Υπάρχουν προσαρμοσμένες εναλλακτικές λύσεις για ένα πιο ασφαλή και υγιεινό εσωτερικό περιβάλλον;

Υπάρχουν προσαρμοσμένες εναλλακτικές λύσεις για ένα πιο ασφαλή και υγιεινό εσωτερικό περιβάλλον;

Η εισαγωγή της πανδημίας COVID-19 προκάλεσε ‘’διορθώσεις’’ –σαν να άλλαξε τον κόσμο – φέρνοντας μια νέα εποχή για μια ποιο εξειδικευμένη ή/και περισσότερη καθαριότητα και υγιεινή η οποία δεν πρέπει να φτάσει στην Υποχονδρίαση.

Γνωρίζοντας ότι κατά τη διάρκεια επιδημίας μιας ιογενούς νόσου του αναπνευστικού μας , ο αέρας που αναπνέουμε δεν μπορεί να θεωρηθεί καθαρός λαμβάνουμε μέτρα . Η αφαίρεση π.χ των ιών, παθογόνων μικροβίων και υπερμικροσκοπίων σωματιδίων από τον αέρα ενός πολυπλοκότατου συστήματος , μπορεί να βοηθήσει όλους μας να πάρουμε μια ‘’ανάσα φρεσκάδας’’ από καθαρό αέρα.

Η υιοθέτηση συμπληρωματικών καινοτόμων μεθόδων που να καλύπτουν την θωράκιση των χώρων υπερμετάδοσης είναι πλέον επιτακτική ανάγκη.

Ίσως τώρα πολύ περισσότερο από ποτέ άλλοτε, η σημασία της καθαρότητας τού αέρα στα σπίτια και τους χώρους εργασίας , μιας και είναι η ‘’μεγαλύτερη επιφάνεια’’ σε οποιοδήποτε κτίριο , πρέπει να καθαριστεί όπως κάθε άλλη επιφάνεια και να αφαιρεθούν μαζί  και τα υπομικροσκοπικά σωματίδια ενός πολυπλοκότατου συστήματος. Δεν πρέπει να ξεχνάμε  ότι, τα αιωρούμενα σωματίδια, το διοξείδιο του αζώτου αναγνωρίζονται πλέον κατά κανόνα ως σημαντικότεροι ρύποι από την άποψη των επιπτώσεων για την υγεία.

Η ‘’Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας ’’  κατά των Λοιμώξεων εκτός των άλλων διεργασιών, συμπεριλαμβάνει  την καινοτόμο συσκευή Sterial II με τον τάχιστο και αποτελεσματικό καθαρισμό του εσωτερικού αέρα αλλά και πιστοποιημένη για την μείωση του μικροβιακού και ιικού φορτίου συμπεριλαμβανομένου και του δυνητικά ’’ άγνωστου SARS-CoV-2’’,  μαζί με το αντιμικροβιακο προστατευτικό επιφανειών ιοκτόνου δράσης BioProtect RTU (με έγκριση από τον ΕΟΦ ), το οποίο εμποδίζει την ανάπτυξη του SARS-CoV-2 και άλλων επιβλαβών ιών και βακτηρίων στις επιφάνειες , ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις των προσαρμοσμένων εναλλακτικών λύσεων για ένα πιο ασφαλή και υγιεινό εσωτερικό περιβάλλον και από τις  “επικίνδυνες λοιμώξεις”.

Η ανάπτυξη αυτής της εξατομικευμένης μεθόδου, μας δίνει εναλλακτικές λύσεις μιας ολιστικής αποτελεσματικότητας με γρήγορη και οικονομική αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος.

Αυξάνουμε σε συνολικό επίπεδο, την ύψιστη και ασφαλή υγιεινή των εσωτερικών χωρών, παρέχοντας πρόσβαση σε οικονομικά εύρωστες αντιμικροβιακές τεχνολογίες μειωμένης πιθανότητας προσβολής μολυσματικών παραγόντων και βελτιώνουμε έτσι την υγεία και ευημερία, όλων των κοινωνικών τάξεων.

