Συσκευές ‘‘απολύμανσης’’ εσωτερικών χώρων ή επιταχυντές διασποράς.!!!

Συσκευές ‘‘απολύμανσης’’ εσωτερικών χώρων ή επιταχυντές διασποράς.!!

 Αναβαθμίζοντας την καθαρότητα του αέρα που αναπνέουμε .…βελτιώνουμε τον τρόπο ζωής!

Όλοι γνωρίζουμε ότι για την  μείωση  ως και την εξάλειψη του προβλήματος  της αέριας ρύπανσης των εσωτερικών χώρων, η χρησιμοποίηση συστημάτων  καθαρισμού και ‘‘περιβαλλοντολογικής εξυγίανσης ’’  μπορεί  να  συνεισφέρει στην διατήρηση του χώρου σε υψηλά Standards,  θέτοντας νέα πρότυπα στην έννοια του ‘’καθαρού αέρα στον εσωτερικό χώρο ‘’.

Στο πρώτο εκπαιδευτικό  σεμινάριο, για τις  Διαχειριστικές Εφαρμογές  Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος σε εσωτερικούς χώρους ,υπήρξε αναλυτική  αναφορά για τις διαταραχές με αυξημένη επικινδυνότητα στις λοιμώξεις , δίνοντας έμφαση στην απαρέγκλιτη η τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας στους εσωτερικούς  χώρους , ενδιαίτησης – φιλοξενίας και Μ.Μ.Μ.

Οι  αναθεωρήσεις είναι ένα θετικό βήμα, όταν στην πηγή ή / και την βάση της ενημέρωσης προστεθούν εμπειρίες , που αποκτήθηκαν από τις πλήρεις  και αναλυτικές εφαρμογές, ώστε να προλάβουμε ή/και να αποτρέψουμε φαινόμενα Επιταχυντών διασποράς

Η ‘’Περιβαλλοντική εξυγίανση’’ μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εξάπλωσης της μόλυνσης στον εσωτερικό αέρα  σένα ασφαλές επίπεδο, σύμφωνα πάντα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας. Η διαδικασία της εξυγιαντικής  φίλτρανσης , παρότι δεν αποτελεί μέθοδο απολύμανσης χρησιμοποιείται ως ‘’εναλλακτική  λύση απομάκρυνσης’’ παθογόνων μικροοργανισμών από το αέρα, σε κλειστούς χώρους.

Οι συσκευές ‘’Περιβαλλοντικής εξυγίανσης’’ κατά πολλούς ‘‘ απολύμανσης-αποστείρωσης’’ αέρα και επιφανειών ακόμα και με τεχνολογία φωτοκατάλυσης & UVC (υπεριώδους ακτινοβολίας) για κλειστούς χώρους -μετά από την καθαριότητα- είναι μια διαδικασία επιφανειοδραστικής λύσης  χωρίς χημικά. Για την βέλτιστη απόδοση όμως θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις συμμόρφωσης ως προς την πληρέστερη μείωση του επιφορτισμένου φορτίου στον  αέρα των κλειστών χώρων, χωρίς υπολειμματικότητα, όπως:

  • Οι ενδείξεις μείωσης του ‘’ρυπογόνου χημικού κοκτέιλ ‘’ πχ: σε ένα χώρο 105 m³ , θα έχει απόδοση  άνω του 80% σε 180΄λεπτά
  • Οι ενδείξεις μείωσης του βακτηριακού ή/ και ιικού φορτίου στον αέρα π.χ: σε ένα χώρο 105 m³ θα έχει απόδοση άνω του 63% σε 120’ λεπτά
  • Οι ενδείξεις μείωσης των αιωρούμενων σωματιδίων στον αέρα π.χ: σε ένα χώρο 105 m³ θα έχει απόδοση άνω του 95% σε 60΄ λεπτά
  • Ο Χρόνος εφαρμογής πχ: σε ένα χώρο Λεωφορείου 80 m³,για 10’ λεπτά διαδρομή (διότι ανοίγουν οι πόρτες) θα έχει απόδοση μείωσης του ‘’επιβαρημένου φορτίου’’ στον εσωτερικό αέρα από 73% έως και 87 %.

Η υγεία αποτελεί μείζονα προτεραιότητα για την διασφάλιση των πολιτών από σοβαρές υγειονομικές απειλές.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τις τελευταίες δεκαετίες  τα ανθεκτικά  βακτήρια, αποτελούν ακόμα και για αυτούς που ασχολούνται με το επιβατικό κοινό,  μία ιδιαίτερα σημαντική και καθημερινή συνήθεια. Συχνά δημοσιεύματα αναφέρονται για τα  μυστηριώδη μικρόβια που εξαπλώνεται ‘’αθόρυβα’’, αλλά και για τα “υπερβακτήρια” (Staphylococcus Aureus – MRSA). Στην καθημερινότητα μας έχει εισέρθει “πανδημία”,  με ‘’το άγνωστο” του SARS-CoV-2’’, μαζί με τις μεταλλάξεις του .

Η BiOzone από το Απρίλιο του 2020 έχει αναδείξει τις ‘’Δύσκολες εξισώσεις ‘’ στα Μ.Μ.Μ. με την Πρωτοπόρο ομάδα της  Excellent Car Services με τις Καινοτόμες υπηρεσίες για την παροχή βέλτιστη υγειονομική ασφάλειας  στο επιβατικό κοινό.

Για ένα καθαρό, υγιεινό και ασφαλή εσωτερικό περιβάλλον ,προσιτό για όλους, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι καμιά ορθή εφαρμογή παρεχόμενων υπηρεσιών με ολοκληρωμένα προγράμματα καθαρισμού-  απολύμανσης εσωτερικών χώρων  , δεν πρέπει γίνεται αν -πριν ή/και μετάδεν γίνει εξ ολοκλήρου απορρύπανση- καθαριότητα και περιβαλλοντική εξυγίανση συμπεριλαμβανομένων και των αντικειμένων με υφασμάτινες επιφάνειες. (με συσκευές ψεκασμού, εκνέφωσης, ULV Fogger, υπεριώδους ακτινοβολίας UV-C), ή /και (διπλής ζώνης) UVC / UV V, αλλά και οζόνωσης).

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή: https://klintec.gr/συσκευές-απολύμανσης-εσωτερικ/ ‎

 Σχετικά Άρθρα

Εξασφαλίζω ένα υγιεινό περιβάλλον σήμερα !!