των χώρων  μαζί πάντα με την ακριβή μέτρηση της ποιότητας του αέρα του δωματίου και για τις κοινωνικά ‘’ευάλωτες ομάδες ’’ , ανεβάζει την  ψυχολογική αποδοτικότητα των εργαζομένων  αφού ‘’εξουσιοδοτεί’’ το προσωπικό να κάνει τις εργασίες του με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα , ώστε να μεταφέρει στις φιλοξενούμενες οικογένειες την αίσθηση της ασφαλείας  για μεγαλύτερη ευημερία.

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή :  https://klintec.gr/πως-μπορούμε-ως-…ένεια-να-νιώθουμ/ ‎