Χρειάζεται προσοχή και σχολαστικότητα, πριν την αγορά ή/και παροχή υπηρεσιών στις  συσκευές καθαρισμού αέρα αλλά και στις Βεβαιώσεις –Πιστοποιητικά τους. Θα πρέπει να είναι κατάλληλες για τα κυβικά του χώρου, τον αριθμό των ατόμων που θα βρίσκονται σε αυτόν, το είδος των φίλτρων ή/και ο συνδυασμός των φίλτρων, οπού θα διασφαλίζει την φίλτρανση αερολυμάτων και μικροσωματιδίων διαμετρήματος 0,1 μέχρι 0,3 μικρομέτρων  ( υπομικροσκοπικά ) σε ποσοστό 99,9998%, μίας διέλευσης αέρα , ότι δεν θα εμφανίζουν τοξικότητα, άλλα και πόσο συχνά θα πρέπει να αντικαθίστανται τα μολυσμένα φίλτρα και πως.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι θα χρειαστεί μεγαλύτερη  προσοχή και στις μη ορθές εφαρμογές των απολυμάνσεων.  Η απάντηση που έλαβα από την Α.Α.Δ.Ε   (..Δεδομένου λοιπόν του εγγράφου σας, σας ενημερώνουμε πως η Φορολογική Διοίκηση σκοπεύει να προβεί στη δημιουργία Κ.Α.Δ. της μορφής 81.29.11.03 με ενδεικτική περιγραφή «Υπηρεσίες απεντόμωσης-μυοκτονίας»), έτσι ώστε να ξεκαθαρίζει το τοπίο με ‘’Απολυμάνσεις εντόμων’’.

Βλέποντας τα λάθη των ‘’Προληπτικων απολυμάνσεων’’ όλοι θα αναρωτιέστε, αν αυτό είναι αμέλεια, λανθασμένη ενημέρωση, ημιμάθεια με «μάχες»  ενάντια στον κορωνοϊό, ή / και ‘’εγκληματική ενέργεια ‘’  με την ενασχόληση “μη επαγγελματιών ” που προσφέρουν υπηρεσίες, χωρίς επαγγελματική συνείδηση και επιχειρηματική ηθική, “παίζοντας” ίσως  με την υγεία των συνανθρώπων μας άλλα και το περιβάλλον .

Αν και έχω αναφερθεί και σε προηγούμενο άρθρο για το Υπουργείο Υγείας που παρέχει διευκρινίσεις με το Υπ’ αριθ. Δ1γ/Γ.Π/78956 έγγραφο του σχετικά με τις αρμοδιότητες και τα μέτρα που αφορούν σε θέματα διενέργειας απολυμάνσεων , για να εξαλείφονται και οι  διαστρεβλώσεις, άλλα και για την παρέμβαση της  ( Π.Ε.Ε.Δ.Υ. σχετικά με την άσκοπη χρήση χημικών απολυμαντικών ) στο Υπουργείο Υγείας  για θέματα  τύπου ‘‘χημικού- πολέμου’’.

Προσοχή διότι, για την διασφάλιση των πολιτών από σοβαρές υγειονομικές απειλές, θα πρέπει να μελετώνται καλά και τα σχετικά επισυναπτόμενα ΦΕΚ των εγκύκλιων του Υπουργείου Υγείας και μετά διαπιστώνουμε γιατί οι ‘’ χρονοκαθυστερήσεις ‘’ μπορεί να μας κοστίσουν ακριβά . Ως παράδειγμα θα αναφέρω τις σχολικές μονάδες και φορείς εκπαιδευτικών υπηρεσιών, όπου μπορούν να εντάξουν ως  συμπληρωματικά μέτρα  ‘’ επιτακτικής ανάγκης’’  ολοκληρωμένα προγράμματα ’’πρόληψης από υπέρμετάδοση’’ για την υγειονομική εξασφάλιση των εσωτερικών χώρων.

‘’Η υγειονομική ασφάλεια των πολιτών αποτελεί µια από τις βασικότερες πτυχές της δημόσιας υγείας τους και κανείς δεν έχει το δικαίωμα ‘’να παίζει’’. Οπότε θα πρέπει µε διαφανή τρόπο να είναι απόλυτα ενήμεροι, για την προστασία τους από  τον κίνδυνο μετάδοσης ‘‘μολυσματικών παραγόντων’’  με ιδιαίτερα “επικίνδυνες λοιμώξεις” κατά την διαμονή-παραμονή τους στους χώρους  , πολύ δε περισσότερο οι ‘’κοινωνικά ευάλωτες’’ ομάδες ’’.

Με όλες τις παραμέτρους του κάθε χώρου ξεχωριστά, πρέπει να αναπτύσσονται μέθοδοι για την ολοκληρωμένη αποκατάσταση των χώρων από την κάθε ‘’ασύμμετρη απειλή ’’ κατά το μέγιστο δυνατό, πριν από την εκ νέου χρήση τους και των αντικειμένων σε αυτούς. Τώρα πλέον υπάρχουν  εναλλακτικές λύσεις για να εξασφαλιστεί η υγειονομική ασφάλεια αλλά και η μείωση κινδύνων σε ένα υψηλό επίπεδο,  έτσι ώστε οι τυχών μελλοντικές επιπτώσεις  από  βιολογικούς παράγοντες και σε αερομεταφερόμενους ρύπους   και δεν μπορούν να θεωρηθούν ‘’παράπλευρες απώλειες’’ του κάθε ‘’ κορονοϊού ’’ αλλά αμέλεια τρίτων ,κλπ.

Στις σύγχρονες κοινωνίες  ο νόμος ‘’περί Αστικής Ευθύνης’’  είναι η «κάλυψη» που προσφέρεται για αποζημίωση από βλάβες, τις οποίες υφιστάμεθα από την αμέλεια τρίτων.

Ο ανάδοχος κάθε  έργου έκτος την αποκλειστική ευθύνη που φέρει για την υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει ο ίδιος,  φέρει και την ευθύνη για την υγειονομική ασφάλεια των χρηστών (π.χ. εργαζόμενους ) στους  χώρους που θα καθαριστούν – απολυμανθούν και αποκατασταθούν , έναντι οποιασδήποτε σωματικής και ηθικής βλάβης, που θα προξενηθεί από την μη ορθή εκτέλεση των ολοκληρωμένων εφαρμογών. Για το λόγο αυτό πρέπει να δίνεται μεγαλύτερη σημασία στο στάδιο του αρχικού σχεδιασμού με περισσότερη βαρύτητα στην εγγενή ασφάλεια, (Inherent Safety) ώστε μέσα από την εφαρμογή των πρωτόκολλων διαχείρισης κινδύνου να μειωθεί η πιθανότητα απρόβλεπτων γεγονότων  για αξιώσεις – διεκδικήσεις αποκατάσταση ζημιών  και να αρχίσουν έτσι τα ‘’ περί Αστικής Ευθύνης’’.!!!!

Καινοτόμες Επενδύσεις Περιβαλλοντολογικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος σε «Αποτελεσματικά Καθαρές Τεχνολογίες με Ενεργειακά και Περιβαλλοντολογικά Βιώσιμες Μεθόδους Καθαρισμού-Απολύμανσης » δεν κοστίζουν, αποδίδουν με Αποπληρωμή του αρχικού κεφαλαίου, πετυχαίνοντας συγχρόνως την Αναβάθμιση της Ποιότητας του Τρόπου Ζωής και την Προστασία του Περιβάλλοντος.

Όπως  συχνά αναφέρω, ο καθένας μας   από το ‘’δικό του μετερίζι ’’ και όλοι μαζί ‘’έχουμε χρέος να βρισκόμαστε δίπλα στους φορείς’’  όταν οι κίνδυνοι αυξάνονταιΑπαιτείται η συμπόρευση όλων των δυνάμεων για την πρόληψη με ευαισθητοποίηση στην προαγωγή της υγείας ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής όλων μας. Η πρόληψη δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα. Η δε κινητοποίηση της συλλογικής ευαισθησίας, πρέπει να είναι η κινητήριος δύναμη για το σχεδιασμό δράσεων, προς όφελος της κοινωνίας όλων των πολιτών.

Περιβαλλοντικά μέτρα ελέγχου της διασποράς των λοιμώξεων στην εποχή της COVID-19

New-2021 Επαγγελματικος Εξοπλισμός Bio-Εφαρμογών Απολύμανσης-Απορρύπανσης-Εξυγίανσης & Αποκατάστασης

Για πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ :  Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:  https://klintec.gr/υπάρχουν-προσαρμ…ένες-εναλλακτικέ/ ‎